“Blinden horen meer”

Bron: Het Laatste Nieuws
20 september 2003

Politie wil visueel gehandicapten inschakelen om gesprekken af te luisteren

BRUSSEL

De Belgische politie denkt eraan om in de toekomst visueel gehandicapten in te  zetten bij het telefonisch afluisteren van criminelen.  “Iedereen weet dat  blinden beter luisteren en makkelijker nuances opvangen in een gesprek.   Dat zijn twee kwaliteiten die we goed kunnen gebruiken”, zegt Glenn Audenaert,  gerechtelijk directeur bij de federale politie in Brussel.  In ons land  worden honderden telefoons per dag afgeluisterd.  Sinds de ingebruikname  van een supergeavanceerde tapkamer zag Justitie de aanvragen verdrievoudigen.

In Nederland -afluisterland bij uitstek- worden steeds vaker visueel  gehandicapten ingeschakeld voor het afluisteren van gangsters.  De politie  heeft daar een simpele verklaring voor: “Blinden en slechtzienden luisteren  aandachtiger.  Ze hebben hun gehoor moeten aanscherpen omdat ze hun ogen  niet (meer) konden gebruiken.”

In ons land worden nog geen blinden ingezet bij het afluisteren.  “We  zouden hun hulp nochtans perfect kunnen gebruiken”, zegt een politieman.   “We hebben zoveel werk.  Maar we mogen niet zomaar blinden inschakelen.   In ons land moeten het politiemensen zijn, géén burgers.”

“Er zou inderdaad een kleine wetswijziging nodig zijn”, zegt Glenn Audenaert.   “Het is de moeite waard om daar over na te denken.  Visueel gehandicapten  hebben kwaliteiten die wij niet hebben, waarom zouden we die niet aanwenden?  Het  gaat dan niet meer om mindervaliden, maar om méérvaliden.  Bovendien  lichten we zo een groep uit de maatschappij die al moeilijker aan werk geraakt  én maken we onze eigen politiemensen vrij voor werkelijke onderzoeksdaden.”

Drie keer meer

Sinds mei gebruikt de federale politie een ultramoderne telefoontapkamer, ergens  in een afgeschermd gebouw in Brussel.  Onderzoeksrechters uit heel het land  vragen daar of drugdealers, mensensmokkelaars, moordenaars, ontvoerders en  terroristen afgeluisterd kunnen worden.  Binnen het half uur na aanvraag  kan een politieman meeluisteren met het misdaadmilieu.  “Het  computersysteem werkt echt zeer goed en de geluidskwaliteit is zoveel beter dan  voorheen, dat de 1.000 aanvragen per jaar inmiddels verdrievoudigd zijn”, klinkt  het bij de afluisterdienst.

Luiers

“Soms bellen ze nauwelijks met elkaar, soms honderd keer per dag.  Maar ze  wéten dat we meeluisteren, hé.  Daarom gebruiken ze codes.   Drugdealers hebben het dan plots over ‘luiers voor kinderen’.  Soms  gebruiken ze weinig van die codes, maar soms zoveel dat ze er zelf niet meer  uitkomen, het opgeven en domweg een kilo cocaïne bestellen …”

Kurt WERTELAERS

***

Gerecht  wil blinden voor telefoontap

Bron: Gazet van Antwerpen
22 september 2003

BRUSSEL

Glenn Audenaert, gerechtelijk directeur bij de federale politie in Brussel,  speelt met het idee om visueel gehandicapten in te schakelen om  telefoongesprekken af te luisteren.  Toch zal het nog niet voor morgen  zijn, want er is een wetswijziging voor nodig.

Tot dusver mogen enkel politiemensen in de hoogtechnologische tapkamer werken.   Om het voorstel erdoor te krijgen moet dus een uitzondering worden gemaakt voor  een aantal burgers.  Ofwel moeten de aanwervingsvoorwaarden van de politie  worden aangepast, want een visueel gehandicapte komt niet in aanmerking om  politieman te worden.

De visueel gehandicapte Marcel Calloen, al meer dan 25 jaar telefonist aan de  VUB, vindt het alvast een prima idee.  “Je voelt beter aan of de persoon  die wordt afgeluisterd zenuwachtig is of niet.  Je hebt meer ‘oor’ voor de  kleine details en achtergrondgeluiden.  Je hoort zaken die anderen niet  horen.  En het zijn toch net die details die vaak het verschil maken in een  gerechtelijk onderzoek.”

Verviervoudigd

Volgens de federale politie kwamen vroeger zo’n 1.000 aanvragen per jaar binnen  om een telefoontap te plaatsen.  Tegenwoordig is dat het viervoudige.   De politie beschikt daarvoor over een ultramoderne telefoontapkamer in het  hoofdkwartier van de federale politie.

“Visueel gehandicapten hebben het doorgaans moeilijk om aan een job te geraken.   Wie kunnen hen een interessant werk aanbieden.  Bovendien kunnen de  politiemensen die nu luistervink spelen, beter op het terrein worden ingezet”,  aldus Audenaert.

In Nederland worden al langer visueel gehandicapten ingezet om telefoons af te  luisteren.  Het gaat om burgers die een contract ondertekenden dat ze zich  strikt aan de geheimhouding zullen houden.

***

Blinden  perfecte luistervink

Bron: Metro
22 september 2003

BRUSSEL

De Belgische politie speelt met het idee visueel gehandicapten in te schakelen  bij het afluisteren van telefoongesprekken.  Ze luisteren beter en vangen  gemakkelijker nuances op in een telefoongesprek.  België haalt de mosterd  uit Nederland.  Daar worden steeds vaker slechtzienden en blinden  ingeschakeld.  In ons land is het nog niet zover, maar de Brusselse politie  staat niet argwanend tegenover het idee.  Sinds de ingebruikname van de  geavanceerde tapkamer zag Justitie immers de aanvragen voor telefoontaps vanuit  gerechtelijke onderzoeken verdrievoudigen.  Elke dag worden honderden  telefoons afgeluisterd.

