Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België

Bron: Het Nieuwsblad
17 mei 2002

Je hebt mensen die gemotiveerd zijn, je hebt er die supergemotiveerd zijn en je  hebt er af en toe ook eens enkelen die dubbel super gemotiveerd zijn.  Pino  Guarraci uit Genk-Waterschei behoort tot deze laatste categorie.  Neen, in  feite niet; Pino staat nog een trapje hoger gecatalogeerd.  Tot deze  conclusie kwamen niet alleen wij maar ook onze gasten van Levensgenieten Marina  Valkenborgs, Roel Renders, Antoinette Broux en Tejo Van den Broeck.

In het Koetshuis in Bokrijk kregen onze gasten niet alleen een opvallend fijne  maaltijd voorgeschoteld maar hadden ze tevens een fijne maar ook leerrijke en  vooral levensechte babbel met Pino Guarraci.

Voor degenen voor wie Pino Guarraci tot op heden nog altijd een volstrekt  onbekende is, even deze korte situering.  De 46-jarige Pino Guarraci is  eigenaar van Studio Crescendo, één van de beste audio-opnamestudio’s van België.   Mensen als Jo Lemaire, The Scabs, Michel Bisceglia, Toots Thielemans, Hans de  Booy, Johan Verminnen, Kris De Bruyne enz.  zijn of waren bij hem kind aan  huis en maakten niet alleen gebruik van de apparatuur van Pino maar tevens van  zijn “oren” én van zijn technische kwaliteiten.  Ach, we zouden het nog  vergeten, Pino is blind en leidt een volstrekt zelfstandig leven.  En, wat  we ook niet mogen vergeten, hij bleek een fijnproever van jewelste te zijn en  liet omzeggens niets van de lekkernijen die Koetshuis-uitbater Baudouin Warson  ons voorschotelde, liggen.  Niemand van het gezelschap trouwens.

“Eigenlijk heb ik weinig of geen last van mijn handicap” start Pino zijn  boeiende verhaal.  Pino is geboren als slechtziende.  “Ik zag als kind  nog zoveel dat ik al eens met de fiets de straat op durfde,” herinnert hij zich.   “Anderzijds weet ik dus nog vrij goed hoe de wereld en hoe bepaalde dingen er  uitzien.”  “Jaja” reageert Tejo Van de Broeck, “maar een mengpaneel van 48  kanalen waarop om en bij de duizend knopjes allemaal hun functie hebben, heb je  als kind toch nooit gezien …”  Pino laat zijn torentje van Mechelse asperges en  gerookte zalm, badend in een kreeftensausje, dat verdomd vlot langs de tong  gleed, even rusten en reageert prompt.  “Wat ik doe is eigenlijk een  auditieve job.  Dus of ik dat nu zie of niet zie, heeft in feite weinig te  betekenen.  Maar ik moet toegeven dat ik wel ben opgegroeid in de audio- en  muziekapparatuur.”

Terwijl wij ons aspergetorentje met veel gesmek verorberen, doet Pino opvallend  relaxed zijn verhaal.  “Ik ben als kind naar een school voor slechtzienden  in Brussel gegaan.  Daar leerde ik niet alleen het beroep van  receptionist/telefonist maar kreeg ik ook onderricht in slagwerk.”  Ons  aspergetorentje blijft even onaangeroerd …  “Hoe, ben je drummer van  opleiding?”  “Tja, in feite wel; maar ik heb eigenlijk nooit echt gedrumd.   Hetzelfde gaat op voor het beroep van telefonist.  Niet dat ik dat beroep  minderwaardig vind, integendeel, het was een boeiende opleiding.  Maar ik  vond dat ik meer kon, dat ik andere dingen wilde doen.  Ik wilde muziek  maken.”

“Toen ik een jaar of drie was, zong ik mee met de 78-toerenplaten van mijn  ouders.”  Pino is van geboorte een rasechte Siciliaan (“mijn vader zaliger heeft  altijd in de mijnen gewerkt”), maar voelt zich nu op en top Belg.  “Ik ben  Belg en daarmee uit.”

