Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave

Het activiteitencentrum van de Markgrave biedt verschillende vormen van zinvolle dagbesteding aan. Ten eerste is er de mogelijkheid dat gebruikers activiteiten volgen (vb. naai/klei/kookatelier, sport…). Daarnaast kunnen zij ook kiezen om te starten met begeleid werk. Gebruikers gaan dan buiten de omgeving van het dagcentrum, bij een andere organisatie, bedrijf of particulier een onbezoldigde arbeidsmatige activiteit verrichten. Sinds juni 2013 is het ook mogelijk dat gebruikers van de zorgvorm rechtstreeks toegankelijke hulp beroep doen op deze dienstverlening.

Wat is begeleid werk?

Begeleid werk kan omschreven worden als:
– Werken op een gewone werkplek
– Werken op een vast moment in de week
– Onbetaald
– Vrijwillig
– Met de nodige ondersteuning van een jobcoach uit een erkend dagcentrum

Begeleid Werk richt zich dan ook tot mensen die niet meer terechtkunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit..

Vanuit de dienst trachten we in te spelen op de individuele vraag van de begeleid werker. Gebruikers hebben de mogelijkheid om activiteiten te combineren met begeleid werk of enkel te kiezen voor begeleid werk. Daarnaast is er de mogelijkheid om vormen van begeleid werk te zoeken in de omgeving van de woonplaats van de zorggebruiker. Samen met de kandidaat begeleid werker gaan we op zoek naar begeleid werk dat aansluit bij de noden, mogelijkheden en interesses van de persoon. Dit kan zeer ruim gaan van muziek spelen in een rusthuis, kleine administratieve taken verrichtten (vb. telefoon opnemen, brieven vouwen, gegevens invoeren in de computer….) bij een voorziening, tot het uitvoeren van klusjes in de tuin. Dit zijn maar enkele voorbeelden. Een takenpakket op maat van de cliënt creëren staat centraal. Begeleid werken wordt meestal één tot twee halve dagen per week verricht. Het is mogelijk om de intensiteit op te bouwen afhankelijk van de mogelijkheden en de vraag van de begeleid werker en de werkplek.

Waarom investeren in begeleid werk?

Vanuit de VZW willen we investeren in deze vorm van dagbesteding omwille van verschillende redenen. Ten eerste betekent het voor de persoon met een functiebeperking een meerwaarde en leidt het tot meer zelfwaardering. Het gegeven dat mensen buiten het activiteitencentrum nog taken kunnen uitvoeren is positief voor het behouden van sociaal contact en het blijven participeren aan de samenleving. Ten tweede is begeleid werk vaak een uitlaatklep vermits betaalde arbeid omwille van verschillende redenen (vb. functiebeperking, drempels arbeidsmarkt) vaak moeilijk realiseerbaar is. Dit impliceert niet dat er geen andere vormen van dagbesteding mogelijk zijn. Tot slot willen wij als organisatie de participatie van personen met een visuele functiebeperking in de maatschappij bevorderen.

Hoe verloopt begeleid werk?

Begeleid werk hanteert de methodiek van supported employment. Deze methodiek richt zich op de begeleiding van kansengroepen die willen werken op een gewone plek, maar voor wie de bestaande ondersteuningsvormen niet volstaan. Ondersteuning op maat, rekening houdend met de capaciteiten en mogelijkheden van de gebruiker staat centraal. De methodiek wordt internationaal erkend en gehanteerd; en omvat volgende stappen:

1. Eerste gesprek tussen jobcoach en kandidaat begeleid werker: in dit gesprek wordt toelichting gegeven over de werkwijze van de dienst begeleid werken. De kandidaat begeleid werker maakt na dit gesprek de keuze of hij wil starten met begeleid werk.

2. Tweede gesprek tussen jobcoach en begeleid werker: in dit gesprek staat het zicht krijgen op de mogelijkheden en beperkingen van de begeleid werker centraal. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de concrete vraag naar begeleid werk. De arbeidsinteressetest wordt hierbij aanvullend gebruikt.

