Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar

De nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) brengt dit jaar veranderingen en onzekerheden met zich mee voor mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. De redactie van Bartiméus Expertisecentrum Werken vroeg de mening van voorzitter Raad van Bestuur van Bartiméus Tobias Witteveen over kansen en bedreigingen als het gaat om werk voor mensen met een visuele beperking.

Alle gemeenten in ons land nemen in de loop van dit jaar beslissingen over de manier waarop zij hun taak om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen precies gaan organiseren. De Wet werken naar vermogen, die in aantocht is, legt die taak voor alle groepen die dit etiket ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ dragen nadrukkelijk bij hen neer. Voor gemeenten is dit niet gemakkelijk als je bedenkt hoe verschillend de mensen zijn die tot deze groep worden gerekend, qua mogelijkheden om te werken. Sommigen hebben maar een klein duwtje in de rug nodig om een reguliere baan te vinden, anderen zijn zelfs met een groot arsenaal aan ondersteunende middelen nauwelijks in staat om aangepast werk te doen. De wettelijke opdracht van de gemeenten mag dan simpel en eenduidig zijn geformuleerd, maar daarachter tekent zich een heel diverse en diffuse werkelijkheid af. Die werkelijkheid eist een breed scala aan instrumenten om mensen te activeren, toe te rusten, te begeleiden en te ondersteunen en daarnaast een enorm gevarieerd werkaanbod. De beslissingen, die gemeenten moeten nemen over hun beleid om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, omvatten dus veel meer dan uitsluitend organisatorische maatregelen. Het gaat evenzeer om de bevordering van het passende werkaanbod en de inzet van de beste middelen om de ‘afstand tot de arbeidsmarkt’ effectief te overbruggen.

Nauwelijks kennis van mogelijkheden

Neem nou de groep slechtzienden en blinden. In kleine gemeenten zal het dan gaan om enkelingen, in grote gemeenten om honderden. Tegelijk is het een heel geschakeerde groep. Uit onderzoek is bekend, dat werkgevers nauwelijks kennis hebben van de arbeidsmogelijkheden van slechtzienden en blinden, laat staan van de voorwaarden die nodig zijn om deze mensen aan het werk te krijgen en te houden. Voor gemeenten zal dat niet anders zijn. Laten we eens inzoomen op twee situaties, een zogenaamde reguliere werksituatie ( zie: http://www.bartimeus.nl) en een situatie in de sociale werkvoorziening.

Eerste voorbeeld: Bartiméus.

In mijn eigen organisatie Bartiméus stellen we ons ten doel om 3% van de reguliere banen die wij bieden te laten bezetten door slechtzienden en blinden. Logisch voor een categorale dienstverlener, maar allerminst eenvoudig. Wij weten uit eigen ervaring, hoezeer dit beleid eisen stelt aan alle werkprocessen in de organisatie. Het is niet alleen een kwestie van mensen uit de doelgroep binnenhalen en, toegerust met de nodige technische hulpmiddelen, aan het werk zetten. Het gaat ook om het toesnijden van functies op de mogelijke taakvervulling van slechtzienden en blinden (op een functie waarvoor een rijbewijs wordt gevraagd zul je weinig slechtzienden en blinden krijgen), de bereidheid om rekening te houden met de belastbaarheid (allerlei aspecten van het werk, zoals het woon-werkverkeer, vragen veel meer energie van een slechtziende of blinde dan van een ziende werknemer), de gebruikte methodes en technieken in het bedrijf (het gebruiken van ontoegankelijke software kan voor een slechtziende of blinde het werk vrijwel onmogelijk maken), de wijze van communiceren in de organisatie (als de slechtziende of blinde werknemer niet kan delen in de gewone bedrijfscommunicatie wordt hij a.h.w. buiten de arbeidsgemeenschap gesloten), et cetera. Soms betekent dat voor ons als werkgever extra investeren, vaker draait het gewoon om oplettendheid.