In Brussel volgde Pino ook nog notenleer en een beetje piano.  “Ik heb me  later zelf verder bekwaamd op de piano en op Hammondorgel.”  Niet dat het  levensverhaal van Pino niet boeiend genoeg is, maar toch slaan we een hele  periode van zijn leven over en belanden bij de Limburgse symfonische rockgroep  Clown.  “We haalden in 1978 de finale van de allereerste Humo’s rock rally.   Twee jaar later riep Humo ons uit tot de beste symfonische rockgroep van  België.”

Clown betekende in feite ook de start van de huidige Studio Crescendo.  “We  kochten wat kleine opnameapparatuur aan om onze eigen demo’s te maken.   Daar heb ik inderdaad de basis gelegd van mijn huidige beroep.  We kochten  af en toe wat materiaal bij en in 1985 werd ik zelfstandig uitbater van een  achtsporenstudio.  Omdat ik klein begonnen was, groeide alles vlot en kreeg  ik de zwaardere apparatuur ook makkelijk onder controle.  Stilaan kreeg ik  ook steeds grotere namen over de vloer.  Maar ook bleek dat de kleine  studio niet meer voldeed en besliste ik een volledige nieuwe studio te bouwen.”

Het werd een 48-sporen studio met één van de beste opnameruimtes die er in  België te vinden zijn.  Ter informatie: Pino kreeg destijds een  achtergestelde lening van de Limburgse Investeringsmaatschappij, wat toch niet  zo vanzelfsprekend was.  Maar ook deze mensen geloofden in het  doorzettingsvermogen en de motivatie van Pino.  De studio van Pino  vertegenwoordigt wel een investering van om en bij de 20 miljoen.  “En het  vergt dagelijks bijkomende investeringen.”

Uniek

Heel wat apparaten van Studio Crescendo zijn vandaag uitgerust met een Zweeds  systeem dat uniek is op de wereld.  Stevie Wonder (toch ook niet de minste)  keek uit naar de resultaten die Pino boekte, om later ook zijn studio te laten  aanpassen.  Het systeem heeft voor gevolg dat Pino momenteel ruim duizend  effecten die via LED verschijnen via brailleregel kan aflezen.  “Dat heeft  me dus wel een pak zelfstandiger gemaakt.”

Onze gasten stonden er ook van te kijken dat Pino als blinde zelfstandig het  internet opgaat, zijn facturen schrijft, mails verstuurt, faxen verstuurt en  leest enz.  “Via brailleregel kan ik dat inderdaad allemaal bedienen.”

Pino’s echtgenote Bernadette, die een fulltime job in het onderwijs heeft,  beaamt dat haar man een omzeggens volledig zelfstandig leven leidt.  “In  feite kan hij gewoon alles” zegt ze met overtuiging.

Of Pino nog dromen heeft wat zijn studio betreft.  “In feite doe ik nu al  wat ik graag doe; hoeveel mensen kunnen dat zeggen?”

En dan iets dat Warson zeker zal plezieren.  “En dan word ik ook nog  gevraagd om lekker te gaan eten.  Neen, daar moet je niet voor kunnen zien  om daarvan te genieten.”

Maurice VANHOYLAND

***

Interview met Pino Guarraci: Een job waar muziek in zit

Hoe je zonder kijken je weg kunt vinden in een opnamestudio hoef je Pino Guarraci niet meer te vertellen.  Deze zoon van Siciliaanse immigranten verbaasde familie en leraars met zijn beroepskeuze: handelaar, cafébaas of vliegtuigpiloot is hij niet geworden, maar in zijn loopbaan is hij met klank geslaagd.

We treffen Pino aan in zijn studio voor cd-opnames.  Grote namen als Johan Verminnen, Jo Lemaire, Sabien Tiels, Kris Debruyne, Miel Cools, Tars Lootens, Philippe Robrecht, Hans De Booij, Toots Thielemans, Stef Bos, … komen hier geregeld over de vloer.  Dit is zijn terrein, want muziek is zijn grote passie.

