Profiteren van de som der delen

Het Expertisecentrum – Werken van Bartiméus

Van de groep slechtzienden en blinden in Nederland werkt er momenteel 35 procent, twee procent solliciteert en de rest zit thuis. Dat moet anders, vindt Bartiméus, ‘specialist in leven met een visuele beperking’ op het gebied van wonen en onderwijs, maar sinds kort ook van arbeid.

1+1=3. Dit foute rekensommetje duidt meestal op een goed resultaat. Zo ook als het gaat om het Expertisecentrum Werken, een nieuwe loot aan de stam van Bartiméus. Het is de optelsom van de kennis van en expertise met werken met een visuele beperking van alle afdelingen van Bartiméus die iets met arbeid te maken hebben en de partners Werkpad, Proson en Biga-groep. ‘We hebben veel afdelingen onder een dak, inclusief ons eigen reïntegratiebedrijf Werkpad en productiecentrum Proson’, vertelt Diane Massaar, manager Expertisecentrum Werken en locatiemanager van Werkpad. ‘We doen al bijna veertig jaar goede dingen voor mensen met een visuele beperking, hebben veel kennis en een schat aan ervaring in huis, maar waren te bescheiden om ermee naar buiten te treden. We willen met het Expertisecentrum die specialistische kennis beter benutten en landelijk inzetten.’ Voorheen was het nog wel eens lastig, schetst ze. Dan had je een werkgerelateerde vraag, maar aan wie legde je die nou voor zodat er ook iets mee zou gebeuren? ‘Nu stel je zo’n vraag gewoon aan het Expertisecentrum Werken.’ Daarbij moeten we niet denken aan een fysiek centrum op plek x met y medewerkers. Een manager is er wel – dat is Massaar. Het centrum is vooral een krachten- en kennisbundeling dankzij de vertegenwoordigers van alle afdelingen en partners die regelmatig samen om tafel gaan. ‘De schotjes zijn weg’, stelt Ingrid Stokkel, manager personeelsontwikkeling bij Proson. ‘We kunnen beter inhaken op wat er speelt; de belangen zijn meer gedeeld. Eerder stuurden we bijvoorbeeld facturen voor werk dat we voor elkaar uitvoerden; dat gebeurt nu niet meer.’

Bespreekbaar maken

En, zegt Massaar: ‘De kandidaat stroomt zo veel makkelijker door.’ Het streven van het Expertisecentrum Werken is om alle nu nog 15.000 werkloze blinden en slechtzienden in Nederland aan het werk te krijgen. Daarvoor moeten verschillende partijen worden gemasseerd en voorbereid: de overheid, ambtelijke instanties, potentiële werkgevers en de doelgroep zelf. Zo zullen werkgevers rechtstreeks worden benaderd en zullen er congressen en symposia worden georganiseerd. Dit alles in eerste instantie om de vooroordelen en drempels ten opzichte van blinde en slechtziende mensen bespreekbaar te maken. Onbekend maakt onbemind! Wij zullen duidelijk voor het voetlicht brengen wat het centrum allemaal kan doen op het gebied van begeleiding en ondersteuning van medewerkers met oogproblemen.’ Stokkel: ‘We geven onder meer loopbaanadviezen, doen loopbaan- en computeronderzoeken en we begeleiden in reïntegratietrajecten. Onze samenwerkingspartner REA College Nederland leidt jongeren op voor beroepen in de zakelijke dienstverlening, ICT, zorg en welzijn, logistiek, groen, of fietstechniek. Met Proson hebben we een uniek productiecentrum met afdelingen als grafisch, braille, meubelstoffering en detachering. Ook daar kunnen we mensen opleiden via een traject of stage. Al deze onderdelen werken intensief samen in ons Expertisecentrum Werken.’

‘Niet representatief’

Het klinkt mooi, deze krachtenbundeling. En het was misschien ook wel hard nodig. Want mensen met een arbeidsbeperking aan werk helpen is in deze tijden al niet makkelijk, hetzelfde doen voor mensen met een visuele beperking is nog een graadje lastiger. ‘Dat komt in eerste instantie omdat de problematiek van slechtzienden en blinden individueel van aard is, en daarmee onze trajecten ook individueel zijn – en niet goedkoop’, vertelt Massaar. ‘Stel je alleen al eens voor wat er aan compensatietechnieken komt kijken om als visueel gehandicapte naar je werk te gaan. Welke kleding trek je aan, hoe kies je de kleuren bij elkaar, hoe kom je er? Je hebt veel hulp nodig – van anderen en/of van middelen. Als je op je werk aankomt, is de helft van je energie al verbruikt.’