***

Kosten  telefoontap dalen voor het eerst

Bron: De Tijd
22 september 2005

Helft goedkoper in 2004

De kosten voor het afluisteren van telefoongesprekken zijn voor het eerst sinds  2000 gedaald.  Vorig jaar ging het om 2,53 miljoen euro.  Dat is maar  liefst de helft minder dan in 2003.  Dat meldt de minister van Justitie,  Laurette Onkelinx (PS).  Haar collega van Binnenlandse Zaken, Patrick  Dewael (VLD), kondigt aan dat de federale politie gehandicapten gaat inschakelen  voor het afluisteren van telefoongesprekken.

Al vijf opeenvolgende jaren bereiken de kosten voor de telefoontap een nieuwe  piek, maar die trend is nu omgebogen.  Volgens minister Onkelinx is dat te  danken aan twee maatregelen.  ‘Sinds mei 2003 heeft de federale politie een  centrale tapkamer (CTIF).  In 2004 is die dus voor het eerst het hele jaar  gebruikt.  Voordien moesten dure apparaten gehuurd worden.  En sinds  de invoering van de CTIF hebben we de magistraten meer gesensibiliseerd voor de  gerechtskosten’, verklaart ze.

Maar de federale overheidsdienst Justitie heeft voor de telefoontaps van 2000  tot 2004 nog 10 miljoen euro schulden bij de telefoonoperatoren.  ‘Die  achterstand is te wijten aan een trage doorstroming van de facturen vanuit de  parketten naar Justitie’, stelt Onkelinx.  De minister wil een einde maken  aan die wantoestand via een rondzendbrief aan de magistraten.  ‘Vanaf nu  zullen de operatoren hun facturen rechtstreeks naar de federale politie sturen.   Die kan dan sneller controleren of de facturen correct zijn.  Ik heb ook  beslist voor de magistraten informatiesessies te houden over telecommunicatie in  gerechtelijke onderzoeken.’

En er komen nog meer hervormingen.  Onkelinx: ‘Ik ben van plan de CTIF  rechtstreeks toegang te geven tot de databanken van de telefoonoperatoren voor  het identificeren van telefoonnummers.  Dan moeten die identificaties niet  meer gefactureerd worden.  We ontwikkelen ook een computerprogramma waarmee  magistraten meteen kunnen berekenen hoeveel een onderzoek zal kosten.’

Daarnaast worden voortaan blinden en slechtzienden ingezet bij het afluisteren  van telefoongesprekken.  ‘Een werkgroep van de federale politie werkt de  laatste juridische obstakels weg’, meldt minister Dewael.

LB

***

Telefoon aftappen door blinden

Bron: Gazet van Antwerpen
22 september 2005

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) wil blinden en  slechtzienden inschakelen bij het afluisteren van telefoons.

Hij antwoordde dat op een schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Greet  Van Gool (sp.a).  “Volgens Dewael legt de federale politie de laatste hand  aan een voorstel om de juridische obstakels voor de inschakeling van blinden bij  telefoontaps weg te werken.  Nederland staat daarbij model”, zo zegt Van  Gool.  “De minister gaf nog mee dat ook zijn collega op Justitie, Laurette  Onkelinx, gewonnen is voor dit initiatief.”  Onkelinx was in juni nog  tegen.

Blinden worden in Nederland al lang ingeschakeld om telefoons af te luisteren.   Ze horen niet alleen beter dan gewone mensen, ze voelen ook de emotionele  nuances in een gesprek beter aan.  Zo weten ze veel sneller wie de baas en  wie de ondergeschikte is.  Ook achtergrondgeluiden ontgaan hen minder.

Momenteel kan alleen een officier van gerechtelijke politie afluisteren.   Burgers kunnen dat niet.  Maar men kan de wet veranderen en bovendien kan  men blinden ook inschakelen als experts en ze beëdigen, zodat er geen probleem  meer is met het beroepsgeheim.  Zo doet Nederland dat.  Daar werken  zo’n 40 blinden voor de politie.

JDW

***

“Ik  herken soms het ruisen van hun jeans”

Bron: Gazet van Antwerpen
23 september 2005

GIERLE

“Neen, mij moeten ze niet vragen voor zo’n afluisteroperatie.  Maar ik  begrijp de redenering van de politie wel.  Blinden horen niet scherper,  maar wel anders dan ziende personen.”  Rita Oostvogels is receptioniste bij  vzw Gielsbos in Gierle (Lille), een instelling voor personen met een mentale  handicap.  “In mijn tijd werden blinde personen ofwel kinesist, ofwel  pianostemmer ofwel telefoniste”, zegt ze.

Telefoontapidee politie verrast blinde receptioniste niet

“Ik hoor dat je in de wagen zit”, zegt ze meteen wanneer ik haar opbel voor een  afspraak.  Ook tijdens ons gesprek merk ik dat niets haar ontgaat.   “Het valt mij altijd op hoe snel ziende mensen afgeleid zijn tijdens een  gesprek.  Tot vervelens toe soms.  Blijkbaar is er altijd heel veel te  zien.  Als ik met iemand praat, krijgt die persoon mijn volle aandacht.   Want voor mij zijn het gehoor en de spraak mijn enige kanalen om contact te  maken.”

Het receptieloket waar Rita werkt, bevindt zich in een grote hal, waar ook heel  veel randgeluiden zijn.  “Dat was wennen in het begin.  Ik herinner me  dat ik ’s avonds altijd doodmoe thuiskwam, van al die geluidsprikkels.   Blinde mensen gebruiken achtergrondgeluiden om zich een beeld van hun omgeving  te vormen.  Voor mij is dat een vorm van auditief zien.  En we letten  veel meer op details.  Toen ik vroeger met de metro naar school ging en het  deursignaal ging, dacht ik altijd: ha, sol kruis!  Iemand die ziet, staat  daar gewoon niet bij stil.”

