Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd

Met de aanbieding van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aan de Tweede Kamer voegt het kabinet een belangrijke bouwsteen toe aan de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak uit het sociaal akkoord. Dit leidt tot een beter perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking op een reguliere baan.

In de nieuwe wet is de door het kabinet en sociale partners gemaakte banenafspraak vastgelegd en is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren als de gemaakte afspraken niet worden gerealiseerd. Hoewel veel bedrijven al bezig zijn met de inrichting van werkplekken voor mensen met een beperking, staat het onderwerp nog niet bij alle ondernemers op de kaart. In het sociaal akkoord is vastgelegd dat er tussen nu en het jaar 2026 in de marktsector 100.000 extra banen komen voor mensen met een arbeidsbeperking.In de overheidssector moeten er de komende tien jaar 25.000 banen voor dezelfde doelgroep bijkomen.

Nulmeting

Om dit te kunnen vaststellen wordt nog dit jaar een nulmeting uitgevoerd, waarbij 1 januari 2013 als ijkpunt is gekozen om de groei van het aantal nieuwe banen te kunnen berekenen. Werkgevers kunnen bij het aanbieden van banen aan deze groep ondersteuning krijgen met voorzieningen als loonkostensubsidie, no-risk polissen, jobcoaches en werkplekaanpassingen. Doelgroep voor de extra banen zijn mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Het UWV beoordeelt op verzoek van gemeenten of iemand tot de doelgroep behoort. Sociale partners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben afgesproken dat de eerste jaren Wajongers en Wsw’ers die op de wachtlijst staan als eerste voor deze extra banen in aanmerking komen.

Quotumregeling

In 2016 controleert het kabinet voor het eerst of de afgesproken aantallen extra banen over het jaar 2015 zijn gehaald. Als dat niet zo is, treedt de quotumregeling na overleg met de sociale partners en de VNG in werking. In dat geval bedraagt de heffing 5.000 euro per niet ingevulde arbeidsplaats. In het regeerakkoord is afgesproken dat het quotum niet geldt voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers. De quotumheffing wordt op zijn vroegst per 1 januari 2017 geactiveerd.

De administratieve lasten voor werkgevers en werknemers blijven beperkt omdat een eventuele quotumheffing wordt berekend aan de hand van gegevens die al bij de overheid bekend zijn. De berekening van een eventuele heffing wordt uitgevoerd door het UWV en de uitkomst hiervan wordt via een beschikking van de Belastingdienst aan de werkgever bekend gemaakt.

Vertrouwen

Staatssecretaris Klijnsma : “Ik heb er vertrouwen in dat de gemaakte afspraken met werkgevers en werknemers worden nageleefd en dat die banen er komen. Deze groep, die net als iedereen dolgraag een baan wil, heeft te lang aan de zijkant gestaan. Eerlijk gezegd hoop ik het quotum nooit nodig te hebben. Deze wet schept duidelijkheid over de banenafspraak en er moet een stok achter de deur zijn als die extra banen er onverhoopt niet in voldoende mate komen”.