Tweede voorbeeld: Proson BV, ons categorale sociale werkvoorzieningsbedrijf.

De mensen die bij Proson werken hebben allemaal een SW-indicatie, maar bijzonder is dat de helft van hen een visuele beperking heeft. De kunst van het bedrijf is de opdrachten die binnenkomen in zodanige werkvormen te gieten dat het werk door slechtzienden en blinden kan worden gedaan. De werkplaatsen hebben een aangepaste opzet en inrichting en bijzondere voorzieningen zijn getroffen voor fysieke toegankelijkheid, verlichting, akoestiek, aangepaste communicatievormen, et cetera. Proson is om die reden een bijzonder bedrijf binnen de sociale werkvoorziening. De ervaring leert, dat waar de specifieke aanpassing van het werk aan de mogelijkheden van slechtzienden en blinden en de bijzondere werkomstandigheden ontbreken, werken in de sociale werkvoorziening voor deze doelgroep onhaalbaar is. Feitelijk is de gehele sociale werkvoorziening dus voor slechtzienden en blinden gewoon onbegaanbaar terrein.

Kennisneming van deze voorbeelden kan bij gemeenten en werkgevers, ook al zijn zij nog zo gemotiveerd om iedereen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen, gemakkelijk de moed in de schoenen doen zakken. Slechtzienden en blinden kunnen in arbeidsmatig opzicht heel veel, maar er zijn ook gerichte voorwaardenscheppende en ondersteunende maatregelen nodig om hen een baan of ander zinvol werk te bieden en hen vervolgens ook op een goede manier aan het werk te houden. De kennis daarover is heel specifiek en dun gezaaid. Bartiméus is een van de weinigen die deze kennis in huis heeft, door de deskundigheid, ervaring en betrokkenheid van tientallen re-integratiespecialisten, low-vision experts, specialisten voor werkplekinrichting, beroepsopleiders, stagebegeleiders, arbeidsdeskundigen en ambulante dienstverleners. De kennis van al deze medewerkers wordt bovendien gedeeld, onderhouden en verder ontwikkeld in het Bartiméus Expertisecentrum Werken. Vanuit dat centrum wordt ook samen met wetenschappelijke instituten onderzoek op dit terrein gedaan. Steeds meer vervult het expertisecentrum de functie van landelijk kenniscentrum voor alle arbeidsvragen met betrekking tot werken met een visuele beperking.

Het heeft geen zin om de problemen die het aan het werk helpen en houden van slechtzienden en blinden kan meebrengen te bagatelliseren. Wij kunnen daar zelf als werkgever over meepraten. Dat neemt niet weg, dat het haaks op alle beleidsintenties van de Wet werken naar vermogen zou staan om vanwege die problemen de hele groep slechtzienden en blinden maar af te schrijven voor de arbeidsmarkt. Voor werkgevers en voor gemeenten is dat gewoon geen optie. En het hoeft ook geen optie te zijn, omdat de kennis om de goede omstandigheden te scheppen en de juiste ondersteuning te bieden voorhanden is. Wij als Bartiméus stellen er een eer in om die kennis in al zijn schakeringen actueel te houden, verder te ontwikkelen en ter beschikking te stellen. Als gemeenten, werkgevers en wij elkaar rond de vragen en behoeften van individuele slechtziende en blinde werkzoekenden weten te vinden, is hun afstand tot de arbeidsmarkt niet oneindig groot, maar heel wel overbrugbaar.