Ziende personen maken tijdens gesprekken wel veel gebruik van non-verbale  communicatie.  Blinden compenseren dat op een andere manier, zegt Rita.   “Ik hoor vaak aan de intonatie of het stemvolume met wie ik te maken heb.   Ik merk snel als iemand onzeker is.  Of als iemand een omslachtige uitleg  doet tegen mij, weet ik meestal al na twee zinnen waar hij naartoe wil.”

Klikklaksandaaltjes

Blinde mensen beweren vaak dat ze voelen wie er binnenkomt, nog voor die persoon  een woord heeft gezegd.  Rita nuanceert dat verhaal.  “Ik denk dat wij  gewoon makkelijker linken leggen.  Als ik iemand traag hoor binnenstappen,  weet ik dat die persoon de omgeving niet kent.  Dat hij hier waarschijnlijk  voor het eerst komt.  En collega’s herken ik aan het geluid van hun  schoenen.  Met het veranderen van het seizoen is dat altijd even wennen.   In de zomer dragen ze vaak van die ‘klikklaksandaaltjes’.  Nu wordt dat  weer stevig schoeisel.  Maar soms herken ik collega’s ook aan het typische  ruisen van hun rok of jeans.  Of aan hun parfum natuurlijk.  ‘Hoe weet  ge dat ik het ben?’ vragen ze dan verrast.”

Maar blindheid blijft natuurlijk wel een handicap.  Rita: “Als er heel veel  lawaai is in de hal, gebeurt het dat er iemand al vijf minuten aan de receptie  staat te wachten zonder dat ik het doorheb.  Dan zou ik door de grond  kunnen zakken van schaamte.  En een tijdje geleden was er een vrouw die zei  dat ze een afspraak had met een ‘kleine grijze meneer’.  ‘Mevrouw, ik heb  in heel mijn leven nog nooit een kleine grijze meneer gezien’, heb ik haar  geantwoord.  Toen pas realiseerde ze zich dat ik blind was.  Omdat ik  merkte dat ze zich vreselijk geneerde, ben ik zelf beginnen lachen.  Het  ijs was meteen gebroken.”

Pieter LEURIDAN

***

Blinden  gaan meewerken aan afluisteren van telefoons

Bron: Het Belang van Limburg
23 februari 2006

Nog vóór Pasen dient minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) in de  Kamer een wetsontwerp in waardoor 35 blinden kunnen meewerken bij het  afluisteren van telefoons van criminelen.  Blinden hebben een beter gehoor  en begrijpen nuances in gewone gesprekken die de ziende burger niet snapt.   De 35 blinden worden verspreid over de 27 gerechtelijke arrondissementen en  zullen gemiddeld 2.100 euro bruto per maand verdienen.  Ze zullen  telefoongesprekken van verdachten beluisteren en de bandjes uittikken.  Per  blinde wordt een investering van 16.500 euro gedaan voor een scanner en een  brailleklavier, per slechtziende bedraagt die investering 5.000 euro voor een  leesloep en een tekstvergroter.  De blinden krijgen één maand opleiding.   Dewael werft ook nog 91 burgers aan om mee te werken aan de gerechtelijke  labo’s.  Zij zullen sporen opnemen op de plaats van de misdaad en mogen  hierover ook een pv opstellen.  De aanwerving komt er om de politie te  ontlasten en zal 5 miljoen euro kosten.

JDW

***

Blinden  gaan meewerken aan afluisteren telefoons

Bron: Gazet van Antwerpen
23 februari 2006

BRUSSEL

Nog vóór Pasen dient minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD) in de  Kamer een wetsontwerp in waardoor 35 blinden kunnen meewerken bij het  afluisteren van telefoons van criminelen.

Dewael dient wetsontwerp in

Blinden en slechtzienden hebben een beter gehoor: ze begrijpen nuances in gewone  gesprekken die de ziende burger niet snapt.  In Nederland schakelt de  politie al langer blinden in bij het afluisteren van telefoons.  Dewael  doet dat nu ook in België, zo zei hij woensdag in de Kamer aan Greet Van Gool (sp.a).

De 35 blinden worden verspreid over de 27 gerechtelijke arrondissementen.   Ze zullen gemiddeld 2.100 euro bruto per maand verdienen.  Hun taak wordt  het beluisteren van telefoongesprekken van verdachten en het uittikken van de  bandjes.  Per blinde wordt een investering van 16.500 euro gedaan voor een  scanner en een brailleklavier, per slechtziende bedraagt die investering 5.000  euro voor een leesloep en een tekstvergroter.  De blinden krijgen één maand  opleiding.

Via hetzelfde wetsontwerp werft minister Dewael ook nog 91 burgers aan om mee te  werken aan de gerechtelijke labo’s.  Zij zullen sporen opnemen op de plaats  van de misdaad en ze mogen hierover ook een proces-verbaal opstellen.  De  aanwerving komt er om de politie te ontlasten van allerlei administratieve taken  die ook door burgers kunnen worden gedaan.  Deze aanwerving zal 5 miljoen  euro kosten.

JDW

***

Telefonische gesprekken afluisteren

Bron: Verslag commissie binnenlandse zaken
28 juni 2006

Vraag van mevrouw Greet van Gool aan de vice-eerste minister en minister van  Binnenlandse Zaken over “het afluisteren van telefonische gesprekken door mensen  met een visuele handicap” (nr. 11794)

 

Greet van Gool (sp.a-spirit):

Mijnheer de minister, ik heb u al verschillende keren een vraag gesteld over de  mogelijkheid om personen met een visuele handicap in te zetten voor het  afluisteren van telefonische gesprekken.  Dat is een dossier dat wel al  even meegaat, maar dat toch positief evolueert, want op mijn jongste vraag  daarover, in februari van dit jaar, hebt u geantwoord dat de haalbaarheidsstudie  van de werkgroep binnen de federale politie was afgerond met een positieve  evaluatie en dat u samen met minister Onkelinx voort zou werken aan een  wetsontwerp en aan de nodige teksten voor de uitvoering daarvan.  Ik had  graag van u vernomen wat de stand van zaken is.

