Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Jobcentrum vraagt de stem van de West-Vlaamse parlementsleden in de commissie Werk van het Vlaams parlement voor gepaste begeleiding van personen met een arbeidsbeperking naar DUURZAAM werk

* VOOR sterk investeren in individuele begeleiding van mensen uit de kansengroepen naar DUURZAAM werk. 70% van de werkzoekenden behoort immers tot een kansengroep.
* VOOR loopbaanbegeleiding die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een arbeidsbeperking
* VOOR het streven naar 3% tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap binnen de Vlaamse en Federale overheid
* VOOR streven naar een meer concrete ondersteuning van zowel werknemers als werkgevers rond psychische kwetsbaarheid en werk

Rond de verkiezingen komen politici aan de deur om onze stem te vragen. Nu vraagt JOBCENTRUM de stem van enkele Vlaamse parlementsleden. We willen meer aandacht voor begeleiding naar DUURZAME tewerkstelling voor mensen met een arbeidsbeperking.

JOBCENTRUM begeleidt in West-Vlaanderen jaarlijks 600 mensen met een arbeidsbeperking naar duurzame tewerkstelling.

Een arbeidsbeperking is een aandoening van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard waardoor het moeilijker is om werk te vinden of om een job uit te voeren. Enkele voorbeelden: autisme, slechthorendheid, rugklachten, stembandverlamming, spierziekte, chronisch vermoeidheidssyndroom…

We vragen uitdrukkelijk de stem van de West-Vlaamse parlementsleden in de commissie WERK :

– Martine FOURNIER (CD&V)
– Axel RONSE (NVA)
– Emmily TALPE (Open VLD)

Iedereen aan het werk

De Vlaamse arbeidsmarkt staat voor grote uitdagingen: meer mensen langer aan het werk. In 2020 wil Vlaanderen een werkzaamheidsgraad van 76% bereiken. Dit gaat over 150 000 extra mensen aan de slag.

Het regeerakkoord is duidelijk: Iedereen die kan, werkt, op de reguliere arbeidsmarkt, met of zonder ondersteuning. Voor sommigen echter is een gesubsidieerde tewerkstelling in de reguliere economie niet mogelijk en is de sociale economie het meest aangewezen. Voor bepaalde mensen (bv. mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische problematiek of mensen in armoede) is het moeilijk om onmiddellijk de stap naar (betaald) werk te zetten.

Investeren loont

De klemtonen van het activeringsbeleid van de nieuwe Vlaamse Regering zijn wat ons betreft positieve signalen. We lezen onder andere dat er ingespeeld moet worden op de latente arbeidsreserve, in het bijzonder de herintreders, inactieven als gevolg van een (tijdelijke) ziekte, mensen in armoede en alleenstaande ouders.

Begeleiding van werkzoekenden -zeker van zij met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – is maatwerk. Het omvat werken aan randvoorwaarden, trainen van arbeidsattitudes, competentieversterking, sensibiliseren van werkgevers, …

Deze inspanningen zijn noodzakelijk om mensen duurzaam aan de slag te krijgen én te houden.

Begeleiding van werkzoekenden is geen kost maar een investering die loont. Het houdt mensen weg van uitkeringsstelsels, ze leveren bijdrages tot de sociale zekerheid, ze nemen een volwaardige rol op in de maatschappij.

Wat brengt de toekomst voor werkzoekenden?

Het nieuws over de besparingsmaatregelen van de Vlaamse Regering – sommige al beslist, andere nog in ontwerpfase – dat ons de laatste weken bereikt, maakt ons én veel werkzoekenden ook ongerust.

– De indexsprong voor de uitkeringen
– Het verlagen van de uitkering bij ziekte
– Het verhogen van het remgeld bij bepaalde geneesheer-specialisten
– beperking van de werkloosheidsuitkering in tijd
– activering tot 65, werken tot 67

We vrezen dat meer mensen (zeker personen met een arbeidsbeperking) hierdoor in een armoedesituatie dreigen terecht te komen. Werk is immers dé hefboom tot een kwalitatief leven.

Wat brengt de toekomst voor werkzoekenden uit de kansengroepen?

Werkzoekenden met een arbeidshandicap bevinden zich vandaag al in een heel kwetsbare positie. Ze botsen vaak nog op weerstanden van werkgevers. Daarnaast hebben ze dikwijls extra (financiële) zorgen omwille van hun beperking. We stellen vast dat:

– het gewaarborgd loon bij ziekte wordt mogelijks opgetrokken van 1 naar 2 maanden. Voor werkgevers kan dit een mogelijke drempel vormen om iemand met een arbeidshandicap in dienst te nemen

– het gewaarborgd loon -ook bij mensen die nu een ziekteuitkering ontvangen en onder ‘toegelaten activiteit’ tewerkgesteld zijn – telkens opnieuw betaald moet worden door de werkgever. Ook dit vormt een drempel om bijvoorbeeld werknemers met een chronische aandoening in dienst te nemen.

