Werken als gehandicapte/allochtone persoon

“Straks zijn we blij dat allochtonen voor overheid willen werken”

Ingrid Pelssers rekent op een cultuurswitch

BRUSSEL

“In 2010 zullen we blij zijn dat allochtonen en mensen met een handicap voor de Vlaamse overheid zullen wíllen werken. Want dan zullen we voor één op de vier jobs geen Vlamingen meer vinden.” Dat zegt de nieuwe Emancipatieambtenaar Ingrid Pelssers die voor De Standaard voor het eerst spreekt.

“Allochtone meisjes zijn de stille harde werkers”

Amper 0,5 procent Vlaamse ambtenaren is geen Belg

Een Vlaamse blanke vader, moeder en twee kinderen, een jongen en een meisje, die over de rode loper lopen. Met dat beeld probeerde de Vlaamse overheid in april de Vlamingen warm te maken voor Vlaanderendag. “Maar dat beeld komt al lang niet meer overeen met de werkelijkheid. De inwoner van Vlaanderen is ook allochtoon, of heeft een handicap, is boven de 45 jaar of holebi”, zegt Ingrid Pelssers, emancipatieambtenaar van de Vlaamse Gemeenschap. Zij moet ervoor zorgen dat het personeelsbestand van de Vlaamse Gemeenschap een afspiegeling wordt van de Vlaamse samenleving, en dat dus ook vrouwen, kortgeschoolden, ouderen, allochtonen en mensen met een handicap, kansen krijgen.

0,5 procent van de ambtenaren heeft niet de Belgische nationaliteit. U heeft nog een hele weg te gaan.

Dat klopt, maar allochtonen zijn ook Belgen van wie één van de twee ouders of van wie twee grootouders een niet-Belgische nationaliteit hebben. Als we die definitie hanteren, dan weten we niet hoeveel allochtonen er bij de Vlaamse overheid werken. De doelstelling is 10 tot 15 procent en daar zitten we hoe dan ook nog lang niet aan.

Het is de bedoeling om een monitorsysteem in te voeren. Werknemers voeren dan een aantal gegevens in zoals leeftijd, geslacht, afkomst, of ze al dan niet een handicap hebben. Zo krijgen we een zicht op de kansengroepen. Van augustus tot december zal in één departement een proefproject lopen. Ik besef dat zoiets gevoelig ligt en de communicatie zal heel genuanceerd moeten gebeuren. Allochtonen mogen niet het idee krijgen dat we hen als sukkelaars behandelen en de Vlamingen mogen niet denken dat we allochtonen op die manier willen voortrekken.

De overheid heeft een heel belangrijke voorbeeldfunctie te vervullen. Hoe is het mogelijk dat er nog altijd zo weinig allochtonen werken?

Omdat het bij de instroom verkeerd loopt. We moeten absoluut het systeem van werving herzien en dat hoeft niet via positieve discriminatie maar door een aantal andere aanpassingen te doen. Ten eerste bereiken we de allochtonen niet. Zij lezen niet Job at of Vacature voor de personeelsadvertenties, maar hebben een orale cultuur. Ford Genk heeft dat goed begrepen. Zij gingen naar de thee- en koffiehuizen en vertelden daar dat ze personeel zochten. Allochtonen vertelden dat aan elkaar door en zij gingen wel solliciteren. Dat moeten wij ook doen. In Brussel zijn er op elke hoek van de straat wel buitenlandse cafés.

Ten tweede moeten we ons anders profileren. Alle campagnes van de Vlaamse overheid stralen hetzelfde beeld uit als die van de Vlaanderendag. Als de Vlaamse regering de offertes voor de campagnes bespreekt, moet één van de criteria zijn dat ze de realiteit van de maatschappij weerspiegelen.

Ten derde moeten we iets doen aan het examensysteem. Omdat de overheid aan iedereen gelijke kansen wil geven, organiseert ze één keer per jaar een grootscheeps examen, waarbij in de eerste ronde niet voor een specifieke functie wordt geworven, dat komt pas later. Het probleem is dat allochtonen vaak niet door de eerste ronde komen omdat ze slecht scoren op het onderdeel algemene intelligentie’. De reden is niet dat allochtonen niet intelligent genoeg zijn, wel de taal. Hoewel het niet de bedoeling is, test dat onderdeel bij allochtonen hun taalvaardigheid. Ongewild zorgen die algemene examens dus voor ongelijkheid.

De secretarissen-generaal zeggen dat ze wel allochtonen zouden kunnen aanwerven als ze meer functiegericht kunnen werven.

Willen die secretarissen-generaal wel allochtonen in dienst nemen?

Ik heb mijn ronde bij alle administraties gedaan en ik heb echt wel de indruk dat men van goede wil is, maar dat men hen de mogelijkheden moet geven. Tot voor kort was er een wervingsstop. Er konden alleen mensen aan het werk worden gezet via stages of startbanen (mensen die één, maximum twee jaar in dienst komen). In 2004 was 20 procent van de startbaners allochtoon, dat is een bewijs dat het wel kan. Nu is de wervingsstop opgeheven. Het college van secretarissen-generaal bereidt een advies voor waarin ze zelf voorstellen om jaarlijks streefcijfers in te voeren over hoeveel procent allochtonen ze willen aanwerven. Voor mij is dit een testcase.

