Eerste Kamer stemt in met Participatiewet

Op 1 juli 2014 heeft de Eerste Kamer de Participatiewet en de Wet maatregelen werk en bijstand met ruime meerderheid aangenomen. Ondanks eerdere kritische vragen stemden de PvdA, VVD, D66, SGP, CU en CDA voor dit wetsvoorstel. Beide wetten worden op 1 januari 2015 van kracht.

De vier moties die tijdens het kamerdebat van dinsdag 24 juni zijn ingediend, werden verworpen. De toezeggingen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) om de gevolgen van de invoering van de kostdelersnorm (de ‘mantelzorgboete’) nader te onderzoeken maar in ieder geval met een jaar uit te stellen, was voor een meerderheid van de senaat voldoende.

Korting 5 procent

Doordat geen enkele motie een meerderheid haalde, wordt de Participatiewet ongewijzigd ingevoerd. Mensen met een Wajong-uitkering behouden hun uitkering. Indien zij beschikken over werkvermogen ondersteunt het UWV hen om werk te vinden. Wel wordt hun uitkering, met ingang van 1 januari 2018, met 5 procent verlaagd.

Deadline aanvraag Wajong

Jongeren kunnen nog tot uiterlijk 1 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV. Het UWV heeft dan voldoende tijd om deze aanvraag voor 1 januari 2015 af te handelen. Een Wajong-uitkering mag 6 maanden voor de beoogde ingangsdatum worden aangevraagd.

Vanaf 2015 kunnen jongeren een beroep doen op de Participatiewet. Hiervoor moeten zij een aanvraag bij hun eigen gemeente indienen. Alleen als de jongere met beperkingen duurzaam niet over arbeidsvermogen beschikt kan hij/zij na 2015 nog een beroep doen op de Wajong. Hiervoor kan tegen die tijd een keuring worden aangevraagd bij het UWV

door Dianne van der Veen
http://www.vgn.nl/

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 42. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 43. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 44. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 45. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 46. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 47. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 48. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 49. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 50. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 51. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 52. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 53. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 54. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 55. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 56. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 57. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 58. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 59. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 60. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 61. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 62. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 63. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 64. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 65. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 66. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 67. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 68. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 69. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 70. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 71. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 72. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 73. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 74. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 75. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 76. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 77. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 78. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 79. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 80. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 81. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 82. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 83. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 84. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 85. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 86. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 87. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 88. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 89. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 90. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 91. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 92. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 93. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 94. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 95. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 96. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 97. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 98. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 99. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 100. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 101. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 102. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 105. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 106. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 107. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 108. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 109. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 110. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 111. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 112. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 113. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 114. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 115. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 116. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 117. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 118. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 119. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 120. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 121. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 122. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 123. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 124. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 125. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 126. Alleen SP tegen beleid Participatiewet18-12-2014 05:12:03
 127. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 128. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 129. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 130. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 131. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 132. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 19:42