Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België

Bron: Het Nieuwsblad
17 mei 2002

Je hebt mensen die gemotiveerd zijn, je hebt er die supergemotiveerd zijn en je  hebt er af en toe ook eens enkelen die dubbel super gemotiveerd zijn.  Pino  Guarraci uit Genk-Waterschei behoort tot deze laatste categorie.  Neen, in  feite niet; Pino staat nog een trapje hoger gecatalogeerd.  Tot deze  conclusie kwamen niet alleen wij maar ook onze gasten van Levensgenieten Marina  Valkenborgs, Roel Renders, Antoinette Broux en Tejo Van den Broeck.

In het Koetshuis in Bokrijk kregen onze gasten niet alleen een opvallend fijne  maaltijd voorgeschoteld maar hadden ze tevens een fijne maar ook leerrijke en  vooral levensechte babbel met Pino Guarraci.

Voor degenen voor wie Pino Guarraci tot op heden nog altijd een volstrekt  onbekende is, even deze korte situering.  De 46-jarige Pino Guarraci is  eigenaar van Studio Crescendo, één van de beste audio-opnamestudio’s van België.   Mensen als Jo Lemaire, The Scabs, Michel Bisceglia, Toots Thielemans, Hans de  Booy, Johan Verminnen, Kris De Bruyne enz.  zijn of waren bij hem kind aan  huis en maakten niet alleen gebruik van de apparatuur van Pino maar tevens van  zijn “oren” én van zijn technische kwaliteiten.  Ach, we zouden het nog  vergeten, Pino is blind en leidt een volstrekt zelfstandig leven.  En, wat  we ook niet mogen vergeten, hij bleek een fijnproever van jewelste te zijn en  liet omzeggens niets van de lekkernijen die Koetshuis-uitbater Baudouin Warson  ons voorschotelde, liggen.  Niemand van het gezelschap trouwens.

“Eigenlijk heb ik weinig of geen last van mijn handicap” start Pino zijn  boeiende verhaal.  Pino is geboren als slechtziende.  “Ik zag als kind  nog zoveel dat ik al eens met de fiets de straat op durfde,” herinnert hij zich.   “Anderzijds weet ik dus nog vrij goed hoe de wereld en hoe bepaalde dingen er  uitzien.”  “Jaja” reageert Tejo Van de Broeck, “maar een mengpaneel van 48  kanalen waarop om en bij de duizend knopjes allemaal hun functie hebben, heb je  als kind toch nooit gezien …”  Pino laat zijn torentje van Mechelse asperges en  gerookte zalm, badend in een kreeftensausje, dat verdomd vlot langs de tong  gleed, even rusten en reageert prompt.  “Wat ik doe is eigenlijk een  auditieve job.  Dus of ik dat nu zie of niet zie, heeft in feite weinig te  betekenen.  Maar ik moet toegeven dat ik wel ben opgegroeid in de audio- en  muziekapparatuur.”

Terwijl wij ons aspergetorentje met veel gesmek verorberen, doet Pino opvallend  relaxed zijn verhaal.  “Ik ben als kind naar een school voor slechtzienden  in Brussel gegaan.  Daar leerde ik niet alleen het beroep van  receptionist/telefonist maar kreeg ik ook onderricht in slagwerk.”  Ons  aspergetorentje blijft even onaangeroerd …  “Hoe, ben je drummer van  opleiding?”  “Tja, in feite wel; maar ik heb eigenlijk nooit echt gedrumd.   Hetzelfde gaat op voor het beroep van telefonist.  Niet dat ik dat beroep  minderwaardig vind, integendeel, het was een boeiende opleiding.  Maar ik  vond dat ik meer kon, dat ik andere dingen wilde doen.  Ik wilde muziek  maken.”

“Toen ik een jaar of drie was, zong ik mee met de 78-toerenplaten van mijn  ouders.”  Pino is van geboorte een rasechte Siciliaan (“mijn vader zaliger heeft  altijd in de mijnen gewerkt”), maar voelt zich nu op en top Belg.  “Ik ben  Belg en daarmee uit.”

In Brussel volgde Pino ook nog notenleer en een beetje piano.  “Ik heb me  later zelf verder bekwaamd op de piano en op Hammondorgel.”  Niet dat het  levensverhaal van Pino niet boeiend genoeg is, maar toch slaan we een hele  periode van zijn leven over en belanden bij de Limburgse symfonische rockgroep  Clown.  “We haalden in 1978 de finale van de allereerste Humo’s rock rally.   Twee jaar later riep Humo ons uit tot de beste symfonische rockgroep van  België.”