De cijfers uit onderzoek zijn ook niet rooskleurig: 35 procent van de doelgroep werkt, 2 procent is aan het solliciteren en de rest? Die zit thuis. Van die 35 procent werkt er slechts 1,5 in een SW-bedrijf. Jammer, vindt Massaar. Ze geeft een recent voorbeeld van een vrouw die succesvol haar hbo-studie had afgerond en niet kon wachten om te beginnen als personeelsconsulent. ‘Helaas kwam ze van een koude kermis thuis. Ze kreeg slechts één uitnodiging. Van een makelaarskantoor. Toen ze in het gesprek aangaf welke aanpassingen er nodig waren om haar werk goed te kunnen doen, werd ze afgewezen. Ze was “niet representatief met al die hulpmiddelen voor het kantoor”. Zo’n opmerking is natuurlijk teleurstellend voor zo’n jonge vrouw die aan het begin van haar carrière staat.’

Massaar hoopt echter dat het Expertisecentrum hierin een positieve rol kan vervullen. Door voorlichting, het geven van advies, begeleiding en aanpassingen op de werkplek te doen. Dat geldt overigens ook naar SW-bedrijven toe, vult Stokkel aan. ‘Vaak weten die niet wat ze aanmoeten met slechtziende en blinde werknemers.’ Massaar: ‘Dan hoor je van een vrouw met een visuele beperking: “Ik wil graag werken maar sta al tien jaar op de wachtlijst bij SW-bedrijf x. Komt omdat die wachtlijst zo lang is”. Nou, zó lang zijn ze niet hoor.’ Stokkel: ‘Wat we bij Proson regelmatig doen is SW-bedrijven helpen een visueel beperkte medewerker op te leiden. Deze persoon komt dan bij ons om vaardigheden en werkzaamheden te leren, of leren om te gaan met de beperking als blijkt dat dit nog een groot struikelblok is. Wij kijken wat er in iedere medewerker zit, wat zijn of haar talenten en vooral mogelijkheden zijn.’

Gelukkige werkgevers

Als SW-bedrijven al niet staan te springen om mensen met een visuele beperking, dan zullen reguliere werkgevers dat helemaal niet doen. Klopt, zegt Massaar. ‘De Krom kan nog zo veel willen, maar het perceptieprobleem is bij blinden extra groot. “Visueel beperkten doen altijd een beroep op hun collega’s”, hoor je vaak. Tja, dat doe je als “normale” werknemer toch ook?’ Een ander ‘probleem’ is de productiviteit van visueel gehandicapten; die is afhankelijk van het individu (leeftijd, aanpassingsvermogen et cetera) en het type werk. ‘Het vergroten van letters op je scherm maakt je langzamer in je werk, dat is een gegeven. Aan de andere kant worden visueel gehandicapten niet afgeleid door visuele prikkels.’

Aan het Expertisecentrum Werken om deze perceptie om te buigen. ‘Dat willen we vooral doen door goede praktijkvoorbeelden te geven’, zegt Massaar. ‘En door werkgevers te overtuigen van de kwaliteit van het individu – heel breed. Niet: “Neem deze werknemer, dan krijgt u subsidie”. Ook gaan we drempels wegnemen: jobcoaching aanbieden, aangeven hoe wij kunnen helpen bij werkplekaanpassing zodat werkgevers daar geen zorgen om hebben, en dat het “meeneembare voorzieningen” zijn, dus dat ze niet hun kantoor hoeven te verbouwen. Zo’n noriskpolis zoals nu bij de Wajong is ingevoerd, helpt trouwens ook – daar worden werkgevers gelukkig van.’

Loonwaarde of beschut

Massaar en Stokkel gaan de nabije toekomst strijdbaar tegemoet, al zal het niet makkelijk worden. ‘De digitalisering heeft meer werk mogelijk gemaakt voor de visueel gehandicapte doelgroep’, zegt de laatste. ‘Maar de flexibilisering van de arbeidsmarkt maakt het weer lastiger. Ons idee is dat we mensen moeten plaatsen daar waar ze goed tot hun recht komen. Dus jobcarving, maar op een andere manier.’ Massaar: ‘Veel werkgevers willen hier helaas nog niet aan.’