Tobias Witteveen, voorzitter Raad van Bestuur van Bartiméus

(Bron: Bartimeus.nl )

Bron: Bartiméus, http://www.bartiméus.nl, 19 januari 2012

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Een rolstoelvriendelijk trimsalon met blinde trimmer14-10-2019 06:10:44
 2. Slechte ogen, gouden handen: Harry maakt tafels en lampen op maat28-09-2019 06:09:07
 3. ‘Ik heb meer gezien dan de rest van de wereld’17-09-2019 05:09:49
 4. Vooroordelen tegenover slechtzienden13-09-2019 05:09:46
 5. “Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen”24-07-2019 07:07:36
 6. Nieuw expertisecentrum UWV voor werken met een visuele beperking12-06-2019 05:06:57
 7. Chinese blinde wil weleens iets anders dan masseren handicap26-04-2019 06:04:15
 8. Leerkracht Geert Maeckelbergh: Ik hou er niet van als mensen het blind zijn invullen in mijn plaats21-03-2019 07:03:23
 9. Slechtziende of blinde kandidaat kan veel meer dan werkgever denkt07-03-2019 07:03:40
 10. Slechtziende Mike (16) loopt stage bij bakkerij Assendelft: “Andere zintuigen gebruiken”09-02-2019 09:02:31
 11. Blinde bakker bij Brakenhoff gaat viral07-02-2019 07:02:59
 12. Blinde jongen stampt IT-bedrijfje uit de grond24-01-2019 07:01:24
 13. Melissantse is eerste blinde voetreflexzonetherapeut22-01-2019 06:01:35
 14. Blinde student (18) richt eigen IT-bedrijfje op: “Ik wil nóg eens bewijzen dat mijn handicap geen obstakel vormt”18-01-2019 06:01:51
 15. Severine is blind en administratief bediende13-12-2018 11:12:35
 16. Het verhaal van Nico, zwaar slechtziend, in behandeling voor leukemie en boss van een metalplatenfirma13-12-2018 08:12:47
 17. Zichtbaar in werk – Werken met visuele beperking: zo kan het!13-12-2018 08:12:31
 18. ‘Je moet geen gebarentaal kennen om een blinde aan te werven’30-11-2018 08:11:25
 19. Slechtziend en toch aan de slag! Zo overwonnen Evy en Cécile de obstakels29-11-2018 01:11:58
 20. Een andere kijk op werk28-11-2018 08:11:19
 21. Nieuw voorstel om meer mensen met een beperking duurzaam aan werk te helpen28-11-2018 08:11:10
 22. Blinden en slechtzienden moeten te veel obstakels overwinnen op arbeidsmarkt28-11-2018 08:11:12
 23. Staatssecretaris: ‘Het moet normaal worden dat je een collega hebt met een arbeidsbeperking’21-11-2018 11:11:30
 24. Victor vliegt blind op zijn talent17-11-2018 09:11:57
 25. Jongeren met arbeidsbeperking kunnen vaak niet werk behouden17-11-2018 08:11:59
 26. Collega met beperking is welkom (zolang het niet te veel moeite kost)16-11-2018 08:11:11
 27. Droombedrijf: Beperking gewenst!16-11-2018 08:11:19
 28. Henk Kortschot, de stem van het Slotervaartziekenhuis: ‘Het was een sociaal ziekenhuis, maar veel vertrouwen in een doorstart heb ik niet meer’09-11-2018 08:11:44
 29. Londerzeels bedrijf helpt slechtziende Nicolas na lange zoektocht aan ideale stageplaats06-10-2018 07:10:51
 30. Massagepunt – Een massagepraktijk in Gent10-09-2018 09:09:49
 31. Blinde informaticus start eigen zaak24-08-2018 06:08:57
 32. Tienduizenden jonggehandicapten extra genaaid13-05-2018 06:05:37
 33. 30.000 jonggehandicapten zitten zonder werk én uitkering13-05-2018 06:05:04