3. Jobfinding: de jobcoach gaat op zoek naar een geschikte werkpost waar het begeleid werk kan plaatsvinden.

4. Jobmatching: de jobcoach bekijkt of de werkpost geschikt is om tegemoet te komen aan de vraag van de begeleid werker.

5. Onderhandelen: de jobcoach start met de gesprekken om het begeleid werk te kunnen opstarten op de werkpost. Als de werkpost hier toe bereid is, volgt een gesprek waar ook de begeleid werker op aanwezig is.

6. Alles op papier zetten: Hierna worden een aantal afspraken tussen de dienst Begeleid Werken, de begeleid werker en de werkpost geconcretiseerd in een individuele afsprakennota. Een werkpostbegeleider wordt aangesteld. Bij deze persoon kan de begeleid werker terecht met vragen wanneer de jobcoach van de Markgrave niet aanwezig is. Tijdens dit moment wordt ook de raamovereenkomst tussen de dienst Begeleid Werken en de werkpost afgesloten.

7. Start proeftijd: na dit kennismakingsgesprek start de proeftijd van de begeleid werker. Deze datum wordt bepaald in overleg met de betrokken partijen. Afspraken over de proefperiode worden weergegeven in de individuele afsprakennota (vb. aantal werkmomenten, duurtijd) . In deze periode voorziet de dienst Begeleid Werken de nodige ondersteuning op de werkvloer. Na deze periode volgt een gesprek waarin wordt overlegd of beide partijen het begeleid werk willen blijven verderzetten. Tevens wordt er ook gesproken over de verdere inbreng van de jobcoach (vb. aantal werkmomenten na de proefperiode), 8. Evaluatie: Er is jaarlijks één verplicht evaluatiegesprek. Indien nodig kunnen aanvullende evaluatie- en werkmomenten worden gepland. De tijdsfrequentie gebeurt in onderling overleg tussen de betrokken partijen.

De dienst begeleid werken is gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH). De dienstverlening vanuit de Markgrave is gratis voor de cliënt indien hij beschikt over een erkenning dagcentrum van het VAPH of aan de vereisten voldoet van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening. Aan de plaats waar de persoon tewerkgesteld wordt, wordt geen kostprijs aangerekend voor de begeleiding en ondersteuning op de werkvloer.

Meer info?

Bij interesse of verdere vragen kan u steeds contact opnemen met de jobcoach van de dienst begeleid werken:

Sofie Fierens, Dienst Begeleid Werken, 03 248 26 21 (op maandag, dinsdag en woensdag)
Sofie.fierens@demarkgrave.be, De Markgrave vzw, Markgravelei 20-22, 2018 Antwerpen, 03 248 26 21 (op dinsdag en woensdag)

– Rechtstreeks toegankelijke hulp, Contactpersoon: An Caluwaerts
Sociale.dienst@demarkgrave.be, 03 259 28 60

– Centrum voor visuele revalidatie de Markgrave
Erkend multidisciplinair team voor Hulpmiddelen en Zorg
(M 583)
Contactpersoon: An Caluwaerts en Sofie Fierens
Gegevens Sofie: Sofie.fierens@demarkgrave.be, 03 248 78 67 (maandag, donderdag en vrijdag)
Gegevens An: An.caluwaerts@demarkgrave.be, 03 248 78 67 (dinsdag en vrijdag), Algemeen emailadres: mdt@demarkgrave.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 15. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 16. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 18. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 27. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 28. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 29. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 30. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 31. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 32. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 33. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 34. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 35. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 36. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 37. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 38. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 39. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 40. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 41. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 42. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 43. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 44. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 45. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 46. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 47. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 48. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 49. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 50. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 51. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 52. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 53. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 54. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 55. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 56. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 57. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 16:07