Clown betekende in feite ook de start van de huidige Studio Crescendo.  “We  kochten wat kleine opnameapparatuur aan om onze eigen demo’s te maken.   Daar heb ik inderdaad de basis gelegd van mijn huidige beroep.  We kochten  af en toe wat materiaal bij en in 1985 werd ik zelfstandig uitbater van een  achtsporenstudio.  Omdat ik klein begonnen was, groeide alles vlot en kreeg  ik de zwaardere apparatuur ook makkelijk onder controle.  Stilaan kreeg ik  ook steeds grotere namen over de vloer.  Maar ook bleek dat de kleine  studio niet meer voldeed en besliste ik een volledige nieuwe studio te bouwen.”

Het werd een 48-sporen studio met één van de beste opnameruimtes die er in  België te vinden zijn.  Ter informatie: Pino kreeg destijds een  achtergestelde lening van de Limburgse Investeringsmaatschappij, wat toch niet  zo vanzelfsprekend was.  Maar ook deze mensen geloofden in het  doorzettingsvermogen en de motivatie van Pino.  De studio van Pino  vertegenwoordigt wel een investering van om en bij de 20 miljoen.  “En het  vergt dagelijks bijkomende investeringen.”

Uniek

Heel wat apparaten van Studio Crescendo zijn vandaag uitgerust met een Zweeds  systeem dat uniek is op de wereld.  Stevie Wonder (toch ook niet de minste)  keek uit naar de resultaten die Pino boekte, om later ook zijn studio te laten  aanpassen.  Het systeem heeft voor gevolg dat Pino momenteel ruim duizend  effecten die via LED verschijnen via brailleregel kan aflezen.  “Dat heeft  me dus wel een pak zelfstandiger gemaakt.”

Onze gasten stonden er ook van te kijken dat Pino als blinde zelfstandig het  internet opgaat, zijn facturen schrijft, mails verstuurt, faxen verstuurt en  leest enz.  “Via brailleregel kan ik dat inderdaad allemaal bedienen.”

Pino’s echtgenote Bernadette, die een fulltime job in het onderwijs heeft,  beaamt dat haar man een omzeggens volledig zelfstandig leven leidt.  “In  feite kan hij gewoon alles” zegt ze met overtuiging.

Of Pino nog dromen heeft wat zijn studio betreft.  “In feite doe ik nu al  wat ik graag doe; hoeveel mensen kunnen dat zeggen?”

En dan iets dat Warson zeker zal plezieren.  “En dan word ik ook nog  gevraagd om lekker te gaan eten.  Neen, daar moet je niet voor kunnen zien  om daarvan te genieten.”

Maurice VANHOYLAND

***

Interview met Pino Guarraci: Een job waar muziek in zit

Hoe je zonder kijken je weg kunt vinden in een opnamestudio hoef je Pino Guarraci niet meer te vertellen.  Deze zoon van Siciliaanse immigranten verbaasde familie en leraars met zijn beroepskeuze: handelaar, cafébaas of vliegtuigpiloot is hij niet geworden, maar in zijn loopbaan is hij met klank geslaagd.

We treffen Pino aan in zijn studio voor cd-opnames.  Grote namen als Johan Verminnen, Jo Lemaire, Sabien Tiels, Kris Debruyne, Miel Cools, Tars Lootens, Philippe Robrecht, Hans De Booij, Toots Thielemans, Stef Bos, … komen hier geregeld over de vloer.  Dit is zijn terrein, want muziek is zijn grote passie.

