Er is nog een gebrek aan bewustwording

Mensen met een zintuiglijke beperking staan vaak aan de zijlijn.

De arbeidsmarktpositie van mensen die ernstige problemen hebben met horen of zien, kan worden verbeterd door bijvoorbeeld duidelijke communicatie op de werkvloer en praktische aanpassingen van de werkplek. En dat is hard nodig, want wie een ( ernstige) zintuiglijke beperking heeft staat nog vaak aan de zijlijn.

“Mensen met een zintuiglijke beperking willen vaak graag werken, maar hun arbeidsparticipatie si erg laag. Daarmee gaat het helaas gewoon niet goed. Deze mensen ervaren aanzienlijke drempels in het vinden en behouden van werk. Werkgevers geven aan het belangrijk te vinden om werknemers met een zintuiglijke beperking aan te nemen, maar in de praktijk blijkt dat niet vanzelf te gaan.” Dat zegt onderzoeker Jill Knapen van het in gezondheidszorg gespecialiseerde onderzoeksinstituut.

Nivel

Zij is een van de acteurs van de handreiking ‘het werkt anders’, die Nivel in het najaar van 2020 publiceerde in opdracht van het college voor de rechten van de mens. Hierin wordt aan de hand van de grootste knelpunten en zes oplossingen aangegeven hoe de arbeidsdeelname van mensen met een auditivie of visuele handicap kan worden bevorderd. “In ons voorwoord zeggen we dat voor een inclusieve arbeidsmarkt iedereen aan zet is. Alle partijen moeten ervoor openstaan en hun best doen, want er is veel mogelijk.” Knapen hoopt met de handreiking hieraan een steentje bij te dragen. “Deze publicatie is echt bedoeld voor een breed publiek.”

De groep mensen met een zintuiglijke beperking is omvangrijk. Ongeveer 4,7 procent van de beroepsbevolking heeft visusklachten en ongeveer 3,3 procent een beperking in het horen , heeft het centraal bureau voor de statistiek van 2016 becijferd. Een combinatie van beide komt ook regelmatig voor. In totaal gaat het om ruim achthonderdduizend mensen.

Sneller

Arbeidsdeskundige Michel van Lookeren ondersteunt vanuit zijn eigen Buro Obol al bijna een kwart eeuw mensen met een visuele handicap. Hij wijst erop dat slechts 30 procent van het betaald werk heeft. “Dat si al jaren een probleem.” Van Lookeren is van jongs af aan slechtziend en sinds een paar jaar blind. De toenemende eisen op de arbeidsmarkt maken de situatie er niet rooskleuriger op. “Veel werkzaamheden worden visueler en sneller. Het handelingstempo van visueel gehandicapten is toch langzamer. Dat merk ik zelf. Ik werk met braille en spraak software en kan het allemaal wel aan, mede door mijn grote ervaring. Maar ik scan niet zo vlug dossiers als arbeidsdeskundigen die kunnen zien.”

Toch is er wel een en ander ten goede veranderd ten opzichte van een paar decennia geleden, merkt Van Lookeren op. “Ik stond er helemaal alleen voor, toen ik op mijn vierentwintigste na het intrekken van mijn uitkering de arbeidsmarkt betrad. Ik wist niet hoe een cv eruit moest zien en wat ik in een sollicitatiegesprek moest vertellen. Nu worden mensen met een zintuiglijke beperking begeleid door UWV en reïntegratiebedrijven bij het vinden van werk. Ook zijn er subsidiemogelijkheden.”

De corona tijd zorgt extra uitdagingen volgens de arbeidsdeskundige Ingrid Philippen, die voornamelijk mensen met een auditieve beperking helpt. Zij werkt bij Werkpad, het re-integratie-onderdeel van de instellingen Bartiméus en Kentalis. “veel doven en slechthorende zouden op zich hun werk nog kunnen doen, maar kunnen door de mondkapjes niet meer horen of liplezen wat anderen zeggen. Dat is op te lossen door iedereen doorzichtige schermen te laten dragen. Heel wat werkgevers werken daaraan echter niet mee.”

Concentreren

Thuiswerken en online overleg bieden enig soelaas, zegt Philippen. “Onderschat echter niet hoe vermoeiend digitale gesprekken zijn. Daar hebben gewone medewerkers al last van, maar slecht of niet horen gaat gepaard met een beperking van de energetische belasting. Auditief gehandicapten moeten zich zeker bij online gesprekken enorm concentreren om te kunnen volgen wat er wordt gezegd.”

