Blinde receptioniste droomt van job in verkoop

Severine D’hondt ziet amper nog het verschil tussen licht en donker, maar draait al vier maanden moeiteloos mee aan de receptie van een Brussels luxehotel. Al zien werkgevers slechtziende werknemers nog te vaak als verliespost. Ten onrechte.

Branko is de naam, en hij moet zowat de enige hond in het land zijn die elke dag trouw – en netjes in het uniform gestoken – van woonplaats Antwerpen naar werkplaats Brussel pendelt. Waar hij rustig een tukje doet achter de balie van het luxueuze NH-hotel Atlanta, in het hart van de hoofdstad terwijl Severine D’hondt (29) met onwaarschijnlijk veel flair en zelfvertrouwen de hotelgasten voorthelpt. Je zou het haar amper aangeven maar door een afwijking aan het netvlies is ze al sinds de geboorte nagenoeg volledig blind. Toch draait ze nu al enkele maanden vlotjes mee aan de balie van het Brusselse luxehotel. Met dank aan Branko, haar trouwe metgezel, maar vooral aan de hoteldirectie die bereid was het risico te nemen en er ook geen graten in zag haar een aantal extra faciliteiten ter beschikking te stellen.

“Ik zie twee tot vijf procent van wat normale mensen te zien krijgen, niet meer dan wat vage vormen en kleuren”, vertelt ze. Die zware handicap heeft haar nochtans nooit belet om een normaal leven te leiden. “Ik heb nooit op een blindeninstituut gezeten. Mijn boeken en cursussen werden omgezet in braille en mijn leraren hebben altijd veel begrip getoond voor mijn situatie. De vooroordelen zijn pas gekomen toen ik op de arbeidsmarkt belandde. En toegegeven, dat kwam toen wel hard aan.”

Blinde vooroordelen

Na een opleiding secretariaat talen – waarbij de school zelf voor een aantal extra faciliteiten, zoals een brailleprinter, zorgde – en een postgraduaat eventmanagement, belandde ze in eerste instantie op de prospectiedienst van een dienstenbedrijf. “Hoofdzakelijk telefoonwerk, dat wel, maar het was niet echt mijn ding. Ik ben er uiteindelijk zelf opgestapt en heb toen heel lang moeten solliciteren, meer dan zeven maanden. In die periode heb ik echt aan den lijve kennisgemaakt met alle mogelijke vooroordelen en afwijzingen. Dat was een harde leerschool, maar ik heb mezelf in die periode echt wel leren verkopen. Zo begon ik na een tijdje, alvorens daadwerkelijk te solliciteren, interessante bedrijven vooraf op te bellen. Kwestie van de temperatuur op te meten en te vertellen, welke handicap ik had. Na zo’n telefoontje wist ik meestal wel genoeg. Erger zelfs: wanneer ik in mijn sollicitatiebrief zo eerlijk was om meteen te vertellen dat ik heel slechtziend was, kreeg ik in 90 procent van de gevallen al geen reactie meer. Ook met uitzendkantoren waren mijn ervaringen verre van positief: zij willen hun klanten blijkbaar het ultieme, perfecte profiel aanbieden en in dat plaatje paste ik uiteraard niet.”

Flink wat desillusies rijker, kreeg Severine in 2001 uiteindelijk een contract bij de Vlaamse overheid aangeboden, waar ze hoofdzakelijk administratief werk verrichtte. Met een aangepaste computer en later ook een speciale telefooncentrale leverde dat al bij al weinig problemen op. “Zeven jaar heb ik daar met plezier gewerkt, maar het bleef knagen om toch iets in toerisme te doen. Dat was al jarenlang mijn ultieme droom. Medio vorig jaar ben ik dan toevallig in contact gekomen met iemand van NH Hotels, en daarop heb ik spontaan bij die hotelketen gesolliciteerd. Geleerd door mijn eerdere ervaringen heb ik mijn latere baas toen spontaan voorgesteld om niet zomaar een brief te sturen, maar om hem persoonlijk mijn situatie en mijn motivatie uit de doeken te komen doen. Dat gesprek was een echte meevaller, en nadat ze de praktische kanten van de zaak even bekeken hadden, kreeg ik eind vorig jaar het voorstel om hier als receptioniste aan de slag te gaan. En heel eerlijk: van die stap heb ik nog geen seconde spijt gehad. Sommige klanten beseffen zelfs niet eens dat ik quasi geen hand voor de ogen zie.