Pino:

Ik werd quasi blind geboren met een oogaandoening die retinitis pigmentosa wordt genoemd.  Je krijgt dat mee van bij de geboorte maar het komt bij de één reeds vroeg en bij de ander later aan het licht.  Tijdens een onvoorspelbaar proces gaat men steeds slechter zien.  De vlekken op het netvlies worden altijd maar groter.  Medicatie of een operatie kan deze achteruitgang niet stoppen.  Geruime tijd zag ik nog voldoende om mijn plan te kunnen trekken zonder witte stok.  Ik kon nog net genoeg zien om te fietsen, maar de straat oversteken was dan weer moeilijk en gevaarlijk omdat ik de auto’s niet zag aankomen.  Met bus en trein kon ik me zelfstandig verplaatsen.  Maar vanaf mijn 18de jaar ging mijn resterend gezichtsvermogen in snel tempo achteruit en sinds mijn dertigste ben ik volledig blind.78 toeren

Pino

: Ik ben altijd door muziek gefascineerd geweest.  Ik luisterde veel naar de radio.  Mijn ouders hadden ook een heleboel 78-toerenplaten met Italiaanse liedjes.  Die kende ik gewoon van buiten omdat ik de hele dag bij de platendraaier zat en geboeid meezong.  Tijdens mijn aangepast lager onderwijs in het Koninklijk Instituut voor doven en blinden in Sint-Lambrechts-Woluwe volgde ik 5 jaar notenleer en piano en in de muziekacademie daar in de buurt kreeg ik ook nog les in slagwerk.

Mijn muzikale opleiding bleef echter zeer beperkt want tijdens mijn lager onderwijs werd dit op school tegengewerkt.  Mijn ouders kregen te horen dat met muziek geen brood te verdienen was.  Daardoor moest ik tegen mijn zin handelsschool volgen.  Na 4 jaar behaalde ik mijn diploma, maar tot nu toe heb ik absoluut geweigerd daar iets mee te doen.
De volgende 10 jaar speelde ik in allerlei groepjes en orkestjes.  In 1977 richtte ik samen met enkele vrienden mijn eigen symfonische rockgroep ‘Clown’op, waarmee we in 1978 de derde plaats behaalden in de allereerste uitgave van Humo’s Rock Rally.  Dat resulteerde in veel optredens en festivals.  Vanaf een bepaald moment namen we onze demobandjes zelf op met een viersporen-bandrecorder en een zeer eenvoudige mengtafel.  Ik hield me voornamelijk met die opnames bezig en van het één kwam het ander.  In 1985 startte ik als zelfstandige mijn eerste eigen opnamestudio op.

Risico

Pino:

Mijn eerste kleine studio draaide zeer goed, maar na een tijd was er behoefte om uit te breiden.  Sommige mensen vroegen zich wel af of het zinvol was om risico’s te nemen wanneer je ook verder kunt met een invaliditeitsuitkering.  Maar ik vond dat ik dit moest proberen.  Anders zou ik de rest van mijn leven met vraagtekens blijven zitten.

Bij de bank vonden ze mijn handicap niet echt een belemmering voor deze toch wel grote onderneming: 20.000.000 Belgische frank was ermee gemoeid.  Men stond wel wat weigerachtig tegenover het opstarten van een geluidsopnamestudio.  “Wat is dat eigenlijk en waar kan dat goed voor zijn?”  klonk het vaak.  Ik denk dat ik voor het openen van een café gemakkelijker geld had kunnen loskrijgen.  Uiteindelijk vond ik toch een bank waarvan de vertegenwoordigers zelf vonden dat ik de uitdaging moest aangaan.  De bankdirecteur komt hier trouwens nog vaak op bezoek en hij verwoordt regelmatig zijn bereidheid voor bijkomende financieringen.  Voorlopig is dat echter niet nodig en alles draait naar wens.

Op het spoor

Pino:

Nu zitten we gedeeltelijk onder de grond in een zeer ruim en modern complex.  De studio bestaat uit een ruime regiekamer waarin zich een grote mengtafel met verschillende monitorsystemen of luidsprekers bevinden.  Daarnaast vind je nog een heleboel randapparatuur, twee 24-sporen bandrecorders, apparatuur voor het creëren van galm, echo en klankeffecten, limitor/compressors, enz.  Er is hier een groot raam met daarachter een opnameruimte van ongeveer 14 op 10 meter met allerlei instrumenten zoals een vaste vleugelpiano, een hammondorgel, een drumstel, gitaar en basversterkers, een 50-tal microfoons enzovoort.  Ik heb voor zo’n grote ruimte gekozen omdat ik bijna uitsluitend aan akoestische projecten werk.  Ik doe zeer weinig met geprogrammeerde computertoepassingen.

