Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar

De nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) brengt dit jaar veranderingen en onzekerheden met zich mee voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. De redactie van Bartiméus Expertisecentrum Werken vroeg de mening van voorzitter Raad van Bestuur van Bartiméus Tobias Witteveen over kansen en bedreigingen als het gaat om werk voor mensen met een visuele beperking.

Alle gemeenten in ons land nemen in de loop van dit jaar beslissingen over de manier waarop zij hun taak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen precies gaan organiseren. De Wet werken naar vermogen, die in aantocht is, legt die taak voor alle groepen die dit etiket ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ dragen nadrukkelijk bij hen neer. Voor gemeenten is dit niet gemakkelijk als je bedenkt hoe verschillend de mensen zijn die tot deze groep worden gerekend, qua mogelijkheden om te werken. Sommigen hebben maar een klein duwtje in de rug nodig om een reguliere baan te vinden, anderen zijn zelfs met een groot arsenaal aan ondersteunende middelen nauwelijks in staat om aangepast werk te doen. De wettelijke opdracht van de gemeenten mag dan simpel en eenduidig zijn geformuleerd, maar daarachter tekent zich een heel diverse en diffuse werkelijkheid af. Die werkelijkheid eist een breed scala aan instrumenten om mensen te activeren, toe te rusten, te begeleiden en te ondersteunen en daarnaast een enorm gevarieerd werkaanbod. De beslissingen, die gemeenten moeten nemen over hun beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, omvatten dus veel meer dan uitsluitend organisatorische maatregelen. Het gaat evenzeer om de bevordering van het passende werkaanbod en de inzet van de beste middelen om de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ effectief te overbruggen.

Nauwelijks kennis van mogelijkheden

Neem nou de groep slechtzienden en blinden. In kleine gemeenten zal het dan gaan om enkelingen, in grote gemeenten om honderden. Tegelijk is het een heel geschakeerde groep. Uit onderzoek is bekend, dat werkgevers nauwelijks kennis hebben van de arbeidsmogelijkheden van slechtzienden en blinden, laat staan van de voorwaarden die nodig zijn om deze mensen aan het werk te krijgen en te houden. Voor gemeenten zal dat niet anders zijn. Laten we eens inzoomen op twee situaties, een zogenaamde reguliere werksituatie ( zie: http://www.bartimeus.nl) en een situatie in de sociale werkvoorziening.

Eerste voorbeeld: Bartiméus.

In mijn eigen organisatie Bartiméus stellen we ons ten doel om 3% van de reguliere banen die wij bieden te laten bezetten door slechtzienden en blinden. Logisch voor een categorale dienstverlener, maar allerminst eenvoudig. Wij weten uit eigen ervaring, hoezeer dit beleid eisen stelt aan alle werkprocessen in de organisatie. Het is niet alleen een kwestie van mensen uit de doelgroep binnenhalen en, toegerust met de nodige technische hulpmiddelen, aan het werk zetten. Het gaat ook om het toesnijden van functies op de mogelijke taakvervulling van slechtzienden en blinden (op een functie waarvoor een rijbewijs wordt gevraagd zul je weinig slechtzienden en blinden krijgen), de bereidheid om rekening te houden met de belastbaarheid (allerlei aspecten van het werk, zoals het woon-werkverkeer, vragen veel meer energie van een slechtziende of blinde dan van een ziende werknemer), de gebruikte methodes en technieken in het bedrijf (het gebruiken van ontoegankelijke software kan voor een slechtziende of blinde het werk vrijwel onmogelijk maken), de wijze van communiceren in de organisatie (als de slechtziende of blinde werknemer niet kan delen in de gewone bedrijfscommunicatie wordt hij a.h.w. buiten de arbeidsgemeenschap gesloten), et cetera. Soms betekent dat voor ons als werkgever extra investeren, vaker draait het gewoon om oplettendheid.

Tweede voorbeeld: Proson BV, ons categorale sociale werkvoorzieningsbedrijf.

De mensen die bij Proson werken hebben allemaal een SW-indicatie, maar bijzonder is dat de helft van hen een visuele beperking heeft. De kunst van het bedrijf is de opdrachten die binnenkomen in zodanige werkvormen te gieten dat het werk door slechtzienden en blinden kan worden gedaan. De werkplaatsen hebben een aangepaste opzet en inrichting en bijzondere voorzieningen zijn getroffen voor fysieke toegankelijkheid, verlichting, akoestiek, aangepaste communicatievormen, et cetera. Proson is om die reden een bijzonder bedrijf binnen de sociale werkvoorziening. De ervaring leert, dat waar de specifieke aanpassing van het werk aan de mogelijkheden van slechtzienden en blinden en de bijzondere werkomstandigheden ontbreken, werken in de sociale werkvoorziening voor deze doelgroep onhaalbaar is. Feitelijk is de gehele sociale werkvoorziening dus voor slechtzienden en blinden gewoon onbegaanbaar terrein.