– Schoolverlaters zonder kwalificatie geen recht meer zullen hebben op een wachtuitkering. Jongeren uit het BuSo onderwijs die geen getuigschrift krijgen (omwille van te beperkte mogelijkheden) openen nu automatisch recht op toegang tot een tewerkstelling in een beschutte werkplaats (waar momenteel nauwelijks arbeidsplaatsen zijn). Het risico bestaat dat deze leerlingen in de toekomst wel een kwalificatie zullen ontvangen om een inkomen te garanderen.

Wij vragen de stem van onze West-Vlaamse parlementsleden in de commissie Werk van het Vlaams Parlement

We ontkennen niet dat er bespaard moet worden. Een euro kan maar 1 keer worden uitgegeven. Het lijkt ons zelfs rechtvaardig dat iedereen hiertoe een bijdrage levert.

De werkzaamheidsgraad van onze bevolking – 70% van alle werkzoekenden maakt deel uit van één of meerdere kansengroepen – kan onmogelijk stijgen zonder bijkomende investeringen in individuele en intensieve begeleiding van werkzoekenden uit de kansengroepen.

Contactpersoon

Bart Coopman
0479 23 87 65, bart.coopman@jobcentrum.be
JOBCENTRUM

Werken aan werk voor personen met een arbeidsbeperking Onze waarden: veerkracht-groeikracht, mensgericht, vertrouwen en beweging

Gids in de loopbaan van 597 mensen in 2013

– Jobcentrum is een erkend GOB, Gespecialiseerd centrum voor Opleiding, Begeleiding en bemiddeling. Hierbij bemiddelen en begeleiden we op jaarbasis een 400 tal werkzoekenden met indicatie arbeidshandicap naar een duurzame tewerkstelling in het Normaal Economisch Circuit (NEC). Onze methodiek ‘opleiding op de werkvloer’ staat hierbij centraal. Hiermee laten we werkzoekenden leren en groeien vanuit de realiteit van een werkvloer.
– Jobcentrum is ook erkend als loopbaancentrum met focus op korter geschoolden en personen die door ziekte, handicap of verminderde mogelijkheden hun huidig werk in vraag stellen.
– Divers aanbod aan activerings- en oriënteringsmodules (Op-Stap, Startblok, Injectie2, Op-Stap2) en specialisten (Ergo, IT, jobcoaching, nazorg)

27 jaar expertise in begeleiden, ondersteunen en coachen van personen met arbeidsbeperking

Individuele begeleiding, groepsbegeleiding, loopbaanbegeleiding, projectwerking, opleidingsaanbod, preventie, werkgeversaanbod, …

Enig in West-Vlaanderen

Jobcentrum is toegankelijk voor iedereen en makkelijk bereikbaar. Vier antennepunten: Gits, Kortrijk, Brugge en Oostende.

In onze werking zijn wij uniek in West-Vlaanderen inzake expertise en aanwezigheid op de werkvloer.

49 personeelsleden

We streven blijvend naar een organisatie waarin iedere medewerker de ruimte krijgt om vanuit zijn specifieke deskundigheid, in een open overleg, mee te bouwen aan een kwaliteitsvol antwoord op de vraag van iedere cliënt

Samenwerking met 100-den werkgevers

Pattyn Packing Lines, Page Electronics, Mediamarkt, Avance, Cras, RVT De Meers, Keukenpunt, Concertgebouw Brugge, Hubo, Westvlees, Jan Ypermanziekenhuis, Dujardin, La vie est belle, Rotolux, Transics International NV, Sint-Amandus, Wibra, Huisvestingsdienst Izegem Carrefour Horniclub, SdR, Carryflor, Eethuis Edwart, AZ Damiaan, Solidariteit vh Gezin, Delhaize, PackoNV, en vele andere

Ruim partnerschap

VDAB, GTB, GA, SLN, FeGOB, KULeuven, JES, RESOC-SERR,…

ESF ambassadeur, ESF Kwaliteitslabel & gecertifieerd Charter Duurzaam Ondernemen

JOBCENTRUM maakt deel uit van Dienstencentrum GID(t)S.We geloven in de mogelijkheden van personen met een beperking en willen voor hen maximale kansen creëren op een gelukkig en zinvol leven.

http://www.jobcentrum.be

Bron: https://www.emino.be, 18 december 2014

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 15. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 16. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 18. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 27. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 28. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 29. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 30. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 31. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 32. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 33. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 34. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 35. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 36. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 37. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 38. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 39. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 40. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 41. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 42. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 43. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 44. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 45. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 46. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 47. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 48. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 49. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 50. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 51. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 52. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 53. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 54. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 55. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 56. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 57. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 1 mei 2018 – 12:29