 34. Van Ark wil aanpassingen doen in plan arbeidsongeschikten26-04-2018 09:04:30
 35. Banenplan gehandicapten onder vuur26-04-2018 09:04:16
 36. Van Ark op zoek naar draagvlak voor banenplan26-04-2018 09:04:40
 37. Steeds meer jonggehandicapten zitten thuis zonder uitkering24-04-2018 07:04:27
 38. Twijfel knaagt aan kabinetsplan voor gehandicapten20-04-2018 08:04:56
 39. Floris is slechtziend en werkt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken14-04-2018 12:04:45
 40. Kabinetsplan werknemers met arbeidshandicap in strijd met mensenrechten14-04-2018 12:04:07
 41. Waarom hebben overheden zo weinig op met gehandicapten?13-04-2018 10:04:04
 42. ‘Kabinetsplan arbeidsgehandicapten in strijd met mensenrechten’12-04-2018 09:04:12
 43. Babbage biedt alternatief voor gebruikers van Cobra11-04-2018 10:04:14
 44. Werkgevers ‘daten’ er flink op los met arbeidsgehandicapten10-04-2018 07:04:05
 45. Participatie gehandicapten blijft achter bij rest bevolking09-04-2018 03:04:13
 46. Zelfs het zicht op zelfstandige toekomst voor blinde jongeman in gevaar door hoge eigen bijdrage06-04-2018 07:04:30
 47. Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen28-03-2018 08:03:38
 48. Kabinet wil één regeling voor loon arbeidsgehandicapten28-03-2018 08:03:23
 49. Werkgevers mogen mensen met handicap onder minimumloon gaan betalen27-03-2018 09:03:37
 50. Gemeentes halen quota voor mensen met handicap niet27-03-2018 08:03:31
 51. Slechtziende Floris wil werk!23-02-2018 08:02:43
 52. Lisanne (15) is blind maar mocht haar snuffelstage lopen in Theaterhotel Figi17-02-2018 01:02:13
 53. Brailleliga wil hotelreceptionisten aangepaste service laten aanbieden14-02-2018 08:02:01
 54. Vincent is slechtziend en acteur: ‘Ik heb helemaal geen last van mijn beperking’12-02-2018 11:02:46
 55. Novotel geeft goede voorbeeld met aangepaste service voor slechtzienden11-02-2018 08:02:46
 56. “Muziek duwt niemand in hokjes”28-12-2017 10:12:40
 57. Ik ben slechtziend maar niet achterlijk!21-12-2017 02:12:44
 58. Doof of blind en nooit opgeven: ‘Deze baan betekent heel veel’02-12-2017 09:12:13
 59. Het #B-Team komt je helpen – Afl. 1 Floris wil werk!07-10-2017 08:10:23
 60. Fietsenmakers Pim en Maik zijn blind: ‘Een wiel spaken? Gewoon een keer of vijftig oefenen’22-09-2017 01:09:08
 61. Plicht op aannemen gehandicapte10-09-2017 08:09:31
 62. Een masseur met veel passie06-09-2017 02:09:40
 63. Mensen met een functiebeperking vinden makkelijker een job14-07-2017 02:07:28
 64. Werk zoeken: Nationale Talentenbank voor personen met een handicap28-06-2017 11:06:07
 65. Blind op de beursvloer18-06-2017 04:06:39
 66. Gastblog Martine: Hoe doe jij dat? Trainingen geven als je blind bent18-06-2017 02:06:58
 67. Elselien uit Holten is een succesverhaal in Nijverdal17-06-2017 11:06:19
 68. Leraar Geert is blind: “Ik hoor het als ze niet opletten”17-06-2017 11:06:10
 69. Werken met een visuele beperking: Robert Goedhart17-06-2017 01:06:19
 70. ‘Straks heb ik geen collega’s meer die vragen hoe mijn weekend was’17-06-2017 01:06:53