Pino:

Ik werd quasi blind geboren met een oogaandoening die retinitis pigmentosa wordt genoemd.  Je krijgt dat mee van bij de geboorte maar het komt bij de één reeds vroeg en bij de ander later aan het licht.  Tijdens een onvoorspelbaar proces gaat men steeds slechter zien.  De vlekken op het netvlies worden altijd maar groter.  Medicatie of een operatie kan deze achteruitgang niet stoppen.  Geruime tijd zag ik nog voldoende om mijn plan te kunnen trekken zonder witte stok.  Ik kon nog net genoeg zien om te fietsen, maar de straat oversteken was dan weer moeilijk en gevaarlijk omdat ik de auto’s niet zag aankomen.  Met bus en trein kon ik me zelfstandig verplaatsen.  Maar vanaf mijn 18de jaar ging mijn resterend gezichtsvermogen in snel tempo achteruit en sinds mijn dertigste ben ik volledig blind.78 toeren

Pino

: Ik ben altijd door muziek gefascineerd geweest.  Ik luisterde veel naar de radio.  Mijn ouders hadden ook een heleboel 78-toerenplaten met Italiaanse liedjes.  Die kende ik gewoon van buiten omdat ik de hele dag bij de platendraaier zat en geboeid meezong.  Tijdens mijn aangepast lager onderwijs in het Koninklijk Instituut voor doven en blinden in Sint-Lambrechts-Woluwe volgde ik 5 jaar notenleer en piano en in de muziekacademie daar in de buurt kreeg ik ook nog les in slagwerk.

Mijn muzikale opleiding bleef echter zeer beperkt want tijdens mijn lager onderwijs werd dit op school tegengewerkt.  Mijn ouders kregen te horen dat met muziek geen brood te verdienen was.  Daardoor moest ik tegen mijn zin handelsschool volgen.  Na 4 jaar behaalde ik mijn diploma, maar tot nu toe heb ik absoluut geweigerd daar iets mee te doen.
De volgende 10 jaar speelde ik in allerlei groepjes en orkestjes.  In 1977 richtte ik samen met enkele vrienden mijn eigen symfonische rockgroep ‘Clown’op, waarmee we in 1978 de derde plaats behaalden in de allereerste uitgave van Humo’s Rock Rally.  Dat resulteerde in veel optredens en festivals.  Vanaf een bepaald moment namen we onze demobandjes zelf op met een viersporen-bandrecorder en een zeer eenvoudige mengtafel.  Ik hield me voornamelijk met die opnames bezig en van het één kwam het ander.  In 1985 startte ik als zelfstandige mijn eerste eigen opnamestudio op.

Risico

Pino:

Mijn eerste kleine studio draaide zeer goed, maar na een tijd was er behoefte om uit te breiden.  Sommige mensen vroegen zich wel af of het zinvol was om risico’s te nemen wanneer je ook verder kunt met een invaliditeitsuitkering.  Maar ik vond dat ik dit moest proberen.  Anders zou ik de rest van mijn leven met vraagtekens blijven zitten.

Bij de bank vonden ze mijn handicap niet echt een belemmering voor deze toch wel grote onderneming: 20.000.000 Belgische frank was ermee gemoeid.  Men stond wel wat weigerachtig tegenover het opstarten van een geluidsopnamestudio.  “Wat is dat eigenlijk en waar kan dat goed voor zijn?”  klonk het vaak.  Ik denk dat ik voor het openen van een café gemakkelijker geld had kunnen loskrijgen.  Uiteindelijk vond ik toch een bank waarvan de vertegenwoordigers zelf vonden dat ik de uitdaging moest aangaan.  De bankdirecteur komt hier trouwens nog vaak op bezoek en hij verwoordt regelmatig zijn bereidheid voor bijkomende financieringen.  Voorlopig is dat echter niet nodig en alles draait naar wens.

