“Ook gehandicapte topsporters hebben recht op vergoeding”

Bron: Gazet van Antwerpen
6 mei 2005

BRUSSEL

Gisèle Mandaila Malamba (MR), staatssecretaris voor het Gezin en Personen met  een Handicap, heeft een budget opzij gezet voor gehandicapte topsporters.   Zij hebben, zo vindt zij, evenveel recht op het uitbouwen van een volwaardige  sportcarrière als valide topsporters.

Staatssecretaris Gisèle Mandaila Malamba wil einde maken aan discriminatie

Het is één van de plannen die de zwarte en hoogzwangere staatssecretaris op de  agenda heeft staan.  Vorig jaar kreeg Mandaila Malamba (34), vrij  onverwacht, dit mandaat in de schoot geworpen.

U kwam uit het niets en werd plotseling staatssecretaris.  Was het ook  voor u zo onverwacht en was dit mandaat wat u wilde?

Ik ben al jaren politiek actief, ik was ook gemeenteraadslid in Etterbeek.   Als je je verkiesbaar stelt, dan doe je dat toch in de hoop dat het lukt.   Ik was ook altijd geïnteresseerd in gehandicaptenbeleid en sociale zaken, dus  dit kabinet is mij op het lijf geschreven.  Maar eenvoudig is het niet  omdat ik voortdurend rekening moet houden met versnipperde bevoegdheden.   Neem nu de toegankelijkheid van gebouwen.  Europa eist dat tegen 2010 alle  openbare gebouwen toegankelijk zijn.  Dan moeten we er nu wel aan beginnen.   Maar zelfs als ik gewoon een inventaris wil, kost dat veel tijd omdat de  gewesten afzonderlijk werken.  Ze hebben nu weer uitstel gevraagd.   Maar hoe wil je dat gehandicapten zich integreren als ze nergens binnen kunnen?

 

Voor integratie is er een aparte minister – Christian Dupont – en toch bent u  er heel fel mee bezig.

Als staatssecretaris van Personen met een Handicap is dat ook mijn opdracht.   Integratie moet langs twee kanten komen.  Als overheid moet je  integratiekansen creëren, als gehandicapte moet je initiatief nemen.  Er is  een federaal budget van 500.000 miljoen euro voor sociale integratie.  Ik  kan impulsen geven aan zowel de minister van Sociale Integratie als aan de  minister van Werk – Freya Van den Bossche – om dat geld van de belastingbetaler  doeltreffend te gebruiken.  Kleine aanpassingen op de werkvloer kunnen soms  werelden van verschil maken.  Ik denk maar aan een brailleklavier voor  blinde telefonisten.  Maar om deze ideeën in daden om te zetten, is er  overleg nodig.

 

U vindt ook dat er oneerlijke discriminatie is tussen validen en invaliden?

In de topsport is dat duidelijk.  Een valide topsporter krijgt gewoon meer  kansen.  Wij hebben echt goede gehandicapte topsporters, maar ze moeten op  eigen kosten trainen en als ze aan de Paralympics willen deelnemen, moeten ze  vakantie nemen op hun werk.  Ik wil dat die mensen een beroep kunnen doen  op een fonds.

 

De problemen die gehandicapten ondervinden bij sollicitaties lijken op die  van allochtonen.

Ze lopen inderdaad vaak gelijk.  Er zijn vooroordelen, als Belgische van  Congolese afkomst weet ik heel goed waarover ik praat.  Maar er hangt ook  veel af van je eigen attitude.  Als je verandering wilt, moet je er zelf  voor vechten.  Ook tegen de negatieve beeldvorming over allochtonen en  gehandicapten.  Precies om die beeldvorming een positieve impuls te geven,  heb ik zowel RTBf als VRT aangeschreven.  Met RTBf is nu afgesproken dat er  per maand een volledig programma komt over en met gehandicapten.  De VRT  heeft nog niet gereageerd.

 

U heeft een budget van 1,5 miljard euro voor uitkeringen.  Volstaat dat?