 71. Marrits zoektocht naar werk17-06-2017 01:06:19
 72. Het leuke aan dit werk is, dat ik mag werken17-06-2017 01:06:22
 73. Broers starten kledinglijn16-06-2017 11:06:00
 74. ‘Ik zet nooit in mijn sollicitatiebrief dat ik slechtziend ben’16-06-2017 08:06:02
 75. CD&V wil dwingende quota om mensen met een beperking aan werk te helpen15-06-2017 07:06:37
 76. Een baan na topsport voor zwemster Marion15-06-2017 05:06:22
 77. Brailleregel en golden retriever mee naar het werk15-06-2017 03:06:26
 78. URconnected staakt activiteiten14-06-2017 09:06:53
 79. Blinde masseur: Onze handen zijn onze ogen14-06-2017 05:06:10
 80. Blinde Anna (22) opent eigen dierenpraktijk14-06-2017 03:06:45
 81. Annemarie: Mijn zicht is verslechterd, maar mijn visie is verbeterd13-06-2017 08:06:20
 82. ‘Zichtbaar in Werk’ helpt jongeren die slechtziend of blind zijn aan werk13-06-2017 04:06:50
 83. ‘Weinig werkgevers nemen arbeidsbeperkten aan’11-06-2017 10:06:32
 84. Mensen met een arbeidsbeperking op de ‘gewone’ werkvloer11-06-2017 09:06:59
 85. Werkplekaanpassing: Scripting en netwerkinstallaties11-06-2017 08:06:32
 86. De blinde die managers leert zien28-03-2017 08:03:06
 87. “Amper interesse in premies voor arbeidsgehandicapten”23-04-2016 07:04:39
 88. “Mijn ziekte houdt me niet tegen”01-04-2016 08:04:46
 89. Slechtziende Nele werkt als receptioniste in hotel30-03-2016 08:03:22
 90. Steeds meer gehandicapten geraken aan een job09-02-2016 01:02:48
 91. Masseren met bijna alle zintuigen04-02-2016 09:02:37
 92. Blinde telefonisten zijn commercieel interessant19-01-2016 08:01:20
 93. Ermelo – Visueel beperkten van belteam URconnected van start19-01-2016 08:01:48
 94. Het vak van rechter past mij naadloos05-01-2016 05:01:55
 95. Blinde automonteur29-12-2015 08:12:47
 96. Landelijke aandacht voor samenwerking URconnected en Bartiméus College16-12-2015 12:12:12
 97. Hoe voorkom ik overbelasting in mijn werk10-12-2015 09:12:58
 98. Kabeldoosmachine nieuwe uitdaging bij Proson28-09-2015 07:09:51
 99. ‘Proson moet goede voorbeelden bekendmaken’28-09-2015 07:09:51
 100. Proson maakt het ingewikkelde simpel28-09-2015 07:09:51
 101. Kompaan opent tweede vestiging in Ermelo28-09-2015 07:09:51
 102. Proson benoemt nieuwe directeur28-09-2015 07:09:51
 103. Politiek zet mensen met visuele arbeidsbeperking buitenspel28-09-2015 07:09:51
 104. Proson ondertekent intentieverklaring28-09-2015 07:09:51
 105. Ook voor slechtzienden en blinden is afstand tot arbeidsmarkt overbrugbaar28-09-2015 07:09:51
 106. Tweede Kamerfractie SGP bezoekt Proson28-09-2015 07:09:51
 107. Bartiméus: Tweede Kamerfractie SGP steunt Proson28-09-2015 07:09:51
 108. Baan voor alle blinden en slechtzienden28-09-2015 07:09:51
 109. Bon Appétit opent gastvrij de deur28-09-2015 07:09:50
 110. Proson vindt oplossing voor braille drukwerk28-09-2015 07:09:50
 111. Proson en GGz gaan strategisch samenwerkingsverband aan28-09-2015 07:09:50
 112. We stoppen pas als iemand goed op z’n plek zit28-09-2015 07:09:49
 113. Profiteren van de som der delen28-09-2015 07:09:49
 114. Uit onderzoek: slechtzienden en blinden willen presteren28-09-2015 07:09:49
