Aanwerven andersvaliden loont

Bron: De Financieel Economische Tijd
19 november 2003

Enkele grote multinationale ondernemingen engageren zich om meer andersvaliden  in te schakelen.  Zij doen dat naar aanleiding van het Europees Jaar voor  Personen met een Handicap.  Het in dienst nemen van andersvaliden moet de  sociale en economische integratie van de 37 miljoen Europese mensen met een  handicap bevorderen.  Alle inspanningen ten spijt blijkt er nog een lange  weg te gaan.  Slechts weinig bedrijven werven andersvaliden aan.  Maar  ook het aantal andersvalide kandidaten is aan de lage kant.

 

Het loopt in Vlaanderen nog niet zo vlot met de tewerkstelling van  andersvaliden.  Vorige week nog bleek uit berekeningen van het Steunpunt  Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) dat van alle andersvaliden of mensen  tussen 15 en 64 jaar met een langdurig gezondheidsprobleem in 2002 maar 45,7  procent aan het werk was.  Bij mensen zonder handicap is dat 66,8 procent,  bijna de helft meer.

Intussen kan niemand ontkennen dat de tewerkstelling van andersvaliden steeds  meer in de belangstelling staat, en niet alleen omdat 2003 nu toevallig het  Europees Jaar voor Personen met een Handicap is.  één van de partijen die  daar een bemiddelende en bepalende rol in kan spelen, is ongetwijfeld de  interimsector.  In 2001 lanceerde het uitzendbedrijf Manpower zijn divisie  Unlimited, gespecialiseerd in de selectie en rekrutering van mindervaliden.   ‘Kandidaten schrijven zich gratis in en wij zetten hun sterke eigenschappen in  de verf, luisteren naar hun verwachtingen en gaan op zoek naar de job die bij  hen past’, vertelt Marc Vandeleene, de marketing manager bij Manpower.   ‘Bedrijven die een andersvalide aanwerven, krijgen ook ondersteuning bij de  afhandeling van de praktische en administratieve formaliteiten.’

‘Werkgevers en andersvaliden komen elkaar zelden tegen op de reguliere  arbeidsmarkt.  Veel bedrijven zijn ook niet voorzien op de aanwezigheid van  andersvaliden.  Daarnaast vrezen veel werkgevers dat de aanwerving van  andersvaliden problemen veroorzaakt met de integratie.  Een beetje  positieve discriminatie mag dus wel.  Ook al ligt de focus op de  competenties van de kandidaten.  De echte remmen zijn minder van praktische  aard, maar veeleer psychologisch.’

‘Bij de lancering van Manpower Unlimited mikten we op vaste jobs.  Maar al  vlug bleek dat werkgevers aarzelen om meteen een contract van onbepaalde duur af  te sluiten en het liever eerst proberen via een uitzendcontract.’

Betere producten

‘Er is veel voor te zeggen om mensen met een handicap in te schakelen’, zegt ook  Karla Bousquet, de diversiteitsmanager bij IBM EMEA.  ‘Het verrijkt niet  alleen de beschikbare competenties van de organisatie, het levert ook meer  gebruiksvriendelijke technologie op.  Het team dat de Homepage reader  ontwikkelde, een webbrowser aangepast voor blinden en slechtzienden, stond  onder leiding van een blinde Japanse vrouwelijke ingenieur, Chieko Asakwa.   Bovendien is ze de negende IBM-werknemer die een plek veroverde in de ‘Women in  Technology International Hall of Fame’.’

 

Diversiteit is al lang ingeburgerd bij de computergigant.  Diversiteit en  een gelijkekansenbeleid maken sinds 1953 deel uit van de bedrijfswaarden.   Toch wachtte IBM niet tot dan om de bonte samenstelling van de maatschappij ook  op de werkvloer te introduceren.  ‘In 1935 werd de eerste vrouwelijke  werknemer aangeworven.  Die kreeg hetzelfde loon als haar mannelijke  collega’s.  In 1942 engageerde IBM een blinde psycholoog die 181 werknemers  met een handicap moest aanwerven.  Nog een jaar later opende het  computerbedrijf in New York een trainingscentrum voor 600 mensen met een  handicap.  Ook andere minderheidsgroepen kregen zeer snel een kans in het  bedrijf’, somt Bousquet op.  In België werkt IBM met tal van andere  bedrijven samen om gelijke kansen te creëren voor andersvaliden.  ‘De VZW  Gehandicapten en Informatica bestaat al 15 jaar’, vult Philippe Borremans, de  manager public relations bij IBM-België, aan.  In 1988 richtte IBM België  het nationaal centrum voor ondersteuning van personen met een handicap op.   Dat heeft tot doel andersvaliden te helpen met behulp van de informatica.   Een viertal jaar later werd de groep omgevormd tot een aparte VZW, maar ze bleef  gevestigd in de lokalen van IBM.  De opdracht van de VZW is drieledig:  informeren over softwareproducten, opleiding en herintegratie van de  mindervalide.