Op het spoor

Pino:

Nu zitten we gedeeltelijk onder de grond in een zeer ruim en modern complex.  De studio bestaat uit een ruime regiekamer waarin zich een grote mengtafel met verschillende monitorsystemen of luidsprekers bevinden.  Daarnaast vind je nog een heleboel randapparatuur, twee 24-sporen bandrecorders, apparatuur voor het creëren van galm, echo en klankeffecten, limitor/compressors, enz.  Er is hier een groot raam met daarachter een opnameruimte van ongeveer 14 op 10 meter met allerlei instrumenten zoals een vaste vleugelpiano, een hammondorgel, een drumstel, gitaar en basversterkers, een 50-tal microfoons enzovoort.  Ik heb voor zo’n grote ruimte gekozen omdat ik bijna uitsluitend aan akoestische projecten werk.  Ik doe zeer weinig met geprogrammeerde computertoepassingen.

Wat nog niet veranderd is sinds mijn eerste studio is de manier van opnemen.  Ik blijf met analoge bandopnemers werken.  Dat komt omdat ik persoonlijk vind dat een opname op band warmer klinkt.  De klank behoudt een bepaalde kleur, je krijgt een rondere klank terwijl een digitale opname kouder en metaalachtig klinkt.
Het voordeel van een digitale opname is dan weer dat je op een vrij gemakkelijke manier kan knippen en plakken.  Je kan bijsturen als sommige stemmen de juiste toon niet houden, een refrein dat meerdere malen voorkomt hoef je maar één keer op te nemen en op de juiste plaatsen te zetten.

Uit het hoofd

Pino:

Met mijn visuele handicap lijkt het niet vanzelfsprekend om een mengtafel met pakweg 5.000 knoppen te bedienen.  Nochtans is het principe net hetzelfde als bij een klein eenvoudig exemplaar.  Alleen zijn er bij deze grote mengtafel meer opties.  Ik beschik over 48 kanalen, maar wanneer je er één bekeken en bestudeerd hebt, dan ken je ze allemaal.

Tot voor 25 jaar had elke knop van de randapparatuur een eigen functie.  Voor een niet-ziende was dit handig.  Maar die pret is voorbij.  Tegenwoordig heeft een dergelijk toestel duizenden parameters met hopen pagina’s en menu’s die je met soms slechts 5 knoppen moet bedienen.  Door op een welbepaalde toets te drukken kom je in een keuzemenu waar je met pijltjes doorwandelt tot een welbepaalde pagina.  Je bevestigt dit door weer op een knop te drukken waardoor je in submenu’s en pagina’s komt die je alweer met dezelfde knoppen moet bedienen.  Voor mij als blinde gebruiker is dat ondenkbaar en ondoenbaar.  Aan de handicap aangepaste randapparatuur is dus onmisbaar.
Een aantal jaren geleden had een Zweedse blinde persoon, Stig Hedlund, er genoeg van dat in tegenstelling tot zienden, blinde mensen hiermee niet konden werken.  Hij stapte daarom naar de firma TC-Electronics waar hij aan enkele ingenieurs het probleem voorlegde.  Zij ontwikkelden een display reader, een hulpmiddel dat alle informatie leesbaar maakt met een brailleleesregel of een spraaksynthesizer.  Elk schermpje hier in de studio is verbonden met mijn hoofdcomputer.  Via het klavier van mijn pc selecteer ik het toestel dat ik wil bedienen.  Terwijl een ziende technicus naar het scherm kijkt bij zijn werk, volg ik elke verandering met mijn vingers op de brailleleesregel.  Jammer genoeg heb ik echter geen zicht op grafische afbeeldingen.  Als ik bijvoorbeeld op mijn computergestuurde mengtafel een schuifregelaar beweeg, dan kan dat in het geheugen opgeslagen worden maar dat zijn geen letters of tekens maar grafische waarden en dit kan momenteel nog niet aangepast worden.  Hier behelp ik me dan met mijn eigen menselijk geheugen.