 

Minister Patrick Dewael:

Mijnheer de voorzitter, collega’s, de noodzakelijke wetswijzigingen waardoor  personen met een visuele handicap kunnen worden ingezet voor het afluisteren van  telefonische gesprekken, zijn allemaal geïntegreerd in het wetsontwerp houdende  toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de  leden van het administratief en logistiek kader voor de vaststellingen van  technische en wetenschappelijke politie van de labo’s.  Over het  wetsontwerp is onderhandeld met de vakbonden.  Er is een akkoord met alle  vakbonden bereikt, behalve met het ACV-CCOD.  Het wetsontwerp is ook reeds  goedgekeurd door de Ministerraad en is op 15 juni ingediend in het Parlement.   Het hangt dus nu van het Parlement af en van de commissie, wanneer het op een  nuttige wijze op de agenda kan worden geplaatst.

 

Greet van Gool (sp.a-spirit):

Mijnheer de minister, ik wil u graag danken voor uw antwoord.  Ik ben blij  dat het dossier inderdaad positief evolueert.  Natuurlijk moet er eerst de  wettelijke basis worden gelegd.  Daarna zal effectief, veronderstel ik, nog  onderhandeld moeten worden en nagegaan worden op welke manier men de contacten  zal leggen en wanneer de proeven afgelegd zullen worden.  Ik zal daar  wellicht dus later nog op terugkomen.

 

Het incident is gesloten.

***

Blinden  verwerken afgeluisterde telefoon

Bron: De Standaard
4 november 2006

Blinden en slechtzienden verwerken de telefoongesprekken die de politie  afluistert.

 

BRUSSEL

De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer stemt wellicht volgende week over  een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD),  waardoor politieofficieren zich niet langer moeten bezighouden met het verwerken  van afgeluisterde telefoongesprekken.  Politieverantwoordelijken vinden dat  daar veel te veel tijd inkruipt, zelfs al is het een goed middel om verdachten  te klissen.  Eén uur telefoontap is volgens de politie goed voor een volle  dag verwerken van gegevens (DS 3 november).Dewael zoekt 35 blinden en  slechtzienden, die over de gerechtelijke zones worden verspreid.  Eén voor  een kleine afdeling, twee voor een grote.  De nieuwe werknemers blijven in  de politiediensten burgers, maar krijgen wel de hoedanigheid van officier van  gerechtelijke politie.

Dat geeft hun de kans de gegevens te verwerken in opdracht van de  onderzoeksrechter, die aangeeft welke passages uit het afgeluisterde gesprek  relevant zijn.  Het gewone burgerpersoneel bij de politie heet ‘calog’, de  blinden met politiehoedanigheid worden supercalog’ genoemd, superburgers.

Voor de blinden vergt het beluisteren en uittikken van de opgenomen gesprekken  een investering van 20.000 euro per persoon, voor de slechtzienden gaat het om  een uitgave van 5.000 euro per persoon.  Het gaat om brailleleesregels,  spraakweergaves, brailleprinters, leesloepen en tekstvergroters.

De uitgave wordt gefinancierd via de gewestelijke fondsen voor sociale  integratie van mindervaliden.  De eerste zes blinden of slechtzienden voor  de telefoontap zouden vrij snel na de goedkeuring van het wetsontwerp in dienst  kunnen komen.

Binnenlandse Zaken zal ze rekruteren bij de verenigingen, en zegt dat de  aanwerving niet alleen goed is voor de politie, maar ook een sociale maatregel  is voor mensen met een handicap.

De Raad van State had er bezwaren tegen dat Dewael met het toekennen van de  hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie ingaat tegen de wet op de  geïntegreerde politie, die een scheiding ziet tussen politieambtenaren en  burgers.

Dewael zegt dat de wetgever de bevoegdheid heeft om wetten te veranderen, en  stelt dat het binnenhalen van het burgerpersoneel perfect beantwoordt aan zijn  doelstelling om politiefunctionarissen zoveel mogelijk de straat op te sturen.

Om dezelfde reden voorziet Binnenlandse Zaken ook in een statuut van officier  van gerechtelijke politie voor 91 leden van de gerechtelijke labs.  Zij  werken een dossier volledig af, van het zoeken naar sporen op de plaats van de  misdaad tot het opmaken van een proces-verbaal van hun vaststellingen.  Op  dit ogenblik moet dat laatste nog altijd gebeuren door een politieofficier, die  de bevindingen van de sporenzoeker moet verwerken.  Voor de specifieke  opdrachten van de labs, zoals het sporenonderzoek, wil Dewael meer  gespecialiseerd burgerpersoneel inzetten in plaats van politie.

Het nut van een goed sporenonderzoek wordt onder meer bewezen in de zaak van  Abdallah Ait-Oud, verdachte in de moord op Stacy en Nathalie.

Guy FRANSEN

***

Politie  laat blinden telefoontaps uittikken

Bron: Het Nieuwsblad
4 november 2006

Minister van Binnenlandse Zaken Dewael zoekt 35 blinden en slechtzienden om  afgeluisterde telefoongesprekken uit te tikken.  Politieofficieren worden  zo vrijgemaakt voor echt politiewerk.

 

De commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer stemt wellicht volgende week over  een wetsontwerp van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD),  waardoor politieofficieren zich niet langer moeten bezighouden met het verwerken  van afgeluisterde telefoongesprekken.  Met het uitwerken van één uur  telefoontap zijn ze wel een volle dag bezig.  Dewael gaat voor dat werk nu  35 blinden en slechtzienden zoeken die over de gerechtelijke zones worden  verspreid.  De nieuwe werknemers blijven burger, maar krijgen de  hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.  Dat geeft hun de kans  gegevens te verwerken in opdracht van de onderzoeksrechter, die aangeeft welke  passages uit het afgeluisterde gesprek relevant zijn.

Voor de blinden vergt het beluisteren en uittikken van de opgenomen gesprekken  een investering van 20.000 euro per persoon, voor de slechtzienden gaat het om  een uitgave van 5.000 euro per persoon.  Het gaat om de aankoop van  brailleleesregels, spraakweergaves, brailleprinters, leesloepen en  tekstvergroters.  De eerste zes blinden of slechtzienden voor de  telefoontap zouden vrij snel na de goedkeuring van het wetsontwerp in dienst  kunnen komen.