 115. Website koppelt hoogopgeleide werknemer met beperking aan werkgever28-09-2015 07:09:49
 116. ‘Onbeperkt aan de Slag’ – Nieuw samenwerkingsverband voor inclusieve arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:49
 117. Studeer je en heb je een handicap? Vertel het hier!28-09-2015 07:09:49
 118. Vacaturebank JobAccept28-09-2015 07:09:49
 119. Werkervaring opdoen bij Bartiméus28-09-2015 07:09:49
 120. Vacaturebank JobAccept is ook een tool voor doven en slechthorenden28-09-2015 07:09:49
 121. Spotlight: Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:49
 122. Video-CV Noureddine Tamraoui – “Video-CV geeft een completer beeld van mij”28-09-2015 07:09:49
 123. Werken aan kwaliteit in PRIME-project: Locatie Bartiméus wil Internationaal keurmerk28-09-2015 07:09:49
 124. Het Denk Anders Debat28-09-2015 07:09:48
 125. CV uploaden bij “Visio Zicht op Werk”28-09-2015 07:09:48
 126. Slechtziend en aan het werk blijven. Nieuwe technologie biedt nieuwe mogelijkheden28-09-2015 07:09:48
 127. Bezoek arbeidsdeskundigen UWV bij Bartiméus28-09-2015 07:09:48
 128. Arbeidsdeskundigen maakten kennis met Bartiméus Werken28-09-2015 07:09:48
 129. Boeiend werkbezoek arbeidsdeskundigen NVvA28-09-2015 07:09:48
 130. Bartiméus blij met keurmerk bijscholing arbeidsdeskundigen28-09-2015 07:09:48
 131. Noureddine kiest voor Video-CV28-09-2015 07:09:48
 132. Bartiméus doet aan Functiecreatie28-09-2015 07:09:48
 133. Banen creëren voor mensen met arbeidsbeperking28-09-2015 07:09:48
 134. Talentmaximalisatie programma28-09-2015 07:09:48
 135. Met een visuele beperking toch aan het werk28-09-2015 07:09:48
 136. Meer bazen willen werken met gehandicapten28-09-2015 07:09:47
 137. Ook voor slechtzienden plek op de arbeidsmarkt28-09-2015 07:09:47
 138. “Ga je droom achterna”28-09-2015 07:09:47
 139. Wat wordt jouw volgende baan?28-09-2015 07:09:47
 140. Voorlopig geen zicht op verlenging ‘Nieuw zicht op werk’28-09-2015 07:09:47
 141. Succesvolle pilot helpt blinden aan baan28-09-2015 07:09:47
 142. Ook hond handicap voor baan blinde28-09-2015 07:09:47
 143. Visusrijk – het netwerk van rijksambtenaren met een visuele beperking – http://www.visusrijk.nl28-09-2015 07:09:47
 144. Meer mensen met beperking bij regulier bedrijf28-09-2015 07:09:47
 145. Magazine UWV Perspectief ook voor mensen met visuele handicap28-09-2015 07:09:47
 146. Sociale bedrijven doen ‘t goed – NOS28-09-2015 07:09:47
 147. Wajongers presenteren radioprogramma bij Werken.FM”Wat Nou Wajong?!”28-09-2015 07:09:46
 148. Gouden vingers volgens de coureurs”28-09-2015 05:09:46
 149. Dienst Inlichtingen Belgacom28-09-2015 05:09:46
 150. Koninklijke Visio enthousiast over samenwerking met QoQo Massage28-09-2015 05:09:46
 151. Contactcenter SITEL voert progressief diversiteitsbeleid28-09-2015 05:09:46
 152. “Dankzij gouden handen”28-09-2015 05:09:46
 153. 27 nationaliteiten en een hond28-09-2015 05:09:46
 154. Chinese blinden worden masseur28-09-2015 05:09:46
 155. Herinnering aan de blinde sigarenwinkelier28-09-2015 05:09:46