Bron: VWS

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Werkgevers en werknemers zijn het eens: ‘participatiewet werkt niet’13-10-2018 06:10:44
 2. ‘Snel duidelijkheid nodig voor arbeidsgehandicapten’08-09-2018 06:09:24
 3. Offensief voor werk voor mensen met arbeidsbeperking08-09-2018 06:09:42
 4. Plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen geschrapt07-09-2018 05:09:57
 5. Participatiewet pakt slecht uit voor mensen met arbeidsbeperking07-09-2018 04:09:15
 6. Werkgever laat geld liggen bij ziekte van werknemer met arbeidsbeperking09-07-2018 09:07:09
 7. Werkloosheid onder doven en blinden extreem en onnodig hoog15-03-2018 08:03:16
 8. Burgemeester Dalfsen wil arbeidsgehandicapten aan werk helpen15-02-2018 11:02:29
 9. Participatiewet werkt voor jonggehandicapten03-02-2018 08:02:26
 10. Amsterdam: meer arbeidsbeperkten helpen bij vinden werk25-01-2018 10:01:26
 11. Hoe arbeidsgehandicapten het kind van de rekening werden: de oorsprong van de kwestie-Moorlag15-01-2018 02:01:24
 12. Petitie tegen de strafkorting op Wajong overhandigd aan de Tweede Kamer22-12-2017 08:12:53
 13. Oproep aan het kabinet: kort de lonen van arbeidsbeperkten niet14-12-2017 09:12:53
 14. Overheid stelt quotumwet in werking17-09-2017 08:09:58
 15. Overheid moet extra banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking16-08-2017 01:08:25
 16. Overheid: banenafspraak voor gehandicapten is oneerlijk04-08-2017 07:08:49
 17. Zijn er te weinig arbeidsbeperkten om de banenafspraak te halen?27-07-2017 07:07:11
 18. Voldoende banen voor mensen met beperking ondanks achterstand bij overheid30-06-2017 10:06:09
 19. FNV plaatst kanttekening bij behaald aantal garantiebanen, beschut werk moet wel duurzaam zijn30-06-2017 10:06:39
 20. Participatie mensen met een beperking blijft achter16-06-2017 10:06:42
 21. Werken met een beperking16-06-2017 10:06:05
 22. Klijnsma eist van overheid meer mensen met arbeidshandicap aan te nemen15-06-2017 07:06:03
 23. Nieuwe databank voor mensen met een arbeidshandicap15-06-2017 07:06:35
 24. ‘Teveel bureaucratie bij aannemen mensen met arbeidsbeperking’15-06-2017 07:06:47
 25. Wethouders willen 400 miljoen extra voor arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:17
 26. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten15-06-2017 07:06:51
 27. Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn er tot nu toe aan de slag geraakt dankzij de Participatiewet?15-06-2017 07:06:37
 28. ‘Ik ben wel blind’14-06-2017 03:06:27
 29. Gemeente Hoorn biedt werk aan mensen met arbeidsbeperking12-06-2017 04:06:06
 30. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen11-06-2017 07:06:18
 31. Zelfs noodkreet aan Rutte levert blinde ondernemer niets op27-07-2016 08:07:58
 32. Werkgevers zorgen voor 21.000 banen voor mensen met een beperking20-07-2016 07:07:57
 33. Klijnsma ziet voorlopig af van quotumwet16-07-2016 10:07:39
 34. Politici willen opheldering over blinde man die buschauffeur moet worden11-04-2016 06:04:33
 35. ‘Toegankelijkheid gehandicapten voor bedrijven niet verplichten’12-01-2016 01:01:18
 36. ‘UWV keurt jonge gehandicapten te streng’09-01-2016 09:01:48
 37. Gemeenten niet klaar voor jonggehandicapten08-01-2016 08:01:56
 38. Ook overheid wacht boete bij onvoldoende arbeidsgehandicapten27-11-2015 05:11:27
 39. Werkgevers kunnen niet genoeg mensen met een handicap vinden27-11-2015 04:11:20
 40. ‘Uitvoering Participatiewet snel verbeteren’31-10-2015 09:10:23
 41. Beperking of niet, iedereen moet mee kunnen doen”28-09-2015 07:09:09
 42. Staatsecretaris Klijnsma verplicht bedrijven 5 procent gehandicapten aan te nemen28-09-2015 07:09:09
 43. Vanaf 10 september strengere regels voor Wajong28-09-2015 07:09:08
 44. Consultatie wetsvoorstel Quotumwet28-09-2015 07:09:08