De Raad van State had er bezwaren tegen dat Dewael met het toekennen van de  hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie ingaat tegen de wet op de  geïntegreerde politie, die een scheiding ziet tussen politieambtenaren en  burgers.  Maar Dewael reageert dat dit perfect beantwoordt aan zijn  doelstelling om politie zoveel mogelijk de straat op te sturen.

Guy FRANSEN

***

Tewerkstelling bij de federale politie in het Staatsblad

Bron: Het Staatsblad
22 januari 2007

Tewerkstelling van blinde en slechtziende personen bij de federale politie.

 

Hieronder vindt u het persbericht van de heer Patrick Dewael, Vice-premier en  Minister van Binnenlandse Zaken.  Gelieve dit bericht zo breed mogelijk te  verspreiden.

Maandag 22 januari 2007 is in het Belgisch Staatsblad een wet verschenen waarbij  het mogelijk wordt dat blinden en slechtzienden ingezet worden om  telefoongesprekken in de telefoontapkamers van de federale politie te  beluisteren en uit te tikken.

Volgens het wetboek van strafuitvoering mochten tot nu toe enkel rechercheurs  zelf de afgeluisterde telefoongesprekken uittikken.  Dit is bijzonder  tijdrovend.  Door nu burgerpersoneel, concreet blinden en slechtzienden, in  te schakelen, kunnen de rechercheurs zich vrijmaken voor het echte recherchewerk  op het terrein.

Het inzetten van de blinden en slechtzienden verhoogt de kwaliteit van het  opsporingswerk, want zij beschikken immers over meer vaardigheden om de  gesprekken te ontleden (stemherkenning, herkenning van achtergrondgeluiden…).   De wet geeft hen hiervoor beperkte politionele bevoegdheden.

De telefoontap is een belangrijk middel voor de politiediensten in de strijd  tegen de zware en georganiseerde criminaliteit en het terrorisme.

Minister Dewael benadrukt in het bijzonder het sociale aspect van deze nieuwe  wet.  Andersvaliden die moeilijk aan werk geraken, krijgen nu de kans om  bij de politie aan de slag te gaan.  Daarmee wordt ook tegemoet gekomen aan  het gelijke kansenbeleid voor andersvaliden en de daadwerkelijke sociale  integratie van deze groep van mensen.

In een eerste fase wordt gestart met proefprojecten van 6 personeelsleden (2 bij  de gerechtelijke politie-eenheden in Luik, 2 in Brussel en 2 in Antwerpen).   Nog deze maand worden de vacatures bekendgemaakt.  In februari volgt de  selectie en rekrutering, en in maart-april de opleiding zodat eind april de  geselecteerden aan de slag kunnen.

Na zes maanden worden de proefprojecten geëvalueerd en zullen 30 bijkomende  blinden en slechtzienden aangeworven worden.

Partners in deze projecten zijn de Brailleliga en de Belgische Confederatie voor  Blinden en slechtzienden.

Sinds bekend werd dat blinden en slechtzienden in aanmerking kunnen komen voor  deze betrekking, liepen al heel wat kandidaturen binnen.

***

Dewael  schakelt blinden en slechtzienden in voor taps

Bron: Metro
23 januari 2007

BRUSSEL

 

Binnenkort starten een aantal proefprojecten waarbij blinden en slechtzienden  worden ingeschakeld om telefoongesprekken in de telefoontapkamers van de politie  te beluisteren en uit te tikken.  Dat meldt minister van binnenlandse zaken  Patrick Dewael.

Tot nu kon dat enkel gebeuren door rechercheurs.  Die krijgen door het  inschakelen van burgerpersoneel meer tijd voor het echte recherchewerk op het  terrein.  In proefprojecten wordt gestart met zes personeelsleden, na zes  maanden worden de projecten geëvalueerd en worden er nog eens dertig mensen  aangeworven.

Ditke VAN GOETHEM

***

Blinden  worden ‘telefoontappers’ bij federale politie

Bron: De Morgen
16 mei 2007

BRUSSEL

 

De blinde Sacha Van Loo droomde al lang van een job bij de politie.  ‘Maar  mij een pistool in de handen duwen is geen goed idee’, grijnst hij.  Samen  met vijf andere blinden en slechtzienden begint Van Loo volgende week als  ‘telefoontapper’ bij de federale politie.

Het gaat om een proefproject van de federale politie in samenwerking met de  Brailleliga.  Zes blinden en slechtzienden, drie Nederlandstaligen en drie  Franstaligen, gaan de volgende zes maanden aan de slag als telefoontapper bij de  federale politie.  “Deze mensen hebben vaak een scherper gehoor dan zienden,  waardoor ze een belangrijke meerwaarde kunnen leveren in de tapkamers”, klinkt  het.

Dialecten

De voorbije twee weken kregen de cursisten een theoretische opleiding.   “Inzicht in het strafrecht, in de politiestructuur, in de werking van een  gerechtelijk onderzoek en de wetgeving over telefoontappen, dat soort dingen”,  zegt commissaris David Vroome van de federale politie.  Volgende week  beginnen de cursisten aan hun stageweek, daarna begint hun job echt.

Sacha Van Loo kijkt uit naar zijn stage.  Als tolk vervulde hij eerder al  opdrachten voor het gerecht.  “Ik heb eens taps vertaald in een moordzaak,  dat was best wel spannend.  Zo ben ik geboeid geraakt door politiewerk.   Ik droomde al lang van een job bij de politie.  Nu heb ik de ideale instap  gevonden.”

Van Loo is ervan overtuigd dat hij meer hoort dan een ziende.  “Ik ben  bijvoorbeeld goed in stemherkenning.  In een gesprek kan ik gemakkelijk  twee stemmen van elkaar onderscheiden.  Ik zal nooit een quote per  vergissing toeschrijven aan iemand anders.  Accenten zijn geen probleem  voor mij.  Ik kan zo raden uit welke streek iemand komt.”

