My Eyes – Nieuwsbrief 57, 58 en 59

Nieuwsbrief 57

Met trots introduceren wij een gloednieuw product waaraan we al bijna een jaar in alle stilte heel intensief hebben gewerkt. Dit product heet “My Eyes” en het wordt de opvolger van ARTI-voor-Android. De reden is dat ARTI al vier jaar op de markt is en dat nieuwe technieken mogelijkheden bieden die tot nu toe niet realiseerbaar waren. Er was dan ook een nieuwe software-architectuur nodig die niet gemakkelijk in ARTI kon worden geïmplementeerd. My Eyes is een grote stap vooruit ten opzichte van ARTI. Het werkt beduidend sneller, gebruiksvriendelijker en prettiger.

MyEyes is een unieke Android applicatie die speciaal is gemaakt voor visueel gehandicapten. Het beschikt over circa 3500 functies en is zowel spraak- als menu- gestuurd. Een uitgebreide beschrijving van MyEyes is te vinden in de bijgevoegde “My Eyes Quick Start Gids”. My Eyes kan veel meer dan Siri (van Apple), Cortana (van Microsoft) en Google-Now tezamen!

Wat heeft My Eyes meer te bieden ten opzichte van ARTI?:

1. Het onderscheid tussen de blinden-, slechtzienden en ziendenmode is komen te vervallen. My Eyes is primair bedoeld voor personen met een visuele handicap. Dyslectici en zienden kunnen overigens My Eyes ook prima gebruiken.
De menustructuur wordt altijd op het scherm getoond ten behoeve van slechtzienden. Blinde gebruikers zullen daar geen last van hebben. De platte tekst van websites wordt tijdens het browsen ook getoond.

2. Spraakherkenning en menubediening (m.b.v. veegbewegingen) kunnen afwisselend en gelijktijdig worden gebruikt.
Het menu volgt zo veel mogelijk de gesproken opdrachten! Wanneer bijvoorbeeld een radiostation met een gesproken opdracht wordt geopend dan springt het menu direct naar een lijst met soortgelijke radiostations.

3. Bediening met behulp van het menu vervult een veel belangrijkere rol en is zodanig gemaakt dat meer functies via het menu toegankelijk zijn, naast en in aanvulling op de spraakgestuurde bediening.
Het Menu is bovendien anders ingedeeld met als uitgangspunt dat het intuïtief moet aanvoelen en alle functies in zo min mogelijk stappen bereikbaar moeten zijn.

4. Door een gewoon toetsenbord op het Android toestel aan te sluiten (m.b.v. een OTG kabeltje) kan My Eyes volledig met o.a. de vier pijltjestoetsen, functietoetsen en vele toetscombinaties worden bediend. De opzet is zoveel mogelijk vergelijkbaar met NVDA en Jaws screen readers, met dien verstande dat My Eyes geen screen reader is want de opzet van Android is heel anders dan van Windows PC’s. Deze functie wordt in de nabije toekomst nog verder uitgebreid.

5. My Eyes heeft 800 Nederlandse radiostations (i.p.v. 600 in ARTI) en in totaal ruim 15000 stations (i.p.v. 12000).
Het aantal Nederlandse Internet TV stations is uitgebreid naar bijna 100 (in ARTI was dat 60 stuks).
Ook is een zeer grote boeken-database toegevoegd waarin bibliografieën, boektitels, schrijvers, genres, publicatiedata en nog veel meer kan worden opgevraagd.

6. Wanneer My Eyes lange teksten voorleest kan doormiddel van op- en neervegen versneld door de tekst worden gesprongen om aldus stukken over te slaan of eerdere tekstdelen opnieuw te laten voorlezen. D.m.v. “highlighting” kunnen Slechtzienden zien welke regel wordt voorgelezen (iets wat bij Android in de meeste andere apps niet lukt).

7. Liefhebbers van Hoorspelen, Podcasts, Vodcasts, Uitzending Gemist en allerlei soorten video uitzendingen kunnen met My Eyes hun hart ophalen! Het aantal functies (in de categorie “Beeld en Geluid) is vele malen groter dan in ARTI.

8. De interactie met Wikipedia is sterk uitgebreid waardoor nu tienduizenden, zo niet honderdduizenden, encyclopedische vragen kunnen worden gesteld. Aldus heeft My Eyes ongekende, SIRI-achtige kenmerken gekregen! Om hier gebruik van te maken kunnen vragen worden geformuleerd die beginnen met bv. “Wie is…”, “Wie was…”, “Wat is…”, “Wat was…” etcetera.

