Werkplan gehandicapten komt niet van de grond

Voor gehandicapten wordt buiten sociale werkplaatsen nauwelijks werk gecreëerd. Een vijfde van de gemeenten begint er niet aan hoewel zij dat wel hun taak is. De doelstelling dit jaar de eerste 1.600 plekken te creëren wordt bij lange na niet gehaald door de gemeenten die er wel mee aan de slag zijn gegaan. Hierdoor dreigt een cruciaal onderdeel van de Participatiewet te mislukken.

Dit blijkt uit een brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken vrijdagavond naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Klijnsma is verantwoordelijk voor de Participatiewet waarin de bijstand, de sociale werkplaatsen en de regelingen voor jonggehandicapten zijn samengevoegd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor deze groepen.

In de sociale werkplaatsen kunnen gehandicapten geen plek meer krijgen. Zij moeten bij bedrijven of bij de overheid aan de slag. Als door de handicap veel begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig is, moet de gemeente die voorzieningen leveren. Op termijn moeten er 30 duizend beschutte werkplekken komen, dit jaar de eerste 1.600.

De doelstelling wordt, zoals het er nu naar uitziet, niet gehaald

Deze opzet komt niet van de grond, blijkt uit de brief van Klijnsma. Een vijfde van de gemeenten – 73 van de 393 gemeenten – geeft aan dat de voorziening beschut werk niet eens wordt aangeboden. Van de 320 gemeenten die wel beschut werk aanbieden, kunnen er maar 114 – een derde – aangeven om hoeveel plekken het dit jaar gaat. Deze 114 gemeenten zijn van plan dit jaar 422 plekken aan te bieden.

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma

In de praktijk ligt het aantal veel lager. Gemeenten moeten het UWV advies vragen over de inrichting van het beschutte werk. Tot september is het UWV maar 41 keer advies gevraagd. Dat zou betekenen dat er over maar 41 gehandicapten is gesproken. Dat wil dan nog niet zeggen dat dit daadwerkelijk tot een baan heeft geleid.

De doelstelling is dat dit jaar de eerste 1.600 plekken worden toegekend aan gehandicapten. Die doelstelling wordt dus, zoals het er nu naar uitziet, niet gehaald. Als de 422 plekken er komen is dat maar een kwart van de doelstelling. Maar zelfs dat lijkt optimistisch gezien de 41 adviesaanvragen aan het UWV.

Andere noemen bewust geen aantallen omdat zij dit laten afhangen van het aantal cliënten dat zich hiervoor gaat melden

Staatssecretaris van Sociale Zaken Jetta Klijnsma

Klijnsma houdt de moed er echter in. Zij schrijft dat de 206 gemeenten (64%) die nog geen aantallen kunnen noemen nog bezig met uitwerking van hun beleid. ‘Andere noemen bewust geen aantallen omdat zij dit laten afhangen van het aantal cliënten dat zich hiervoor gaat melden.’

Volgens Klijnsma zijn de redenen om géén beschut werk aan te bieden deels financieel van aard. ‘Gemeenten geven aan dat de kosten per plek hoog zijn en vinden de daarvoor bestemde middelen uit het Participatiebudget te laag. Daarnaast achten zij het financieel risico te groot, mede omdat zij onvoldoende zicht hebben op de financiële en rechtspositionele consequenties op de langere termijn. Daarbij geven zij ook aan dat er relatief veel middelen naar een kleine groep mensen gaan.’

Gemeenten geven aan dat de kosten per plek hoog zijn en het financieel risico te groot

Aan deze bezwaren komt Klijnsma tegemoet met toezeggingen. Zo trekt zij de komende vijf jaar in totaal 100 miljoen euro extra uit voor de beschutte werkplekken, ofwel 20 miljoen per jaar. Maar Klijnsma wil ook de knuppel hanteren om gemeenten te dwingen. Als dit najaar blijkt dat er geen schot in de zaak komt, dan wil zij gemeenten wettelijk dwingen beschut werk te leveren.

Gijs Herderscheê

Bron: http://www.volkskrant.nl, 18 september 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 42. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 43. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 44. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 45. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 46. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 47. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 48. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 49. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 50. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 51. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 52. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 53. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 54. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 55. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 56. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 57. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 58. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 59. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 60. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 61. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 62. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 63. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 64. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 65. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 66. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 67. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 68. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 69. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 70. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 71. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 72. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 73. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 74. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 75. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 76. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 77. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 78. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 79. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 80. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 81. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 82. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 83. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 84. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 85. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 86. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 87. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 88. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 89. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 90. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 91. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 92. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 93. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 94. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 95. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 96. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 97. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 98. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 99. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 100. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 101. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 102. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 105. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 106. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 107. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 108. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 109. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 110. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 111. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 112. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 113. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 114. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 115. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 116. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 117. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 118. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 119. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 120. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 121. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 122. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 123. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 124. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 125. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 126. Alleen SP tegen beleid Participatiewet18-12-2014 05:12:03
 127. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 128. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 129. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 130. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 131. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 132. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 19 september 2015 – 07:55