Mensen met een visuele en een auditieve beperking hebben volgens Knapen grotendeels vergelijkbare problemen op de arbeidsmarkt. Zo vinden beide groepen dat de wet-en regelgeving op sociaal terrein onduidelijk si en hebben ze behoefte aan een centraal informatiepunt. Ook is er een gebrek aan kennis en ervaring bij werkgevers. Bij het onderzoek zijn ook enkele verschillen gevonden. Deze zijn meestal het gevolg van factoren die specifiek met de beperking te maken hebben, licht Knapen toe. “Mensen met een auditieve beperking hebben bijvoorbeeld vaak moeilijkheden in de communicatie met horende collega’s. Ook lopen zij het risico informele informatie te missen.”

Een gebrek aan bewustwording loopt als een rode draad door de handreiking. “De meeste mensen hebben gewoon geen ervaring met het werken met iemand met een zintuiglijke beperking. Dat maakt het voor hen moeilijk om zich in te leven in de ander. Het is daarom belangrijk dat iedereen open staat voor duidelijke communicatie en de personen met de zintuiglijke beperking als uitgangspunt neemt.”

In de handreiking wordt koudwatervrees bij werkgevers als een van de grootste knelpunten genoemd. Van lookeren merkt dat zelf ook. ” Als ik bij een bedrijf langsga zonder vooraf te hebben gemeld dat ik blind ben , reageren mensen alsof ze water zien branden. Bij werkgevers bestaat nog steeds het beeld dat blinden en slechtzienden thuiszitten. Ik wil hen ervan overtuigen dat werken kan.” Er zijn geschikte banen mits er maatwerk wordt toegepast, zegt Van Lookeren. “Een werkgever of P&O’er moet het in iemand zin zitten. Doe moet natuurlijk gemotiveerd zijn. Het is verder belangrijk dat de werknemer zelf aangeeft wat hij nodig heeft.”

Van Lookeren geeft het voorbeeld van een vrouw die haar werk vanwege onder andere visusklachten niet meer kon doen en op zoek moest naar iets anders. Zij wilde niet thuis zitten en heeft veel via Linkedin gewerkt. “We hebben regelmatig met elkaar gespard. De vrouw heeft nu een baan bij een arbodienst, waarbij ze vooral klanten telefonisch te woord staat. Ze kan met hulpmiddelen prima dit werk doen.”

Accepteren

Als mensen op later leeftijd ernstige problemen met zien krijgen, wordt het wel moeilijk om nog betaald werk te vinden. “Ik ben daar zelf ook voorzichtig mee, omdat het veel oudere mensen niet goed meer lukt om een nieuwe richting in te slaan. Het gaat er vaak meer om dat mensen hun handicap accepteren en ermee leren omgaan. Daarna kan nog worden gekeken of het met hulpmiddelen mogelijk is geschikt werk uit te oefenen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan spraak – en vergroting programma’s op de computer en filterbril.”

Daarnaast is er een grote groep mensen die al vanaf hun jeugd slechtziend of blind zijn. Van Lookeren pleit voor meer aandacht voor de voorbereiding op de arbeidsmarkt. “Voor hen moet je momenteel met een loep zoeken naar geschikte vakantie- en bijbaantjes waarmee ze werknemersvaardigheden kunnen leren. Gelukkig komen daarmee steeds meer projecten bij gespecialiseerde organisaties.”

Eenvoudig

Ook mensen met een gehoorschade kunnen nog veel beroepen uitoefenen, vertelt Ingrid Philippen. Het draait in haar werk eigenlijk steeds om hetzelfde: een oplossing zoeken voor waar een auditief beperkte medewerker voor tegenaan loopt. “Hoe kan bijvoorbeeld het geluid zo worden gefilterd dat werken haalbaar is? Dat varieert bijvoorbeeld bij slechthorendheid en hyperacusis, de overgevoeligheid voor geluid.” Philippen begeleidt een jongere die al vroeg in zijn leven bijna niet meer kon horen, maar toch zonder hulpmiddelen een hogere technische opleiding heeft afgerond. “Heel knap. Alleen waren de in de technische branche vaak voorkomende brainstormsessies niet te doen voor hem. Door kennis over de inzet van een schrijftolk kon de jongere meedoen aan de werkproces. Zo si het voor beide partijen win-win. Het is vaak geen onwil van de werkgever maar onwetendheid. Deze werkgever had nog nooit van een schrijftolk gehoord, terwijl er eigenlijk geen eenvoudige oplossing is.”
Werkgevers vragen zich vaak af wat ze zelf moeten doen en wat bij een zorgverzekeraar thuishoort. “Ik kan als gespecialiseerde arbeidsdeskundige duidelijkheid over dergelijke facetten bieden.” Een sleutel voorwaarde voor het succes van een traject si dat de inzet en aanpassing van twee kanten komt. Philippen merkt dat het eigen functiehuis van de werkgever voor starheid zorgt. “Je kunt bij mensen met een auditieve en ook een visuele beperking beter denken aan taken in plaats van functies. Daarmee zet je kansen en mogelijkheden centraal.”