9. Er zijn meerdere kranten en tijdschriften toegevoegd evenals vele hoorspelen, podcasts en andere bronnen met zeer interessant leesmateriaal.

10. Wat betreft bediening met veegbewegingen zijn er nu twee manieren: Bij vertikaal vegen springt het menu 1 regel verder of terug dan wel kan met 1 veegbeweging meerdere regels worden geselecteerd. Lees het Helpbestand “Veegmanieren”. Een functie kan worden geactiveerd door simpelweg naar rechts te vegen.

11. My Eyes biedt Vele verbeteringen en uitbreidingen zoals vertaalfuncties van en naar maar liefst 60 talen, automatische taalherkenning van teksten en websites, sterk verbeterde Internet Browser en nog veel meer!

12. Naast My Eyes brengen we ook een nieuwe versie uit van onze “Gesproken Boeken” app die op dezelfde manier is opgebouwd als My Eyes en waarmee op een zeer gebruiksvriendelijk manier alle audioboeken van Bibliotheekservice Passend Lezen kunnen worden opgezocht en voorgelezen. Ook is er een gloednieuwe versie van onze My Eyes Navigator. Beide apps integreren naadloos met My Eyes. Een sterk punt van My Eyes is ook dat bij het Internet Browsen en bij andere functies speciale maatregelen zijn getroffen om de privacy van de gebruiker te waarborgen.

De verwachting is dat gebruikers van ARTI moeiteloos zullen kunnen overstappen naar My Eyes.
My Eyes werkt op alle Android producten: Tablets, Smart Phones, TV-boxen en Smart-Watches, mits het toestel minimaal beschikt over Android 4.0. Dus ook Brainz-Watch en Brainz-Box klanten kunnen My Eyes daarop installeren!

Bestaande ARTI klanten mogen gratis overstappen op My Eyes (voor de resterende duur van hun lopende licentie)!
Dit wordt warm aanbevolen, te meer daar ARTI tegen het einde van dit jaar gaandeweg zal worden uitgefaseerd.

Op basis van My Eyes introduceren wij binnenkort een hele range nieuwe producten zoals de MyEyes-Box (opvolger van de Brainz-Box), MyEyes-Watch (opvolger van de Brainz-Watch) en evenzo een MyEyes-Phone en MyEyes-Tablet. In volgende nieuwsbrieven leest u meer daarover.

My Eyes is te vinden in onze Playstore. De rechtstreekse link is: https://play.google.com/store/apps/details?id=myeyes1.dsh
Morgen ontvangt u nog een Nieuwsbrief met daarin gedetailleerde instructies hoe je kunt overstappen van ARTI naar My Eyes.

Tenslotte is belangrijk om op te merken dat we (naast http://www.artipal.com) nu ook een nieuwe website hebben: http://www.supportmiddelen.nl
We wensen u heel veel plezier met My Eyes!

Met vriendelijke groeten
Dick Hoefsloot

DSH electronics:
Tel: 070 3206117
Email: info@dsh2000.com
Web: http://www.supportmiddelen.nl

Nieuwsbrief-58

Deze Nieuwsbrief is een vervolg op Nieuwsbrief-57 van gisteren en betreft de procedure en instructies om over te stappen van ARTI naar My Eyes, dan wel de aanschaf van My Eyes door nieuwe klanten.

1. Overstappen op My Eyes:

Bestaande ARTI klanten kunnen kosteloos overstappen naar My Eyes, ervan uitgaande dat zij zelf (en/of met hulp van familie of kennissen) My Eyes installeren.

De procedure is heel eenvoudig, mits u zich aan deze instructie houdt:

a. ARTI hoeft niet te worden verwijderd.
Start wel ARTI op en zeg “Niet automatisch opstarten” of “Automatisch opstarten Uit”.
Dit voorkomt dat ARTI en My Eyes gelijktijdig gaan opstarten, hetgeen niet de bedoeling is.

b. Start ARTI op en zeg “Mijn Ogen”. U gaat dan vanzelf naar My Eyes in de Play store. Doe dit samen met een ziende persoon!
In plaats daarvan kunt u ARTI afsluiten en “dshelectronics” (aan elkaar) in de Google Playstore intypen en zoeken naar
“My Eyes”. De rechtstreekse link zonodig is: https://play.google.com/store/apps/details?id=myeyes1.dsh

c. Installeer My Eyes door op “Installeren” te klikken en klik daarna op “Openen”.
Het toestel-serienummer van bestaande, gelicenseerde ARTI klanten is reeds in My Eyes vrijgegeven!

d. Zeg (eventueel) “Automatisch opstarten” tegen My Eyes.

e. Lees de “My Eyes Quick Start Gids” die in bijlage is toegevoegd en gebruik vooral ook het Menu en de ingebouwde Help functies.

