“Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”

“Laten we ons over de principiële discussie van zo’n aparte databank heen zetten. We zitten met een groep allochtonen en arbeidsgehandicapten die willen werken maar geen job vinden, en werkgevers die zeggen dat ze die mensen evenmin vinden.”

BRUSSEL

DE opdrachthouder Emancipatiezaken bij de Vlaamse overheid, Ingrid Pelssers, zegt wat blij te zullen zijn als de VDAB een aparte databank voor zowel allochtonen als personen met een handicap kan starten. “Het zou een enorme oplossing zijn voor een zeer reëel probleem van een groep mensen die geen werk vinden.”

Volgens Pelssers zal de databank ook komaf maken met de kritiek van werkgevers dat ze de doelgroepen niet kunnen vinden. Bij het intakegesprek bij de VDAB zullen zowel allochtonen als personen met een handicap van het voornemen van de databank op de hoogte worden gebracht. Het is volgens Pelssers de bedoeling dat de werkzoekenden ook inspraak kunnen krijgen. “Over het wat en hoe wordt nu een antwoord gevraagd aan de Privacycommissie.”

De gedelegeerd bestuurder van de VDAB, Fons Leroy, noemt de databank een ideaal instrument om vraag en aanbod eindelijk goed te kunnen matchen. Zowel de personen met een handicap als de allochtonen zullen ook voorkomen in de databank met werkzoekenden waarin geen onderscheid gemaakt wordt naar etnische afkomst of handicap.

Volgens Leroy is het ook duidelijk dat de namen uit de aparte databank in eerste instantie alleen voor alle Vlaamse overheidsinstanties zijn. Voor de privésector verkiest de administrateur-generaal het eerder gecreëerde Jobkanaal als instrument. Jobkanaal is en samenwerkingsakkoord tussen VDAB, Vlaamse overheid en de werkgeversorganisaties Voka en Unizo.

De deeldatabank voor allochtone sollicitanten en mensen met een handicap is volgens Leroy een onderdeel van het VDAB-engagement ‘Wervend werven’. De VDAB geeft bedrijven die zich geëngageerd hebben om te werken rond diversiteit, de kans om hun vacatures door te plaatsen op sites van diverse organisaties. Dat zal in eerste instantie gebeuren bij de zelforganisatie KifKif.

Er zijn volgens Leroy ook al partnerschappen met het Vlaams Minderhedencentrum, het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen, het Internationaal Comité en het Vlaams Patiëntenforum.

De Turkse Unie en de Federatie van Marokkaanse Verenigingen gaan akkoord met het project, maar moeten de overeenkomst nog tekenen. De Vlaamse Onderwijsraad en Seniorjob hebben om meer uitleg gevraagd. Leroy wil ook de burgerrechtenorganisatie Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap (GRIP) betrekken.

Al die organisaties zullen volgens Leroy veel meer geïnformeerd worden over jobs voor kansengroepen en zullen omgekeerd ook kandidaten kunnen voorstellen. Het is wel niet de bedoeling dat zij toegang krijgen tot de speciale databank.

Volgens Ingrid Pelssers is een hogere versnelling voor de Vlaamse overheid alleszins nodig. “De Vlaamse overheid zal het vooropgestelde streefcijfer van 4,5 procent personeelsleden met een arbeidshandicap tegen 2010 niet halen zonder bijkomende acties. Dat geldt ook voor allochtonen: in 2015 wil de Vlaamse regering 4 procent allochtonen onder haar personeelsleden tellen.”

In absolute cijfers gaat het om ongeveer 1.800 en 1.600 werknemers.

De vraag of de Vlaamse overheid op dit moment een voorbeeld is voor meer diversiteit en gelijke kansen, moet volgens Pelssers met ja en neen worden beantwoord. De Dienst Emancipatiezaken zegt dat het vooral misloopt bij de aanwerving van personen met een handicap en allochtonen. “Er stellen zich te weinig allochtonen kandidaat voor jobs bij de Vlaamse overheid. Uit onderzoek blijkt dat ze zich weinig aangesproken voelen tot werken bij de overheid. De overheid moet haar jobs meer en beter bekendmaken via gerichte doelgroepcommunicatie.”

Pelssers wrijft de selectieverantwoordelijken van de Vlaamse overheid ook aan examens op te zetten die bij de kandidaten niet nagaan of ze competent zijn voor een vacature. De overheid werkt volgens haar nog te veel met generieke examens met duizenden kandidaten, om geschikte personen te vinden. Allochtonen en gehandicapte kandidaten ondervinden volgens haar nadeel van die generieke examens.

De opdrachthouder Emancipatiezaken is wel verheugd over het feit dat acht op de tien overheidsdiensten nu een diversiteitplan maken, maar zegt dat de kwaliteit toch nog erg verschilt. “Een groot aantal van de plannen is te vaag. Er is ook een probleem met de meetbaarheid van de doelstellingen. Dat maakt het moeilijk om te beoordelen of de voornemens werden gerealiseerd.”

http://www.bestuurszaken.be/
http://www.standaard.be

Guy FRANSEN

Bron: De Standaard, 21 februari 2007

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 15. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 16. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 17. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 18. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 19. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 20. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 21. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 22. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 23. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 24. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 25. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 26. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 27. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 28. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 29. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 30. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 31. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 32. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 33. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 34. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 35. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 36. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 37. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 38. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 39. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 40. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 41. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 42. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 43. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 44. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 45. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 46. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 47. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 48. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 49. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 50. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 51. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 52. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 53. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 54. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 55. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 56. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 57. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 28 september 2015 – 16:07