Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?

Daarover schreven wij aan de vooravond van het debat nog maar eens een brief

Aan: De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Betreft: Plenair debat Invoeringswet Participatiewet

Utrecht, 15 februari 2014

Geachte volksvertegenwoordiging,

Op 18 en 19 februari van 2014 is een plenair debat over de Invoeringswet Participatiewet gepland. Met het oog daarop willen wij in deze brief een dringend beroep op u doen om een onderliggende principiële vraag bij u onder de aandacht te brengen.

Welke politieke keuze wordt er gemaakt bij het wel of niet behouden van de status arbeidsgehandicapten? Mocht het begrip arbeidshandicap verdwijnen, is er dan wel een andere vorm van erkenning van een handicap met een juridische status?

De achterliggende gedachte van de participatiewet is, dat zoveel mogelijk mensen participeren in de samenleving, dit is een mooi streven. Echter vaak is er bij mensen met een beperking of handicap wel een extra ondersteuning nodig om dit mogelijk te maken. Het bieden en borgen van deze ondersteuning is alleen mogelijk als duidelijk is over welke mensen wordt gesproken. Vandaar de behoefte om een erkenning met een juridische status van mensen met een beperking/handicap. Uitgangspunt hierbij is de vaststelling van de beperking/handicap door een objectief persoon zoals een arts of arbeidsdeskundige op basis van de beperking/handicap en niet op basis van de uitkeringsstatus die wel/niet aanwezig is.

Voorbeelden van mensen bij bovenstaand punt:
• 45 jarige persoon, nugger, krijgt een ongeval en wordt hierbij gehandicapt
• 27 jarige man studeert en wordt slechtziend door een genetische afwijking
• 17 jarige (in 2015) is blind van geboorte

Van al deze voorbeelden bestaat op dit moment het risico dat zij niet erkend worden als gehandicapt. Hierdoor is het gevaar op niet mee kunnen participeren groot, door het missen van gepaste ondersteuning. Door het erkennen van de beperking/handicap kunnen kansen vergroot worden om deel te nemen in de samenleving.

Wij verzoeken u om de inhoud van deze brief bij uw standpuntbepaling te betrekken.

Hoogachtend,

Nam

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 42. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 43. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 44. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 45. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 46. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 47. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 48. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 49. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 50. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 51. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 52. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 53. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 54. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 55. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 56. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 57. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 58. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 59. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 60. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 61. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 62. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 63. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 64. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 65. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 66. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 67. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 68. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 69. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 70. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 71. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 72. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 73. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 74. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 75. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 76. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 77. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 78. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 79. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 80. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 81. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 82. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 83. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 84. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 85. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 86. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 87. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 88. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 89. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 90. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 91. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 92. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 93. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 94. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 95. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 96. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 97. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 98. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 99. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 100. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 101. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 102. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Blind-d-mobiel test apparaten voor blinden14-09-2015 11:09:10
 105. Blinden kunnen hoogtechnologische snufjes testen in de Blind D-Mobiel14-09-2015 11:09:51
 106. Blind d-mobiel gidst blinden doorheen technologische hulpmiddelen14-09-2015 11:09:45
 107. Hulpmiddelenwijzer.nl zorgt voor minder verspilling14-09-2015 11:09:53
 108. Inloop spreekuur Koninklijke Visio14-09-2015 11:09:06
 109. Unieke koppeling tussen Regelhulp en Sociale Kaart van MEE en Isatis Care14-09-2015 11:09:37
 110. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 111. ZieZo-beurs: Nationale beurs rond blinden en slechtzienden16-07-2015 09:07:32
 112. Blind of slechtziend: Onafhankelijk hulpmiddelenadvies16-07-2015 09:07:10
 113. Aandacht voor slechtzienden en blinden in de bibliotheek15-07-2015 07:07:22
 114. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 115. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 116. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 117. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 118. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 119. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 120. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 121. Ziezo voor blinden en slechtzienden07-04-2015 07:04:42
 122. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 123. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 124. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 125. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 126. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 127. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 128. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 129. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 130. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 131. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 132. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 133. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 134. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 135. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 136. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 137. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 138. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 139. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 140. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 141. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 19:42