Voor klanten die de installatie van My Eyes niet zelf kunnen of willen doen bieden wij een overstapservice aan ad. slechts 19,95 Euro plus 8,60 Euro retourporto. Het toestel dient u dan (aangetekend) aan ons op te sturen.

Speciale aanbieding: Klanten die tussen heden en 31 december hun ARTI licentie zouden moeten verlengen kunnen voor 39,50 Euro overstappen op My Eyes waarbij de licentie wordt opgerekt tot en met 31 december 2017 (langer dan een jaar dus!).
Een langere periode is ook mogelijk: verlenging tot 31 december 2018 kost 59,50 Euro.

2. My Eyes aanschaffen:

Bent u nog geen (ARTI) klant dan geldt voor u het volgende. U kunt My Eyes ongelimiteerd gedurende een periode van 14 dagen gratis uitproberen. Dat geldt ook als u reeds eerder ARTI klant bent geweest maar uw licentie (nog) niet heeft verlengd.

We hebben de aanschafprijs van My Eyes hetzelfde gehouden als voor ARTI, namelijk 159,00 Euro, inclusief een licentie voor 1 jaar. Indien u wilt dat wij My Eyes voor u installeren dan geldt het installatie service tarief van 40,00 Euro (plus 8,60 Euro retourporto).

Onze voorkeur is dat u het toestel (om garantieredenen) zelf aankoopt. Het is echter ook mogelijk dat u een compleet pakket bestaande uit een Android Tablet, Smart Phone of Smart-Watch met My Eyes voorgeïnstalleerd bij ons aankoopt.

Meer informatie vindt u op http://www.supportmiddelen.nl.

Met vriendelijke groeten
Dick Hoefsloot

DSH electronics:
Tel: 070 3206117
Email: info@dsh2000.com
Web: http://www.supportmiddelen.nl

Nieuwsbrief 59

DSH electronics Nieuwsbrief-59 inzake ARTI en “My Eyes”:

In beide vorige Nieuwsbrieven heeft u veel informatie gekregen over de opvolger van ARTI, genaamd “My Eyes”.
Mocht u die Nieuwsbrieven hebben gemist dan zijn deze in bijlage opnieuw bijgevoegd.

Het is de bedoeling dat ARTI tegen het einde van het jaar wordt uitgefaseerd. Na 1 januari 2017 zullen geen nieuwe updates meer voor ARTI worden uitgebracht, ervan uitgaande dat iedereen dan zal zijn overgestapt op My Eyes!
We herhalen nogmaals dat My Eyes gratis is voor gelicenseerde ARTI gebruikers (voor de resterende duur van de lopende licentie).
In Nieuwsbrief-58 is uitgelegd hoe simpel de overstap naar My Eyes is en zijn aantrekkelijke aanbiedingen gedaan om de licentie tot 31 december 2017 (en 2018) te verlengen. Let op: Deze aanbiedingen gelden tot 30 september 2016!

We zitten niet stil, integendeel! Aangezien My Eyes ons nieuwe paradepaardje is wordt er voortdurend gewerkt aan het bijhouden van de software, verbeteringen en uitbreidingen. Het motto is: Het is nooit genoeg wat My Eyes aan functies herbergt. Als een nieuwe functie haalbaar is dan wordt die direct toegevoegd. Als u geen interesse in zo’n functie heeft dan is er niets loos, want u kunt het domweg negeren.

De volgende aanpassingen aan MyEyes zijn onlangs gedaan (in versie 3.14):

1. Er is een flink aantal Belgische hoorspelen en podcasts toegevoegd (bereikbaar via het Menu).

2. De kleurendetector is verbeterd. Hiermee kunt u o.a. de kleur van uw kledingstukken bepalen (mits er voldoende licht op valt).