Wat nog niet veranderd is sinds mijn eerste studio is de manier van opnemen.  Ik blijf met analoge bandopnemers werken.  Dat komt omdat ik persoonlijk vind dat een opname op band warmer klinkt.  De klank behoudt een bepaalde kleur, je krijgt een rondere klank terwijl een digitale opname kouder en metaalachtig klinkt.
Het voordeel van een digitale opname is dan weer dat je op een vrij gemakkelijke manier kan knippen en plakken.  Je kan bijsturen als sommige stemmen de juiste toon niet houden, een refrein dat meerdere malen voorkomt hoef je maar één keer op te nemen en op de juiste plaatsen te zetten.

Uit het hoofd

Pino:

Met mijn visuele handicap lijkt het niet vanzelfsprekend om een mengtafel met pakweg 5.000 knoppen te bedienen.  Nochtans is het principe net hetzelfde als bij een klein eenvoudig exemplaar.  Alleen zijn er bij deze grote mengtafel meer opties.  Ik beschik over 48 kanalen, maar wanneer je er één bekeken en bestudeerd hebt, dan ken je ze allemaal.

Tot voor 25 jaar had elke knop van de randapparatuur een eigen functie.  Voor een niet-ziende was dit handig.  Maar die pret is voorbij.  Tegenwoordig heeft een dergelijk toestel duizenden parameters met hopen pagina’s en menu’s die je met soms slechts 5 knoppen moet bedienen.  Door op een welbepaalde toets te drukken kom je in een keuzemenu waar je met pijltjes doorwandelt tot een welbepaalde pagina.  Je bevestigt dit door weer op een knop te drukken waardoor je in submenu’s en pagina’s komt die je alweer met dezelfde knoppen moet bedienen.  Voor mij als blinde gebruiker is dat ondenkbaar en ondoenbaar.  Aan de handicap aangepaste randapparatuur is dus onmisbaar.
Een aantal jaren geleden had een Zweedse blinde persoon, Stig Hedlund, er genoeg van dat in tegenstelling tot zienden, blinde mensen hiermee niet konden werken.  Hij stapte daarom naar de firma TC-Electronics waar hij aan enkele ingenieurs het probleem voorlegde.  Zij ontwikkelden een display reader, een hulpmiddel dat alle informatie leesbaar maakt met een brailleleesregel of een spraaksynthesizer.  Elk schermpje hier in de studio is verbonden met mijn hoofdcomputer.  Via het klavier van mijn pc selecteer ik het toestel dat ik wil bedienen.  Terwijl een ziende technicus naar het scherm kijkt bij zijn werk, volg ik elke verandering met mijn vingers op de brailleleesregel.  Jammer genoeg heb ik echter geen zicht op grafische afbeeldingen.  Als ik bijvoorbeeld op mijn computergestuurde mengtafel een schuifregelaar beweeg, dan kan dat in het geheugen opgeslagen worden maar dat zijn geen letters of tekens maar grafische waarden en dit kan momenteel nog niet aangepast worden.  Hier behelp ik me dan met mijn eigen menselijk geheugen.

Dure aanpassingen

Pino:

Net als vele andere slechtziende en blinde mensen verzorg ik ook mijn administratie met behulp van een computer met een brailleleesregel, brailleprinter en scanner.  Zo kan ik eveneens op het internet rondsnuffelen.  Dat is onder andere handig om handleidingen op te zoeken die in gewone zwartdruk voor een visueel gehandicapte persoon niet toegankelijk zijn.
Al deze aanpassingen kosten veel geld.  Ik kon wel een beroep doen op ondersteuning door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.  Terecht werd mij gevraagd om een grondige studie voor te leggen omdat het waarschijnlijk een dure aangelegenheid ging worden.  Ik trok daarvoor tweemaal naar Zweden, waar ik een prijsofferte kon laten opmaken van 3.300.000 (toen nog) Belgische frank.  Ik wilde zelf zeker zijn dat het project haalbaar zou zijn en dat een dergelijke investering verantwoord en zinvol was.  En zodoende vind ik dat de hele procedure die ongeveer een jaar in beslag nam, niet overdreven geweest is.

