BE Oproep: Lion-Francout prijs 2019

Stichting van Openbaar Nut (K.B. van 21 maart 1978) ten bate van een verdienstelijke blinde

REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE PRIJS

De Heer Joseph LION had, enkele jaren voor zijn dood, en ter nagedachtenis van zijn echtgenote Constance FRANCOUT, een Prijs in het leven geroepen onder de benaming “LION-FRANCOUT PRIJS”die telkens de inzet van een bijzonder verdienstelijke blinde zou belonen.

Na het overlijden van de Heer Joseph LION, werden de activiteiten van de stichting overgenomen door een instelling van openbaar nut met dezelfde naam, gesticht overeenkomstig de testamentaire bepalingen van de overledene en erkend bij koninklijk besluit van 21 maart 1978.

Naar de wens van de overledene, heeft de stichting tot doel het toekennen van een jaarlijkse prijs ten bate van een honderd procent blinde, zoals hieronder bepaald:

“Het gaat – zo stelde de stichter zelf – niet om een liefdadigheidsinstelling, maar om een stichting tot individuele beloning die, ongeacht de actie van alle instellingen ten bate van de blinden, de kandidaat op het oog heeft, die zonder onderhouden of geldelijk gesteund te zijn door een instelling voor blindenzorg en zonder een beroep te hebben gedaan op liefdadigheid, met aanwending van eigen middelen en door zijn moed en zijn gedragingen, zich het gunstigst heeft voorgedragen”.

De kandidaat mag natuurlijk opvoeding en onderricht genoten hebben in een blindeninstelling.

Als kandidaat mogen zich voordragen of voorgedragen worden: alle honderd procent blinden, zonder onderscheid van ras, geslacht of politieke overtuiging, die sedert ten minste tien jaren vast in België wonen, sedert ten minste vijf jaar de Belgische nationaliteit bezitten, een moedig gedrag hebben gehad en een activiteit aan de dag hebben gelegd, waarbij zij blijk hebben gegeven van grote zedelijke hoedanigheden, om de bezwaren van hun handicap te boven te komen en zich aldus ten bate van de maatschappij zo verdienstelijk mogelijk te maken.

Alle niet beloonde sollicitaties blijven geldig voor de volgende jaren, voor zover de belanghebbende ze telkens weer bekrachtigen bij een schrijven geadresseerd aan de zetel van de Stichting.

De sollicitaties mogen worden ingediend door derden.
De laureaten mogen nooit meer opnieuw kandidaat zijn.

Bij elke nieuwe sollicitatie moeten alle volgende bewijsstukken toegevoegd worden:

1° Een officieel getuigschrift van zedelijk gedrag met recente datum.
2° Fotokopie van de identiteitskaart.
3° Diverse stukken met nauwkeurige aanduidingen betreffende de activiteiten van de kandidaat.
4° Een geneeskundig attest betreffende het ooggebrek
5° Alle andere stukken die de kandidaat dienstig acht voor zijn sollicitatie.

De jury behoudt zich het recht voor de deugdelijkheid van de inlichtingen die op de door de kandidaat voorgelegde stukken voorkomen te laten onderzoeken.

De aanduiding van de laureaat door de jury is niet vatbaar voor beroep.

Door het louter indienen van hun sollicitatie verklaren de kandidaten zich zonder beperking en zonder voorbehoud aan de hierboven bepaalde voorwaarden te onderwerpen.

De Stichting “LION-FRANCOUT PRIJS” is te onderscheiden en is onafhankelijk van enigerlei andere instelling, vereniging of groepering zelfs al mocht het nagestreefd doel eender zijn. Zij heeft haar eigen kapitaal.

*************************

De kandidaturen voor de Prijs 2019 moeten ingediend worden op de hoofdzetel van de Prijs:

LION-FRANCOUT Prijs
c/o de Heer J.M. PIRET
Tortelduivenlaan, 9,
1150 BRUSSEL.