Maar waarom zouden bedrijven andersvaliden aanwerven?   Het beeld bestaat  dat niet elke andersvalide even productief is als zijn valide medemens.   ‘Personen met een handicap zijn doorgaans sterk gemotiveerd en dat compenseert  vaak hun lagere productiviteit.  Toch is een mindervalide niet altijd  minder productief.  Een werknemer in een rolstoel doet een administratieve  job in hetzelfde tempo als zijn valide collega.  Bovendien voorziet de  overheid in compensaties en loonsubsidies als een werknemer minder productief is  door zijn handicap’, aldus Vandeleene.

Geen liefdadigheid

Vorige week zetten de organisatoren van het Europees Jaar voor Personen met een  Handicap de acties van hun privé-partners in de schijnwerpers.   Ondernemingen zoals HP, Manpower, IBM, Microsoft, Schindler, Volkswagen, Adecco,  Sony, Accor, UITP, Fiat en McDonald’s lichtten er hun cases toe.  Zij  benadrukten dat hun acties niet ingegeven zijn door liefdadigheid, maar door een  puur bedrijfseconomische logica.  Mensen met een handicap vormen als  arbeidskracht en als consument een groot potentieel voor bedrijven.  De  Europese Unie telt naar schatting 37 miljoen personen met een handicap of 10  procent van de beroepsactieve bevolking.  Daar niet uit rekruteren zou  beteken dat een gigantisch potentieel aan capaciteiten links blijft liggen.   Het in dienst nemen van andersvaliden versterkt ook het sociale imago van de  onderneming.  Wat de aantrekkelijkheid van de onderneming in de ogen van  consumenten én potentiële werknemers verbetert.

 

Uit statistieken blijkt dat werknemers met een handicap gemiddeld een kwart  minder verdienen dan validen.  Overigens wordt het merendeel mindervalide  tijdens zijn beroepsleven.  Meer dan een derde van de werknemers tussen 50  en 65 jaar kampt met een of andere handicap.  Daarenboven hebben mensen met  mentale problemen en leermoeilijkheden tot 30 procent minder kans om werk te  vinden dan mensen met een fysieke handicap.

Hoewel steeds meer bedrijven de diversiteitsgedachte genegen zijn, blijft de  praktijk vaak beperkt tot het inschakelen van vrouwen en andere kansengroepen,  zoals allochtonen en laaggeschoolden.  Mensen met een handicap vallen nog  te vaak uit de boot.  Ook Vandeleene denkt dat het beter kan.  ‘Tot  nog toe vonden een vijftigtal andersvaliden een job via Manpower Unlimited.   Dit is veel te weinig.  Maar we geven niet op.  We blijven bedrijven  sensibiliseren.  Ook bieden we ons aan als tussenpersoon.  We doen de  selectie en nemen alle administratieve rompslomp voor onze rekening.   Daarnaast helpen we bij de integratie van de nieuwe werknemer.  Maar opdat  ons project echt zou lukken, moeten we ook geslaagde voorbeelden kunnen tonen.’   Ook de conjunctuur beïnvloedt het succes negatief.  De aanwervingen staan  bij veel bedrijven op een laag pitje.  ‘Maar slechts weinig andersvaliden  solliciteren voor een reguliere job.  Sommigen verliezen bepaalde rechten  als ze gaan werken.  Anderen beschikken niet over de nodige competenties  omdat ze te weinig opleidingskansen gekregen hebben.  Nog anderen hebben te  weinig zelfvertrouwen.’

