Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt

Nieuwsbericht van de Vlaamse overheid van vrijdag 31 maart 2006

In het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), de vernieuwingsoperatie van de Vlaamse Overheid, heeft de Vlaamse Regering vandaag beslist dat minister van Werk Frank VANDENBROUCKE en minister van Sociale Economie Kathleen VAN BREMPT vanaf 1 april enkele bevoegdheden overnemen van minister van Welzijn, Inge VERVOTTE.

Minister Van Brempt wordt bevoegd voor de beschutte werkplaatsen. Minister Vandenbroucke neemt de bevoegdheid over voor de arbeidstrajectbegeleiding en de individugerichte premies.

Beschutte en sociale Werkplaatsen

Sinds jaar en dag vallen de beschutte en sociale werkplaatsen onder een verschillend beleidsdomein. De beschutte werkplaatsen (17.300 werknemers) stellen personen met een handicap tewerk en ressorteren tot nu toe onder de Vlaamse minister van Welzijn. De sociale werkplaatsen (2.700 werknemers) richten zich prioritair op langdurig werklozen en zijn de voornaamste tewerkstellingsinitiatieven binnen de sociale economie. Met de invoering van BBB worden de beschutte werkplaatsen vanaf 1 april overgeheveld naar het beleidsdomein sociale economie. De sector van de beschutte werkplaatsen en de sector van de sociale werkplaatsen komen hierdoor onder hetzelfde dak.

Bevoegd minister Kathleen Van Brempt wil van deze gelegenheid gebruik maken om een integraal beleid te voeren rond de tewerkstelling van kansengroepen. Er komt een versmelting van beide werkvormen, waarbij het beste van de twee werelden wordt geïntegreerd om te komen tot maatwerkbedrijven. Er wordt ook fors geïnvesteerd in de sector. Binnen de sociale werkplaatsen zullen er dit jaar nog 530 extra arbeidsplaatsen worden gecreëerd. Minister Van Brempt wil bovendien de tewerkstelling van kansengroepen in het reguliere arbeidscircuit stimuleren. De beschutte en sociale werkplaatsen moeten hun expertise en kennis rond tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap ter beschikking stellen van het reguliere bedrijfsleven. De beschutte en sociale werkplaatsen worden zo de centrale actoren in de doorstroming.

Arbeidstrajectbegeleiding

Ook de bevoegdheden in verband met de begeleiding naar werk van personen met een arbeidshandicap worden overgeheveld. Zij verhuizen van de minister van Welzijn naar de VDAB en vallen dus vanaf 1 april onder de bevoegdheid van minister van Werk, Frank Vandenbroucke.

Momenteel zijn er 3 organisaties die gespecialiseerde beroepsopleiding op de werkvloer aanbieden voor personen met een arbeidshandicap: Arbeidstrajectbegeleidingsdiensten (ATB), de Centra voor Beroepsopleiding (CBO) en de Centra voor gespecialiseerde voorlichting bij Beroepskeuze (CGVB).

De competenties en de expertise van ATB, CBO’s en CGVB worden samengebracht met de expertise van de VDAB. Dit moet op termijn leiden tot een verbeterd trajectbegeleidingsmodel. Het is onze ambitie om hierdoor meer mensen met een handicap toe te leiden naar de arbeidsmarkt.

In het najaar zal een rondetafel georganiseerd worden waarbij de 3 instanties samen met de VDAB een eerste aanzet zullen geven hoe ze dit trajectbegeleidingsmodel zien.

Individugerichte premies

Daarnaast wordt minister Vandenbroucke ook bevoegd voor individugerichte budgetten. Dat zijn de 3 premies die werkgevers krijgen als ze een persoon met een arbeidshandicap tewerkstellen. Een inschakelingspremie, een premie voor rendementsverlies en een tussenkomst voor arbeidspostaanpassingen.

Bij de begroting 2006 is voor de inschakelingspremie 2,3 miljoen euro extra voorzien. Daarmee kunnen 375 personen meer begeleid worden. Voor de premie voor rendementsverlies is er 264000 euro extra voorzien, zodat 30 extra personen hiervan kunnen genieten.

De VDAB zal in de toekomst deze ondersteunende maatregelen toekennen. In 2006 wordt gekeken hoe we toekomstgericht met deze loonkostsubsidies kunnen omgaan.

http://www.vlaanderen.be/nl

Bron: Voorlichtingsambtenaar Vlaanderen, 1 april 2006

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 15. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 16. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 17. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 27. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 28. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 29. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 30. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 31. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 32. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 33. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 34. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 35. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 36. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 37. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 38. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 39. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 40. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 41. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 42. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 43. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 44. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 45. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 46. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 47. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 48. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 49. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 50. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 51. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 52. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 53. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 54. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 55. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 56. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 57. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 16:07