NL Onderzoek: Sixth Sense – ‘Empowering the visually impaired’

Beste,

Wij, studentonderzoekers aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, hebben voor u een bijzondere vraag. In augustus zijn wij begonnen met het uitvoeren van een onderzoek voor het bedrijf TIM Solutions. Belangrijk om te vermelden is dat geen enkele studentonderzoeker belang heeft bij dit bedrijf. Het onderzoek heeft betrekking op de ontwikkeling van een nieuw hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking. Het hulpmiddel moet de doelgroep helpen bij navigeren, oriënteren en objectdetectie. Wij verwachten dat het ontwikkelen van een dergelijk hulpmiddel een positieve uitwerking kan hebben op het uitvoeren van dagelijkse bezigheden bij deze doelgroep.

Zoals u misschien kunt begrijpen is het van belang om te onderzoeken welke wensen en behoeften de doelgroep heeft met betrekking tot dit nog te ontwikkelen hulpmiddel. Om deze wensen en behoeften uit te kunnen vragen, middels een interview, zijn wij opzoek naar mensen met blindheid. Hiervoor wenden wij ons tot u. Via de Oogvereniging zijn wij in het bezit gekomen van dit emailadres. Zou u iets voor ons kunnen betekenen om de benodigde doelgroep te bereiken?

Bijgevoegd aan deze mail is de informatiebrief met betrekking tot ons onderzoek. Deze zou u als aanvulling op deze mail nog eens rustig door kunnen nemen. Belangrijk om te vermelden is wel dat ons gebied niet verder reikt dan Nederland; wij hopen dan ook dat u hier contacten heeft!

Heel graag licht ik het onderzoek nog eens mondeling aan u toe. Mijn telefoonnummer is: 06-40566494.

Bij voorbaat dank!

Vriendelijke groet,

Marit van Dijk
(Mees te Brinke, Jenny Welling & Danique Janssen)
M.vandijk21@student.han.nl

***

Geachte heer/ mevrouw,

Voor ons wetenschappelijk onderzoek zijn wij als studentonderzoekers op zoek naar personen met een visuele beperking. In het bijzonder naar mensen die blind zijn.

Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Wij kunnen ons voorstellen dat u meer informatie over ons onderzoek wil, voordat u besluit om wel of niet deel te nemen.

In deze informatiebrief wordt het onderzoek verder uitgelegd. Wij nodigen u uit om deze informatie rustig door te nemen en eventueel te bespreken met uw familie en/of naasten.
Heeft u na het doornemen van deze informatiebrief nog vragen, dan mag u altijd contact opnemen met de studentonderzoekers. De contactgegevens van één van de studentonderzoekers staan onderaan deze brief.

Achtergrond en doel van het onderzoek

Technological Innovation in Medicine, afgekort als TIM Solutions, is een bedrijf waarbij medische en technische professionals samenwerken. TIM Solutions wil graag dat er meer gebruik wordt gemaakt van technologie in de gezondheidszorg. Sixth Sense is één van de projecten van TIM Solutions. Een nieuw technologisch hulpmiddel waarmee obstakels gesignaleerd kunnen worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat het hulpmiddel informatie geeft over navigatie en oriëntatie. Dit moet ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking weer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Streven is dat Sixth Sense een betaalbaar en laagdrempelig hulpmiddel wordt.

Bij het project Sixth Sense gaat het dus over een totaaloplossing. Door de doelgroep vanaf het begin af aan te betrekken bij ons onderzoek, hopen we een hulpmiddel te ontwikkelen dat direct aansluit bij de wensen en behoeften.

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?

Indien u besluit deel te nemen aan het onderzoek, wordt het volgende van u verwacht:

Twee studentonderzoekers zullen éénmaal bij u thuis langskomen om een interview bij u af te nemen. Dit interview zal naar verwachting tussen de 30 en de 60 minuten duren.

Tijdens het interview zal er een inleidende vraag worden gesteld. De verdere inhoud van het interview is vrij. Uw antwoorden zullen met audioapparatuur worden opgenomen (indien u hiervoor toestemming verleend in de toestemmingsverklaring. Deze is toegevoegd als bijlage bij deze brief). De audio-opname zal worden gebruikt bij het verwerken van de interviews.

In het interview zal er onder andere worden doorgevraagd op de onderwerpen ‘visuele informatie uit de omgeving’ & ‘hulpmiddelen’. Daarnaast willen de studentonderzoekers ook graag een aantal gegevens uit uw medische dossier overnemen. Hierbij kunt u denken aan de aanleiding van uw blindheid.