Hilde VEREECKEN
Tom MICHIELSEN

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 2. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 3. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 4. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 5. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 6. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 7. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 8. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 9. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 10. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 11. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 12. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 13. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 14. Vlaanderen moedigt mensen met handicap aan28-09-2015 04:09:27
 15. Gehandicapte kan meer bijverdienen28-09-2015 04:09:27
 16. Mandaila wil meer mensen met handicap aan het werk28-09-2015 04:09:27
 17. Werken met een handicap – Amper 1 op 5 gehandicapten vindt werk28-09-2015 04:09:27
 18. Werken als gehandicapte/allochtone persoon28-09-2015 04:09:27
 19. VDAB biedt mensen met handicap en allochtonen aan28-09-2015 04:09:26
 20. “Aparte databank lost probleem van werkzoekenden én werkgevers op”28-09-2015 04:09:26
 21. Behangen met één arm28-09-2015 04:09:26
 22. Folder: Tewerkstelling personen met een handicap naar de VDAB28-09-2015 04:09:26
 23. Folder VDAB: ook voor personen met een handicap28-09-2015 04:09:26
 24. Bevoegdheden tewerkstelling bij handicap herschikt28-09-2015 04:09:26
 25. Veel bedrijven willen wel allochtonen en gehandicapten in dienst nemen, maar vinden ze moeilijk28-09-2015 04:09:26
 26. Selor geeft Wheelit een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:25
 27. Jobkanaal krijgt niet genoeg kansengroepen aan het werk28-09-2015 04:09:25
 28. Sollicitanten met handicap krijgen gratis video-cv28-09-2015 04:09:25
 29. Hoe integreert u een gehandicapte in de onderneming?28-09-2015 04:09:25
 30. Te beledigend voor de radio – Mensen met een handicap kunnen echt wel tegen een stootje28-09-2015 04:09:25
 31. Vlaanderen haalt eigen norm onderuit: Streefcijfer voor mensen met handicap blijkt onhaalbaar28-09-2015 04:09:25
 32. Reclamespot voor beschutte werkplaatsen uit de ether28-09-2015 04:09:25
 33. Ook in privé vordert diversiteit te traag28-09-2015 04:09:25
 34. 47 procent van mensen met een handicap heeft job in EU28-09-2015 04:09:25
 35. Te weinig jobs voor Vlamingen met arbeidshandicap28-09-2015 04:09:25
 36. Werknemers met handicap onvoldoende aan bod bij Vlaamse overheid28-09-2015 04:09:25
 37. Federale overheid heeft geen plaats voor andersvaliden28-09-2015 04:09:25
 38. Ik wil gaan werken, wat met mijn tegemoetkoming?28-09-2015 04:09:25
 39. Antwerpen laat alleen gehandicapten solliciteren voor job28-09-2015 04:09:25
 40. Jobpremie voor handicap maakt het alleen maar erger28-09-2015 04:09:25
 41. ‘Vraag naar gehandicapte is publiciteitsstunt’28-09-2015 04:09:25
 42. “Rugzakje” voor mensen met een arbeidshandicap op komst28-09-2015 04:09:25
 43. Vlaanderen werft gehandicapten aan zonder examen28-09-2015 04:09:25
 44. Helft vacatures raakt niet bij sollicitanten (o.a. met een handicap)28-09-2015 04:09:25
 45. Gehandicapte werknemer betekent vaak meerwaarde voor onderneming28-09-2015 04:09:25
 46. Brailleliga focust op tewerkstelling28-09-2015 04:09:24
 47. Pool H geeft de tewerkstelling van personen met een handicap in Brussel een duwtje in de rug28-09-2015 04:09:24
 48. Brailleliga – Zoekt u een job? Onze jobcoaches kunnen u helpen!28-09-2015 04:09:24
 49. Brailleliga – Werken28-09-2015 04:09:24
 50. Video: Werkgevers aan het woord (Frans/Nederlandstalig)28-09-2015 04:09:24
 51. ‘Werk is meest onderschatte geneesmiddel’28-09-2015 04:09:24
 52. vzw FeGOB – Federatie Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling28-09-2015 04:09:24
 53. “Mensen met beperking kunnen ook ondernemen28-09-2015 04:09:24
 54. Een nieuwe brochure om alles te weten te komen over arbeidspostaanpassingen28-09-2015 04:09:24
 55. Nieuwe beroepsportretten online28-09-2015 04:09:24
 56. Jobs voor blinden en slechtzienden28-09-2015 04:09:24
 57. Ondersteuning mogelijk naar de arbeidsmarkt voor laatstejaarsstudenten28-09-2015 04:09:24
 58. Infofiche Begeleid Werk VZW de Markgrave28-09-2015 04:09:23
 59. Het schrijven van een overtuigende motivatiebrief17-07-2015 12:07:22
 60. Te veel belemmeringen op de weg naar werk als personen met een arbeidshandicap ziek zijn!12-05-2015 12:05:24
 61. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer07-05-2015 03:05:09
 62. Premie voor personen met een handicap zit in de lift07-04-2015 06:04:56
 63. Gehandicapten dupe Vlaamse besparingen26-02-2015 09:02:25
 64. Personen met een arbeidshandicap ervaren te veel belemmeringen op hun weg naar werk17-01-2015 09:01:30
 65. Vlaams Parlementslid Martine Fournier stemt voor meer aandacht voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking21-12-2014 12:12:11
 66. België: Arbeidspostaanpassingen voor blinden en slechtzienden22-11-2014 09:11:11
 67. Aanwerven andersvaliden loont08-06-2011 07:06:38
 68. Blinden willen vooral toegang tot jobs08-06-2011 07:06:24
 69. Meer jobs voor gehandicapten08-06-2011 07:06:43
 70. Jobcentrum schoolt gehandicapten om tot informatici08-06-2011 07:06:00
 71. “Blinden en slechtzienden zijn gemotiveerde werknemers”08-06-2011 07:06:05
 72. Studiedag handenarbeid: Werk aan de winkel!08-06-2011 07:06:36
 73. Interimbureaus sceptisch tegenover visueel gehandicapten08-06-2011 06:06:54
 74. Gehandicapten naar normaal arbeidscircuit08-06-2011 06:06:06
 75. De Werkbank begeleidt gehandicapte werkzoekenden08-06-2011 06:06:59
 76. HP bouwt aan werkomgeving die voor iedereen toegankelijk is06-06-2011 04:06:18
 77. Beleid wil wel, maar lijkt vooral stenen in rivier te verleggen05-06-2011 03:06:24
 78. NETg ontwikkelt cursusmateriaal voor gehandicapten27-05-2011 12:05:48

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2011 – 07:13