Communicatie Check

Philippen raadt andere arbeidsdeskundigen aan om bij het eerste gesprek met iemand met een zintuiglijke beperking eerst een communicatiecheck te doen. “Hoor en zie je mij goed? Moet ik anders gaan zitten? Vraag voorafgaand aan het gesprek ook of je klant een gebaren- of schrijftolk nodig heeft. daarmee geef je een begripvol gevoel af.”
Van Lookeren besluit met een andere tip. “Overleg met specialisten bij een arbeidsdeskundig onderzoek. Ik kom wel eens onderzoeken tegen waarbij een andere baan wordt aanbevolen, terwijl ik denk dat er met hulpmiddelen nog mogelijkheden in de eigen functie waren geweest.”

Paul van Belzen (A.S.R.): ‘mensen hebben dat zetje nodig’

Verzekeringsmaatschappij a.s.r. geeft mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld vanwege een zintuiglijke beperking de mogelijkheid om via de Participatie Desk een opdracht binnen de organisatie te vervullen. Paul van Belzen, coördinator van deze desk, licht toe.

Van Belzen komt met een grappig verhaal over een van de 27 mensen die hij momenteel begeleidt. “Deze zeer slechtziende man is bij ons bijna bekender dan onze ceo. Zijn blindengeleidehond heet Cooper en heeft een grote aaibaarheidsfactor. Voordat de corona crisis uitbrak, werd de man vaak met hoi cooper begroet op kantoor!”

Inclusie, diversiteit en duurzaam werkgeverschap staan volgens Van Belzen hoog in het vaandel bij a.s.r. “Twee jaar geleden kregen wij hiervoor een prijs van Werkgevers Servicepunt Utrecht-Midden. Ook behaalden we in 2020 als eerste verzekeraar de eerste trede op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen, een meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet.”

Goed teken

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te geven, richtte a.s.r. in 2016 de Participatiegids op. De kandidaten die via deze route worden aangenomen, worden binnen de organisatie op tijdelijke functies geplaatst en volgen daarnaast een ontwikkelprogramma met onder meer trainingen. Van Belzen begeleidt iedereen en ook worden jobcoaches van USG Restart ingeschakeld. Na twee tot drie jaar stroomt een groot deel van de mensen uit naar een bedrijfsonderdeel van a.s.r. en krijgt een vast contract. “zo’n 95 procent wil niet meer weg. Dat is een goed teken. Mensen zijn dankbaar. Ze hebben net dat zetje nodig.”

Van Belzen heeft de laatste jaren meerder mensen met een visuele beperking begeleid, van wie er twee onlangs zijn uitgestroomd. Hun belangrijkste taak is om klanten te bellen van wie de gegevens niet compleet zijn. “De gesprekken gaan goed; deze mensen zijn communicatief erg vaardig.” Hierbij maken zij gebruik van brailleregels. Dat levert volgens Van Belzen wel een probleem op bij de registratie van gegevens. “Ons systeem is gebaseerd op mensen die kunnen zien, waardoor ze alle codes uit hun hoofd moeten leren. We zoeken hiervoor een oplossing.”

Vertrouwensband

Soms lukt een traject niet. Zoals bij een jongeman die volledig blind is. “Hij bleek bang te zijn om te telefoneren en dat hield 85 procent van zijn werk in. Hij gaf het aanvankelijk niet echt toe, omdat hij graag bij ons wilde werken. Uiteindelijk hebben we in goed overleg besloten om niet verder te gaan.”

Voordat Van Belzen verantwoordelijk werd voor de Participatie Desk, gaf hij leiding aan een team waarin een vrijwel dove administratie medewerker zat. Zij werkte met gebarentaal en liplezen en had geen hulpmiddelen. “Het enige wat ze van mij nodig had, was duidelijk articuleren en een goede vertrouwensband. De medewerker vroeg me af en toe mee te gaan naar een bespreking op kantoor, zodat ik kon vertellen wat er gezegd werd. Bij grote evenementen kon zij altijd een beroep doen op een gebarentolk.”

Recent heeft een vrouw met een ernstige gehoorbeperking gesolliciteerd, die grote moeite heeft met liplezen op het beeldscherm. Lastig in corona tijd, zegt Van Belzen. “Ze zal voor het sollicitatiegesprek een tolk moeten regelen, want we kunnen nu niet op kantoor afspreken.”