Als mijn handicap toch al eens roet in het eten gooit – ik kan bijvoorbeeld geen handgeschreven teksten omzetten in brailleschrift – dan springen mijn collega’s met plezier even in de bres.”

Onbekende loonsubsidies

Hoeveel visueel gehandicapten ons land officieel telt, of hoeveel er in het normale arbeidscircuit meedraaien, daar hebben ze zelfs bij de Brailleliga min of meer het raden naar. “Wij hebben weet van 12.500 landgenoten met een visuele handicap, maar dat zijn uitsluitend de mensen die zich bij ons hebben gemeld. Nu, ik denk dat dit cijfer de realiteit behoorlijk goed benadert”, stelt Eddy De Landtsheer, verantwoordelijk voor de gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling bij de Brailleliga.

“De meerderheid van deze doelgroep is zestig of ouder, en komt dus sowieso niet meer in aanmerking voor het reguliere arbeidscircuit. Het grootste probleem voor de registratie van de visueel gehandicapten die wel nog in aanmerking komen voor de arbeidsmarkt, blijft de grote heterogeniteit van de doelgroep. We spreken over visueel gehandicapten vanaf een visuele handicap van dertig procent. Om u een idee te geven: dat stemt overeen met het verlies van één oog. Vanaf dat moment spreken we officieel van iemand met een arbeidsmarktgerelateerde beperking, maar dat label maakt het er in de dagelijkse praktijk niet eenvoudiger op. De waaier aan aandoeningen en de daaruit eventueel voortvloeiende beperkingen worden dan zo groot dat het voor kandidaat-werkgevers bijzonder lastig is de situatie correct in te schatten en daarover zelf een gegrond oordeel te vellen. Met andere woorden: zowel de definitie van de handicap als de screening van het potentieel op de werkvloer moeten bijna per definitie op individuele basis gebeuren. Je kan dus onmogelijk stellen dat iemand vanaf een bepaald percentage visuele handicap niet meer geschikt zou zijn voor de arbeidsmarkt.”

Volgens de Brailleliga situeert de kern van het probleem zich ook niet zozeer bij de visuele handicap zelf, dan wel bij de mentaliteit of de verkeerde beeldvorming van werkgevers naar visueel gehandicapten toe. “Zodra iemand officieel het etiket ‘visueel gehandicapt’ opgekleefd krijgt, valt hij of zij min of meer automatisch onder de wetgeving op de ondersteunende maatregelen. Heel concreet: werkgevers kunnen dan aankloppen bij de dienst personen met een arbeidshandicap van de VDAB voor de financiering van een aantal extra faciliteiten – een brailleprinter, een leesregel, vergrotingssoftware, spraaksoftware, noem maar op – die noodzakelijk zijn om de visueel gehandicapte volwaardig te laten meedraaien. De aanwerving van een visueel gehandicapte moet een werkgever in principe dus geen euro meer kosten. Meer nog afhankelijk van de rendementsvermindering op de werkvloer ten gevolge van de visuele handicap, kunnen werkgevers ook een loonsubsidie aanvragen. Nu, ik twijfel er niet aan dat heel wat werkgevers daar niet van op de hoogte zijn, maar toch ligt daar niet de echte kern van het probleem.