Hoe moet het verder met Proson, als speciaal SW-bedrijf? Stokkel: ‘We zitten in dezelfde regio als Inclusief Groep en wachten nog op een uitspraak van de gemeente over wie welke activiteit op zich gaat nemen: loonwaarde of beschut werken.’ Massaar: ‘Waar ik me vooral zorgen over maak is wie wat betaalt en bepaalt als straks de gemeenten de regie hebben. Je ziet het nu aan de Wajong die al naar de gemeenten is overgeheveld; het is niet duidelijk wie de middelen betaalt. Het kan straks zomaar zijn dat je in de ene gemeente als visueel gehandicapte beter uit bent dan in de andere.’ Advies: verhuizen? ‘Ja, misschien wel. Maar dat is toch duidelijk een situatie die we niet moeten willen.’

http://www.bartimeus.nl, .

Cindy LAMMERS

Bron: SW-Journaal, Nr. 4, jaargang 41, April 2012

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 2. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 3. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 4. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 5. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 6. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 7. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 8. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 9. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 10. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 11. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 12. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 13. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 14. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 15. Waarom hebben overheden zo weinig op met gehandicapten?13-04-2018 10:04:04
 16. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 17. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 18. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 19. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 20. Zelfs het zicht op zelfstandige toekomst voor blinde jongeman in gevaar door hoge eigen bijdrage06-04-2018 07:04:30
 21. Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen28-03-2018 08:03:38
 22. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 23. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 24. Slechtziende Floris wil werk!23-02-2018 08:02:43
 25. Ik ben slechtziend maar niet achterlijk!21-12-2017 02:12:44
 26. Doof of blind en nooit opgeven: ‘Deze baan betekent heel veel’02-12-2017 09:12:13
 27. Het #B-Team komt je helpen – Afl. 1 Floris wil werk!07-10-2017 08:10:23
 28. Plicht op aannemen gehandicapte10-09-2017 08:09:31
 29. Een masseur met veel passie06-09-2017 02:09:40
 30. Werk zoeken: Nationale Talentenbank voor personen met een handicap28-06-2017 11:06:07
 31. Gastblog Martine: Hoe doe jij dat? Trainingen geven als je blind bent18-06-2017 02:06:58
 32. Werken met een visuele beperking: Robert Goedhart17-06-2017 01:06:19
 33. ‘Straks heb ik geen collega’s meer die vragen hoe mijn weekend was’17-06-2017 01:06:53
 34. Marrits zoektocht naar werk17-06-2017 01:06:19
 35. Het leuke aan dit werk is, dat ik mag werken17-06-2017 01:06:22
 36. ‘Ik zet nooit in mijn sollicitatiebrief dat ik slechtziend ben’16-06-2017 08:06:02
 37. Een baan na topsport voor zwemster Marion15-06-2017 05:06:22
 38. Brailleregel en golden retriever mee naar het werk15-06-2017 03:06:26
 39. URconnected staakt activiteiten14-06-2017 09:06:53
 40. ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk13-06-2017 04:06:50
 41. ‘Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten aan’11-06-2017 10:06:32
 42. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties11-06-2017 08:06:32
 43. Landelijke aandacht voor samenwerking URconnected en Bartiméus College16-12-2015 12:12:12
 44. Hoe voorkom ik overbelasting in mijn werk10-12-2015 09:12:58
 45. Tweede Kamerfractie SGP bezoekt Proson28-09-2015 07:09:51
 46. Bartiméus: Tweede Kamerfractie SGP steunt Proson28-09-2015 07:09:51
 47. Baan voor alle blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:51
 48. Kabeldoosmachine nieuwe uitdaging bij Proson28-09-2015 07:09:51
 49. ‘Proson moet goede voorbeelden bekendmaken’28-09-2015 07:09:51