Voorlopig moeten we het hiermee doen.  Maar de toekomst ziet er niet zo  rooskleurig uit.  De vergrijzing van de bevolking heeft niet alleen effect  op de pensioenen, maar ook op de invaliditeitsuitkeringen.  Nu krijgen al  250.000 Belgen een of andere invaliditeitsuitkering en dat aantal groeit.   Per jaar komen er 8.500 nieuwe aanvragen bij.  Die nieuwe aanvragen vormden  vroeger een groot probleem, want er was een achterstand van ruim een jaar.   Die wil ik terugbrengen tot een min of meer redelijke termijn van drie maanden.   Langer kun je invalide mensen echt niet laten wachten.

 

Voor de Staten-Generaal van het Gezin heeft u 400.000 euro gekregen.

‘Het gezin’ als entiteit is de laatste jaren veranderd en daar moeten we  rekening mee houden.  In het Frans heette mijn kabinet vroeger ‘Secrétariat  de la famille’, dat is nu ‘Secrétariat aux familles’, in het meervoud dus.   Het traditionele gezin met vader, moeder en de kinderen blijft ontzettend  belangrijk, maar we moeten er rekening mee houden dat elke gezinssamenstelling  een familie vormt van zodra er kinderen mee gemoeid zijn.  En of dat nu een  traditioneel gezin is, een nieuw samengesteld gezin, een homokoppel met  kinderen, een ouder alleen met kinderen …  Vooral de eenoudergezinnen  hebben het erg moeilijk.  De ouder moet de kinderen opvangen, brood op de  plank brengen, alles regelen.  Hopelijk komen er uit die Staten-Generaal  constructieve ideeën die we kunnen voorleggen aan de bevoegde ministers.   Zo wil ik pleiten voor een familierechtbank.  Mensen scheiden, daar kun je  je ogen niet voor sluiten.  Maar nu moeten ze van hot naar her om juridisch  alles voor henzelf en de kinderen te regelen.  Ik zou willen dat daar één  rechtbank bevoegd voor wordt.  Dat vraagt overleg met minister van Justitie Onkelinx.

 

U bent Brusselse, de Raad van State heeft bepaald dat de taalwetten onverkort  moeten worden toegepast en ondertussen is er de hele heisa rond de Franstaligen  in de Rand.  Dit interview gebeurt in het Frans.  Vindt u dan niet dat  u ook een voorbeeldfunctie heeft?

Net zoals zovele Franstaligen durf ik bijna geen Nederlands te spreken, bang om  fouten te maken.  Op school heb ik, zonder dat het verplicht was,  Nederlands geleerd.  Toen nog om een job te kunnen vinden.  Nu wil ik  Nederlands kennen omdat ik de finesses van de interpellaties in het parlement  mis.  Nederlands is moeilijk, er zijn zoveel accenten.  Premier  Verhofstadt begrijp ik goed, minister Dewael ook.  Maar Johan Vande Lanotte,  Freya Van den Bossche en Vincent Van Quickenborne … niet aan uit te  geraken.  Ik volg ook Nederlandse les en tegen het einde van de legislatuur  wil ik behoorlijk Nederlands spreken.  Het is belangrijk dat alle  anderstaligen inspanningen leveren om tegemoet te komen aan de taal van de  plaats waar ze wonen.  Zo kunnen we tot een positieve communicatie komen.   Wat de splitsing Brussel-Halle-Vilvoorde betreft, wil ik mij niet uitspreken.   Ik heb alle vertrouwen in de ministers Reynders en Vande Lanotte.  We  moeten afwachten en kijken wat zij voorstellen.

 

U bent hoogzwanger, de geboorte is voorzien voor 9 mei.  Zal uw baby uw  beleid mee bepalen?

Vanzelfsprekend.  Als staatssecretaris van het Gezin heb ik ook hier een  voorbeeldfunctie.  Het is aan mij om iedereen ervan te overtuigen dat vrouw  zijn en een kind hebben ook kan samengaan met een fulltime job.