Oor voor achtergrondgeluid

Ook in het oppikken van achtergrondgeluiden zijn blinden en slechtzienden sterk,  weet commissaris David Vroome.  “In Nederland luisteren zij al langer  telefoongesprekken af.  Zo wist de politie ooit te achterhalen dat een  crimineel vanuit een station had gebeld, omdat er treinen op de achtergrond te  horen waren.  Een blinde telefoontapper heeft toen exact bepaald dat het om  Schiphol ging.  Hij had gehoord dat er vliegbewegingen omgeroepen werden.”

De blinden en slechtzienden zijn een dubbele aanwinst voor de federale politie.   Door dergelijk burgerpersoneel in te schakelen kunnen rechercheurs zich  vrijmaken voor het werk op het terrein.  Bovendien komt de politie tegemoet  aan het gelijkekansenbeleid voor andersvaliden.  “Ach, ik heb niet het  gevoel dat de politie mij aangeworven heeft om de zielige blindjes een job te  geven, zodat we ook iets te doen zouden hebben”, grijnst Van Loo.  “Ik ga  ervan uit dat ik wel degelijk om mijn auditieve kwaliteiten aan de bak ben  gekomen.

In een latere fase zullen nog eens dertig blinden en slechtzienden als  telefoontapper tewerkgesteld worden, zodat elk gerechtelijk arrondissement er  voortaan één heeft en de grotere arrondissementen twee.  Elk arrondissement  heeft immers zijn federale gerechtelijke politie, die beschikt over een eigen  tapkamer waar gesprekken worden beluisterd en uitgetypt.

Sue SOMERS

***

Blinden  luisteren telefoongesprekken van criminelen af

Bron: De Morgen
16 mei 2007

BRUSSEL

 

Volgende week begint een eerste groep van zes blinden en slechtzienden drie  Nederlands- en drie Franstaligen aan een stage bij de federale politie.   Begin mei werden ze aangeworven om telefoons af te luisteren, omdat ze een  scherper gehoor hebben.

De drie Nederlandstalige ‘afluisteraars’ Ronald Adriaenssens, Sacha Van Loo en  Kurt Van Raefelghem zullen dan ook een enorme meerwaarde betekenen in de  ‘tapkamers’ van de politie.  “Vooral bij het detecteren van bepaalde  achtergrondgeluiden tijdens het uittikken van afgetapte telefoongesprekken van  criminele organisaties of verdachte personen kunnen wij ons onderscheiden”,  klinkt het.  Dat werk werd voordien door rechercheurs gedaan.  “Nu  kunnen die zich vrijmaken voor het werk op het terrein”, aldus minister van  Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open Vld).  “De bedoeling is dat er in  totaal 36 slechtzienden en blinden ingeschakeld worden in de diensten van de  federale politie.  Dat komt neer op één persoon per gerechtelijk  arrondissement en twee voor de grotere arrondissementen.”  De rekrutering  gebeurt in samenwerking met de Brailleliga.

SVD

***

‘Mijn  handicap is nu mijn troef’

Bron: Het Nieuwsblad
18 juli 2007

Blinden en slechtzienden tappen telefoon af voor de gerechtelijke politie

 

Bij de federale politie werken sinds enkele maanden zes slechtziende of blinde  medewerkers die werden aangeworven wegens hun verscherpt gehoorvermogen.   Zij worden onder meer ingezet voor het afluisteren van telefoongesprekken.

‘Blinden kunnen zelfs een telefoonnummer reconstrueren dat ingetikt wordt’

‘Dit project werd geboren toen de politie hervormd werd’, zegt Glenn Audenaert,  directeur van de federale gerechtelijke politie van Brussel.  ‘Slechtziende  en blinde mensen zijn door hun handicap aangewezen op hun andere zintuigen om  zich te behelpen.  Hun verscherpte vermogen om op geluiden te reageren en  ze te identificeren leek ons een troef om ons tijdens het speurwerk en het  afluisteren van telefoongesprekken te helpen aan aanwijzingen die anderen niet  zouden opvallen.’

Verbanden zoeken

De resultaten bleven niet lang uit.  ‘Tijdens het beluisteren van de  bandopname van een gsm-gesprek wist Alain ons dankzij de achtergrondgeluiden te  vertellen dat de correspondent intussen op de computer aan het chatten was.’

‘Een andere keer kon een collega van hem het telefoonnummer reconstrueren dat  door iemand werd ingetikt in de kamer waar de afgeluisterde persoon zich bevond.   Niemand van onze speurders die het afgeluisterde gesprek gehoord hadden, had  iets verdachts gemerkt’, zeggen de begeleiders van de blinde telefoontappers.

Bij de federale gerechtelijke politie in Brussel zijn Alain en Kurt voortaan  volwaardige medewerkers.  Alain is volledig blind en werkt vooral op de  telefoontap van de afdeling banditisme.  Kurt werd ingeschakeld in de  dienst voor operationele misdrijfanalyse.  Hij helpt verbanden leggen  tussen mogelijke verdachten in misdaaddossiers op basis van de telefonische  contacten die zij met elkaar hebben gehad.

‘Kurt beschikt over een vergrotingsprogramma dat hem in staat stelt op een groot  computerscherm de gewone programma’s aan te klikken zonder de hulp van een  stem’, legt zijn coach uit.  ‘De dossiers waarin hij werkt, zijn echter  niet van de minste.  Soms krijgt hij onderzoeken doorgeschoven met  duizenden telefonische contacten, waarin hij mogelijke verbanden moet  onderzoeken.’

‘De tabellen die hij opstelt, maken het de speurders mogelijk om te weten op  welke ogenblikken en tussen welke personen belangrijke contacten hebben  plaatsgevonden.’

Alain en Kurt zijn in de wolken met hun nieuwe job.  Alain, die sinds zijn  twaalfde blind is, doctoreert in de psychologie met een specialisatie in de  bedrijfspsychologie.  Kurt, van wie het gezichtsvermogen tot een minimum  werd herleid bij een ongeval toen hij 3 jaar was, studeerde af als  kinesitherapeut en kon alleen zijn eindverhandeling niet indienen.