 50. Proson maakt het ingewikkelde simpel28-09-2015 07:09:51
 51. Kompaan opent tweede vestiging in Ermelo28-09-2015 07:09:51
 52. Proson benoemt nieuwe directeur28-09-2015 07:09:51
 53. Politiek zet mensen met visuele arbeidsbeperking buitenspel28-09-2015 07:09:51
 54. Proson ondertekent intentieverklaring28-09-2015 07:09:51
 55. Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar28-09-2015 07:09:51
 56. Proson vindt oplossing voor braille drukwerk28-09-2015 07:09:50
 57. Proson en GGz gaan strategisch samenwerkingsverband aan28-09-2015 07:09:50
 58. Bon Appétit opent gastvrij de deur28-09-2015 07:09:50
 59. Spotlight: Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:49
 60. Video-CV Noureddine Tamraoui – “Video-CV geeft een completer beeld van mij”28-09-2015 07:09:49
 61. Werken aan kwaliteit in PRIME-project: Locatie Bartiméus wil Internationaal keurmerk28-09-2015 07:09:49
 62. We stoppen pas als iemand goed op z’n plek zit28-09-2015 07:09:49
 63. Profiteren van de som der delen28-09-2015 07:09:49
 64. Uit onderzoek: slechtzienden en blinden willen presteren28-09-2015 07:09:49
 65. Website koppelt hoogopgeleide werknemer met beperking aan werkgever28-09-2015 07:09:49
 66. ‘Onbeperkt aan de Slag’ – Nieuw samenwerkingsverband voor inclusieve arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:49
 67. Studeer je en heb je een handicap? Vertel het hier!28-09-2015 07:09:49
 68. Vacaturebank JobAccept28-09-2015 07:09:49
 69. Werkervaring opdoen bij Bartiméus28-09-2015 07:09:49
 70. Vacaturebank JobAccept is ook een tool voor doven en slechthorenden28-09-2015 07:09:49
 71. Banen creëren voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:48
 72. Talentmaximalisatie programma28-09-2015 07:09:48
 73. Met een visuele beperking toch aan het werk28-09-2015 07:09:48
 74. Het Denk Anders Debat28-09-2015 07:09:48
 75. CV uploaden bij “Visio Zicht op Werk”28-09-2015 07:09:48
 76. Slechtziend en aan het werk blijven. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden28-09-2015 07:09:48
 77. Bezoek arbeidsdeskundigen UWV bij Bartiméus28-09-2015 07:09:48
 78. Arbeidsdeskundigen maakten kennis met Bartiméus Werken28-09-2015 07:09:48
 79. Boeiend werkbezoek arbeidsdeskundigen NVvA28-09-2015 07:09:48
 80. Bartiméus blij met keurmerk bijscholing arbeidsdeskundigen28-09-2015 07:09:48
 81. Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:48
 82. Bartiméus doet aan Functiecreatie28-09-2015 07:09:48
 83. Magazine UWV Perspectief ook voor mensen met visuele handicap28-09-2015 07:09:47
 84. Sociale bedrijven doen ‘t goed – NOS28-09-2015 07:09:47
 85. Meer bazen willen werken met gehandicapten28-09-2015 07:09:47
 86. Ook voor slechtzienden plek op de arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:47
 87. “Ga je droom achterna”28-09-2015 07:09:47
 88. Wat wordt jouw volgende baan?28-09-2015 07:09:47
 89. Voorlopig geen zicht op verlenging ‘Nieuw zicht op werk’28-09-2015 07:09:47
 90. Succesvolle pilot helpt blinden aan baan28-09-2015 07:09:47
 91. Ook hond handicap voor baan blinde28-09-2015 07:09:47
 92. Visusrijk – het netwerk van rijksambtenaren met een visuele beperking – http://www.visusrijk.nl28-09-2015 07:09:47
 93. Meer mensen met beperking bij regulier bedrijf28-09-2015 07:09:47
 94. Wajongers presenteren radioprogramma bij Werken.FM”Wat Nou Wajong?!”28-09-2015 07:09:46
 95. Ooglijn ook bij ICT-problemen op het werk24-06-2015 01:06:10
 96. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties26-04-2015 05:04:26
 97. IBM: “Zelfanalyse is heel belangrijk”18-04-2015 08:04:41
 98. Cijfers 2014: Visio ondersteunt 450 werkenden met visuele beperking15-03-2015 09:03:54
 99. Do’s en dont’s voor gemeenten26-02-2015 09:02:15
 100. Babbage als officiële partner van KPN Contact07-02-2015 07:02:14
 101. Functiecreatie / Jobcaring heeft de toekomst #omdenken21-01-2015 02:01:52
 102. Werkgevers lanceren internetplatform ’Amsterdam. Onbeperkt aan de slag’20-01-2015 09:01:58
 103. Babbage – Softwareanalyse werkplekaanpassing12-01-2015 12:01:40
 104. Interview met werkgever Remko Brilman22-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2018 – 19:27