Dure aanpassingen

Pino:

Net als vele andere slechtziende en blinde mensen verzorg ik ook mijn administratie met behulp van een computer met een brailleleesregel, brailleprinter en scanner.  Zo kan ik eveneens op het internet rondsnuffelen.  Dat is onder andere handig om handleidingen op te zoeken die in gewone zwartdruk voor een visueel gehandicapte persoon niet toegankelijk zijn.
Al deze aanpassingen kosten veel geld.  Ik kon wel een beroep doen op ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  Terecht werd mij gevraagd om een grondige studie voor te leggen omdat het waarschijnlijk een dure aangelegenheid ging worden.  Ik trok daarvoor tweemaal naar Zweden, waar ik een prijsofferte kon laten opmaken van 3.300.000 (toen nog) Belgische frank.  Ik wilde zelf zeker zijn dat het project haalbaar zou zijn en dat een dergelijke investering verantwoord en zinvol was.  En zodoende vind ik dat de hele procedure die ongeveer een jaar in beslag nam, niet overdreven geweest is.

Vertrouwen

Pino:

De artiesten die hier komen opnemen, vrezen geen moment dat hun werk door een blinde technicus verknoeid zal worden, integendeel zelfs.  Dikwijls ervaar ik dat vele mensen denken dat blinde personen een beter gehoor hebben.  Maar dat is natuurlijk een fabeltje.  Wel is het zo dat slechtziende en blinde mensen uit noodzaak, ter compensatie van het gemis aan visuele waarnemingen, beter luisteren en hun gehoor beter trainen en gebruiken.  Wij laten ons wellicht minder afleiden en werken daardoor meer geconcentreerd.  Over ons geheugen kan men ongeveer hetzelfde vertellen.  Er is gewoon geen keuze.  Daar moeten we het mee doen.

Deze pluspunten komen goed van pas in mijn beroep.  Als ik werk, concentreer ik me uitsluitend op wat ik hoor.  Dit geeft de artiesten heel veel vertrouwen.  En dat uiten ze door regelmatig mijn mening en advies te vragen.  Ik voel mij steeds zeer nauw betrokken bij hun projecten.  Ik beschouw me als een deel ervan.  Echt negatieve reacties op mijn handicap heb ik nooit ondervonden.
Sommige van mijn cliënten beweren dat ik als blinde vlotter en sneller werk.  En daar is een logische verklaring voor: een ziende zal al eens rondkijken en afgeleid zijn door wat hij ziet terwijl ik dadelijk naar de juiste bedieningsknoppen grijp.  Ik weet ook niet of ik het werk hier anders zou aanpakken indien ik niet blind zou zijn.  Ik bevind me niet in die situatie.  Maar als ik vergelijk met mijn ziende collega’s, dan denk ik niet dat ik het anders zou doen.  Of ik hetzelfde werk zou doen als ik niet blind was, weet ik echt niet.  Misschien was ik dan wel vliegtuigpiloot geworden.  Ik vlieg heel graag en ik zoek soms zelfs een excuus om nog eens op het vliegtuig te stappen.  Misschien was het indertijd voldoende geweest om slechts éénmaal op prospectie naar Zweden te gaan en was de tweede keer zelfs overbodig, maar die vliegreis trok me geweldig aan.  Ik probeer ook af en toe in de cockpit te geraken en dan een praatje te slaan met de piloten en hen vragen te stellen over al die bedieningspanelen.  Het zou dus toch iets met veel knopjes geworden zijn …
Jul SCHELLENS
Bron: ‘Handiscoop’van september 2002, het maandelijks ledenblad van KVG.

