Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt

In dit stuk aandacht voor de gevolgen van de Participatiewet, media-aandacht, de hoorzitting in de Tweede Kamer en een oproep om uw reactie te geven.

Wat zijn de gevolgen van de Participatiewet?

De Participatiewet: een term die de laatste tijd veel in de media verschijnt. Maar wat zijn nu de gevolgen van deze wet voor onze doelgroep? Om dit goed te doorgronden is er een stukje achtergrond informatie nodig voordat kan worden ingegaan op de gevolgen.

Zoals de plannen nu liggen wordt de participatiewet per januari 2015 ingevoerd. Op een aantal punten heeft de Oogvereniging grote zorgen. Drie belangrijke punten zijn:
• De herkeuring van de Wajongers die bij 20% arbeidsvermogen hun uitkering gaan verliezen en onder de participatiewet gaan vallen.
• De baangaranties die in 10 jaar tijd 125.000 mensen met een arbeidshandicap aan een baan moeten helpen. De overheid creëert 25.000 banen en werkgevers 100.000. Dit lijkt een mooi streven, maar de criteria om voor deze banen in aanmerking te komen zijn onduidelijk. Bovendien is het de vraag of dit doel op dit moment reëel is.
• De werkplekaanpassingen, jobcoach en mobiliteitsbonus. In de nieuwe Participatiewet krijgen de gemeenten een groot budget van waaruit al deze kosten vergoed moeten worden. Het risico hiervan is dat op een gegeven moment het geld op is en er niets meer vergoed kan worden. Verder is er nog de kans dat gemeenten bepaalde groepen eerder gaan helpen dan anderen omdat deze de gemeenten meer geld opleveren.

Vrijdag 10 januari presenteerde belangenorganisatie Ieder(in) een indrukwekkend rapport waarin al deze gevolgen werden doorgerekend en besproken. Dit rapport is terug te vinden op: https://iederin.nl

Ieder(in) is de nieuwe naam voor de gefuseerde organisaties CG raad en Platform VG. De Oogvereniging maakt onderdeel uit van deze belangenorganisatie.

In de media

Roxana van Mourik was bij de presentatie van dit rapport aanwezig en werd geïnterviewd door verschillende media. Als Roxana op 1 januari 2015 geen baan heeft en de participatiewet is actief, dan heeft dit voor haar – en niet alleen voor haar – namelijk serieuze gevolgen.

Roxana legt uit: ‘Straks heb ik mijn universitaire opleiding afgerond. Dit betekent dat ik meer kan verdienen dan het minimumloon. Hierdoor val ik niet onder het quotum, heb ikmeer dan 20% arbeidsvermogen en verlies ik mijn Wajong. Afhankelijk van de keuzes die mijn gemeente maakt, kom ik mogelijk wel of niet in aanmerking voor werkplekaanpassingen.

Mochten aanpassingen niet worden betaald door de gemeente, dan komt dit volledig op de schouders van mijn toekomstige werkgever. Ikzelf heb niet meer dan wat praktische aanpassingen nodig, maar die kosten wel wat geld. De kans dat de werkgever bereid is zo’n investering te doen is verminderd.

Het vinden van een baan is in deze tijden sowieso al lastig en wordt nog eens extra bemoeilijkt door deze nieuwe wet.’

Hoorzitting in de Tweede Kamer

Maandag 13 januari was er een hoorzitting in de Tweede Kamer over de Participatiewet. De leden van de Tweede Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam een hele dag de tijd om te luisteren naar de ideeën en meningen van mensen die met de participatiewet te maken krijgen. Ze luisterden naar belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen, wethouders van verschillende gemeenten, stichtingen voor sociale werkvoorzieningen en vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen, vakbonden en UWV. Voor al deze partijen heeft de Participatiewet enorme consequenties die nog niet allemaal overzien kunnen worden.

De hoorzitting werd strak geregisseerd en iedere spreker had precies vier minuten om zijn of haar verhaal te doen. De Oogvereniging was vertegenwoordigd door Quirijn van Woerdekom van Ieder(In). De Kamerleden waren erg geïnteresseerd en betrokken bij het onderwerp. Het was duidelijk te merken dat ze zich ervan bewust werden dat de wet voor de doelgroep veel nare gevolgen gaat hebben.

Eén van de ervaringsdeskundigen, Pauline Gransier, wist de gevolgen zo treffend onder de aandacht te brengen dat Linda Voortman van Groen Links de tranen in de ogen sprongen. Ook andere Kamerleden waren geraakt.

Het werkt als we van ons laten horen!

Hoewel er intensiever wordt nagedacht over de gevolgen van de Participatiewet, zijn we er nog lang niet. De komende tijd blijven we het onderwerp onder de aandacht brengen van alle betrokken partijen. Helpt u mee? Het werkt als we van ons laten horen!

De afgelopen weken zijn er Kamervragen verzameld, onder meer via de Facebook-pagina Participatiewet sluit uit, zie http://www.facebook.com/participatiewetsluituit. De vragen zijn gebundeld en aangeboden aan de Tweede Kamer. De volgende stap is een reactie geven op de plannen zoals die er nu liggen voor het Quotum. We horen daarom ook graag wat u zelf van het Quotum vindt. U kunt reageren via: http://www.facebook.com/participatiewetsluituit. Of stuur een e-mail naar info@delftalent.nl.

Bron: Oogvereniging Nieuws 2 – 23 januari 2014, Roxana van Mourik, Roos Hoelen en Marianne Klein

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 42. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 43. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 44. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 45. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 46. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 47. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 48. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 49. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 50. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 51. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 52. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 53. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 54. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 55. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 56. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 57. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 58. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 59. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 60. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 61. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 62. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 63. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 64. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 65. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 66. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 67. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 68. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 69. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 70. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 71. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 72. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 73. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 74. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 75. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 76. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 77. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 78. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 79. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 80. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 81. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 82. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 83. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 84. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 85. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 86. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 87. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 88. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 89. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 90. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 91. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 92. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 93. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 94. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 95. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 96. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 97. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 98. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 99. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 100. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 101. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 102. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 105. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 106. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 107. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 108. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 109. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 110. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 111. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 112. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 113. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 114. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 115. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 116. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 117. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 118. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 119. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 120. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 121. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 122. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 123. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 124. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 125. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 126. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 127. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 128. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 129. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 130. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 131. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 19:42