Ook in privé vordert diversiteit te traag

Serv raadt overheid aan taaleisen te versoepelen

Diensten die er heel erg op inzetten, halen hoge cijfers

De sociale partners van de privé-sector verwijten de Vlaamse overheid dat de diversiteit in haar diensten niet opschiet. De overheid kan de bal terugkaatsen: de bedrijven nemen ook weinig allochtonen en arbeidsgehandicapten in dienst.

Van onze redacteur

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (Serv) – vakbonden en werkgeversorganisaties van de privé-sector – zegden gisteren in een officieel advies dat de Vlaamse overheid te weinig vordert met het in dienst nemen van allochtonen en personen met een handicap.

Die klacht kwam eerder deze week al tot uiting toen enkele topambtenaren daarover verwijten stuurden naar Jobpunt Vlaanderen, het selectiebureau van de Vlaamse overheid en veel openbare besturen (DS 13 december). Die klacht werd later genuanceerd door anderen (DS 14 december) en werd gisteren uitgebreid besproken in het Vlaams Parlement (zie inzet).

De Serv raadt de overheid aan haar taaleisen te versoepelen, een taalbeleidsplan op te stellen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap meer kansen te geven bij stages en werkervaringsplaatsen, en diversiteitsplichten op te leggen aan Jobpunt.

Opjutten

De Serv zegt ook dat enkele diensten die heel erg inzetten op diversiteit, wel hoge cijfers halen. Voorbeelden zijn de VDAB, De Lijn en Kind en Gezin. Het is dus ook een kwestie van willen, luidt het. De Raad kantte zich ook tegen het voornemen om het streefcijfer voor de personen met een handicap omlaag te trekken. De overheid bleef braaf en zei gisteren niet dat de werkgevers en de vakbonden van de privé-sector ook maar matig vorderen met hun plannen en beloftes voor meer diversiteit op de werkvloer.

Overheid en privé-sector jutten elkaar op in dit domein. Het begon eind de jaren negentig toen de overheid dreigde quota op te leggen aan de privé-sector. Die wees dit af en vroeg de overheid prompt hoe het in haar diensten gesteld was met de ‘diversiteit’. Dat leidde tot beloften vanwege de overheid over haar eigen diensten, en voor de privé-sector leidde dit in 2002 en 2003 tot akkoorden waarin de overheid afzag van het opleggen van dwingende quota, waarin vakbonden en werkgevers zich engageerden om heel erg hun best te doen voor diversiteit, en waarin de Vlaamse overheid de vakbonden en de werkgeversorganisaties consulenten ter beschikking stelde om hun achterban te overtuigen. De werkgevers zetten die in via Jobkanaal, dat actief op zoek gaat naar jobs voor allochtonen en personen met een arbeidshandicap.

Later kwamen de sectorconvenanten waarin werkgevers en vakbonden per sector engagementen aangingen en stelden ontelbare bedrijven diversiteitplannen op die ook door de overheid gesteund worden.

Er is dus veel bereidheid en goede wil in het veld. Maar de cijfers vorderen ook voor de privé-sector trager dan verhoopt. De ‘Beleidsbarometer 2011′ van het Vlaams departement Werk en Sociale Economie leert dat de diversiteit in de privé-sector in het beste geval matig vordert. De tewerkstelling van arbeidsgehandicapten ging zelfs achteruit tussen 2009 en 2010, die van allochtonen bleef stabiel of ging licht achteruit; alleen voor de ouderen (50+ en 55+) was er lichte vooruitgang.

Sociale partners

Ook de sociale partners zelf worstelen intern met de diversiteit op hun werkvloer. Geen van de vakbonden en werkgeversorganisaties kan in een handomdraai vertellen hoeveel allochtonen en arbeidsgehandicapten zij in dienst hebben.

Voka had ze meteen maar enkel voor zijn centrale diensten: drie procent allochtonen en geen arbeidsgehandicapten. Unizo-baas Karel Van Eetvelt had ook niet meteen een totaalcijfer maar zijn organisatie heeft een diversiteitsplan, heeft recent een eerste allochtoon aangeworven op adviseursniveau (er waren er al op administratief niveau), en nam recent een MS-patiënt aan.

ABVV-topvrouw Caroline Copers had ook geen globaal overzicht maar zegt dat er wel een beleidslijn is in haar organisatie en herinnert zich de recente aanwerving van een Pool en een Iraniër.

Het ACV heeft ook geen centrale cijfers, maar heeft wel zijn diversiteitsplan omgezet in een dwingende cao, en meldt dat 40 procent van zijn diversiteitsconsulenten van allochtone origine is. Recent is nog een blinde aangeworven voor een van de contactcentra.

Guy TEGENBOS

Bron: De Standaard, 15 december 2011

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 15. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 16. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 17. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 18. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 27. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 28. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 29. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 30. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 31. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 32. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 33. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 34. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 35. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 36. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 37. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 38. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 39. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 40. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 41. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 42. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 43. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 44. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 45. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 46. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 47. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 48. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 49. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 50. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 51. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 52. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 53. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 54. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 55. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 56. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 57. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 16:07