Vertrouwen

Pino:

De artiesten die hier komen opnemen, vrezen geen moment dat hun werk door een blinde technicus verknoeid zal worden, integendeel zelfs.  Dikwijls ervaar ik dat vele mensen denken dat blinde personen een beter gehoor hebben.  Maar dat is natuurlijk een fabeltje.  Wel is het zo dat slechtziende en blinde mensen uit noodzaak, ter compensatie van het gemis aan visuele waarnemingen, beter luisteren en hun gehoor beter trainen en gebruiken.  Wij laten ons wellicht minder afleiden en werken daardoor meer geconcentreerd.  Over ons geheugen kan men ongeveer hetzelfde vertellen.  Er is gewoon geen keuze.  Daar moeten we het mee doen.

Deze pluspunten komen goed van pas in mijn beroep.  Als ik werk, concentreer ik me uitsluitend op wat ik hoor.  Dit geeft de artiesten heel veel vertrouwen.  En dat uiten ze door regelmatig mijn mening en advies te vragen.  Ik voel mij steeds zeer nauw betrokken bij hun projecten.  Ik beschouw me als een deel ervan.  Echt negatieve reacties op mijn handicap heb ik nooit ondervonden.
Sommige van mijn cliënten beweren dat ik als blinde vlotter en sneller werk.  En daar is een logische verklaring voor: een ziende zal al eens rondkijken en afgeleid zijn door wat hij ziet terwijl ik dadelijk naar de juiste bedieningsknoppen grijp.  Ik weet ook niet of ik het werk hier anders zou aanpakken indien ik niet blind zou zijn.  Ik bevind me niet in die situatie.  Maar als ik vergelijk met mijn ziende collega’s, dan denk ik niet dat ik het anders zou doen.  Of ik hetzelfde werk zou doen als ik niet blind was, weet ik echt niet.  Misschien was ik dan wel vliegtuigpiloot geworden.  Ik vlieg heel graag en ik zoek soms zelfs een excuus om nog eens op het vliegtuig te stappen.  Misschien was het indertijd voldoende geweest om slechts éénmaal op prospectie naar Zweden te gaan en was de tweede keer zelfs overbodig, maar die vliegreis trok me geweldig aan.  Ik probeer ook af en toe in de cockpit te geraken en dan een praatje te slaan met de piloten en hen vragen te stellen over al die bedieningspanelen.  Het zou dus toch iets met veel knopjes geworden zijn …
Jul SCHELLENS
Bron: ‘Handiscoop’van september 2002, het maandelijks ledenblad van KVG.

Foto: Pino aan het werk (foto gemaakt door Ineke Key)