3. De leesbaarheid van het Parool is verbeterd, maar helaas hebben we afscheid moeten nemen van Elsevier omdat die organisatie blijkbaar in zwaar weer verkeert en geen RSS feeds via het Internet meer aanbiedt.

4. MyEyes biedt nu ook heel gemakkelijk toegang tot de enorme berg aan nuttige informatie voor visueel gehandicapten die Kim Bols uit België al jarenlang via haar website verspreidt. Het MyEyes menu toont de struktuur van haar website, gesorteerd op categorie en elk artikel kan door MyEyes worden voorgelezen. Het is te vinden in het Menu onder “Nieuws en Informatie” en dan onder “Blinden en Slechtzienden Nieuws”. Je kunt ook kortweg “Kim Bols” zeggen (alleen heeft Google wel wat moeite met die naam). In dat menuonderdeel treft u overigens nog veel meer informatiebronnen aan.

Wat betreft de problemen met de Google app betreffende de spraakherkenning, waar we in Nieuwsbrief-56 melding van hebben gemaakt, kunnen we u nu melden dat Google die bugs grotendeels heeft opgelost. U heeft wel de nieuwste versie 6.3.36 of recenter nodig. Het enige wat nog niet door Google is hersteld is de spraakvolume indicator, maar erg belangrijk is dit niet. U kunt nu dus gerust opwaarderen naar de nieuwste versie van de Google app. De spraakherkenning in die versie lijkt ook beter dan in oudere versies.