 156. ‘Aan telefoon hoor ik meer dan u’ – William Windels kan goed luisteren, maar niet zien28-09-2015 05:09:46
 157. ‘Ik kan niet leven zonder me nuttig te maken’28-09-2015 05:09:46
 158. Blinde telefonist Martin met pensioen28-09-2015 05:09:46
 159. Blinden luisteren af voor politie28-09-2015 05:09:46
 160. Iris bezoekt de werkplek van Henk Kortschot28-09-2015 05:09:46
 161. Blind én marktkramer28-09-2015 05:09:46
 162. Jaap Wortel – Blind, maar niet hulpeloos28-09-2015 05:09:46
 163. Chairmen At Work28-09-2015 05:09:46
 164. Van Diest naar Brugge voor een job28-09-2015 05:09:46
 165. “Drie dagen per week drink ik niet”28-09-2015 05:09:45
 166. In de klas – Zoek de handicap28-09-2015 05:09:45
 167. Leerkracht Visio verkozen tot brailledocent van het jaar28-09-2015 05:09:45
 168. Limburgse hogescholen belonen uitzonderlijke studenten28-09-2015 05:09:45
 169. Bijna Blinde Jelle studeert af als leraar aan PHL28-09-2015 05:09:45
 170. Bijna blinde Jelle start als leerkracht28-09-2015 05:09:45
 171. De zoete wraak op de leerkrachten28-09-2015 05:09:45
 172. Blinde Italiaanse assistente geeft les28-09-2015 05:09:45
 173. Meester Pol is blind maar geeft toch les in de lagere school28-09-2015 05:09:45
 174. Bijna blinde Benedickt runt zaak in werkkleding28-09-2015 05:09:45
 175. Blinde Europese modedesigner maakt Amerikaans debuut28-09-2015 05:09:45
 176. Handenarbeid28-09-2015 05:09:44
 177. Blinde architect laat zich inspireren door verlies28-09-2015 05:09:44
 178. Blinde restaureert piano O.-L.-V.-Waver28-09-2015 05:09:44
 179. Blinde aannemer bouwde brug28-09-2015 05:09:44
 180. Wim Brocatus over zijn brommerongeluk, de blindenschool en ‘zijn’ machine28-09-2015 05:09:44
 181. Blinde monteur happy in ‘t noorden28-09-2015 05:09:44
 182. Uttam ziet geen kip … maar is toch kippenboer28-09-2015 05:09:44
 183. Blinde Bart Hickey sleutelt aan auto’s28-09-2015 05:09:44
 184. Blinde Chinese wordt via Trans World Radio huiskerkleider28-09-2015 05:09:44
 185. Blinde automonteur28-09-2015 05:09:44
 186. Pai, de blinde huiskerkleider China28-09-2015 05:09:44
 187. Blinde beiaardier maakt indruk28-09-2015 05:09:44
 188. Aan het woord: Annemarie Nodelijk28-09-2015 05:09:44
 189. Borstkanker opsporen28-09-2015 05:09:44
 190. Modeontwerpster verloor zicht maar niet haar ambitie28-09-2015 05:09:44
 191. Fingerspitzengefühl – Blinde vrouwen ingezet bij het opsporen van borstkanker28-09-2015 05:09:44
 192. Blinde vrouwen sporen tumoren op28-09-2015 05:09:44
 193. De blinde Rebecca is al jaren aan de slag als dierenartsassistente28-09-2015 05:09:44
 194. Blinde vrouw voorzitter senaat Barbados28-09-2015 05:09:43
 195. Waarde redactie28-09-2015 05:09:43
 196. Als slechtziende of blinde carrière maken? Het kan!28-09-2015 05:09:43
 197. Veel onbegrip en praktische bezwaren rondom slechtziendheid op de werkvloer28-09-2015 05:09:43
 198. Antwerpen krijgt blinde rechter28-09-2015 05:09:43
 199. ‘Een trilling in de stem verklapt soms meer dan een gezicht’28-09-2015 05:09:43
 200. Eerste blinde rechter28-09-2015 05:09:43

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2018 – 19:27