Bron: Advisie, april 2021

Deel dit:
Advertenties

 1. “Als ik werk ben ik een veel leuker persoon”18-12-2022 06:12:22
 2. Gelijk recht op werk14-12-2022 07:12:08
 3. “Zonder inclusie kun je ook niet divers zijn”12-12-2022 01:12:30
 4. ‘Mensen met een visuele beperking moeten een betere kans krijgen op de arbeidsmarkt’09-12-2022 07:12:16
 5. NL: (Werk)voorzieningen voor mensen met visuele beperking naar één loket08-12-2022 05:12:28
 6. Kamerleden Daan de Kort en Zohair El Yassini brengen werkbezoek aan Koninklijke Visio05-12-2022 12:12:59
 7. “Niets weerhoudt visueel beperkten ervan om carrière te maken binnen de rechterlijke macht”05-12-2022 11:12:30
 8. Brussels actieplan voor personen met handicap zet vooral in op werk en wonen03-12-2022 07:12:58
 9. Audio: ‘Slechtzienden worden te snel afgeschreven voor een baan’17-11-2022 06:11:08
 10. Een andere kijk op werk: Op weg naar inclusie van blinde en slechtziende personen15-11-2022 06:11:24
 11. Werkplek van slechtziende Tommy15-11-2022 06:11:02
 12. Inclusief Online Vergaderen12-11-2022 06:11:47
 13. Dit is waarom inclusief hybride werken meer aandacht verdient – En tips voor een inclusieve online vergadering09-11-2022 07:11:54
 14. 8 tips om met een handicap jouw droomjob te vinden31-10-2022 01:10:37
 15. Ons Zorgbedrijf zet Robby (slechtziend) in het zonnetje20-10-2022 07:10:03
 16. Blinde vrijwilliger gaat elke dag helpen in WZC Sint-Anna “ik wil me nuttig voelen”14-10-2022 05:10:04
 17. Blinde fiscaliste Kristina neemt graag obstakels voor anderen weg14-10-2022 08:10:20
 18. Deborah met een visuele beperking ontpopt zich tot visionaire copywriter bij Curando12-10-2022 04:10:06
 19. Taskforce Arbeid onderneemt actie voor verbeterde arbeidsparticipatie11-10-2022 10:10:24
 20. Deze rechter veroordeelt blind de grootste criminelen van het land28-09-2022 07:09:29
 21. Project VIPP@WORK15-09-2022 05:09:22
 22. Onze inspiratie – Caroline de Jong – ‘Je kunt iemands leven veranderen.’05-09-2022 11:09:54
 23. Lalieux: “Bedrijven moeten mentaliteit rond aanwerving personen met handicap veranderen”03-09-2022 05:09:58
 24. Hoe kan ik lesgeven met mijn visuele beperking? (deel 1)22-07-2022 06:07:00
 25. Eerste pitches Onbeperkt Ondernemen20-07-2022 05:07:21
 26. Bartiméus in het kort – Werkplaats Boschwijk: ‘Ik leer graag nieuwe dingen.’07-07-2022 06:07:55
 27. Fieke (30) is blind en werd gepest door werkgever: Hij wilde geen brailletoetsenbord aanschaffen’04-07-2022 05:07:49
 28. Blinde timmerman Geert Manders maakt kruis voor Passieverhaal Nieuwstadt03-07-2022 05:07:58
 29. Video: Blinde timmerman maakt groot kruis voor Passieverhaal Nieuwstadt02-07-2022 05:07:44
 30. BE: Personen met beperking geven raad over aangepast werk30-06-2022 08:06:22
 31. Video: Blinde botenbouwer showt sloep op Wooden Boat Festival30-06-2022 01:06:39
 32. Trots op Trede 3 Prestatieladder Socialer Ondernemen29-06-2022 05:06:02
 33. NL: Onbeperkt Ondernemen geeft duwtje in de rug16-06-2022 06:06:18
 34. NL: Vragen over de Wajong, stel ze aan UWV13-06-2022 10:06:14
 35. Werk maken van een inclusieve werkvloer28-05-2022 10:05:00
 36. “De overheid heeft de expertise van mensen met een handicap hard nodig”27-05-2022 04:05:01
 37. Meer mensen met beperking hebben gewone job, “maar er zijn nog te veel vooroordelen”27-05-2022 06:05:12
 38. Meer mensen aan het werk met een beperking: “Voor bedrijven kans om war for talent te winnen”27-05-2022 06:05:29
 39. Campagne “1 uit de 1.000” helpt mensen met beperking aan job21-05-2022 05:05:14