Kennisneming van deze voorbeelden kan bij gemeenten en werkgevers, ook al zijn zij nog zo gemotiveerd om iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, gemakkelijk de moed in de schoenen doen zakken. Slechtzienden en blinden kunnen in arbeidsmatig opzicht heel veel, maar er zijn ook gerichte voorwaardenscheppende en ondersteunende maatregelen nodig om hen een baan of ander zinvol werk te bieden en hen vervolgens ook op een goede manier aan het werk te houden. De kennis daarover is heel specifiek en dun gezaaid. Bartiméus is een van de weinigen die deze kennis in huis heeft, door de deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van tientallen re-integratiespecialisten, low-vision experts, specialisten voor werkplekinrichting, beroepsopleiders, stagebegeleiders, arbeidsdeskundigen en ambulante dienstverleners. De kennis van al deze medewerkers wordt bovendien gedeeld, onderhouden en verder ontwikkeld in het Bartiméus Expertisecentrum Werken. Vanuit dat centrum wordt ook samen met wetenschappelijke instituten onderzoek op dit terrein gedaan. Steeds meer vervult het expertisecentrum de functie van landelijk kenniscentrum voor alle arbeidsvragen met betrekking tot werken met een visuele beperking.

Het heeft geen zin om de problemen die het aan het werk helpen en houden van slechtzienden en blinden kan meebrengen te bagatelliseren. Wij kunnen daar zelf als werkgever over meepraten. Dat neemt niet weg, dat het haaks op alle beleidsintenties van de Wet werken naar vermogen zou staan om vanwege die problemen de hele groep slechtzienden en blinden maar af te schrijven voor de arbeidsmarkt. Voor werkgevers en voor gemeenten is dat gewoon geen optie. En het hoeft ook geen optie te zijn, omdat de kennis om de goede omstandigheden te scheppen en de juiste ondersteuning te bieden voorhanden is. Wij als Bartiméus stellen er een eer in om die kennis in al zijn schakeringen actueel te houden, verder te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Als gemeenten, werkgevers en wij elkaar rond de vragen en behoeften van individuele slechtziende en blinde werkzoekenden weten te vinden, is hun afstand tot de arbeidsmarkt niet oneindig groot, maar heel wel overbrugbaar.

Tobias Witteveen, voorzitter Raad van Bestuur van Bartiméus

(Bron: Bartimeus.nl )