Met vriendelijke groeten
Dick Hoefsloot

DSH electronics:
Tel: 070 3206117
Email: info@dsh2000.com
Web: http://www.supportmiddelen.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. De scribit app is live!22-11-2019 06:11:21
 2. Hable ontwikkelt een brailletoetsenbord met acht knoppen waarmee blinden en slechtzienden een smartphone kunnen gebruiken11-07-2019 06:07:59
 3. Oude IJsselstreek lanceert Ongehinderd-app voor toegankelijkheid11-07-2019 06:07:01
 4. Blinden emoties laten zien | Huawei Mobile11-07-2019 06:07:52
 5. Hable laat blinden met braille appen07-06-2019 06:06:55
 6. App Ballyland Geluiden Memory31-05-2019 04:05:50
 7. Brailletoetsenbord voor smartphone23-05-2019 06:05:35
 8. Spraak-app Ability is blindengeleidehond voor mobiel bankieren13-05-2019 06:05:23
 9. Niet zien, toch lezen? Maak zelf je informatie toegankelijk12-05-2019 05:05:55
 10. “Pas met blinddoek aan geloofden gamers mij”26-04-2019 06:04:03
 11. App om gesproken post te maken voor mensen met visuele beperking14-02-2019 09:02:58
 12. Nieuwe emoji’s inclusiever11-02-2019 08:02:50
 13. Sint-Niklaas – Ook een blinde ‘ziet’ het21-01-2019 07:01:22
 14. Blinde vrouw klaagt website Beyoncé aan wegens ontoegankelijkheid05-01-2019 08:01:21
 15. Red het braille, geef de smartphone knoppen04-01-2019 08:01:14
 16. Waarom je website toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking07-12-2018 07:12:30
 17. Toegankelijkheid websites opgave voor gemeenten07-12-2018 07:12:32
 18. Gemeentesites nog altijd niet ingesteld op gehandicapten06-12-2018 08:12:44
 19. Ultimate Screen Access: Nieuw softwarepakket voor vergroting, spraak en braille05-12-2018 10:12:24
 20. Zo wordt Instagram vriendelijker voor blinden en slechtzienden29-11-2018 02:11:43
 21. Augmented reality moet blinden helpen te navigeren door objecten te laten ‘praten’29-11-2018 02:11:24
 22. Augmented Reality technologie laat objecten tegen slechtzienden praten29-11-2018 02:11:26
 23. Instagram gaat foto-omschrijvingen voorlezen aan blinden en slechtzienden29-11-2018 08:11:34
 24. Microsoft laat blinden kijken met hun oren24-11-2018 07:11:32
 25. Alibaba komt met slim scherm waardoor blinden makkelijker kunnen shoppen19-11-2018 07:11:40
 26. Hoe publiek zijn onze ruimtes voor een blind publiek?18-11-2018 08:11:39
 27. iPhone en iPad uitgesproken ondertiteling in iOS17-11-2018 08:11:38
 28. Drempelvrij keurmerk: VieCuri weer beloond voor toegankelijke website17-11-2018 07:11:29
 29. Artificiële intelligentie, wat is dat? Team Scheire-maker Katrien legt uit17-11-2018 07:11:30
 30. Scribit tutorial 5: de editor17-11-2018 07:11:24
 31. Blindshell classic, een sprekende gsm16-11-2018 08:11:19
 32. Beter de weg vinden via een ‘slim’ plafond16-11-2018 07:11:11
 33. Scribit.tv gelanceerd, online platform voor audiodescriptie13-11-2018 05:11:54
 34. Monique houdt haar herinneringen levend dankzij AI en een smartphone06-11-2018 09:11:00
 35. BlindShell Classic GSM – Volledig sprekende GSM met stembediening31-10-2018 07:10:17
 36. Studenten maken smartphone voor blinden31-10-2018 06:10:18
 37. Nieuw: Your_adventure audiospel van Nonvisiongames.com31-10-2018 06:10:00
 38. Scribit – Audiodescriptie voor onlinevideo25-10-2018 05:10:15
 39. Blinde ontwerper lanceert indoor navigatie-app25-10-2018 05:10:48
 40. Toegankelijke websites bij lokale besturen24-10-2018 06:10:46
 41. Indoor navigeren met de app Tik-Tik11-10-2018 06:10:54
 42. Commerciële websites nog steeds onvoldoende toegankelijk voor blinden06-10-2018 07:10:08
 43. Webwinkels slecht toegankelijk voor blinden: ‘Ik verzuip in zo’n site’02-10-2018 05:10:18
 44. Spraakbesturing in de speler van de Daisylezer app28-09-2018 06:09:47
 45. Hoe ik als blinde mijn iPhone gebruik12-09-2018 06:09:55
 46. Tablet voor blinden08-09-2018 05:09:38
 47. Apple aangeklaagd vanwege slechte toegankelijkheid21-08-2018 09:08:17
 48. App Envision21-08-2018 06:08:38
 49. App Envision beschikbaar voor Android13-08-2018 08:08:32