 45. Deel jonggehandicapten ontzien bij herkeuring28-09-2015 07:09:08
 46. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag28-09-2015 07:09:08
 47. Meer activering en maatwerk in de bijstand28-09-2015 07:09:08
 48. Banen voor 11.000 gehandicapten28-09-2015 07:09:08
 49. Akkoord over extra banen voor werknemers met een beperking wettelijk vastgelegd28-09-2015 07:09:08
 50. Iederin: Veel werk te verzetten.28-09-2015 07:09:08
 51. 125.000 banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 52. Lage cao-loonschalen voor arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:08
 53. Zorg om banen en herkeuring28-09-2015 07:09:08
 54. Quotumwet moet breder28-09-2015 07:09:08
 55. Informatiebladen Ieder(in)28-09-2015 07:09:08
 56. Klijnsma: extra geld gevolgen herkeuring Wajong28-09-2015 07:09:08
 57. Jetta Klijnsma: “Gewoon aan de slag bij reguliere werkgever”28-09-2015 07:09:08
 58. Dekwetsbaren.nl28-09-2015 07:09:08
 59. Aan het werk helpen dreigt te mislukken28-09-2015 07:09:08
 60. Meer afspraken over werk voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:08
 61. Ieder(in) is blij met de borging van de cliëntondersteuning binnen de Wmo 201528-09-2015 07:09:08
 62. ‘125.000 banen voor invaliden onhaalbaar’28-09-2015 07:09:08
 63. Sjoerd Potters bezoekt Proson28-09-2015 07:09:08
 64. Klijnsma komt arme regio’s tegemoet28-09-2015 07:09:08
 65. Wajonger verliest tot 33% aan inkomen – Wajonger levert fors in28-09-2015 07:09:08
 66. ‘Gehandicaptenquotum is geen goed systeem’28-09-2015 07:09:08
 67. Verslag van Klaas van Ooijen28-09-2015 07:09:08
 68. Particpatiewet sluit uit28-09-2015 07:09:08
 69. Quotum arbeidsgehandicapten…..uitdaging of bedreiging?28-09-2015 07:09:08
 70. Aanbiedingsbrief met zevende Nota van wijziging van Invoeringswet Participatiewet | Kamerstuk28-09-2015 07:09:08
 71. ‘Minder kansen gehandicapten’28-09-2015 07:09:08
 72. Gemeenten luiden noodklok bij Klijnsma28-09-2015 07:09:08
 73. Worden arbeidsgehandicapten als zodanig straks nog erkend?28-09-2015 07:09:08
 74. Duizenden banen voor mensen met een beperking28-09-2015 07:09:08
 75. 114 miljoen euro beschikbaar ter ondersteuning van de Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 76. Participatiewet: meer gevolgen dan u denkt28-09-2015 07:09:07
 77. Minimumregels voor loonwaardebepaling Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 78. Gebrek aan werk thema hoorzitting Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 79. Regels Participatiewet gelijkgetrokken: werkgevers content28-09-2015 07:09:07
 80. De meest gestelde vragen over de Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet28-09-2015 07:09:07
 81. Participatiewet sluit uit – Vier vragen over Arbeidsgehandicapten28-09-2015 07:09:07
 82. Groep arbeidsgehandicapten niet uitgebreid28-09-2015 07:09:07
 83. Ieder(in) start met informatiecampagne Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 84. Wajongers raken door de Participatiewet een groot deel van hun inkomen kwijt28-09-2015 07:09:07
 85. ChristenUnie wil behoud werk blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:07
 86. Eerste Kamer bespreekt participatiewet28-09-2015 07:09:07
 87. Meer informatie over Participatiewet zet gehandicapten juist buitenspel28-09-2015 07:09:07
 88. 35 miljoen extra voor invoering Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 89. Reactie op de participatiewet28-09-2015 07:09:07
 90. Landelijk Platform GGZ onderzoekt voorbereidingen gemeenten participatiewet28-09-2015 07:09:07
 91. Participatiewet biedt ondersteuning aan mensen die niet kunnen werken28-09-2015 07:09:07
 92. Het debat Participatiewet is net geschorst28-09-2015 07:09:07
 93. Feiten en cijfers over Wajong geactualiseerd28-09-2015 07:09:07