Alain woont volledig autonoom in een appartement, Kurt woont samen met zijn  vriendin.  ‘Dit is de eerste keer dat mijn handicap in mijn voordeel  werkt’, zegt Alain.

Hoe goed Alain en Kurt in het Brusselse politiewerk geïntegreerd worden, mag  blijken uit de zorg van hun begeleiders voor hun persoonlijke veiligheid.   ‘Neem een stand-in voor de foto, en laat hun volledige naam en woonplaats  achterwege.  Zij werken in dossiers waarvan de doelwitten allesbehalve  koorknapen zijn.  Hun leven hangt ervan af’, zegt Glenn Audenaert.   ‘Ik hou inderdaad meer dan ooit werk en privé van elkaar gescheiden’, vertrouwt  Kurt ons toe.

Yves BARBIEUX

***

Blindenwerk bij politie goedgekeurd

Bron: De Standaard
7 augustus 2008

Het werk van de zes blinden en slechtzienden die voor de federale politie  verdachte telefoongesprekken uitschrijven, kreeg een goede evaluatie.  Dat  verklaart minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD).

De zes werken sinds juli 2007 in telefoontapkamers waar ze telefoongesprekken  beluisteren en uittikken.  Visueel gehandicapten zijn erg geschikt voor dit  werk, omdat ze een scherp vermogen hebben om geluiden op te vangen en te  identificeren.

Het aantal telefoontaps van de federale politie is de laatste jaren sterk  toegenomen.  In 2006 tapte de politie 2.582 telefoons af, vorig jaar 3.603.   Dat is een stijging van 40 procent.

Die toename is vooral mogelijk omdat de politie nu ook nieuwe  communicatiemiddelen als het mobiele internet kan opsporen.