 40. Kamervragen over dalende arbeidsparticipatie visueel beperkten18-05-2022 05:05:11
 41. BE: Ondersteuning mogelijk voor kandidaten met handicap, leerstoornis of ziekte18-05-2022 05:05:35
 42. BE: Versnelde sollicitatieprocedures voor wie een beperking heeft en ambtenaar wil worden17-05-2022 06:05:57
 43. Onbeperkt talent aan het werk – Koen11-05-2022 05:05:49
 44. ‘Dit werk past bij mij’24-04-2022 05:04:03
 45. “Bijna elke baan is aan te passen”19-04-2022 04:04:49
 46. Bartiméus – Nieuwe arbeidsmarktcampagne van start05-04-2022 06:04:03
 47. Mening: Stop arbeidsmarktdiscriminatie van 200.000 gehandicapte jongeren die ‘niet beperkt genoeg’ zijn31-03-2022 11:03:26
 48. Aangepaste trainingen bieden écht betere kansen.’29-03-2022 04:03:43
 49. Viso Zicht op Werk met audiodescriptie17-03-2022 03:03:09
 50. Audio: Benedickt is blinde wijnboer: “Ik ga niet af op wat ik zie, maar ruik en proef”17-03-2022 07:03:56
 51. Linda Hakeboom voor de Ontdekdezorg week 2022 | Milan werkt bij Bartiméus17-03-2022 06:03:46
 52. Heist-Aan-Zee – Blinde Benedickt opent eigen wijnhandel in Heist: “Voor mij telt wat er ín de fles zit”16-03-2022 01:03:09
 53. Ik ben gewoon een recruiter die toevallig blind is12-03-2022 12:03:50
 54. Daan (slechtziend) heeft een bijbaan als maaltijdbezorger10-03-2022 06:03:38
 55. De zoektocht van slechtziende Jesse naar een leuke bijbaan10-03-2022 06:03:17
 56. ‘Veel mensen met beperking kunnen met aanpassingen aan het werk’04-03-2022 06:03:54
 57. INCLUSIEF WABLIEF? – Aflevering 1 – Ervaringsdeskundige Piet Devos03-03-2022 07:03:34
 58. ‘Ik voel me weer onderdeel van de maatschappij’10-02-2022 04:02:55
 59. The Chairmen at Work: ons verhaal!20-01-2022 07:01:56
 60. Gouden verkoopduo op werkvloer Mediamarkt: slechtziende David en geleidehond Jaycee20-01-2022 06:01:35
 61. Webinar: Slechtziendheid en belastbaarheid op het werk17-01-2022 06:01:11
 62. ‘Iedereen heeft recht op betaald werk.’04-01-2022 03:01:05
 63. Ctalents – jouw partner voor het vinden van een passende baan!28-12-2021 04:12:18
 64. Blinden en slechtzienden en de arbeidsmarkt22-12-2021 06:12:37
 65. “Kijk naar het talent, niet naar de beperking”21-12-2021 06:12:54
 66. Carrières bij Apple: Chris (blind), Machine Learning/AI Engineering Manager – Pittsburgh (VS)18-12-2021 06:12:19
 67. Fleur’s kijk op.. Het werk van een logopedist08-12-2021 07:12:10
 68. Visuele inspanning en werk07-12-2021 06:12:41
 69. BE: De Sutter wil meer mensen met een handicap aan de slag bij de overheid06-12-2021 11:12:58
 70. Mensen met beperking zijn vaak creatieve ondernemers, stelt onderzoek UHasselt: “Ze zien kansen die anderen niet zien”04-12-2021 06:12:30
 71. “Als AVG-arts heb ik direct invloed op de kwaliteit van leven van onze cliënten”03-12-2021 07:12:04
 72. Blinde Mariet (54) ligt in rolstoel en runt hondentrimsalon: ‘UWV kon het niet geloven’30-11-2021 10:11:28
 73. Halverwege en nu verder: Roos Hoelen wil quotum en banenafspraak afbreken of verbreden23-11-2021 06:11:34
 74. Gelijk recht op werk met een oogaandoening23-11-2021 06:11:25
 75. The Crew biedt nieuwe kijk op Brailleliga18-11-2021 06:11:54
 76. Brailleliga – 👩‍💻 Campagne tewerkstelling 2021: Het verhaal van Julie13-11-2021 12:11:48
 77. Vlaamse overheid mist eigen doelstelling over tewerkstelling mensen met handicap12-11-2021 08:11:55
 78. Brailleliga – 👩‍💻 Campagne tewerkstelling 2021: radiospot 3D10-11-2021 06:11:01
 79. Visio Zicht op Werk wint met idee technologie voor inclusie09-11-2021 03:11:07
 80. Blinde Ron wordt maaltijdbezorger en doet het Internet smeldten09-11-2021 03:11:09