 50. Sven (32) is blind, maar speelt toch alle Pokémon-games02-08-2018 06:08:06
 51. Google Assistent spreekt nu ook Nederlands27-07-2018 05:07:18
 52. Apple onderzoekt slim alternatief voor blindengeleidehond en blindenstok09-07-2018 09:07:48
 53. Apple wil slechtzienden de weg wijzen op straat29-06-2018 09:06:58
 54. Personeel Switch kruipt in rol blinde klant27-06-2018 07:06:14
 55. Brailletoetsenbordje voor smartphones06-06-2018 05:06:00
 56. Mag ik even uw ogen lenen?01-06-2018 07:06:30
 57. Welkom, Siri – Be My Eyes31-05-2018 06:05:24
 58. AI en toegankelijkheid: kunstmatige intelligentie maakt mensen zelfstandig21-05-2018 10:05:03
 59. TU/e student maakt brailletoetsenbord voor smartphone17-05-2018 11:05:02
 60. Leen je ogen aan blinde mensen via de app Be My Eyes17-05-2018 11:05:02
 61. VERON-website beter leesbaar voor slechtzienden16-05-2018 11:05:39
 62. iPhone en iPad gebruiken met een visuele beperking15-05-2018 06:05:39
 63. Google Lookout is speciaal voor slechtzienden13-05-2018 06:05:59
 64. Zo vind je films met audiobeschrijvingen in de iTunes Store13-05-2018 06:05:21
 65. Lookout-app van Google helpt blinden bij het navigeren door hun omgeving10-05-2018 07:05:53
 66. Smartphones en toegankelijkheid: minder logisch dan je denkt05-05-2018 07:05:44
 67. Apple vraagt bijna blinde Vlaamse om producten te promoten30-04-2018 07:04:11
 68. App helpt blinden onafhankelijkheid terug te winnen21-04-2018 07:04:58
 69. Blinde gamer speelt zich op de tast naar de top14-04-2018 12:04:40
 70. Overheidswebsites moeten vanaf najaar 2020 toegankelijk zijn voor mensen met beperking01-04-2018 07:04:53
 71. Overheidssites voortaan verplicht toegankelijk voor mensen met beperking31-03-2018 07:03:18
 72. Het was Week van de Brailleliga. Dit is wat HLN.be doet voor blinde en slechtziende mensen28-03-2018 08:03:31
 73. Kamervragen over digitale ontoegankelijkheid gemeenten28-03-2018 08:03:34
 74. Wommelgem – Blinden surfen enthousiast mee24-03-2018 08:03:27
 75. Apple wil speciale emoji voor mensen met een handicap23-03-2018 07:03:53
 76. Nieuwe mobiele app NowYouSee voor kleurenblinde mensen23-03-2018 02:03:23
 77. ‘Websites partijen niet goed toegankelijk met beperking’19-03-2018 11:03:12
 78. Spotify test spraakbediening16-03-2018 09:03:13
 79. App helpt blinden: ‘Zo fijn dat ik geen hulp hoef te vragen’08-03-2018 08:03:53
 80. Microsoft lanceert Soundscape voor mensen met visuele beperkingen03-03-2018 08:03:53
 81. Microsoft brengt betere navigatie voor blinden en slechtzienden02-03-2018 02:03:16
 82. Website Destion heeft nu voorleesfunctie01-03-2018 08:03:58
 83. Google Assistant spreekt nog dit jaar Nederlands25-02-2018 08:02:18
 84. Blinde gamer Sven (31) wint Street Fighter-toernooi: ‘Ik dacht dat ik nooit meer kon spelen’11-02-2018 06:02:59
 85. Een nieuwe screenreader!06-02-2018 01:02:51
 86. Luisterboek in app-vorm voor kleuters met een visuele beperking26-01-2018 11:01:26
 87. Digitale toegankelijkheid in de zorg24-01-2018 08:01:48
 88. ’Blinden en slechthorenden onthand op zorgwebsite’23-01-2018 02:01:13
 89. Vrijwel alle zorgsites schieten tekort voor blinden en doven23-01-2018 08:01:50
 90. Toegankelijkheidsopties in Windows 10: handig voor iedereen16-01-2018 01:01:01
 91. Blinden laten automobilist veiliger rijden15-01-2018 02:01:16
 92. Blinde oorlogsveteraan vraagt je je Twitter-instellingen te wijzigen: ‘Laat ons meekijken’05-01-2018 02:01:00
 93. Wereld Braille Dag: ‘Sociale media uitdaging voor slechtzienden’04-01-2018 05:01:03
 94. Samsung werkt aan ar-bril voor slechtzienden03-01-2018 11:01:54
 95. Samsung belooft kleurenblinden een kijkervaring met extra kleur30-12-2017 08:12:15
 96. Microsoft voegt ‘ai-ondersteunde’ functies toe aan Office 365 en Bing14-12-2017 10:12:56
 97. Be My Eyes brengt visueel gehandicapten en vrijwilligers samen11-12-2017 08:12:59
 98. Apple brengt iOS 11.2 uit: Een aantal verbeteringen voor Braille- en VoiceOver-gebruikers02-12-2017 12:12:07
