Meer jobs voor gehandicapten

Bron: Gazet van Antwerpen
20 januari 2003

ANTWERPEN

Regeringscommissaris Greet van Gool wil dat alle overheden minstens 2,5 %  personen met een handicap tewerkstellen.  De Vlaamse overheid heeft nu een  quotum van 2 %.  “Selor zorgt voor een uniforme wervingscampagne want geen  enkele overheid haalt nu het streefdoel.”

Regeringscommissaris Greet van Gool wil quotum van 2,5 % in alle  overheidsdiensten

Greet Van Gool (SP.A) is nu twee twee jaar regeringscommissaris bij de federale  regering.  Vandaag zit ze de Interministeriële Conferentie voor personen  met een handicap voor.  Daar wil ze een aantal knopen doorhakken omdat 2003  net het jaar is waarin personen met een handicap centraal staan.  Eén  aspect is de werkgelegenheid in de openbare sector.

“Hier gelden tewerkstellingsquota.  Op federaal niveau en bij het Waals  gewest moeten 2,5 % van de jobs door mensen een handicap worden ingevuld.   In Vlaanderen is dat 2 %.  Ik stel voor dat we een quotum van minstens 2,5 %  nastreven bij alle overheden.  Belangrijker is de vaststelling dat we de  streefcijfers momenteel niet halen.  Een gemeenschappelijk aanwervingsplan  is wenselijk.  Bovendien moet het federale selectiebureau Selor een  selectieprocedure op maat maken van de personen met een handicap.  B.v.  geschikte documenten of pc’s voor blinden of slechtzienden.”

Rechten

“We willen ook de nieuwe antidiscriminatiewet uitvoeren die werkgevers  verplicht om ‘redelijke aanpassingen’ te doen zodat mensen met een handicap  kunnen worden tewerkgesteld.  Ik wil met mijn collega’s vandaag afspreken  om de functie van begeleidingsambtenaar te veralgemenen.  Op federaal  niveau kijkt deze ambtenaar na of de lokalen toegankelijk zijn voor de personen  met een handicap.  Als dat niet zo is, neemt hij ook de nodige  maatregelen”, aldus de regeringscommissaris.

 

Ze wil een brochure met alle goeie voorbeelden van de tewerkstelling voor  gehandicapten.  En een betere informatiestroom.  “Mensen met een  handicap weten bijvoorbeeld vaak niet dat ze recht hebben op een  integratiepremie als ze gaan werken of op een assistent die de persoon met een  handicap op het werk begeleidt.”

Uitkeringen

Mensen met een handicap die een lage uitkering genieten, worden als ze  willen werken, meer gestraft dan mensen met een hogere uitkering.  “De  inkomsten uit arbeid mogen nu een bepaald percentage van je uitkering bedragen.   Mensen met een hogere uitkering, kunnen die makkelijker combineren met  tewerkstelling zonder dat ze financieel gestraft worden.  Zij mogen meer  verdienen dan iemand met een lage uitkering.  Deze mensen worden dus meer  gestraft voor hun werkwilligheid.  Dit probleem lossen we nu op”, zegt  regeringscommissaris Greet van Gool.

 

Ze stipt nog een tweede probleem aan.  “Mensen met een uitkering die een  herscholing volgen om werk te vinden, verliezen vaak hun uitkering, zelfs als ze  geen werk vinden.  Vanaf juni 2003 zou dit niet meer mogen gebeuren.”

Rolstoel aangepast aan omstandigheden thuis

“Een patiënt die een rolstoel nodig heeft, zal vanaf oktober 2003 een  rolstoel krijgen die is aangepast aan de medische toestand én aan de  leefomstandigheden”, zegt regeringscommissaris Greet van Gool.

 

“Nu wegen de medische criteria door bij de terugbetaling van een rolstoel.   We willen dat ook de criteria van de woonsituatie worden meegenomen bij de  evaluatie.  Zodat de wraakroepende situatie waarin mensen een rolstoel  krijgen toegewezen waarbij ze hun huis bijna moeten verbouwen, tot het verleden  behoort.  Als blijkt dat de patiënt een zeer smalle lift in zijn  appartement heeft, zal een opvouwbare rolstoel nodig zijn.”

Hiervoor moet wel de nomenclatuur (lijst van terugbetaalbare hulpmiddelen)  worden vernieuwd.

Samenwerking

“We maken werk van een nieuw samenwerkingsprotocol waardoor het Riziv en de  regionale Fondsen (zoals het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) overleggen over welke hulpmiddelen  terugbetaald zullen worden.  Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid voor  de patiënt en een betere terugbetaling vaan een aangepaste rolstoel.  Na  zijn aanvraag volgt er een verslag van de arts, ergotherapeut en bandagist dat  naar de geneesheer van de mutualiteit gaat.  Zijn advies over de  terugbetaling van een rolstoel (of ander hulpmiddel) is bindend voor het Riziv  en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.”

 

Kurt TUERLINCKX

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 15. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 16. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 19. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 20. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 21. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 22. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 23. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 24. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 25. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 26. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 27. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 28. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 29. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 30. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 31. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 32. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 33. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 34. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 35. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 36. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 37. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 38. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 39. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 40. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 41. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 42. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 43. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 44. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 45. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 46. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 47. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 48. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 49. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 50. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 51. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 52. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 53. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 54. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 55. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 56. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 57. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2011 – 07:07