 81. Tewerkstellingsquotum van 3 % voor personen met een handicap in het federaal openbaar ambt niet gehaald27-10-2021 01:10:39
 82. Boudewijn helpt blinden en slechtzienden hun droombaan vinden27-10-2021 05:10:46
 83. John Stoop, de nagenoeg blinde verzorger van Bolnes (za): ‘Ik kijk met mijn handen’26-10-2021 08:10:35
 84. Het werkplezier van Lars – Projectondersteuner Beleid & Kwaliteit18-10-2021 05:10:59
 85. Slechtziend zijn en een baan, hoe gaat dat15-10-2021 04:10:48
 86. Blinde Ed – Gaan voor een baan14-10-2021 10:10:45
 87. Training Energie Managen in je werk voor mensen met een visuele beperking01-10-2021 12:10:19
 88. Bartiméusfonds: inclusievere werkvloer voor mensen met een visuele beperking01-10-2021 11:10:12
 89. NL: Gedeeltelijke recentralisatie creëert extra loket24-09-2021 08:09:16
 90. Werk voor arbeidsbeperkten lijkt geen prioriteit22-09-2021 05:09:39
 91. Aandacht voor werken & leren15-09-2021 06:09:14
 92. Zicht op Werk: Sebastiaan is zeer slechtziend en werkt als rechter14-09-2021 05:09:27
 93. Zicht op Werk: Jan werkt als godsdienstdocent en decaan14-09-2021 05:09:05
 94. Zicht op werk: Rens werkt als sportinstructeur op een hogeschool14-09-2021 05:09:42
 95. 3 topondernemers over een inclusieve werkomgeving11-09-2021 04:09:48
 96. NL: Vervolg onderzoek arbeidsparticipatie06-09-2021 05:09:58
 97. Resultaten pilot: kansen voor mensen met een visuele beperking24-08-2021 05:08:11
 98. Jongeren met visuele handicap op stap dankzij technologie18-08-2021 01:08:08
 99. Maak kennis met de Belgische paralympiërs voor Tokio: tandemdames Griet Hoet en Anneleen Monsieur10-08-2021 07:08:43
 100. Hoe werkt het (niet) met een beperking? Over vooroordelen op de werkvloer – Het verhaal van Ellen Koudijs14-07-2021 02:07:47
 101. Werkt het (niet) met een beperking? Over zelf de vooroordelen uit de weg ruimen13-07-2021 05:07:12
 102. Mijn weg naar werk – Gepasseerd station01-07-2021 07:07:12
 103. Ziezo-online: Oogvereniging – Werken met minder zicht26-06-2021 11:06:13
 104. Ziezo-online: Koninklijke Visio – Op zoek naar (ander) werk? Maak kennis met Visio Zicht op Werk26-06-2021 11:06:12
 105. Ondanks haar slechte zicht was Willemijn Sizoo een gedreven pionier in de strijd tegen leukemie21-06-2021 07:06:26
 106. Eindhovense VVD-wethouder Marcel Oosterveer maakt rentree nadat hij vorig jaar bijna blind werd16-06-2021 11:06:47
 107. Klank zonder beeld: literatuur vertalen met een visuele beperking11-06-2021 01:06:41
 108. Dit kersverse kamerlid is nagenoeg blind09-06-2021 01:06:46
 109. Jose Miquel is blind – toch verspreidt hij het evangelie in Colombia08-06-2021 05:06:26
 110. Vlaamse ambtenaren met handicap geraken moeilijk hogerop04-06-2021 12:06:56
 111. Via intensieve revalidatie bij Visio Het Loo Erf naar een mooie baan bij de recherche01-06-2021 05:06:57
 112. Geen enkel persoon met handicap werkt bij Vlaamse kabinetten: “De regering zou een voorbeeld moeten geven”21-05-2021 02:05:04
 113. Yoran (33) dacht dat er geen baan voor hem was vanwege zijn blindheid11-05-2021 02:05:32
 114. Mike (18) is blind maar studeerde toch af als bakker11-05-2021 02:05:57
 115. Werk aan de Winkel voor mensen met een visuele beperking11-05-2021 06:05:36
 116. Podcast: Arbeidsparticipatie – wat gaat er mis?10-05-2021 07:05:05
 117. Er is nog een gebrek aan bewustwording05-05-2021 02:05:36
 118. EUR wint prijs voor aannemen mensen met arbeidsbeperking05-05-2021 06:05:44
 119. Slechtziende Morena – Mijn weg naar werk – MDTL en meer workshops23-04-2021 06:04:48
