België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden

Aanpassing van de arbeidspost voor personen met een handicap in België

Waaruit bestaat de maatregel?

Ten laste nemen van de kostprijs voor de aanpassing van de arbeidspost.

Wie is de doelgroep?

Werknemers voor wie een aanpassing van de arbeidspost ingevolge hun handicap noodzakelijk is.

Wie kent de maatregel toe?

In Vlaanderen: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Le service Phare
In het Waals Gewest: L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
In de Duitstalige Gemeenschap: Dienststelle für Personen mit Behinderung

Meer informatie?

In Vlaanderen

De provincale dienst arbeidshandicapspecialisatie van de VDAB voor werkgevers en werknemers: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default.shtml
Werkzoekenden richten zich tot de lokale werkwinkel http://www.werkwinkel.be
Meer informatie is terug te vinden via https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default.shtml
Elke werkdag tussen 8 en 20 uur is het eveneens mogelijk om naar het gratis nummer 0800 30 700 te bellen voor meer informatie.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Le Service Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
Paleizenstraat 42
1030 Brussel
Tel: 02/800.82.83 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur)
Info@phare.irisnet.be
http://phare.irisnet.be/

In het Waals Gewest

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité

Op 1 januari 2016 heeft de Waalse regering AViQ opgericht, een nieuw agentschap met als bevoegdheden welzijn en gezondheid, sociale bescherming, handicap en families.

AViQ is een nieuwe partner in de sector en is de opvolger van DGO5-SANTÉ en AWIPH. AViQ zal eveneens enkele bevoegdheden overnemen van Direction de la Santé de la Fédération Wallonie Bruxelles, FOD Volksgezondheid, INAMI, FOD Sociale Zekerheid en op termijn van Famifed.
Na de zesde staatshervorming werden veel bevoegdheden inzake gezondheid en sociale bescherming naar de regio’s overgedragen. De Waalse regering besliste om de dienstverlening te vereenvoudigen en één agentschap op te richten. Die agentschap heeft als doelstelling synergiën te creëren tussen de verschillende materies en die te beheren om zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burgers.

AViQ – Agence pour une Vie de Qualité
Administration centrale
Agence pour une Vie de Qualité
Rue de la Rivelaine 21
6061 Charleroi
info@aviq.be
https://www.aviq.be/

In de Duitstalige Gemeenschap

Dienststelle für Personen mit Behinderung
Start-Service
Vennbahnstraße 4/4
4780 St Vith
Tel.: 080/22.91.11
Fax: 080/22.90.98
start-service@dpb.be
http://www.dpb.be

Bron: Aanpassing van de arbeidspost,

Loonkostensubsidie voor de werkgever voor personen met een visuele handicap in België

Waaruit bestaat de maatregel?

De maatregel bestaat uit een financiële tegemoetkoming die aan de werkgever wordt gegeven ter compensatie van het rendementsverlies van de werknemer.

Wie is de doelgroep?

Werknemers met een handicap die tengevolge van deze handicap een rendementsverlies hebben in vergelijking met de werknemer zonder handicap die een gelijkaardige functie uitoefent.

Wie kent de maatregel toe?

In Vlaanderen: De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling kent de loonkostensubsidie toe.
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Le Service Phare
In Wallonië: L’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées
In de Duitstalige Gemeenschap: Dienststelle für Personen mit Behinderung

Meer informatie?

In Vlaanderen

VDAB-diensten voor personen met een handicap
http://www.vdab.be/arbeidshandicap

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Le Service Phare (Personne Handicapée Autonomie Recherchée)
Paleizenstraat 42
1030 Brussel
Tel: 02/800.82.83 (van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur)
info@phare.irisnet.be
http://www.phare-irisnet.be

In Wallonië

Informeer u bij het regionaal kantoor van het Agence Wallonne pour l’intégration des Personnes Handicapées.
http://www.awiph.be

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Numéro de téléphone 071/20 57 11
Numéro de fax 071/20 51 02
E-mail info@awiph.be