 94. “Participatiewet gaat zo niet werken”28-09-2015 07:09:07
 95. Participatiewet – Debat is net afgelopen28-09-2015 07:09:07
 96. Veel Wajongers straks slechter af28-09-2015 07:09:07
 97. Weinig animo bij bedrijven voor participatiewet28-09-2015 07:09:07
 98. Debat over de participatiewet is geschorst28-09-2015 07:09:07
 99. Eerste Kamer stemt in met Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 100. Aanscherpen bijstand28-09-2015 07:09:07
 101. Invoeringswet Participatiewet28-09-2015 07:09:07
 102. Verbeteringen in de Participatiewet in zicht!28-09-2015 07:09:07
 103. Werkplan gehandicapten komt niet van de grond19-09-2015 07:09:34
 104. Blind-d-mobiel test apparaten voor blinden14-09-2015 11:09:10
 105. Blinden kunnen hoogtechnologische snufjes testen in de Blind D-Mobiel14-09-2015 11:09:51
 106. Blind d-mobiel gidst blinden doorheen technologische hulpmiddelen14-09-2015 11:09:45
 107. Hulpmiddelenwijzer.nl zorgt voor minder verspilling14-09-2015 11:09:53
 108. Inloop spreekuur Koninklijke Visio14-09-2015 11:09:06
 109. Unieke koppeling tussen Regelhulp en Sociale Kaart van MEE en Isatis Care14-09-2015 11:09:37
 110. Arbeidsgehandicapten vallen tussen wal en schip30-07-2015 09:07:42
 111. ZieZo-beurs: Nationale beurs rond blinden en slechtzienden16-07-2015 09:07:32
 112. Blind of slechtziend: Onafhankelijk hulpmiddelenadvies16-07-2015 09:07:10
 113. Aandacht voor slechtzienden en blinden in de bibliotheek15-07-2015 07:07:22
 114. Quotum dreigt, want nauwelijks vacatures arbeidsbeperkten23-06-2015 12:06:25
 115. Meer jonggehandicapten in bijstand door Participatiewet30-05-2015 01:05:20
 116. Jongere met beperking kan zich sneller melden voor garantiebaan09-05-2015 07:05:21
 117. Gehandicapten dreigen ‘garantiebanen’ massaal mis te lopen02-05-2015 08:05:56
 118. Participatiewet creëert nog steeds vooral werk voor beleidsmedewerkers23-04-2015 07:04:11
 119. Participatiewet: Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over Wajongers20-04-2015 11:04:29
 120. Helft nieuwe cao’s heeft afspraken over werknemers met arbeidshandicap18-04-2015 08:04:18
 121. Ziezo voor blinden en slechtzienden07-04-2015 07:04:42
 122. Eerste Kamer akkoord met quotum arbeidsgehandicapten31-03-2015 04:03:21
 123. Do’s en dont’s voor gemeenten bij invoering Participatiewet19-03-2015 02:03:16
 124. Aantal vacatures voor de Participatiewet doelgroep in februari naar 3517-03-2015 01:03:00
 125. Midden- en kleinbedrijven helpen arbeidsbeperkten aan werk02-03-2015 07:03:54
 126. Memorie van antwoord wetsvoorstel banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten25-02-2015 08:02:16
 127. FNV Wajonggroep – Bezoek aan staatssecretaris Klijnsma18-02-2015 07:02:50
 128. In januari slechts twintig vacatures gericht op de Participatiewet09-02-2015 02:02:43
 129. Bedrijven willen overdraagbaar quotum arbeidsgehandicapten02-02-2015 03:02:30
 130. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!05-01-2015 08:01:38
 131. Participatiewet biedt betere kansen op werk05-01-2015 04:01:31
 132. ‘Wajongeren hebben ook een kans nodig’02-01-2015 11:01:49
 133. Iedereen een gewone baan01-01-2015 08:01:27
 134. Van Kouterik: ‘De Participatiewet wordt een zoektocht, een grote opdracht’25-12-2014 08:12:42
 135. Het participatiedrama19-12-2014 09:12:10
 136. Wajongers aan het werk: kijk naar mogelijkheden!17-12-2014 10:12:34
 137. ‘Participatiewet is een grote uitdaging’15-12-2014 01:12:50
 138. Particpatiewet – Stand van zaken12-12-2014 01:12:13
 139. Quotum arbeidsgehandicapten toch ruimer11-12-2014 06:12:08
 140. Gelijke ondersteuning voor werkgevers bij uitvoering Participatiewet10-12-2014 02:12:18
 141. Bedrijven vrezen wettelijke quota voor gehandicapte werknemers09-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 11 juli 2017 – 19:42