 

Désirée DE POOT

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blind(sports)date promoot sporten voor blinden en slechtzienden05-10-2019 06:10:44
 2. Europa’s hoogste berg beklimmen: deze blinde avonturier deed het24-11-2018 07:11:42
 3. Sport en bewegen voor mensen met een visuele beperking (2018)17-11-2018 08:11:49
 4. Studenten op sportkamp met mensen met een beperking25-04-2018 11:04:13
 5. Patricia’s sportblog – introductie12-12-2017 08:12:22
 6. Snowboarden met een twist01-10-2017 08:10:34
 7. Zo klinkt een gouden medaille18-06-2017 05:06:37
 8. Naar Rio in een ander lichaam18-06-2017 03:06:21
 9. Promotiefilmpjes sporten met een visuele handicap18-06-2017 03:06:37
 10. Geld in Rio is op, Paralympiërs de dupe18-06-2017 02:06:30
 11. Paralympics kunnen doorgaan dankzij bezuinigingen18-06-2017 02:06:05
 12. Video: Baseball voor blinden18-06-2017 02:06:37
 13. VU onderzoekt faire classificatie visueel beperkte paralympiërs17-06-2017 02:06:23
 14. Sport Fryslân wil visueel beperkten meer laten sporten15-06-2017 01:06:23
 15. Bewegen om gezien te worden15-06-2017 08:06:13
 16. Blinde Ingrid van Kranen op nippertje naar Paralympische Spelen in Rio14-06-2017 04:06:14
 17. Blinde discuswerpster: ‘Je zult die schijf maar tegen je hoofd krijgen’14-06-2017 04:06:29
 18. Blinde discuswerpster kijkt terug op ‘zeer roerig’ jaar14-06-2017 04:06:08
 19. Blinde Daniël traint voor de Para-triatlon14-06-2017 04:06:20
 20. Invictus Games: Sport voor gewonde militairen13-06-2017 02:06:02
 21. Video: Blinde polsstokhoogspringster Charlotte Brown11-06-2017 10:06:43
 22. Wegvallen provinciale steun doet sportclubs naar adem happen11-06-2017 09:06:43
 23. Topatleten zijn er al – Nu nog 50.000 supporters11-06-2017 08:06:20
 24. Blinde Nederlandse discuswerpster naar de Paralympics25-08-2016 07:08:53
 25. Torjokrakowip en showdown voor zienden, blinden en slechtzienden05-06-2016 11:06:54
 26. G-sport in school Het Molentje16-04-2016 07:04:54
 27. Genieten vanaf de blindentribune tijdens ABN AMRO World Tennis Tour16-02-2016 09:02:42
 28. Eerste blindentribune bij tenniswedstrijden succes11-02-2016 06:02:24
 29. Radioreportage over de Tennisblindentribune11-02-2016 06:02:41
 30. Primeur voor Ahoy met blindenvak11-02-2016 09:02:15
 31. Halfblinde schaatser Danny Hansen wil wereldkampioen worden bij Crashed Ice: ‘Zou stunt zijn’06-01-2016 08:01:03
 32. Sporten met het licht uit22-11-2015 09:11:16
 33. Hoofddorper maakt snowboarden mogelijk voor slechtziende Annemiek02-09-2015 04:09:40
 34. Slechtziende traint voor snowboardwedstrijden26-08-2015 08:08:33
 35. Blinde atlete (17) behaalt ‘eindelijk’ bronzen medaille18-05-2015 08:05:27
 36. Gehandicaptensport krijgt 6,6 miljoen24-04-2015 07:04:27
 37. Miljoenen extra voor gehandicaptensport23-04-2015 07:04:21
 38. Sporten met een beperking in Rotterdam21-04-2015 08:04:43
 39. Alles op een rij voor sporters met auditieve of visuele beperking18-04-2015 07:04:19
