Het participatiedrama

Aanbestedingen van gemeenten gaan naar ondernemers met de laagste prijs, en niet naar ondernemers die al mensen met een handicap of bijstandsgerechtigden in dienst hebben. Met verslechtering van arbeidsvoorwaarden, lage lonen en extreme flexibiliteit tot gevolg.

Je zou de term social return, ‘de toverformule van de gemeenten’ om bijstandsgerechtigden en arbeidsgehandicapten verplicht aan het werk te zetten, de draaideur van de Participatiewet kunnen noemen. Een afgesloten draaideur welteverstaan, men loopt eindeloos rondjes zonder enig doel te bereiken. Oftewel een normaal betaalde baan waar men zelf voor kiest, zit er voor deze kwetsbare groep niet in. (Normaal betaalde banen zaten er overigens al jaren niet meer in voor de onderkant van de arbeidsmarkt.) De Participatiewet, die 1 januari ingaat, zal weinig veranderen. Integendeel, het traditioneel rondpompen van mensen zal eerder verhevigen. Filip de Jong, hoogleraar Economie van de Sociale Zekerheid, beweert zelfs dat het gehele concept Participatiesamenleving één groot experiment is, waarvan niemand weet of die gaat werken.

Dat kan ook niet anders, de visie van een gemiddelde politicus gaat niet verder dan vier jaar, vertelt de ervaring. Als een plan maar in grote lijnen op papier staat, de rest komt vanzelf wel. De minister-president lichtte eerder een tipje van de sluier op toen hij trots verkondigde niet te geloven in visies. Je kan beweren wat je wil, Mark Rutte, geassisteerd door zijn secondanten Jetta Klijnsma en Martin van Rijn, kwam zijn belofte na. Niemand weet dan ook waar die aan toe is. De gemeenten maken ondertussen van de gelegenheid gebruik om listig hun begroting kloppend te krijgen. Men verdoezelt met marketingpraatjes de oorspronkelijke reden van de Participatie-ideologie: het betreft in de eerste plaats een rigoureuze bezuinigingsoperatie die met name de lagere inkomens en de onderkant van de arbeidsmarkt onevenredig hard zullen treffen.

Social return versus bezuinigingsbeleid

En wat voor rol speelt de term social return in dit alles? In het boek De kwetsbaren, van de in oktober onverwacht overleden Wil Tinnemans (55 jr.), kan men er alles over te weten komen. Van social return is sprake wanneer een ondernemer na aanbesteding een opdracht van de gemeente binnenhaalt en daarbij verplicht wordt om uit het gemeentelijke uitkeringsbestand een bepaald percentage mensen een baan aan te bieden. Wanneer de ondernemer mensen in dienst heeft die al eerder uit de kaartenbak van een sociale dienst kwamen, dan tellen die niet mee in de nieuwe aanbesteding. Om de opdracht te kunnen krijgen, zouden deze werknemers eerst ontslagen moeten worden om plaats te maken voor de nieuwe. Wat dan ook gebeurt.

Dat heeft gevolgen voor mensen die al langer bij een bedrijf werken waar men makkelijk over heen stapt. Maar Klijnsma denkt dat het niet erg is dat langdurig werklozen, al dan niet met een beperking, een kans krijgen om arbeidservaring op te doen ten koste van mensen die vaak al vele jaren werkervaring hebben. Zij vindt dat je degene die al heel lang buitenspel staat ook een baan moet gunnen. Klinkt natuurlijk redelijk, schrijft Tinnemans, maar het resultaat is dat de ontslagen werknemers de plaats in de kaartenbakken innemen van de nieuwe werknemers, die over niet al te lange tijd weer geruisloos zullen verdwijnen in dezelfde kaartenbak.

En waar let men op bij de aanbestedingen? De gemeenten en provincies zijn gehouden aan Europese wetgeving, de bodembedragen liggen immers vast, maar omzeilen deze door de opdracht in kleinere eenheden op te knippen zodat ze hun eigen criteria kunnen stellen. Het gevolg? De opdrachten gaan naar ondernemers met de laagste prijs, en meestal niet naar de ondernemers die mensen met een handicap of bijstandsgerechtigden in dienst hebben. Omdat sociale ondernemers eisen stellen aan een duurzaam personeelsbeleid zijn ze meestal ook wat duurder. Door aandringen van de gemeenten op de laagste prijs is een race to the bottom ontstaan: ‘met verslechtering van de arbeidsvoorwaarden, lage lonen, en extreme flexibiliteit tot gevolg’. Wat tot faillissementen heeft geleid: ‘kleine ondernemers worden door de grote doodgedrukt, omdat gemeenten en provincies voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.’ Openbaar vervoer, thuiszorg, catering, beveiliging, schoonmaak, groenvoorziening, taxibranche, allemaal hebben ze er mee te maken.