Ten laatste vóór 1 mei 2019

Raad van Beheer van de Prijs:
Voorzitter: Dhr. J.-M. Piret, emeritus magistraat
Leden: Mvr. L. Dupret, Mvr. B. Snyers, Dhr. P. Donck (penningmeester), Dhr. Loumaye (Vice president), Mvr L.De Meutter (secretaris), baron E. van Weddingen

Inlichingen: J.-M. Piret, Tortelduivenlaan, 9, 1150 Brussel

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. NL Oproep: Kempen – Ontmoetingsgroep voor slechtzienden en blinden17-02-2019 08:02:00
 2. NL Oproep: Film met blinde man07-02-2019 08:02:07
 3. BE Oproep: Petitie genoeggewacht04-02-2019 07:02:54
 4. NL Oproep: Afstudeeropdracht naar visuele non-verbale signalen31-01-2019 08:01:20
 5. BE Oproep: Genk – Sportlessen voor blinden en slechtzienden19-01-2019 08:01:02
 6. ADO Den Haag – Aanbieding Blindentribune tweede seizoenshelft 2018-1915-01-2019 07:01:07
 7. NL Oproep: Hoe ga je om met je partner?13-01-2019 06:01:51
 8. Win een prijs voor jouw verhaal!09-01-2019 07:01:05
 9. BE Oproep: Aanbod voor uitstap naar Nederland08-01-2019 08:01:56
 10. Wil jij Sambo (verdedigingssport) beoefenen?17-12-2018 10:12:33
 11. Enquête sporten bij blinden en slechtzienden14-12-2018 12:12:38
 12. Onderzoek van toegankelijkheid Facebook13-12-2018 05:12:51
 13. Enquête: Dromen & blind- en slechtziendheid11-12-2018 07:12:32
 14. Enquête klimhulp05-12-2018 02:12:56
 15. Enquête innovatieve taststok04-12-2018 06:12:07
 16. BE Oproep: Lessen iPhone / iPad voor Brusselse Nederlandssprekende senioren met visuele beperking04-12-2018 06:12:25
 17. NL Oproep: Doe mee met de Realisten Academie!21-11-2018 04:11:36
 18. NL Oproep: Visio Apeldoorn organiseert NAH gespreksgroep21-11-2018 06:11:50
 19. NL Oproep: Doelgroep panel toekomst van visuele sector20-11-2018 07:11:37
 20. Onderzoek: Beeldende kunst bij blinden20-11-2018 07:11:34
 21. BE Oproep: Transkript – Aanbod luistertijdschriften 201919-11-2018 07:11:50
 22. Enquête: Meubelontwerp16-11-2018 11:11:37
 23. NL Oproep: Onderzoek naar de hightech bril van morgen08-11-2018 01:11:07
 24. ZieZo-beurs 2019: reserveer nu uw kaarten!08-11-2018 12:11:00
 25. Enquête: Online Vermaak VIP’s06-11-2018 12:11:55
 26. Enquête: Tactiel bordspel voor blinden om zelfstandig te kunnen spelen06-11-2018 07:11:49
 27. Enquête: Blinden en slechtzienden op sociale media05-11-2018 01:11:28
 28. NL Oproep: Wie verdient er een braillepluim?16-10-2018 01:10:58
 29. NL Oproep: Gesprek rond mode10-10-2018 04:10:25
 30. NL: Universiteitsonderzoek rond hulpmiddelen09-10-2018 07:10:58
 31. NL Oproep: Jongerencafé in Breda03-10-2018 06:10:28
 32. BE Oproep: Lion-Francout prijs 201930-09-2018 06:09:59
 33. Enquête: Ervaringen van blinde zwemmers/coaches17-09-2018 11:09:39
 34. BE Oproep: Make-up en restyling voor blinden10-09-2018 09:09:09
 35. NL Oproep: Inschrijving Blind Elephant Motorrun 2020 gestart04-09-2018 06:09:57
 36. Blind of slechtziend? Maak kennis met de blindentribunes in het voetbalseizoen 2018-201931-07-2018 10:07:47
 37. Scheveningen – Rondleiding voor blinden en slechtzienden in museum Beelden aan Zee09-04-2018 08:04:22
 38. BE Oproep: Een tandempiloot vinden … Dat kan!04-05-2017 01:05:27

Laatst bijgewerkt op 30 september 2018 – 06:58