Foto: Pino aan het werk (foto gemaakt door Ineke Key)

Pino aan het werk (foto gemaakt door Ineke Key)
Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 2. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 3. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 4. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 7. Chinese blinde wil weleens iets anders dan masseren handicap26-04-2019 06:04:15
 8. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 9. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 10. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 11. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 12. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 13. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 14. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 15. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 16. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 17. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 18. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 19. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 20. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 21. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 22. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 23. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 24. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 25. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 26. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 27. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 28. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 29. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 30. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 31. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 32. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 33. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 34. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 35. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 36. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 37. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 38. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 39. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 40. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 41. Waarom hebben overheden zo weinig op met gehandicapten?13-04-2018 10:04:04
 42. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 43. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 44. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 45. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 46. Zelfs het zicht op zelfstandige toekomst voor blinde jongeman in gevaar door hoge eigen bijdrage06-04-2018 07:04:30
 47. Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen28-03-2018 08:03:38
 48. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 49. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 50. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 51. Slechtziende Floris wil werk!23-02-2018 08:02:43
 52. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 53. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 54. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 55. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 56. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 57. Ik ben slechtziend maar niet achterlijk!21-12-2017 02:12:44
 58. Doof of blind en nooit opgeven: ‘Deze baan betekent heel veel’02-12-2017 09:12:13
 59. Het #B-Team komt je helpen – Afl. 1 Floris wil werk!07-10-2017 08:10:23
 60. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 61. Plicht op aannemen gehandicapte10-09-2017 08:09:31
 62. Een masseur met veel passie06-09-2017 02:09:40
 63. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 64. Werk zoeken: Nationale Talentenbank voor personen met een handicap28-06-2017 11:06:07
 65. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 66. Gastblog Martine: Hoe doe jij dat? Trainingen geven als je blind bent18-06-2017 02:06:58
 67. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 68. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 69. Werken met een visuele beperking: Robert Goedhart17-06-2017 01:06:19
 70. ‘Straks heb ik geen collega’s meer die vragen hoe mijn weekend was’17-06-2017 01:06:53
 71. Marrits zoektocht naar werk17-06-2017 01:06:19
 72. Het leuke aan dit werk is, dat ik mag werken17-06-2017 01:06:22
 73. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 74. ‘Ik zet nooit in mijn sollicitatiebrief dat ik slechtziend ben’16-06-2017 08:06:02
 75. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 76. Een baan na topsport voor zwemster Marion15-06-2017 05:06:22
 77. Brailleregel en golden retriever mee naar het werk15-06-2017 03:06:26
 78. URconnected staakt activiteiten14-06-2017 09:06:53
 79. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 80. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 81. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 82. ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk13-06-2017 04:06:50
 83. ‘Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten aan’11-06-2017 10:06:32
 84. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 85. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties11-06-2017 08:06:32
 86. De blinde die managers leert zien28-03-2017 08:03:06
 87. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 88. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 89. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 90. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 91. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 92. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 93. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 94. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 95. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 96. Landelijke aandacht voor samenwerking URconnected en Bartiméus College16-12-2015 12:12:12
 97. Hoe voorkom ik overbelasting in mijn werk10-12-2015 09:12:58
 98. ‘Proson moet goede voorbeelden bekendmaken’28-09-2015 07:09:51
 99. Proson maakt het ingewikkelde simpel28-09-2015 07:09:51
 100. Kompaan opent tweede vestiging in Ermelo28-09-2015 07:09:51
 101. Proson benoemt nieuwe directeur28-09-2015 07:09:51
 102. Politiek zet mensen met visuele arbeidsbeperking buitenspel28-09-2015 07:09:51
 103. Proson ondertekent intentieverklaring28-09-2015 07:09:51