Auditorium
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Murielle Mertens
Numéro de téléphone 071/20 55 05
Numéro de fax 071/20 51 04
E-mail m.mertens@awiph.be

Bureau de Charleroi
Rue de la Rivelaine, 11
6061 CHARLEROI
Numéro de téléphone 071/20 49 50
Numéro de fax 071/20 49 53
E-mail brcharleroi@awiph.be

Bureau de Dinant
Rue Léopold, 3/1er étage
5500 DINANT
Numéro de téléphone 082/21 33 11
Numéro de fax 082/21 33 15
E-mail brdinant@awiph.be

Bureau de Libramont
Rue du village, 5
6800 LIBRAMONT
Numéro de téléphone 061/23 03 60
Numéro de fax 061/23 03 76
E-mail brlibramont@awiph.be

Bureau de Liège
Rue du vertbois, 23-25
4000 LIEGE
Numéro de téléphone 04/220 04 11
Numéro de fax 04/220 04 90
E-mail brliege@awiph.be

Bureau de Mons
Bld Gendebien, 3
7000 MONS
Numéro de téléphone 065/32 86 11
Numéro de fax 065/35 27 34
E-mail brmons@awiph.be

Bureau de Namur
Place Joséphine Charlotte, 8
5100 JAMBES
Numéro de téléphone 081/33 19 11
Numéro de fax 081/30 88 20
E-mail brnamur@awiph.be

Bureau d’Ottignies
Espace Coeur de Ville, 1 (3ème étage)
1340 OTTIGNIES
Numéro de téléphone 010/23 05 60
Numéro de fax 010/23 05 80
E-mail brottignies@awiph.be

In de Duitstalige Gemeenschap

Dienststelle für Personen mit Behinderung
Start-Service
Vennbahnstraße 4/4
Tel.: 080/22.91.11
Fax: 080/22.90.98
start-service@dpb.be
http://www.dpb.be

Bron: Loonkostensubsidie voor de werkgever,

Arbeidskledij, arbeidsgereedschap en kost verplaatsingen van en naar werk voor personen met een handicap

Waaruit bestaat de maatregel?

Tussenkomst in de kosten van arbeidskledij en –gereedschap en voor verplaatsing van en naar het werk.

Wie is de doelgroep?

Werknemers die vanwege hun handicap extra kosten hebben op het vlak van arbeidskledij en –gereedschap en voor verplaatsing van en
naar het werk.

Wie kent de maatregel toe?

In Vlaanderen: de aanvraag wordt voor principiële goedkeuring ingediend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling kent de maatregel toe.
In Wallonië: L’agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées accorde une intervention uniquement pour les frais de déplacement
In Brussel : Le service bruxellois francophone pour personnes handicapées
In de Duitstalige Gemeenschap: l’Office de la Communauté germanophone pour personnes handicapées.

Meer informatie?

In Vlaanderen

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenith gebouw
Koning Albert II laan 37
1030 Brussel
Tel.: 02/225.85.97
informatie@vaph.be
http://www.vlafo.be/vlafo/view/nl/
VDAB-diensten voor personen met een handicap
http://www.vdab.be/arbeidshandicap

In Wallonië

Informeer u bij het regionaal kantoor van « l’Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées ».
https://www.awiph.be/

Administration centrale
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Numéro de téléphone 071/20 57 11
Numéro de fax 071/20 51 02
E-mail info@awiph.be

Auditorium
Rue de la Rivelaine, 21
6061 CHARLEROI
Murielle Mertens
Numéro de téléphone 071/20 55 05
Numéro de fax 071/20 51 04
E-mail m.mertens@awiph.be

Bureau de Charleroi
Rue de la Rivelaine, 11
6061 CHARLEROI
Numéro de téléphone 071/20 49 50
Numéro de fax 071/20 49 53
E-mail brcharleroi@awiph.be

Bureau de Dinant
Rue Léopold, 3/1er étage
5500 DINANT
Numéro de téléphone 082/21 33 11
Numéro de fax 082/21 33 15
E-mail brdinant@awiph.be