Bron: Bartiméus, http://www.bartiméus.nl, 19 januari 2012

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 2. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 3. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 4. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 5. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 6. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 7. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 8. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 9. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 10. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 11. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 12. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 13. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 14. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 15. Waarom hebben overheden zo weinig op met gehandicapten?13-04-2018 10:04:04
 16. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 17. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 18. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 19. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 20. Zelfs het zicht op zelfstandige toekomst voor blinde jongeman in gevaar door hoge eigen bijdrage06-04-2018 07:04:30
 21. Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen28-03-2018 08:03:38
 22. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 23. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 24. Slechtziende Floris wil werk!23-02-2018 08:02:43
 25. Ik ben slechtziend maar niet achterlijk!21-12-2017 02:12:44
 26. Doof of blind en nooit opgeven: ‘Deze baan betekent heel veel’02-12-2017 09:12:13
 27. Het #B-Team komt je helpen – Afl. 1 Floris wil werk!07-10-2017 08:10:23
 28. Plicht op aannemen gehandicapte10-09-2017 08:09:31
 29. Een masseur met veel passie06-09-2017 02:09:40
 30. Werk zoeken: Nationale Talentenbank voor personen met een handicap28-06-2017 11:06:07
 31. Gastblog Martine: Hoe doe jij dat? Trainingen geven als je blind bent18-06-2017 02:06:58
 32. Werken met een visuele beperking: Robert Goedhart17-06-2017 01:06:19
 33. ‘Straks heb ik geen collega’s meer die vragen hoe mijn weekend was’17-06-2017 01:06:53
 34. Marrits zoektocht naar werk17-06-2017 01:06:19
 35. Het leuke aan dit werk is, dat ik mag werken17-06-2017 01:06:22
 36. ‘Ik zet nooit in mijn sollicitatiebrief dat ik slechtziend ben’16-06-2017 08:06:02
 37. Een baan na topsport voor zwemster Marion15-06-2017 05:06:22
 38. Brailleregel en golden retriever mee naar het werk15-06-2017 03:06:26
 39. URconnected staakt activiteiten14-06-2017 09:06:53
 40. ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk13-06-2017 04:06:50
 41. ‘Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten aan’11-06-2017 10:06:32
 42. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties11-06-2017 08:06:32
 43. Landelijke aandacht voor samenwerking URconnected en Bartiméus College16-12-2015 12:12:12
 44. Hoe voorkom ik overbelasting in mijn werk10-12-2015 09:12:58
 45. Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar28-09-2015 07:09:51
 46. Tweede Kamerfractie SGP bezoekt Proson28-09-2015 07:09:51
 47. Bartiméus: Tweede Kamerfractie SGP steunt Proson28-09-2015 07:09:51
 48. Baan voor alle blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:51
 49. Kabeldoosmachine nieuwe uitdaging bij Proson28-09-2015 07:09:51
 50. ‘Proson moet goede voorbeelden bekendmaken’28-09-2015 07:09:51
 51. Proson maakt het ingewikkelde simpel28-09-2015 07:09:51
 52. Kompaan opent tweede vestiging in Ermelo28-09-2015 07:09:51
 53. Proson benoemt nieuwe directeur28-09-2015 07:09:51
 54. Politiek zet mensen met visuele arbeidsbeperking buitenspel28-09-2015 07:09:51
 55. Proson ondertekent intentieverklaring28-09-2015 07:09:51
 56. Proson vindt oplossing voor braille drukwerk28-09-2015 07:09:50
 57. Proson en GGz gaan strategisch samenwerkingsverband aan28-09-2015 07:09:50
 58. Bon Appétit opent gastvrij de deur28-09-2015 07:09:50
 59. Vacaturebank JobAccept28-09-2015 07:09:49
 60. Werkervaring opdoen bij Bartiméus28-09-2015 07:09:49
 61. Vacaturebank JobAccept is ook een tool voor doven en slechthorenden28-09-2015 07:09:49
 62. Spotlight: Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:49
 63. Video-CV Noureddine Tamraoui – “Video-CV geeft een completer beeld van mij”28-09-2015 07:09:49
 64. Werken aan kwaliteit in PRIME-project: Locatie Bartiméus wil Internationaal keurmerk28-09-2015 07:09:49
 65. We stoppen pas als iemand goed op z’n plek zit28-09-2015 07:09:49
 66. Profiteren van de som der delen28-09-2015 07:09:49
 67. Uit onderzoek: slechtzienden en blinden willen presteren28-09-2015 07:09:49
 68. Website koppelt hoogopgeleide werknemer met beperking aan werkgever28-09-2015 07:09:49
 69. ‘Onbeperkt aan de Slag’ – Nieuw samenwerkingsverband voor inclusieve arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:49
 70. Studeer je en heb je een handicap? Vertel het hier!28-09-2015 07:09:49
 71. Bartiméus doet aan Functiecreatie28-09-2015 07:09:48
 72. Banen creëren voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:48
 73. Talentmaximalisatie programma28-09-2015 07:09:48
 74. Met een visuele beperking toch aan het werk28-09-2015 07:09:48
 75. Het Denk Anders Debat28-09-2015 07:09:48
 76. CV uploaden bij “Visio Zicht op Werk”28-09-2015 07:09:48
 77. Slechtziend en aan het werk blijven. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden28-09-2015 07:09:48
 78. Bezoek arbeidsdeskundigen UWV bij Bartiméus28-09-2015 07:09:48
 79. Arbeidsdeskundigen maakten kennis met Bartiméus Werken28-09-2015 07:09:48
 80. Boeiend werkbezoek arbeidsdeskundigen NVvA28-09-2015 07:09:48
 81. Bartiméus blij met keurmerk bijscholing arbeidsdeskundigen28-09-2015 07:09:48
 82. Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:48
 83. Visusrijk – het netwerk van rijksambtenaren met een visuele beperking – http://www.visusrijk.nl28-09-2015 07:09:47
 84. Meer mensen met beperking bij regulier bedrijf28-09-2015 07:09:47
 85. Magazine UWV Perspectief ook voor mensen met visuele handicap28-09-2015 07:09:47
 86. Sociale bedrijven doen ‘t goed – NOS28-09-2015 07:09:47
 87. Meer bazen willen werken met gehandicapten28-09-2015 07:09:47
 88. Ook voor slechtzienden plek op de arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:47
 89. “Ga je droom achterna”28-09-2015 07:09:47
 90. Wat wordt jouw volgende baan?28-09-2015 07:09:47
 91. Voorlopig geen zicht op verlenging ‘Nieuw zicht op werk’28-09-2015 07:09:47
 92. Succesvolle pilot helpt blinden aan baan28-09-2015 07:09:47
 93. Ook hond handicap voor baan blinde28-09-2015 07:09:47
 94. Wajongers presenteren radioprogramma bij Werken.FM”Wat Nou Wajong?!”28-09-2015 07:09:46
 95. Ooglijn ook bij ICT-problemen op het werk24-06-2015 01:06:10
 96. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties26-04-2015 05:04:26
 97. IBM: “Zelfanalyse is heel belangrijk”18-04-2015 08:04:41
 98. Cijfers 2014: Visio ondersteunt 450 werkenden met visuele beperking15-03-2015 09:03:54
 99. Do’s en dont’s voor gemeenten26-02-2015 09:02:15
 100. Babbage als officiële partner van KPN Contact07-02-2015 07:02:14
 101. Functiecreatie / Jobcaring heeft de toekomst #omdenken21-01-2015 02:01:52
 102. Werkgevers lanceren internetplatform ’Amsterdam. Onbeperkt aan de slag’20-01-2015 09:01:58
 103. Babbage – Softwareanalyse werkplekaanpassing12-01-2015 12:01:40
 104. Interview met werkgever Remko Brilman22-12-2014 10:12:55

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2018 – 19:27