Op het moment dat een werkgever zich daarover het hoofd begint te breken, is de aanwerving meestal al in kannen en kruiken. Heel wat werkgevers aarzelen vandaag nog altijd om iemand met een handicap aan te werven omdat ze schrik hebben dat die toch iets minder gaat presteren of dat ze zich hierdoor extra moeilijkheden op de nek zouden halen, In de praktijk merken wij dat de meeste visueel gehandicapten vooral dankzij heel individuele ondersteuning of dankzij persoonlijke coaching door gespecialiseerde diensten aan de bak raken. Werknemers weten dat ze dan, mochten er zich problemen voordoen, altijd nog op die dienst of organisatie kunnen terugvallen. Het blijft hoe dan ook heel moeilijk om werkgevers op dit vlak te sensibiliseren: zij gaan er min of meer vanuit dat visueel gehandicapten voor hen hoe dan ook een soort verliespost zouden kunnen vormen. ‘Iemand met een visuele handicap?

Principieel hebben we daar helemaal niets op tegen, maar in mijn bedrijf moet iedereen echt wel heel goed zien.’ Dat soort redenering dus, begrijp je (lacht)”

Dromen van verkoopsbaan

“Het is ontzettend belangrijk dat je ook als kandidaat-werknemer voldoende assertief uit de hoek komt en je toekomstige werkgever voldoende informatie verschaft”, bevestigt ook Severine. “Uit ervaring weet ik dat maar heel weinig werkgevers op de hoogte zijn van het feit dat ze eventueel een gedeelte van het loon van visueel gehandicapte werknemers kunnen recupereren. Nu, het hotel hier heeft die stap nog niet gezet en dus vermoed ik dat ze dit ook niet meteen als een prioriteit beschouwen, maar het kan aarzelende werkgevers in sommige gevallen wellicht wel mee over de streep trekken. Ik heb hier ondervonden hoe aanstekelijk het enthousiasme en de wil van de directie om praktische problemen op te lossen ook naar mijn rechtstreekse collega’s toe werken. Ook van de gasten kreeg ik tot nog toe enkel positieve reacties, wat meteen onderstreept hoe belangrijk een dergelijke openheid naar gehandicapte werknemers kan zijn voor de reputatie van een bedrijf.”

“Net omwille van de vooroordelen die rond visueel – maar net zo goed andere – gehandicapten leven, komt het merendeel van mijn lotgenoten met een achterstand aan de startlijn wanneer ze op zoek gaan naar een baan. Niet iedereen is even assertief en gedreven als ik. Ik denk dus dat er op dat vlak nog een sensibiliserende rol is weggelegd voor de overheid. Ik beschouw mezelf niet graag als een rolmodel, maar het doet me wel plezier dat ik nu – als een van de allereerste blinde receptionistes in de hotelsector – blijkbaar toch een beetje baanbrekend werk kan verrichten. Als andere mensen zich daaraan kunnen optrekken, heel graag.”

En Severine mag haar droombaan dan gevonden hebben, ze is er niet meteen minder ambitieus op geworden. “Ik zit hier gebeiteld, maar een verkoopsbaan in deze branche, dat is mijn stoutste droom (lacht). Ik heb daar nog met niemand hier over gesproken en vandaag ben ik er ook absoluut nog niet rijp voor, maar schrijf op, we zullen wel zien hoe het verder loopt. Waarom zou iemand met een handicap immers niet net zo goed grenzen kunnen verleggen als een ‘normale’ werknemer?”

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VDAB) – Hulplijn voor werkgevers

Al te weinig werkgevers lijken het te beseffen, maar wie anno 2008 een visueel gehandicapte werknemer aanneemt, kan daarbij terugvallen op een indrukwekkend arsenaal aan ondersteunende maatregelen. Momenteel zitten die nog min of meer verspreid over het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap maar vanaf begin oktober 2008 fungeert de VDAB als uniek loket voor al uw vragen rond facilitaire ondersteuning en loonsubsidiëring. Ook het huidige, dubbele subsidiëringsysteem moet eraan geloven en ruimt plaats voor de gloednieuwe ‘Vlaamse ondersteuningspremie’. Kaat Roorijck, verantwoordelijk voor de dienst Personen met een Handicap bij de VDAB: “Ter compensatie van het rendementsverlies van visueel gehandicapten kan de werkgever om een tussenkomst in het brutoloon vragen. Het eerste jaar van aanwerving bedraagt die maximaal veertig procent van dat brutoloon, vermeerderd met de RSZ-bijdrage van de werkgever, vervolgens wordt dat drie jaar lang dertig procent en uiteindelijk zakt de tussenkomst tot twintig procent. Dat is het algemene principe, maar hierop zullen ook weer een aantal afwijkingen mogelijk zijn.”