Bureau de Libramont
Rue du village, 5
6800 LIBRAMONT
Numéro de téléphone 061/23 03 60
Numéro de fax 061/23 03 76
E-mail brlibramont@awiph.be

Bureau de Liège
Rue du vertbois, 23-25
4000 LIEGE
Numéro de téléphone 04/220 04 11
Numéro de fax 04/220 04 90
E-mail brliege@awiph.be

Bureau de Mons
Bld Gendebien, 3
7000 MONS
Numéro de téléphone 065/32 86 11
Numéro de fax 065/35 27 34
E-mail brmons@awiph.be

Bureau de Namur
Place Joséphine Charlotte, 8
5100 JAMBES
Numéro de téléphone 081/33 19 11
Numéro de fax 081/30 88 20
E-mail brnamur@awiph.be

Bureau d’Ottignies
Espace Coeur de Ville, 1 (3ème étage)
1340 OTTIGNIES
Numéro de téléphone 010/23 05 60
Numéro de fax 010/23 05 80
E-mail brottignies@awiph.be

In Brussel

La commission communautaire française service bruxellois
francophone des personnes handicapées
Paleizenstraat 42
1030 Brussel
Tel.: 02/800.82.03
Fax: 02/800.81.20
http://www.cocof.irisnet.be/site/fr

In de Duitstalige Gemeenschap

Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
Behinderung
Start-Service
Vennbahnstraße 4/4
4780 St Vith
Tel.: 080/22.91.11
Fax: 080/22.90.98
start-service@dpb.be
http://www.dpb.be

Bron: Arbeidskledij, arbeidsgereedschap en kost verplaatsingen van en naar werk,

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie bij personen met een handicap

Aantal personen met recht op VOP (Vlaamse Ondersteuningspremie) in het 4de kwartaal van 2012: 11 106 (interim: 677, zelfstandigen 66, lokale besturen 380 en onderwijs 433). Het aantal VOP’s bij personen met een arbeidshandicap die al in dienst waren bij een werkgever neemt snel toe, evenals dit bij interimkantoren. Verwijzing: Vlaamse ondersteuningspremie Aantal betaalde dossiers in het 4de kwartaal van 2012: 10 111.

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap. Het is een tussenkomst in de totale loonkost.

INHOUD

1 Omschrijving?
2 Doel?
3 Welke werkgevers?
4 Welke werknemers?
5 Wat is het voordeel?
6 Combinatie andere maatregelen
7 Hoe aanvragen?
8 Meer info

Personen met een arbeidshandicap: een ruime werfreserve

Bron: De Vlaamse Ondernemer
http://www.dvo.be/nieuws/
3 januari 2011

Sinds 2006 is de VDAB bevoegd voor opleiding en tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap. Ondanks alle inspanningen ligt de tewerkstellingsgraad van deze groep nog veel te laag. De VDAB biedt nochtans een aantal interessante financiële en begeleidingsmaatregelen aan.

Vlaanderen telt meer dan 400.000 personen met een arbeidshandicap.

Hiervan zijn er 150.000 aan de slag. Daarmee is bewezen dat een handicap of langdurig gezondheidsprobleem geen belemmering hoeft te zijn om aan het werk te gaan.

Ten opzichte van 2007, de periode voor de crisis, is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap achteruit gegaan van 42,2% naar 36,7% in 2010.

Eind oktober 2011 was ongeveer 1 op 7,5 (13% of 24.971) van de 191.568 niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen arbeidsgehandicapt.

Sinds 2006 is de VDAB bevoegd voor de opleiding en tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap.

Om de tewerkstelling van deze kansengroep op te krikken heeft de VDAB verscheidene ondersteuningsmaatregelen uitgewerkt voor werkgevers: opleiding en begeleiding op de werkvloer en premies om de aanwerving van een persoon met een arbeidshandicap financieel te ondersteunen.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Als je een werknemer met een arbeidshandicap wil aanwerven of er een in dienst hebt, kan je elk kwartaal een premie krijgen van de VDAB en dit gedurende vijf jaar.