 99. iPad of iPhone als vergrootglas30-11-2017 12:11:44
 100. Vermoeide ogen door iPhone X27-11-2017 05:11:54
 101. Accessibility? Da’s slim bekeken. Zo bereik je jouw ‘missing 20%’22-11-2017 12:11:53
 102. SmartVision2 Premium v214-11-2017 09:11:28
 103. Smartvision: dé sprekende smartphone13-11-2017 02:11:41
 104. DSH electronics Nieuwsbrief-66 (inzake MyEyes)08-11-2017 02:11:31
 105. Kritiek op iPhone’s gezichtsherkenning slaat plank mis07-11-2017 08:11:54
 106. iPhone X en Face ID voor blinde gebruikers: hoe goed werkt het?06-11-2017 02:11:44
 107. App Ballyland Sound Memory19-10-2017 07:10:53
 108. Bank moet blinde klant app bieden13-10-2017 05:10:26
 109. “Eens gestart zit het moeilijkste er eigenlijk al op”13-10-2017 07:10:48
 110. Zo maak je je website beter toegankelijk èn open je zakelijke deuren09-10-2017 09:10:06
 111. App ‘Be My Eyes’ beschikbaar voor Android06-10-2017 08:10:11
 112. Boom – Raadslid wil meer toegankelijke gemeentewebsite01-10-2017 08:10:03
 113. De opvolger van de Alto heet … Lucia!28-09-2017 12:09:56
 114. Website Vlaams Parlement behaalt opnieuw Anysurfer-label27-09-2017 09:09:23
 115. System Font Size Changer – Grotere letters in Windows13-09-2017 03:09:58
 116. DSH electronics Nieuwsbrief-65 (inzake MyEyes)12-09-2017 08:09:15
 117. Babbage levert ZoomText Fusion voor de studie- en werksituatie12-09-2017 08:09:41
 118. iOS: iPhone of iPad gebruiken als vergrootglas11-09-2017 07:09:18
 119. Jumbo-supermarkt werkt aan slimme, spraakgestuurde boodschappenlijst-app06-09-2017 09:09:40
 120. Eindelijk hulp op afstand (mogen) bieden31-08-2017 08:08:34
 121. Seeing AI – Objectherkenning voor visueel beperkten30-08-2017 11:08:53
 122. LastPass lanceert publieke bèta met ondersteuning voor Android Oreo’s invulhulp23-08-2017 06:08:21
 123. Sven is blind en verslaat de beste gamers13-08-2017 12:08:52
 124. iOS 11: Verborgen donkere modus activeren en gebruiken11-08-2017 12:08:20
 125. Slechts handvol websites vlot leesbaar voor surfers met handicap08-08-2017 07:08:40
 126. Nieuwe versie Daisylezer-app!06-08-2017 07:08:23
 127. Sven van de Wege, een blinde gamer20-07-2017 08:07:58
 128. Nieuwe app van Microsoft beschrijft omgeving voor slechtzienden12-07-2017 07:07:35
 129. Blinden vinden hun weg dankzij Bossche Informaticastudenten11-07-2017 09:07:54
 130. App “Be My Eyes” – Mag ik even je ogen lenen?08-07-2017 07:07:04
 131. Blinde Nederlander wint Street Fighter V-wedstrijd (en wil meer!)07-07-2017 01:07:37
 132. Website www.halle.be haalt AnySurfer-label06-07-2017 02:07:14
 133. Lijst van braillecommando’s voor iOS1129-06-2017 09:06:30
 134. Smartphone “SmartVision2”28-06-2017 07:06:38
 135. InsideOne Braille PC Tablet voor blinden en slechtzienden28-06-2017 07:06:01
 136. Whatsapp verzenden met Smart Vision 223-06-2017 09:06:54
 137. BlindShell 2 Baroque – Smartphone voor blinden en slechtzienden22-06-2017 08:06:30
 138. WCAG en de voordelen van toegankelijke websites18-06-2017 05:06:22
 139. Waarom een toegankelijke WordPress site zo belangrijk is18-06-2017 05:06:44
 140. Wikispeech: de Wikipedia voor slechtzienden en analfabeten18-06-2017 05:06:26
 141. Tappen is het nieuwe typen18-06-2017 05:06:57
 142. Zo kun je digitale producten beter ontwerpen18-06-2017 04:06:43
 143. Zo wil Wikipedia beter doorzoekbaar worden voor slechtzienden en analfabeten18-06-2017 04:06:53
 144. Office 365 getweakt voor mensen met slecht gezichtsvermogen18-06-2017 03:06:08
 145. Microsoft wil Office 365-apps beter maken voor blinden en slechtzienden18-06-2017 03:06:20
 146. Mobile Plugin voor blinden vertaald emoticon naar geluid18-06-2017 03:06:18
 147. Het scherm van een Mac aanpassen voor beter visuele weergave18-06-2017 12:06:29
 148. VoiceOver: schermteksten laten voorlezen op iPhone en iPad18-06-2017 12:06:54
 149. Tekst op je iPhone-scherm laten voorlezen18-06-2017 12:06:29
 150. Ook de Google-app voor iPhone spreekt nu Nederlands18-06-2017 12:06:00