Daarnaast is de VDAB vandaag ook al verantwoordelijk voor de zogenaamde materiële tussenkomsten, zowel naar werkgever als werknemer toe.

“Naar de werkgever toe kan het gaan om structurele aanpassingen aan het gebouw, wanneer dit niet veilig of werkbaar zou blijken voor visueel gehandicapten. Daarnaast passen we soms ook de volledige telefooncentrale aan, wanneer dit nodig blijkt.

Naar de werknemer toe gaat het om echt arbeidsgereedschap: van een extra groot beeldscherm over aangepaste software tot brailleregels. Dit zijn individuele faciliteiten, die de visueel gehandicapte werknemer ook kan meenemen wanneer hij elders aan de slag zou gaan. Onderschat het prijskaartje daarvan niet: per werknemer loopt dit al vlug op tot tienduizend euro.”

Bron: Vacature, 10 mei 2008

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11
 2. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 3. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 4. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 7. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 8. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 9. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 10. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 11. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 12. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 13. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 14. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 15. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 16. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 17. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 18. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 19. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 20. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 21. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 22. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 23. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 24. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 25. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 26. Annemarie Nodelijk bewijst: “Je handicap hoeft je beperking niet te zijn”30-06-2017 09:06:44
 27. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 28. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 29. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 30. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 31. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 32. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 33. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 34. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 35. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 36. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 37. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 38. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 39. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 40. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 41. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 42. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 43. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 44. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 45. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 46. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 47. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 48. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 49. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 50. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 51. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 52. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 53. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 54. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 55. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 56. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 57. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 58. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 59. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 60. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 61. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 62. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 63. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 64. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 65. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 66. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 67. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 68. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 69. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 70. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 71. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 72. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 73. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 74. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 75. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 76. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 77. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 78. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 79. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 80. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 81. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 82. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 83. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 84. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 85. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 86. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 87. Blinde vrouw voorzitter senaat Barbados28-09-2015 05:09:43
 88. Waarde redactie28-09-2015 05:09:43
 89. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 90. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 91. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 92. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 93. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 94. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 95. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43
 96. Bijna even blind als Vrouwe Justitia zelf28-09-2015 05:09:43
 97. ICT prima sector voor mensen met een handicap28-09-2015 05:09:43
 98. “Alles vraagt meer tijd en energie”28-09-2015 05:09:43
 99. Blinde jurist noodgedwongen in de Wajong28-09-2015 05:09:43
 100. “Geef niet op, hoe moeilijk het ook is”28-09-2015 05:09:43
 101. “Ik kan perfect zelfstandig werken”28-09-2015 05:09:42
 102. Marleen de Jong bij Berenschot28-09-2015 05:09:42
 103. Elke dag een ander bureau28-09-2015 05:09:42
 104. Blind meisje loopt stage bij de politie28-09-2015 05:09:42
 105. ‘Dankzij mijn trajectbegeleidster kreeg ik weer moed’28-09-2015 05:09:42
 106. Software maakt het leesbaar28-09-2015 05:09:42
 107. Spotlight op computeradviseur Rob van Geel28-09-2015 05:09:42
 108. Eerste blinde receptioniste aan de slag in Brussels hotel28-09-2015 05:09:42
 109. “Ik haal inspiratie bij de paralympiërs”28-09-2015 05:09:42
 110. Blinde receptioniste Severine Doré: “Ik duid zelfs toeristische plaatsen aan op kaart”28-09-2015 05:09:42
 111. Aan het woord: Paul van Kemenade, ICT consultant bij ASR28-09-2015 05:09:42
 112. Blinde receptioniste droomt van job in verkoop28-09-2015 05:09:42
 113. Waar vertrouwt Wendelien op?28-09-2015 05:09:42
 114. “De meeste klanten hebben niet door dat ik blind ben”28-09-2015 05:09:42
 115. Blind meisje van 10 tolkt in Europees Parlement28-09-2015 05:09:42
 116. Gemeente dumpt visueel gehandicapte medewerkster28-09-2015 05:09:42
 117. “Ook slechtzienden kunnen erg succesvol ondernemen”28-09-2015 05:09:42
 118. Monique is blind en werkt voor ‘De Rode Loper’28-09-2015 05:09:42
 119. Timmy op Binnenlandse Zaken28-09-2015 05:09:42
 120. Digitale Davy helpt inwoners via internet28-09-2015 05:09:42
 121. “Niemand durft mij aan te nemen”28-09-2015 05:09:42
 122. Andy is bijna blind: “Wil me nuttig maken”28-09-2015 05:09:42
 123. De dag van … Rob Eijssen28-09-2015 05:09:41
 124. Het verhaal van Marc – Ambtenaar met een handicap28-09-2015 05:09:41
 125. ‘Met dank aan spraaktechnologie en cassettes’28-09-2015 05:09:41
 126. Blinde stagiaire wijst bezoekers de weg in Salvatorziekenhuis28-09-2015 05:09:41
 127. Digitale Davy neemt aarzelende start28-09-2015 05:09:41
 128. Davy Cupppens: een bijzondere onthaalbediende28-09-2015 05:09:41
 129. Kim Bols zoekt job naast vrijwilligerswerk – Blinde vrouw haalt haar derde diploma28-09-2015 05:09:41
 130. “Ik hou u in het oog, grap ik soms”28-09-2015 05:09:41
 131. “Ik leg zelfs mee laminaat”28-09-2015 05:09:41
 132. Blinde Wiske op Sportdienst Turnhout28-09-2015 05:09:41