De premie daalt van 40% naar 20 % van het referteloon naarmate de tijd verstrijkt. De VOP dient om de inschakelingskosten en de lagere productiviteit te compenseren.

Bedrijven in de privé sector, onderwijsinstellingen, provincies, OCMW’s en gemeenten, komen in aanmerking voor de premie. Na vijf jaar kan je de premie verlengen door een gemotiveerde aanvraag in te dienen bij de VDAB.

Tegemoetkoming arbeidspostaanpassing

Als je een werknemer met een arbeidshandicap in dienst hebt en je wil zijn werkplek aanpassen, dan betaalt de VDAB de meerkost voor de aanpassing terug.

Het gaat bijvoorbeeld om een lichtsignaal installeren op een machine die enkel geluidsignalen geeft, een verplaatsbaar hellend vlak voor een rolstoelgebruiker, speciaal sanitair, een traplift, … Aangepast gereedschap en werkkledij komen ook in aanmerking.

Gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO)

De GIBO is een variant op de klassieke IBO (Individuele Beroepsopleiding). Deze opleiding op de werkvloer kan enkel voor personen met een arbeidshandicap die in opleiding of begeleiding zijn bij een GOB (Gespecialiseerde Opleidings-, Begeleidings- en Bemiddelingsdienst).

Tijdens de GIBO leert de werknemer de knepen van het vak op de werkvloer. De GIBO kan maximum een jaar duren.

Als werkgever betaal je geen loon, geen RSZ en geen productiviteitspremie. Nadien werf je de cursist aan met een contract van onbepaalde duur.

Voor een duurtijd gelijk aan die van de GIBO is de werknemer beschermd tegen ontslag.

Jobcoaching

Als je een persoon met een arbeidshandicap hebt aangeworven, sta je voor de opdracht om de nieuwe medewerker te integreren in je bedrijf.

Om je hierbij te helpen, kan je een beroep doen op een jobcoach van de VDAB. De jobcoach ondersteunt je nieuwe medewerker gedurende de eerste zes maanden van zijn tewerkstelling.

Hij werkt aan motivatie, werkattitude, omgangsvormen en communicatieve vaardigheden. Hij ondersteunt je ook bij het onthaal en de opvang van de werknemer.

Meer info? Kijk op https://www.vdab.be/arbeidshandicap/default.shtml of neem contact op met de provinciale dienst arbeidshandicap van de VDAB.

Voor de contactgegevens per provincie:http://vdab.be/arbeidshandicap/adressen_DAH.shtml

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met de VDAB. Meer info: http://www.vdab.be).

Ondersteuning bij integratie op de arbeidsmarkt voor blinden en slechtzienden (Duitstalige Gemeenschap)

Waaruit bestaat de maatregel?

De maatregel bestaat uit:

 • opleiding in een onderneming
 • opleiding in een beschutte werkplaats
 • professionele oriëntering
 • jobcoaching.

Wie is de doelgroep?

Personen met een handicap die moeilijkheden hebben om zich te integreren op de arbeidsmarkt.

Wie kent de maatregel toe?

De “Dienststelle für Personen mit Behinderung”

Meer informatie?

U kunt meer informatie krijgen bij de “Dienststelle für Personen mit Behinderung”:
Start-Service
Vennbahnstraße 4/4
4780 St Vith
Tél. : 080/22.91.11
Fax : 080/22.90.98
info@dpb.be
http://www.dpb.be

Bron: Ondersteuning (Duitstalige Gemeenschap),

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 15. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 16. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 27. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 28. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 29. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 30. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 31. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 32. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 33. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 34. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 35. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 36. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 37. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 38. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 39. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 40. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 41. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 42. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 43. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 44. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 45. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 46. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 47. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 48. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 49. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 50. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 51. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 52. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 53. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 54. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 55. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 56. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 57. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 30 mei 2020 – 21:51