Pino aan het werk (foto gemaakt door Ineke Key)
Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11
 2. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 3. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 4. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 7. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 8. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 9. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 10. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 11. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 12. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 13. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 14. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 15. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 16. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 17. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 18. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 19. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 20. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 21. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 22. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 23. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 24. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 25. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 26. Annemarie Nodelijk bewijst: “Je handicap hoeft je beperking niet te zijn”30-06-2017 09:06:44
 27. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 28. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 29. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 30. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 31. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 32. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 33. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 34. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 35. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 36. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 37. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 38. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 39. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 40. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 41. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 42. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 43. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 44. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 45. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 46. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 47. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 48. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 49. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 50. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 51. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 52. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 53. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 54. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 55. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 56. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 57. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 58. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 59. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 60. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 61. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 62. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 63. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 64. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 65. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 66. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 67. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 68. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 69. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 70. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 71. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 72. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 73. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 74. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 75. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 76. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 77. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 78. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 79. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 80. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 81. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 82. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 83. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 84. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 85. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 86. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 87. Antwerpen heeft eerste blinde rechter in België28-09-2015 05:09:43
 88. Eerste blinde rechter legt eed af28-09-2015 05:09:43
 89. Bijna even blind als Vrouwe Justitia zelf28-09-2015 05:09:43
 90. ICT prima sector voor mensen met een handicap28-09-2015 05:09:43
 91. “Alles vraagt meer tijd en energie”28-09-2015 05:09:43
 92. Blinde jurist noodgedwongen in de Wajong28-09-2015 05:09:43
 93. “Geef niet op, hoe moeilijk het ook is”28-09-2015 05:09:43
 94. Blinde vrouw voorzitter senaat Barbados28-09-2015 05:09:43
 95. Waarde redactie28-09-2015 05:09:43
 96. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 97. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 98. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 99. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 100. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 101. Waar vertrouwt Wendelien op?28-09-2015 05:09:42
 102. “De meeste klanten hebben niet door dat ik blind ben”28-09-2015 05:09:42
 103. Blind meisje van 10 tolkt in Europees Parlement28-09-2015 05:09:42
 104. Gemeente dumpt visueel gehandicapte medewerkster28-09-2015 05:09:42
 105. “Ook slechtzienden kunnen erg succesvol ondernemen”28-09-2015 05:09:42
 106. Monique is blind en werkt voor ‘De Rode Loper’28-09-2015 05:09:42