 104. Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar28-09-2015 07:09:51
 105. Tweede Kamerfractie SGP bezoekt Proson28-09-2015 07:09:51
 106. Bartiméus: Tweede Kamerfractie SGP steunt Proson28-09-2015 07:09:51
 107. Baan voor alle blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:51
 108. Kabeldoosmachine nieuwe uitdaging bij Proson28-09-2015 07:09:51
 109. Proson vindt oplossing voor braille drukwerk28-09-2015 07:09:50
 110. Proson en GGz gaan strategisch samenwerkingsverband aan28-09-2015 07:09:50
 111. Bon Appétit opent gastvrij de deur28-09-2015 07:09:50
 112. We stoppen pas als iemand goed op z’n plek zit28-09-2015 07:09:49
 113. Profiteren van de som der delen28-09-2015 07:09:49
 114. Uit onderzoek: slechtzienden en blinden willen presteren28-09-2015 07:09:49
 115. Website koppelt hoogopgeleide werknemer met beperking aan werkgever28-09-2015 07:09:49
 116. ‘Onbeperkt aan de Slag’ – Nieuw samenwerkingsverband voor inclusieve arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:49
 117. Studeer je en heb je een handicap? Vertel het hier!28-09-2015 07:09:49
 118. Vacaturebank JobAccept28-09-2015 07:09:49
 119. Werkervaring opdoen bij Bartiméus28-09-2015 07:09:49
 120. Vacaturebank JobAccept is ook een tool voor doven en slechthorenden28-09-2015 07:09:49
 121. Spotlight: Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:49
 122. Video-CV Noureddine Tamraoui – “Video-CV geeft een completer beeld van mij”28-09-2015 07:09:49
 123. Werken aan kwaliteit in PRIME-project: Locatie Bartiméus wil Internationaal keurmerk28-09-2015 07:09:49
 124. CV uploaden bij “Visio Zicht op Werk”28-09-2015 07:09:48
 125. Slechtziend en aan het werk blijven. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden28-09-2015 07:09:48
 126. Bezoek arbeidsdeskundigen UWV bij Bartiméus28-09-2015 07:09:48
 127. Arbeidsdeskundigen maakten kennis met Bartiméus Werken28-09-2015 07:09:48
 128. Boeiend werkbezoek arbeidsdeskundigen NVvA28-09-2015 07:09:48
 129. Bartiméus blij met keurmerk bijscholing arbeidsdeskundigen28-09-2015 07:09:48
 130. Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:48
 131. Bartiméus doet aan Functiecreatie28-09-2015 07:09:48
 132. Banen creëren voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:48
 133. Talentmaximalisatie programma28-09-2015 07:09:48
 134. Met een visuele beperking toch aan het werk28-09-2015 07:09:48
 135. Het Denk Anders Debat28-09-2015 07:09:48
 136. Ook voor slechtzienden plek op de arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:47
 137. “Ga je droom achterna”28-09-2015 07:09:47
 138. Wat wordt jouw volgende baan?28-09-2015 07:09:47
 139. Voorlopig geen zicht op verlenging ‘Nieuw zicht op werk’28-09-2015 07:09:47
 140. Succesvolle pilot helpt blinden aan baan28-09-2015 07:09:47
 141. Ook hond handicap voor baan blinde28-09-2015 07:09:47
 142. Visusrijk – het netwerk van rijksambtenaren met een visuele beperking – http://www.visusrijk.nl28-09-2015 07:09:47
 143. Meer mensen met beperking bij regulier bedrijf28-09-2015 07:09:47
 144. Magazine UWV Perspectief ook voor mensen met visuele handicap28-09-2015 07:09:47
 145. Sociale bedrijven doen ‘t goed – NOS28-09-2015 07:09:47
 146. Meer bazen willen werken met gehandicapten28-09-2015 07:09:47
 147. Wajongers presenteren radioprogramma bij Werken.FM”Wat Nou Wajong?!”28-09-2015 07:09:46
 148. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 149. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 150. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 151. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 152. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 153. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 154. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 155. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 156. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 157. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 158. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 159. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 160. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 161. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 162. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 163. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 164. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 165. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 166. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 167. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 168. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 169. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 170. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 171. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 172. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 173. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 174. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 175. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 176. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 177. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 178. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 179. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 180. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 181. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 182. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 183. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 184. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 185. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 186. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 187. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 188. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 189. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 190. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 191. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 192. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 193. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 194. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 195. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 196. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 197. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 198. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 199. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 200. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2020 – 07:05