CSW

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11
 2. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 3. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 4. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 7. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 8. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 9. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 10. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 11. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 12. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 13. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 14. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 15. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 16. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 17. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 18. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 19. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 20. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 21. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 22. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 23. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 24. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 25. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 26. Annemarie Nodelijk bewijst: “Je handicap hoeft je beperking niet te zijn”30-06-2017 09:06:44
 27. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 28. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 29. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 30. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 31. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 32. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 33. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 34. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 35. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 36. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 37. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 38. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 39. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 40. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 41. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 42. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 43. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 44. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 45. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 46. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 47. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 48. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 49. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 50. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 51. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 52. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 53. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 54. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 55. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 56. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 57. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 58. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 59. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 60. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 61. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 62. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 63. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 64. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 65. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 66. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 67. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 68. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 69. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 70. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 71. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 72. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 73. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 74. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 75. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 76. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 77. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 78. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 79. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 80. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 81. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 82. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 83. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 84. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 85. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 86. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 87. “Alles vraagt meer tijd en energie”28-09-2015 05:09:43
 88. Blinde jurist noodgedwongen in de Wajong28-09-2015 05:09:43
 89. “Geef niet op, hoe moeilijk het ook is”28-09-2015 05:09:43
 90. Blinde vrouw voorzitter senaat Barbados28-09-2015 05:09:43
 91. Waarde redactie28-09-2015 05:09:43
 92. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 93. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 94. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 95. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 96. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 97. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 98. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43
 99. Bijna even blind als Vrouwe Justitia zelf28-09-2015 05:09:43
 100. ICT prima sector voor mensen met een handicap28-09-2015 05:09:43
 101. Digitale Davy helpt inwoners via internet28-09-2015 05:09:42
 102. “Niemand durft mij aan te nemen”28-09-2015 05:09:42
 103. Andy is bijna blind: “Wil me nuttig maken”28-09-2015 05:09:42
 104. “Ik kan perfect zelfstandig werken”28-09-2015 05:09:42
 105. Marleen de Jong bij Berenschot28-09-2015 05:09:42
 106. Elke dag een ander bureau28-09-2015 05:09:42
 107. Blind meisje loopt stage bij de politie28-09-2015 05:09:42
 108. ‘Dankzij mijn trajectbegeleidster kreeg ik weer moed’28-09-2015 05:09:42
 109. Software maakt het leesbaar28-09-2015 05:09:42
 110. Spotlight op computeradviseur Rob van Geel28-09-2015 05:09:42
 111. Eerste blinde receptioniste aan de slag in Brussels hotel28-09-2015 05:09:42
 112. “Ik haal inspiratie bij de paralympiërs”28-09-2015 05:09:42
 113. Blinde receptioniste Severine Doré: “Ik duid zelfs toeristische plaatsen aan op kaart”28-09-2015 05:09:42
 114. Aan het woord: Paul van Kemenade, ICT consultant bij ASR28-09-2015 05:09:42
 115. Blinde receptioniste droomt van job in verkoop28-09-2015 05:09:42
 116. Waar vertrouwt Wendelien op?28-09-2015 05:09:42
 117. “De meeste klanten hebben niet door dat ik blind ben”28-09-2015 05:09:42
 118. Blind meisje van 10 tolkt in Europees Parlement28-09-2015 05:09:42
 119. Gemeente dumpt visueel gehandicapte medewerkster28-09-2015 05:09:42
 120. “Ook slechtzienden kunnen erg succesvol ondernemen”28-09-2015 05:09:42
 121. Monique is blind en werkt voor ‘De Rode Loper’28-09-2015 05:09:42
 122. Timmy op Binnenlandse Zaken28-09-2015 05:09:42
 123. Patricia Overman kan met tien vingers heel erg blind typen28-09-2015 05:09:41
 124. De dag van … Rob Eijssen28-09-2015 05:09:41
 125. Het verhaal van Marc – Ambtenaar met een handicap28-09-2015 05:09:41
 126. ‘Met dank aan spraaktechnologie en cassettes’28-09-2015 05:09:41
 127. Blinde stagiaire wijst bezoekers de weg in Salvatorziekenhuis28-09-2015 05:09:41
 128. Digitale Davy neemt aarzelende start28-09-2015 05:09:41
 129. Davy Cupppens: een bijzondere onthaalbediende28-09-2015 05:09:41
 130. Kim Bols zoekt job naast vrijwilligerswerk – Blinde vrouw haalt haar derde diploma28-09-2015 05:09:41
 131. “Ik hou u in het oog, grap ik soms”28-09-2015 05:09:41
 132. “Ik leg zelfs mee laminaat”28-09-2015 05:09:41
 133. Blinde Wiske op Sportdienst Turnhout28-09-2015 05:09:41
 134. Glazen in de boter en mooie gesprekken28-09-2015 05:09:41
 135. Lennart en geleidehond Fleur vinden baan28-09-2015 05:09:41
 136. Als blinde mag je niet mislukken17-09-2015 07:09:33
 137. The Chairmen at Work – Masseren met een visuele handicap06-05-2015 02:05:12
 138. Blinde rechter Romke de Vries had kijk op de zaak11-03-2015 08:03:17
 139. Wechelderzande – Rebecca Biesot10-03-2015 09:03:44
 140. Joris’ Showroom – Blinde boer Piet10-03-2015 08:03:27
 141. Blinde garagehouder is stugge doorzetter10-03-2015 05:03:06
 142. Blinde fietsenmaker10-03-2015 05:03:51
 143. Blinde en slechtziende masseurs10-03-2015 05:03:24
 144. Cliënt met visuele beperking werkt bij Amac06-03-2015 04:03:08
 145. Romke de Vries bewees dat je als rechter best blind kunt zijn28-02-2015 01:02:56
 146. Paul Brummelhuis, nagenoeg blind maar altijd in voor een uitdaging27-02-2015 05:02:18
 147. Blinden helpen bij het opsporen van borstkanker23-02-2015 05:02:39
 148. Blinde kinesist is 66, maar denkt niet aan stoppen20-02-2015 08:02:01
 149. Jellie Tiemersma is de oprichter van Personal Too. “Ik maak mensen en organisaties zichtbaarder.”30-12-2014 08:12:59
 150. Aan het woord: Daniëlle van Delft22-12-2014 10:12:22
 151. “De burgemeester herken ik aan zijn schoenen”20-12-2014 09:12:42
 152. “Ik voelde me hier meteen thuis”08-06-2011 07:06:30
 153. Bijna blinde leraar Philippe De Munter geeft leesles08-06-2011 07:06:11
 154. Knutselen in het donker08-06-2011 07:06:35
 155. “Ook gehandicapten kunnen ondernemen”08-06-2011 07:06:22
 156. “Blinden horen meer”08-06-2011 07:06:36
 157. Vriendelijke VUB-telefoonstem met pensioen08-06-2011 07:06:35
 158. Severine Doré op de barricades tegen discriminatie op werkvloer08-06-2011 07:06:10
 159. De stem van Balen zwijgt08-06-2011 07:06:14
 160. Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België08-06-2011 07:06:38
 161. Blinde stuntman aanvaardt geen grenzen08-06-2011 07:06:04
 162. Nederlandse politie werft blinden aan als ‘afluisteraars’08-06-2011 07:06:35
 163. Blind vertrouwen08-06-2011 07:06:21
 164. “Als je het maar echt wilt:” – Christophe Hubrechsen over zijn langverwachte job08-06-2011 07:06:06
 165. Blinde muzikant werkt zelfstandig08-06-2011 07:06:48
 166. Masseur met gouden vingers08-06-2011 07:06:34
 167. “Pleidooi zit in geheugen geprent”08-06-2011 07:06:06
 168. Directeur zonder beeldscherm08-06-2011 07:06:51
 169. Een wereldconcern, een jongensdroom en technologie08-06-2011 07:06:58
 170. Blinde geluidstechnici08-06-2011 07:06:39
 171. “Een droom van een job: Mijn realiteit”08-06-2011 07:06:19
 172. Een onmogelijke job dacht u? Helemaal niet!08-06-2011 07:06:50
 173. Werkgelegenheid: “Visueel andersvaliden mogen niet bij de pakken blijven zitten!”08-06-2011 06:06:42
 174. Presentatrice Nuria del Saz wil met haar werk gehandicapten ‘weer wat hoop geven’08-06-2011 06:06:27
 175. ‘Straatsburg’ vindt klacht blinde jurist ontvankelijk08-06-2011 06:06:32
 176. Provincie koopt telefooncentrale van 1,2 miljoen voor blinde José08-06-2011 06:06:18
 177. Opleiding en tewerkstelling: Studeren en werken als slechtziende: Een getuigenis08-06-2011 06:06:04
 178. Geluidstechnicus Pino Guaracci gaat blind door het leven08-06-2011 06:06:49
 179. Blinde juf houdt eerste klasje in de hand08-06-2011 06:06:34
 180. Blinde telefonist krijgt moderne centrale08-06-2011 06:06:21
 181. Meester Pol werd twintig jaar geleden blind08-06-2011 06:06:08
 182. De hoorn op de haak08-06-2011 06:06:24
 183. “Zelden komt er een eerlijke kans”08-06-2011 06:06:48
 184. Blinde zorgt voor onthaal08-06-2011 06:06:08
 185. Davy Cuppens verzorgt onthaal in gemeentehuis08-06-2011 06:06:53
 186. Blinde telefonisten08-06-2011 06:06:44
 187. Raad van State discrimineert08-06-2011 06:06:13
 188. Blinde kappers in New Delhi07-06-2011 04:06:19
 189. Bib steunt blindenleraar in zoektocht naar CD-ROMs06-06-2011 03:06:47
 190. Sportmassage met de ogen dicht06-06-2011 01:06:20
 191. Herman Evers bij Visio05-06-2011 01:06:27
 192. ‘Tour hoef je niet te zien om hem te beleven’05-06-2011 01:06:47
 193. “Ik kan ook horen of iemand liegt”05-06-2011 12:06:00
 194. Blinde dokter: “Mijn handicap is een uitstekend middel tegen hoogmoed”05-06-2011 10:06:01
 195. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2011 – 07:09