 107. Timmy op Binnenlandse Zaken28-09-2015 05:09:42
 108. Digitale Davy helpt inwoners via internet28-09-2015 05:09:42
 109. “Niemand durft mij aan te nemen”28-09-2015 05:09:42
 110. Andy is bijna blind: “Wil me nuttig maken”28-09-2015 05:09:42
 111. “Ik kan perfect zelfstandig werken”28-09-2015 05:09:42
 112. Marleen de Jong bij Berenschot28-09-2015 05:09:42
 113. Elke dag een ander bureau28-09-2015 05:09:42
 114. Blind meisje loopt stage bij de politie28-09-2015 05:09:42
 115. ‘Dankzij mijn trajectbegeleidster kreeg ik weer moed’28-09-2015 05:09:42
 116. Software maakt het leesbaar28-09-2015 05:09:42
 117. Spotlight op computeradviseur Rob van Geel28-09-2015 05:09:42
 118. Eerste blinde receptioniste aan de slag in Brussels hotel28-09-2015 05:09:42
 119. “Ik haal inspiratie bij de paralympiërs”28-09-2015 05:09:42
 120. Blinde receptioniste Severine Doré: “Ik duid zelfs toeristische plaatsen aan op kaart”28-09-2015 05:09:42
 121. Aan het woord: Paul van Kemenade, ICT consultant bij ASR28-09-2015 05:09:42
 122. Blinde receptioniste droomt van job in verkoop28-09-2015 05:09:42
 123. Kim Bols zoekt job naast vrijwilligerswerk – Blinde vrouw haalt haar derde diploma28-09-2015 05:09:41
 124. “Ik hou u in het oog, grap ik soms”28-09-2015 05:09:41
 125. “Ik leg zelfs mee laminaat”28-09-2015 05:09:41
 126. Blinde Wiske op Sportdienst Turnhout28-09-2015 05:09:41
 127. Glazen in de boter en mooie gesprekken28-09-2015 05:09:41
 128. Lennart en geleidehond Fleur vinden baan28-09-2015 05:09:41
 129. Patricia Overman kan met tien vingers heel erg blind typen28-09-2015 05:09:41
 130. De dag van … Rob Eijssen28-09-2015 05:09:41
 131. Het verhaal van Marc – Ambtenaar met een handicap28-09-2015 05:09:41
 132. ‘Met dank aan spraaktechnologie en cassettes’28-09-2015 05:09:41
 133. Blinde stagiaire wijst bezoekers de weg in Salvatorziekenhuis28-09-2015 05:09:41
 134. Digitale Davy neemt aarzelende start28-09-2015 05:09:41
 135. Davy Cupppens: een bijzondere onthaalbediende28-09-2015 05:09:41
 136. Als blinde mag je niet mislukken17-09-2015 07:09:33
 137. The Chairmen at Work – Masseren met een visuele handicap06-05-2015 02:05:12
 138. Blinde rechter Romke de Vries had kijk op de zaak11-03-2015 08:03:17
 139. Wechelderzande – Rebecca Biesot10-03-2015 09:03:44
 140. Joris’ Showroom – Blinde boer Piet10-03-2015 08:03:27
 141. Blinde garagehouder is stugge doorzetter10-03-2015 05:03:06
 142. Blinde fietsenmaker10-03-2015 05:03:51
 143. Blinde en slechtziende masseurs10-03-2015 05:03:24
 144. Cliënt met visuele beperking werkt bij Amac06-03-2015 04:03:08
 145. Romke de Vries bewees dat je als rechter best blind kunt zijn28-02-2015 01:02:56
 146. Paul Brummelhuis, nagenoeg blind maar altijd in voor een uitdaging27-02-2015 05:02:18
 147. Blinden helpen bij het opsporen van borstkanker23-02-2015 05:02:39
 148. Blinde kinesist is 66, maar denkt niet aan stoppen20-02-2015 08:02:01
 149. Jellie Tiemersma is de oprichter van Personal Too. “Ik maak mensen en organisaties zichtbaarder.”30-12-2014 08:12:59
 150. Aan het woord: Daniëlle van Delft22-12-2014 10:12:22
 151. “De burgemeester herken ik aan zijn schoenen”20-12-2014 09:12:42
 152. “Ik voelde me hier meteen thuis”08-06-2011 07:06:30
 153. Bijna blinde leraar Philippe De Munter geeft leesles08-06-2011 07:06:11
 154. Knutselen in het donker08-06-2011 07:06:35
 155. “Ook gehandicapten kunnen ondernemen”08-06-2011 07:06:22
 156. “Blinden horen meer”08-06-2011 07:06:36
 157. Vriendelijke VUB-telefoonstem met pensioen08-06-2011 07:06:35
 158. Severine Doré op de barricades tegen discriminatie op werkvloer08-06-2011 07:06:10
 159. De stem van Balen zwijgt08-06-2011 07:06:14
 160. Blinde leidt een van beste opnamestudio’s in België08-06-2011 07:06:38
 161. Blinde stuntman aanvaardt geen grenzen08-06-2011 07:06:04
 162. Nederlandse politie werft blinden aan als ‘afluisteraars’08-06-2011 07:06:35
 163. Blind vertrouwen08-06-2011 07:06:21
 164. “Als je het maar echt wilt:” – Christophe Hubrechsen over zijn langverwachte job08-06-2011 07:06:06
 165. Blinde muzikant werkt zelfstandig08-06-2011 07:06:48
 166. Masseur met gouden vingers08-06-2011 07:06:34
 167. “Pleidooi zit in geheugen geprent”08-06-2011 07:06:06
 168. Directeur zonder beeldscherm08-06-2011 07:06:51
 169. Een wereldconcern, een jongensdroom en technologie08-06-2011 07:06:58
 170. Blinde geluidstechnici08-06-2011 07:06:39
 171. “Een droom van een job: Mijn realiteit”08-06-2011 07:06:19
 172. Een onmogelijke job dacht u? Helemaal niet!08-06-2011 07:06:50
 173. Werkgelegenheid: “Visueel andersvaliden mogen niet bij de pakken blijven zitten!”08-06-2011 06:06:42
 174. Presentatrice Nuria del Saz wil met haar werk gehandicapten ‘weer wat hoop geven’08-06-2011 06:06:27
 175. ‘Straatsburg’ vindt klacht blinde jurist ontvankelijk08-06-2011 06:06:32
 176. Provincie koopt telefooncentrale van 1,2 miljoen voor blinde José08-06-2011 06:06:18
 177. Opleiding en tewerkstelling: Studeren en werken als slechtziende: Een getuigenis08-06-2011 06:06:04
 178. Geluidstechnicus Pino Guaracci gaat blind door het leven08-06-2011 06:06:49
 179. Blinde juf houdt eerste klasje in de hand08-06-2011 06:06:34
 180. Blinde telefonist krijgt moderne centrale08-06-2011 06:06:21
 181. Meester Pol werd twintig jaar geleden blind08-06-2011 06:06:08
 182. De hoorn op de haak08-06-2011 06:06:24
 183. “Zelden komt er een eerlijke kans”08-06-2011 06:06:48
 184. Blinde zorgt voor onthaal08-06-2011 06:06:08
 185. Davy Cuppens verzorgt onthaal in gemeentehuis08-06-2011 06:06:53
 186. Blinde telefonisten08-06-2011 06:06:44
 187. Raad van State discrimineert08-06-2011 06:06:13
 188. Blinde kappers in New Delhi07-06-2011 04:06:19
 189. Bib steunt blindenleraar in zoektocht naar CD-ROMs06-06-2011 03:06:47
 190. Sportmassage met de ogen dicht06-06-2011 01:06:20
 191. Herman Evers bij Visio05-06-2011 01:06:27
 192. ‘Tour hoef je niet te zien om hem te beleven’05-06-2011 01:06:47
 193. “Ik kan ook horen of iemand liegt”05-06-2011 12:06:00
 194. Blinde dokter: “Mijn handicap is een uitstekend middel tegen hoogmoed”05-06-2011 10:06:01
 195. Valentin Haüy, de eerste blindenleraar05-06-2011 10:06:26

Laatst bijgewerkt op 19 januari 2020 – 07:05