Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen

Bron: De Standaard
13 mei 2004

Overheid moet hygiënisch gedrag en opleiding van begeleidingshond vastleggen  maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen.

BRUSSEL

Dat een aantal gehandicapten, zieken en chronisch zieken graag weer aan het werk  willen, en dat het goed is dat ze dit zouden kunnen, is recent doorgedrongen tot  de beleidskringen.  De bewindvoerders willen daar wel op ingaan, maar het  is een herculesopdracht; en ze zijn wel met velen, maar ze zijn elk maar bevoegd  voor een klein onderdeeltje.  Daarom lijkt het vaak dat de bewindslui enkel  een steen kunnen verleggen in de rivier

Minstens een tiental ministers is in België betrokken bij het  gehandicaptenbeleid.  Neem nu bijvoorbeeld de federale staatssecretaris  voor het Gezin en de Personen met een Handicap, Isabelle Simonis.  Op 10  mei, meldt ze trots, boekte ze grote vooruitgang op de interministeriële  conferentie personen met een handicap (de bijeenkomst van de bevoegde ministers  uit federale en deelstaatregeringen).  Die raakten toen akkoord over het  begrip “redelijke aanpassing”.

Waar gaat dit over?   Op het eind van de vorige federale regeerperiode,  raakte het ontwerp van antidiscriminatiewet in extremis toch aangepast met  een amendement over de “redelijke aanpassing”.  Die houdt in dat kleinere  en niet al te dure aanpassingen aan de werkpost geen excuus meer mogen zijn om  een persoon met een handicap niet in dienst te nemen of te houden.  Europa  verplichtte weliswaar dit in de wetgeving op te nemen, maar de toenmalige  meerderheid weerde dit af omdat ze vreesde dat dit haar antidiscriminatiewet zou  vertragen.  En die had een hoge electorale waarde.  Agalev- en CD&V-parlementairen  liepen vergeefs storm tegen deze vrees.  Uiteindelijk drukten toenmalig  regeringscommissaris Greet van Gool en minister Frank Vandenbroucke het  amendement door.

Nu is die wet er, sinds 23 februari 2003, maar de uitvoeringsbesluiten ontbreken  nog.  En voor die er kunnen komen, moeten federale staat en deelstaten het  eerst eens worden over de definitie van “redelijke aanpassing”.  Dat is dus  gebeurd.  Eén steen is verlegd.  Er moeten er nog 99 andere verlegd  worden.

Een ervan is dat voor gezichtsgehandicapten die een hond nodig hebben, moet  uitgeklaard worden wanneer een hond officieel een geleidehond is: wat moet hij  kunnen inzake gedrag en hygiëne voor hij mee het bedrijf en het  bedrijfsrestaurant binnen mag?   Federale en deelstaatoverheden zijn het  eens geraakt over de oprichting van een werkgroep die moet vastleggen wie hoe  gaat bepalen welke dressuurscholen erkend worden voor de opleiding van zulke  honden.

Staatssecretaris Katleen Van Brempt is aan een ander titanenwerk begonnen.   De actieve welvaartsstaat van Frank Vandenbroucke stoot op het gegeven dat de  verzekeringen voor arbeidsongevallen en beroepsziekten effectief in elkaar  zitten zoals professor Josse Van Steenberge (UA) al decennia aanklaagt: “Ze  maken het makkelijk dat slachtoffers levenslang slachtoffer blijven en een  vergoeding trekken; als ze terug aan het werk willen, veroorzaken ze alleen maar  last”.

Van Brempt heeft zich voorgenomen dit te keren.  Wie wil werken, moet  kunnen werken, is het devies.  Ze gaat de opdracht van het Fonds voor  Arbeidsongevallen en het Fonds voor Beroepsziekten uitbreiden zodat het  begeleiden van slachtoffers naar werk en het vinden en financieren van  opleidingen ook tot taak hun behoort.

Voor verpleegkundigen met rugklachten (die niet in aanmerking komen voor  uitkeringen van de beroepsziekten) zet ze een experiment op om hen te herscholen  voor andere functies of hen hulpmiddelen aan te reiken om de huidige job te  kunnen blijven uitoefenen.

Rudy Demotte, federaal minister van Sociale Zaken van zijn kant, heeft tot  opdracht alle inactiviteitsvallen of werkloosheidsvallen in de ziekte- en  invaliditeitsuitkeringen weg te werken.  Ook dat vergt zwaar sleutelwerk.   Een invalide die terug aan het werk gaat, verliest vaak inkomen en ook nog het  recht op een sociaal telefoontarief of op verhoogde kinderbijslag.  De  regelgeving is hopeloos ingewikkeld.

De grootste stap werd eind vorig jaar gedaan in Vlaanderen.  Eind december  2003 ondertekenden de Vlaamse werkgeversorganisaties en vakbonden met de Vlaamse  minister Renaat Landuyt een platformtekst waarin ze afspraken, zich de komende  jaren in te zetten voor duizenden arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten.   De organisaties krijgen daarvoor extra personeel en middelen.  Het doel is  dat die groep over een aantal jaren “evenredig participeert” aan de  arbeidsmarkt, zoals een Vlaams decreet in het vooruitzicht stelt.

Een gelijkaardig protocol over de evenredige participatie van allochtonen aan de  arbeidsmarkt dat een jaar eerder gesloten werd, heeft al honderden extra jobs  opgeleverd.

Maar om die jobs te kunnen aannemen, zullen gehandicapten soepeler dan nu het  geval is, hulpmiddelen moeten kunnen aanschaffen.  Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap dat  daarvoor verantwoordelijk is, worstelt met enorme files daarvoor.  En de  aanvragers met kafkaiaanse dossiers.

Het beleid wil wel, maar vordert maar matig.

Guy TEGENBOS

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 15. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 16. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 19. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 20. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 21. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 22. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 23. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 24. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 25. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 26. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 27. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 28. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 29. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 30. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 31. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 32. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 33. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 34. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 35. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 36. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 37. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 38. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 39. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 40. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 41. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 42. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 43. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 44. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 45. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 46. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 47. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 48. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 49. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 50. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 51. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 52. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 53. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 54. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 55. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 56. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 57. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 15:09