Hoe reageert de Vlaamse ambtenaar op de allochtoon die er toch werkt?

Over de allochtone meisjes is men heel positief. Het zijn de stille harde werkers die vaak onder hun capaciteiten werken. Allochtone mannen hebben het soms moeilijk met een vrouw als leidinggevende.

Dragen de moslimambtenaren een hoofddoek?

Elke administratie bepaalt dat zelf, maar ik krijg er wel vragen over. Ik heb aan minister Geert Bourgeois (NVA) voorgesteld om binnen de administratie een debat te voeren en dan een richtlijn te formuleren. Ik ben van mening dat de administratie de hoofddoek moet verbieden in geval van loketfuncties en hem toe te laten in de back office, dus voor wie achter de schermen werkt.

Hiermee bevordert u niet dat de Vlaming toleranter wordt tegenover de hoofddoek.

Dat is ook niet mijn doelstelling. Ik neem nu een tussenpositie in omdat ik moslimvrouwen die een hoofddoek willen of moeten dragen niet wil afschrikken. Maar ik vind de scheiding tussen kerk en staat erg belangrijk. In de privésfeer doet men wat men wil, maar niet tijdens het werk. In Turkije mogen moslimvrouwen ook geen hoofddoek dragen in publieke functies. Ik vind trouwens dat we dit advies binnen vijf jaar opnieuw moeten bekijken.

Nu heeft 1,5 procent van de ambtenaren een handicap, tegen 2010 moet 4,5 procent van de ambtenarenbanen naar mensen met een handicap gaan. Hoe gaat u dat doen?

In de particuliere sector krijgt men een rendementssubsidie als men iemand met een handicap aanwerft omdat sommigen niet honderd procent renderen. Ik zal aan minister Bourgeois vragen om dat ook voor de overheid in te voeren. Er gebeurt trouwens nu al veel. Examens kunnen worden aangepast. Voor wie dyslexie heeft bijvoorbeeld kunnen fouten die daar aan te wijten zijn, geneutraliseerd worden. Ook de werkposten worden helemaal aangepast, bijvoorbeeld grote pc-schermen voor slechtzienden. Het is ethisch niet te verantwoorden dat de overheid haar rol hier niet zou spelen.

En waarom zoveel moeite doen om allochtonen werk te verschaffen?

Omdat dit anders politiek en economisch grote consequenties zal hebben. En omdat je het als overheid sociaal ethisch niet kunt maken om zo’n groot deel van de maatschappij niet te laten meedraaien. In 2010 zullen we blij zijn dat mensen met een handicap en allochtonen voor de Vlaamse overheid wíllen werken, want uit onderzoek blijkt dat het dan voor 1 op de 4 jobs moeilijk zal zijn om nog Vlamingen te vinden.

41 procent van de ambtenaren is vrouw.

Dat is niet zo slecht. Maar in topfuncties blijven ze het wel slecht doen. In het midden- en topmanagement is amper één op de vijf een vrouw. Aan de top zelfs maar één op de tien. En het neemt niet toe hoewel vrouwelijke managers even goed scoren als hun mannen tijdens de jaarlijkse evaluatie.

Het glazen plafond komt ten eerste door de cultuur op managementsniveau. In een enquête antwoordde 80 procent van de ambtenaren dat ze gezin en arbeid goed konden combineren. Bij het midden- en topkader was dat maar 34 procent. Voor het middenkader stellen we bovendien vast dat er bij een vacature amper twee kandidaten zijn, mannen én vrouwen. Omdat de werkdruk veel te groot is, ze gekneld zitten tussen de basis en de top en omdat ze geen ruimte krijgen om fouten te maken. We moeten in het middenkader dringend naar menselijker werkrelaties.

Ten tweede komt het omdat er aan de top geen vacatures zijn. De Vlaamse overheid wou eerst in het kader van haar reorganisatie 80 topfuncties openstellen zodat elkeen die wilde, ook vrouwen, kon solliciteren. Maar die beslissing werd teruggedraaid. In een eerste en tweede ronde mogen nu alleen de topambtenaren (vooral mannen) zelf solliciteren. Wie wil kan gewoon blijven zitten, of van functie veranderen maar wel binnen het topniveau. Pas in de derde ronde kan ook het middenkader meedoen, maar dan blijven er maar 15 à 20 functies meer over. Nefast voor de vervrouwelijking aan de top.

Terwijl politici toch zelf vaak zeggen dat ze veel waarde hechten aan meer vrouwen in beleidsbepalende functies.

Een goede graadmeter van de geloofwaardigheid van die verklaringen vormen de kabinetten. Van de 41 Vlaamse kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs zijn er maar 5 vrouwen en wel 36 mannen terwijl politici hier helemaal zelf kunnen bepalen wie ze aanwerven.

Inge GHIJS

Bron: De Standaard, 14 mei 2005

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 15. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 16. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 19. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 20. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 21. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 22. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 23. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 24. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 25. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 26. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 27. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 28. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 29. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 30. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 31. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 32. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 33. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 34. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 35. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 36. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 37. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 38. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 39. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 40. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 41. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 42. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 43. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 44. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 45. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 46. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 47. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 48. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 49. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 50. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 51. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 52. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 53. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 54. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 55. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 56. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 57. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 16:07