 120. GRIP – Kom op voor inclusie – Netwerk Werk20-04-2021 02:04:27
 121. Stage & Leren bij Visio: Op naar een job – Slechtziende Nikki17-04-2021 06:04:22
 122. Martine (slechtziend) werkt bij KNGF Geleidehonden12-04-2021 07:04:17
 123. NL: Overheid neemt nog steeds te weinig arbeidsgehandicapten in dienst11-04-2021 05:04:28
 124. NL: Arbeidsongeschikt verklaard maar toch verplicht werk te zoeken in coronatijd11-04-2021 05:04:58
 125. Dankzij technologie hebben Nikki en Randy een betaalde baan11-04-2021 05:04:41
 126. Anita Care werkt samen met slechtzienden om … te ontwikkelen!11-04-2021 05:04:26
 127. Meer mensen met een visuele beperking aan het werk – Werkpad helpt11-04-2021 05:04:11
 128. Mensen met een beperking hebben moeite om werk te vinden11-04-2021 05:04:45
 129. Investeer 2000 euro in mensen met arbeidsbeperking11-04-2021 05:04:29
 130. ‘De inclusieve arbeidsmarkt vraagt blijvende investering’11-04-2021 05:04:15
 131. Praktische tips: Beter grip op je energie11-04-2021 05:04:01
 132. NL: Werk voor mensen met arbeidsbeperking levert veel op11-04-2021 05:04:46
 133. Slechtziende Mike (18) krijgt gedroomde baan als bakker: “Hoop inspiratie te zijn”11-04-2021 05:04:30
 134. Tips voor bedrijven en instellingen: help blinden en slechtzienden om afstand te houden11-04-2021 05:04:16
 135. “Sinds ik thuiswerk, weet ik hoe mijn collega’s eruit zien”11-04-2021 05:04:47
 136. Ramona is audiospecialist bij Politie Den Haag11-04-2021 05:04:31
 137. Een vast bureau bij het raam voor een slechtziende11-04-2021 05:04:16
 138. Yoran (slechtziend) bakt brood bij de Bakkerswerkplaats: ‘Ik had nooit verwacht dat ik dit zou kunnen’11-04-2021 05:04:02
 139. Student Tom ter Plegt overleefde hersentumor, werd slechtziend, maar verkoopt zijn tekeningen als bijbaantje11-04-2021 05:04:47
 140. Werkgevers hebben vaak een fout beeld van iemand met een visuele handicap11-04-2021 05:04:33
 141. Versoepeling voorzieningen thuiswerkplek UWV11-04-2021 05:04:18
 142. Werkgever en werknemers met een beperking leren elkaar kennen11-04-2021 05:04:01
 143. Geef de blinde of slechtziende sollicitant een evenwaardige kans!11-04-2021 04:04:47
 144. ‘Veel minder banen voor mensen met beperking dan ministerie zegt’11-04-2021 04:04:31
 145. Arbeidsparticipatie van mensen met een zintuigelijke beperking11-04-2021 04:04:00
 146. Slechtziende bakkersleerling jaagt zijn dromen na: ‘Ik ben er echt verliefd op’11-04-2021 04:04:48
 147. Martine Baadenhuijsen, specialist in communicatie en samenwerking rondom een beperking10-04-2021 12:04:10
 148. NL: Werken met een visuele beperking10-04-2021 07:04:53
 149. Een blinde priester?10-04-2021 07:04:40
 150. NL: Onderzoek arbeidsparticipatie ‘Visueel in beeld’10-04-2021 07:04:13
 151. Bert Glorie, de eerste blinde priester in Nederland10-04-2021 07:04:55
 152. Peter is slechtziend en raakte zijn baan kwijt10-04-2021 07:04:41
 153. Als doofblindenbegeleider bij Kalorama ben je de oren én ogen van de bewoner10-04-2021 07:04:00
 154. NL Pilot: visueel beperkten helpen aan een baan door middel van technologie10-04-2021 06:04:31
 155. NL: Akkoord over eerste cao voor mensen met een arbeidsbeperking10-04-2021 06:04:18
 156. Slechtziende Charissa houdt van thuiswerken10-04-2021 06:04:04
 157. NL: Opinie: ‘Mensen met een beperking willen ook bestaanszekerheid’10-04-2021 06:04:50
 158. Ervaringsdeskundigen ook van start bij Visio Hoogeveen10-04-2021 06:04:36
 159. BE: Overheid moet telewerk faciliteren voor personen met een beperking10-04-2021 06:04:59