 133. Glazen in de boter en mooie gesprekken28-09-2015 05:09:41
 134. Lennart en geleidehond Fleur vinden baan28-09-2015 05:09:41
 135. Patricia Overman kan met tien vingers heel erg blind typen28-09-2015 05:09:41
 136. Als blinde mag je niet mislukken17-09-2015 07:09:33
 137. The Chairmen at Work – Masseren met een visuele handicap06-05-2015 02:05:12
 138. Blinde rechter Romke de Vries had kijk op de zaak11-03-2015 08:03:17
 139. Wechelderzande – Rebecca Biesot10-03-2015 09:03:44
 140. Joris’ Showroom – Blinde boer Piet10-03-2015 08:03:27
 141. Blinde garagehouder is stugge doorzetter10-03-2015 05:03:06
 142. Blinde fietsenmaker10-03-2015 05:03:51
 143. Blinde en slechtziende masseurs10-03-2015 05:03:24
 144. Cliënt met visuele beperking werkt bij Amac06-03-2015 04:03:08
 145. Romke de Vries bewees dat je als rechter best blind kunt zijn28-02-2015 01:02:56
 146. Paul Brummelhuis, nagenoeg blind maar altijd in voor een uitdaging27-02-2015 05:02:18
 147. Blinden helpen bij het opsporen van borstkanker23-02-2015 05:02:39
 148. Blinde kinesist is 66, maar denkt niet aan stoppen20-02-2015 08:02:01
 149. Jellie Tiemersma is de oprichter van Personal Too. “Ik maak mensen en organisaties zichtbaarder.”30-12-2014 08:12:59
 150. Aan het woord: Daniëlle van Delft22-12-2014 10:12:22
 151. “De burgemeester herken ik aan zijn schoenen”20-12-2014 09:12:42
 152. “Ik voelde me hier meteen thuis”08-06-2011 07:06:30
 153. Bijna blinde leraar Philippe De Munter geeft leesles08-06-2011 07:06:11
 154. Knutselen in het donker08-06-2011 07:06:35
 155. “Ook gehandicapten kunnen ondernemen”08-06-2011 07:06:22
 156. “Blinden horen meer”08-06-2011 07:06:36
 157. Vriendelijke VUB-telefoonstem met pensioen08-06-2011 07:06:35
 158. Severine Doré op de barricades tegen discriminatie op werkvloer08-06-2011 07:06:10
 159. De stem van Balen zwijgt08-06-2011 07:06:14
 160. Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België08-06-2011 07:06:38
 161. Blinde stuntman aanvaardt geen grenzen08-06-2011 07:06:04
 162. Nederlandse politie werft blinden aan als ‘afluisteraars’08-06-2011 07:06:35
 163. Blind vertrouwen08-06-2011 07:06:21
 164. “Als je het maar echt wilt:” – Christophe Hubrechsen over zijn langverwachte job08-06-2011 07:06:06
 165. Blinde muzikant werkt zelfstandig08-06-2011 07:06:48
 166. Masseur met gouden vingers08-06-2011 07:06:34
 167. “Pleidooi zit in geheugen geprent”08-06-2011 07:06:06
 168. Directeur zonder beeldscherm08-06-2011 07:06:51
 169. Een wereldconcern, een jongensdroom en technologie08-06-2011 07:06:58
 170. Blinde geluidstechnici08-06-2011 07:06:39
 171. “Een droom van een job: Mijn realiteit”08-06-2011 07:06:19
 172. Een onmogelijke job dacht u? Helemaal niet!08-06-2011 07:06:50
 173. Werkgelegenheid: “Visueel andersvaliden mogen niet bij de pakken blijven zitten!”08-06-2011 06:06:42
 174. Presentatrice Nuria del Saz wil met haar werk gehandicapten ‘weer wat hoop geven’08-06-2011 06:06:27
 175. ‘Straatsburg’ vindt klacht blinde jurist ontvankelijk08-06-2011 06:06:32
 176. Provincie koopt telefooncentrale van 1,2 miljoen voor blinde José08-06-2011 06:06:18
 177. Opleiding en tewerkstelling: Studeren en werken als slechtziende: Een getuigenis08-06-2011 06:06:04
 178. Geluidstechnicus Pino Guaracci gaat blind door het leven08-06-2011 06:06:49
 179. Blinde juf houdt eerste klasje in de hand08-06-2011 06:06:34
 180. Blinde telefonist krijgt moderne centrale08-06-2011 06:06:21
 181. Meester Pol werd twintig jaar geleden blind08-06-2011 06:06:08
 182. De hoorn op de haak08-06-2011 06:06:24
 183. “Zelden komt er een eerlijke kans”08-06-2011 06:06:48
 184. Blinde zorgt voor onthaal08-06-2011 06:06:08
 185. Davy Cuppens verzorgt onthaal in gemeentehuis08-06-2011 06:06:53
 186. Blinde telefonisten08-06-2011 06:06:44
 187. Raad van State discrimineert08-06-2011 06:06:13
 188. Blinde kappers in New Delhi07-06-2011 04:06:19
 189. Bib steunt blindenleraar in zoektocht naar CD-ROMs06-06-2011 03:06:47
 190. Sportmassage met de ogen dicht06-06-2011 01:06:20
 191. Herman Evers bij Visio05-06-2011 01:06:27
 192. ‘Tour hoef je niet te zien om hem te beleven’05-06-2011 01:06:47
 193. “Ik kan ook horen of iemand liegt”05-06-2011 12:06:00
 194. Blinde dokter: “Mijn handicap is een uitstekend middel tegen hoogmoed”05-06-2011 10:06:01
 195. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 17:42