 40. Sport- en beweegaanbod voor mensen met een visuele beperking18-04-2015 08:04:57
 41. Limburg wil 20% van gehandicapten aan het sporten krijgen13-04-2015 04:04:43
 42. Ik zie niet, ik zie niet, wat jij ziet en dat is…26-02-2015 04:02:15
 43. Wilrijk – “In deze club maken ze geen punt van een handicap”16-01-2015 08:01:06
 44. 35 jaar bowlen voor blinden en slechtzienden12-01-2015 12:01:42
 45. Regius-leerlingen maken Fonds Gehandicaptensport blij24-12-2014 10:12:14
 46. Video – Provincie Limburg schrapt sportsubsidies voor mensen met een beperking16-10-2014 08:10:09
 47. Purmerend e.o. – Nieuwe brochure Wegwijzer aangepast sporten24-09-2014 11:09:18
 48. Verschil tussen Special Olympics en Paralympics21-08-2014 02:08:04
 49. Leerlingen sporten samen met enkele slechtzienden05-04-2014 12:04:02
 50. Video – Promospot G sportfonds provincie Antwerpen01-04-2014 05:04:55
 51. Richtlijnen Toegankelijke Indoor Sportaccommodaties18-02-2014 12:02:31
 52. “Sport voor iedereen”29-01-2014 05:01:47
 53. Hiddink coach gehandicaptensport02-11-2013 01:11:38
 54. Blindelings Bewegen30-10-2013 02:10:40
 55. Sportaanbod in zoekmachine26-07-2013 05:07:59
 56. Vereniging Gehandicaptensport Nederland zelfstandig toekomst tegemoet23-07-2013 12:07:31
 57. Video: Nieuwe campagnefilm ‘Ik G-sport – da’s mijn talent!’29-04-2013 05:04:18
 58. ABC ziet blinde gewichtheffer aan voor ordinaire dronkelap01-03-2013 08:03:19
 59. Vincent Bijlo over de Paralympics …16-10-2012 02:10:01
 60. Oog Voor Sport27-09-2012 05:09:04
 61. Nieuwe wegwijzer aangepast sporten voor Amstel & Meerlanden11-07-2012 04:07:18
 62. Paralympics lokken meer valse handicaps08-05-2012 06:05:28
 63. Leerlingen maken kennis met blindensport29-01-2012 06:01:37
 64. Sportmogelijkheden gehandicaptensport onbekend26-12-2011 05:12:04
 65. Blinde sportmasseur in netwerk van zorgverleners voor topsporters, jong-talenten en paralympische sporters19-09-2011 07:09:23
 66. Sportvloer krijgt belijning met ledlampjes14-09-2011 11:09:24
 67. Slechtzienden genieten van sportkriebeldag18-06-2011 06:06:02
 68. Speedbootracen met vier blinden07-06-2011 04:06:47
 69. De bijzondere comeback van Steven Holcomb06-06-2011 01:06:05
 70. Sporten goed voor motoriek van kinderen met visuele beperking06-06-2011 01:06:09
 71. Blinden en doven sportief actief06-06-2011 12:06:34
 72. 3 vragen aan slechtziende sportmasseur Stefan van Ouwerkerk…06-06-2011 12:06:40
 73. Blinde jongen leidt rugbyteam06-06-2011 12:06:40
 74. Sporten op de tast06-06-2011 12:06:32
 75. Gehandicapten mogen bij Happy Snooker gratis spelen06-06-2011 11:06:00
 76. Pioniers West-Vlaamse blindensport gehuldigd06-06-2011 11:06:30
 77. Forse steun voor Bloso-sportcentrum06-06-2011 11:06:20
 78. Blinden leren kajakken06-06-2011 11:06:30
 79. Lucien De Bels ijvert voor gehandicaptensport06-06-2011 11:06:38
 80. “Uit de luie zetel”06-06-2011 11:06:25
 81. “Ook gehandicapte topsporters hebben recht op vergoeding”05-06-2011 12:06:49

Laatst bijgewerkt op 5 juni 2011 – 12:20