 160. Inclusive Careers Podcast: Deadlines geen probleem met Meryem Bakirhan10-04-2021 06:04:38
 161. Samenwerking Michelle, UWV en Koninklijke Visio10-04-2021 06:04:24
 162. Blinde Danny werkt op het OCMW10-04-2021 06:04:57
 163. NL: Mensen met een beperking moeten meer kansen krijgen10-04-2021 06:04:44
 164. ‘Wie vertrouwt een blinde kinderarts?’10-04-2021 06:04:27
 165. Brailleliga – Campagne tewerkstelling personen met een visuele beperking 202010-04-2021 06:04:40
 166. Jan (70) is blind maar begint gewoon een nieuwe carrière: ‘Ik kan blind typen als de beste’10-04-2021 06:04:26
 167. “We zijn ook maar gewone mensen en iedere mens is anders”10-04-2021 06:04:11
 168. BE: Campagne tewerkstelling van de Brailleliga10-04-2021 06:04:57
 169. Bartiméus Werkpad begeleidt jaarlijks zo’n 200 mensen met een visuele beperking met loopbaanvragen10-04-2021 06:04:44
 170. De kunst van veerkracht –Joost Rigter (blind)10-04-2021 06:04:29
 171. ‘Ik denk dat je pas echt aan je carrière kan beginnen als je jouw visuele of auditieve uitdaging geaccepteerd hebt’10-04-2021 06:04:12
 172. Wat gaat voor: talent of beperking?10-04-2021 06:04:57
 173. NL: Dit is hoe wij in Nederland omgaan met gehandicapten op de arbeidsmarkt10-04-2021 06:04:43
 174. NL: Arbeidsgehandicapten weten zelf het beste welke baan ze willen10-04-2021 06:04:22
 175. NL: Arbeidsbemiddeling in coronatijd10-04-2021 06:04:07
 176. Jobcoaching Visio aan blinde medewerker: “Meer vrijheid door minder grip”10-04-2021 06:04:53
 177. Blinde vlogger schept positief beeld boeren10-04-2021 06:04:39
 178. Werken met een arbeidsbeperking – Rapport ‘Detacheren Werkt!’10-04-2021 06:04:23
 179. Werken met slechtziendheid?! Lexima Reinecker10-04-2021 06:04:09
 180. Werk uitvoeren dankzij Orcam en eSight10-04-2021 06:04:32
 181. Lisa Kuppen werd op haar zestiende blind. Nu leert ze ons anders kijken en mogelijkheden zien10-04-2021 06:04:59
 182. Houding werkgevers participatiewet10-04-2021 06:04:39
 183. Zelfstandigheidstrainer Tanja Scheurer van Visio De Vlasborch: “Zelf weer de regie krijgen”10-04-2021 06:04:16
 184. Betere ondersteuning voor blinden en slechtzienden in voorbereiding10-04-2021 06:04:35
 185. Met extra inzet kom je er wel! Sieta (slechtziend): “Ik red me prima!”10-04-2021 06:04:20
 186. Slechtziende kassamedewerker in de supermarkt10-04-2021 06:04:04
 187. Bram is blind en ICT’er10-04-2021 06:04:51
 188. Jongeren, werken en een visuele beperking, dat kan10-04-2021 06:04:37
 189. Brownies&downieS Alkmaar – Slechtziende Mark werkt in de keuken op de tast10-04-2021 06:04:22
 190. Arbeidsparticipatie met een visuele beperking10-04-2021 06:04:09
 191. Slechtziende horecaondernemer zet in op suikerarme ijsbereidingen08-04-2021 07:04:41
 192. Blinde Carla vervult vrijwilligerswerk07-04-2021 06:04:52
 193. Hoe krijgen we mensen met een migratieachtergrond of een handicap meer aan het werk?04-04-2021 02:04:15
 194. ‘Voor mensen met een arbeidsbeperking zou het ouderwetse arbeidsbureau terug moeten’04-04-2021 02:04:01
 195. Niels Aussems voorspelde in 2015 al: ‘De Participatiewet maakt meedoen onmogelijk’04-04-2021 11:04:31
 196. Blinde en dove mensen tellen nu ook mee voor het banenplan04-04-2021 11:04:09
 197. Arbeidsgehandicapten weten zelf het beste welke baan ze willen04-04-2021 11:04:54
 198. Aanpassing Banenplan niet gunstig voor blinden04-04-2021 11:04:38
 199. Blij weerzien – Zelfde gesprekspartner, zoveel jaar later21-07-2020 08:07:28
 200. Blinde Joëlle start eigen vertaalbureau18-07-2020 01:07:11

Laatst bijgewerkt op 5 mei 2021 – 14:41