 151. Gebruik je iPhone als vergrootglas18-06-2017 12:06:33
 152. Zo wordt Android toegankelijk gemaakt voor blinden en slechtzienden18-06-2017 12:06:12
 153. Informatica-studenten bouwen app voor stijladvies aan blinden18-06-2017 12:06:07
 154. Sensotec (Jabbeke) maakt zich met zijn gespecialiseerde apps incontournable18-06-2017 12:06:27
 155. Siri leest WhatsApp-berichten voor18-06-2017 12:06:26
 156. TimeBuzz app – actuele tijd via vibraties op de Apple Watch18-06-2017 12:06:44
 157. Lijst van toegankelijke apps18-06-2017 12:06:20
 158. Zo luister je het beste audioboeken en luisterboeken18-06-2017 11:06:12
 159. Slechtziende hoogleraar informatica: “VUnet blijft ontoegankelijk”17-06-2017 02:06:56
 160. Deze app herkent echt alles… behalve Bart Schols17-06-2017 02:06:32
 161. Zuid-Afrikaanse app geeft blinden ogen17-06-2017 01:06:03
 162. Een touchscreen voor blinden17-06-2017 01:06:28
 163. Europese Unie wil betere toegankelijkheid websites17-06-2017 01:06:26
 164. OPZC Rekem behaalt award rond webtoegankelijkheid17-06-2017 01:06:50
 165. Rijk gaat toegankelijkheid websites afdwingen17-06-2017 01:06:55
 166. Website UZ Gent behoudt AnySurfer-label voor toegankelijkheid17-06-2017 01:06:08
 167. Het gehele scherm laten uitspreken op een iPhone of iPad17-06-2017 01:06:14
 168. iOS 10 bevat leesloep voor slechtzienden17-06-2017 01:06:46
 169. Zo gebruik je het vergrootglas in iOS 1017-06-2017 01:06:14
 170. Je ebooks laten voorlezen door je iPhone of iPad17-06-2017 01:06:48
 171. iOS 10: Grijstinten activeren in iOS via kleurfilters17-06-2017 01:06:24
 172. ‘Eyebeacon’: Studenten en onderzoekers presenteren werk op internationale conferentie17-06-2017 12:06:56
 173. Digitaal stadskantoor Bergen nog altijd niet op orde voor blinden en slechtzienden17-06-2017 12:06:14
 174. Test: Helpen Nederlanders een blinde man in nood?17-06-2017 12:06:00
 175. Een audiogame voor blinde kinderen17-06-2017 12:06:09
 176. Ervaring met Windows 10 in combinatie met Narrator17-06-2017 12:06:20
 177. Microsoft maakt Windows 10 makkelijker voor blinden17-06-2017 12:06:43
 178. Update Windows 10 blokkeren17-06-2017 12:06:25
 179. Facebook beschrijft foto’s met artificiële intelligentie16-06-2017 11:06:39
 180. Facebook maakt foto’s doorzoekbaar met artificiële intelligentie16-06-2017 11:06:58
 181. Facebook maakt kunstmatige intelligentie voor beeldherkenning open source16-06-2017 11:06:33
 182. Dynamisch brailledisplay dé uitkomst voor blinde mensen?16-06-2017 11:06:45
 183. Deze blinde Apple-ontwikkelaar verandert de wereld met 22 jaar16-06-2017 11:06:07
 184. Videoserie: zo maakt Apple zijn producten zo toegankelijk mogelijk16-06-2017 11:06:22
 185. Zo kun je VoiceOver gebruiken op je Apple TV16-06-2017 10:06:49
 186. Onderzoekers maken goedkope tablet voor blinden16-06-2017 10:06:38
 187. Tips voor smartphone gebruik voor visueel beperkten16-06-2017 10:06:41
 188. Wat zijn de beste smartphones voor slechtzienden?16-06-2017 10:06:38
 189. Smartphones en apps voor visueel en audiologisch beperkten16-06-2017 10:06:49
 190. Een tablet of smartphone hoef je niet te zien16-06-2017 10:06:37
 191. Aanraakgebaren voor iPad leren: Ballyland Rotor16-06-2017 08:06:10
 192. App “Share a ride”16-06-2017 04:06:24
 193. NS Reisplanner Xtra geeft nu de uitstapzijde aan15-06-2017 09:06:02
 194. Dedicon – Zelf snel een document toegankelijk maken?15-06-2017 08:06:39
 195. Met EyeSense kunnen blinden tóch gezichten herkennen14-06-2017 09:06:25
 196. Beter zien, horen & gebruiken: 6 tips om je website toegankelijker te maken14-06-2017 03:06:38
 197. App Bear 1.2 laat je nu schetsen, stickers plakken en VoiceOver gebruiken14-06-2017 03:06:46
 198. Babbage introduceert eerste brailletablet in Nederland14-06-2017 02:06:23
 199. Brailletablet “Smart Beetle”14-06-2017 02:06:48
 200. Apple wint Louis Braille Award voor blindenfuncties13-06-2017 09:06:22

Laatst bijgewerkt op 24 september 2016 – 16:53