Klanten als alibi

Door de jaren heen is de ‘werklozenindustrie’ een lucratieve miljardenbusiness voor de hoger opgeleiden geworden, schrijft Tinnemans. ‘Vele tienduizenden Nederlanders (zoals artsen, wetenschappers, docenten, maatschappelijk werkers, talloze administratieve afdelingen etc.) verdienen een goedbelegde boterham met het bezig houden, inschatten en herkeuren van werklozen en arbeidsgehandicapten’. Een wondere wereld waar ik uit eigen ervaring over kan meepraten. Als werkloze werd ik in het kader van reïntegratie verplicht een opleiding van een half jaar te volgen in een Amsterdams praktijkcentrum met als einddoel een diploma zonder enige waarde, en ongeloofwaardig omdat ik al meer dan genoeg opleiding heb genoten. In deze wereld tellen geldige diploma’s blijkbaar niet.

Dan de opleiding, als je die zo kon noemen. Vanaf het begin werd duidelijk gemaakt dat het onze eigen schuld was dat we daar aanwezig waren. Een onheilspellende constatering die me aan het denken zette. In ons gebouw bevonden zich administratieve afdelingen, waar omheen wat mensen ronddoolden met een volstrekt onduidelijke rol. Speciaal voor ons geselecteerd. Bij elkaar telde ik bijna evenveel personeel als werklozen – pardon klanten. Tot ik besefte dat wij het alibi waren om dit werkgelegenheidscircus in stand te houden. Een praktijk waarover hoogleraar Algemene Economie, Bas van der Klaauw, aan Tinnemans vertelt dat er de afgelopen decennia weinig tot geen interesse is geweest om de effecten van de activerende arbeidsmarkt te meten. Terwijl de afgelopen jaren een leger sociaalwetenschappers op dit beleidsgebied van alles en nog wat hebben gemeten. Het was en is dan ook een publiek geheim dat het geen enkel effect had.

Er is ook geen oplossing voor, merkt Tinnemans op: ‘Het echte probleem is een tekort aan banen aan de onderkant van de arbeidsmarkt’. Dat komt omdat een belangrijk deel van de maakindustrie, waar laagopgeleiden traditioneel werk vonden, is verdwenen uit Nederland. Zoals gezegd zal de strenge Participatiewet deze toestand eerder verslechteren. Wie volgens mij wel baat kunnen hebben bij de Participatie-ideologie? De SP en de PVV.

Ron Kretzschmar

titel De kwetsbaren – Verdringing en concurrentie aan de onderkant van de arbeidsmarkt
auteur Will Tinnemans
uitgave Paperback, 144 pagina’s
uitgever Nieuw Amsterdam
prijs 16,95 euro
isbn 978 90 468 1660 8

Bron: http://www.ravage-webzine.nl/2014/12/18/het-participatiedrama/, 18 december 2014

9200000026878197

 

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 42. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 43. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 44. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 45. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 46. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 47. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 48. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 49. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 50. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 51. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 52. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 53. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 54. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 55. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 56. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 57. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 58. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 59. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 60. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 61. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 62. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 63. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 64. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 65. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 66. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 67. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 68. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 69. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 70. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 71. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 72. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 73. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 74. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 75. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 76. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 77. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 78. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 79. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 80. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 81. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 82. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 83. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 84. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 85. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 86. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 87. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 88. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 89. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 90. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 91. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 92. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 93. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 94. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 95. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 96. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 97. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 98. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 99. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 100. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 101. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 102. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Blind-d-mobiel test apparaten voor blinden14-09-2015 11:09:10
 105. Blinden kunnen hoogtechnologische snufjes testen in de Blind D-Mobiel14-09-2015 11:09:51
 106. Blind d-mobiel gidst blinden doorheen technologische hulpmiddelen14-09-2015 11:09:45
 107. Hulpmiddelenwijzer.nl zorgt voor minder verspilling14-09-2015 11:09:53
 108. Inloop spreekuur Koninklijke Visio14-09-2015 11:09:06
 109. Unieke koppeling tussen Regelhulp en Sociale Kaart van MEE en Isatis Care14-09-2015 11:09:37
 110. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 111. ZieZo-beurs: Nationale beurs rond blinden en slechtzienden16-07-2015 09:07:32
 112. Blind of slechtziend: Onafhankelijk hulpmiddelenadvies16-07-2015 09:07:10
 113. Aandacht voor slechtzienden en blinden in de bibliotheek15-07-2015 07:07:22
 114. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 115. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 116. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 117. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 118. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 119. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 120. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 121. Ziezo voor blinden en slechtzienden07-04-2015 07:04:42
 122. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 123. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 124. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 125. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 126. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 127. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 128. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 129. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 130. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 131. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 132. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 133. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 134. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 135. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 136. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 137. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 138. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 139. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 140. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 141. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 12 december 2019 – 09:06