Wat zijn de mogelijke voor- en nadelen van deelname?

Door deelname aan ons onderzoek vergroot u de kans dat Sixth Sense vrijwel direct aansluit bij de wensen en behoeften van de gehele doelgroep. Hierdoor kan deelname aan de maatschappij mogelijk worden vergroot.

Naast de tijdsinvestering die van u wordt gevraagd, hebben we tijdens het gehele onderzoek te maken met een bepaalde ‘geheimhouding’. Het bedrijf TIM Solutions is bezig met het aanvragen van patent (rechten) op bepaalde onderdelen van Sixth Sense. Wij zullen hierover dan ook niet heel veel informatie kunnen delen. Hiermee wordt rekening gehouden tijdens het interview. Wij vragen u om voorzichtig te zijn met het delen van informatie van dit onderzoek. Mocht het toch gebeuren, dan zitten hier geen verdere gevolgen aan.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Binnen dit onderzoek zullen er verschillende medische- en persoonsgegevens worden verzameld. Bijvoorbeeld: geboortedatum, adresgegevens, gezinssituatie, geslacht, hulpmiddelengebruik & de aanleiding van uw blindheid. Deze gegevens worden versleuteld bewaard en zijn niet te koppelen aan de afgenomen interviews.

U kunt ervan uitgaan dat de verkregen informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De looptijd van het onderzoek is maximaal 6 maanden. Uiterlijk na deze 6 maanden is alleen de geanalyseerde en geanonimiseerde informatie nog beschikbaar. De verkregen informatie zal ten allen tijden los worden opgeslagen ten opzichte van uw medische- en persoonsgegevens. Audiobestanden worden uitgeschreven en geanonimiseerd, waardoor deze slechts door één studentonderzoeker zijn koppelen aan u. Iedereen die meewerkt aan het onderzoek (studentonderzoekers, docent (Sonja van Oers), TIM Solutions & de techniekstudenten) zal inzage hebben in de geanalyseerde en geanonimiseerde gegevens. Voor slechts 1 studentonderzoeker zijn de verkregen gegevens te herleiden naar u. Hij/zij zal uw persoonsgegevens verwerken in een versleuteld Excel-bestand.

De geanalyseerde en geanonimiseerde onderzoeksgegevens zullen ook bekeken worden door de docent (Sonja van Oers). Zij zal dit onderzoek controleren op betrouwbaarheid. U kunt ervan uitgaan dat ook Sonja vertrouwelijk om zal gaan met de verkregen onderzoeksgegevens.

U mag bij deelname op ieder gewenst moment stoppen. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven. Indien u tijdens het onderzoek besluit niet langer deel te nemen, zullen de gegevens worden vernietigd. Als al gestart is met de data-analyse zullen de verzamelde gegevens nog worden verwerkt en daarna worden vernietigd.

De geanalyseerde, en dus geanonimiseerde, gegevens worden gepubliceerd in een onderzoeksverslag van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Bij interesse kunt u hiervan op de hoogte worden gehouden. Neem hiervoor contact op met de contactpersoon.

Na afronding van ons onderzoek zal deze in handen komen van TIM Solutions. Er bestaat een kans dat de geanalyseerde en geanonimiseerde gegevens nog eens worden gebruikt in een ander onderzoek.

Voor verdere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u kijken op de volgende site: http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Indien u vragen of klachten heeft over dit onderwerp, mag u altijd contact zoeken met de contactpersoon. Als uw vraag niet is beantwoord, kunt u naar de Functionaris
Gegevensbescherming van de HAN gaan of dient u een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens vindt u onderaan de brief.

Hoe kunt u deelnemen?

Indien u wenst deel te nemen aan ons onderzoek, kunt u binnen 7 dagen een mail sturen waarin u meldt deel te willen nemen. Ook is het een mogelijk om binnen 7 dagen telefonisch contact op te nemen met de studentonderzoeker. Het telefoonnummer en/of e-mailadres staat onderaan deze brief beschreven. Na aanmelding nemen de studentonderzoekers binnen 48 uur contact met u op voor het uitvragen van de persoonsgegevens.
Er bestaat een hele kleine kans dat u na uw aanmelding te horen krijgt dat uw deelname niet langer nodig is. Dit is omdat we in ons onderzoek gebruik willen maken van een gevarieerde groep. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Wat gebeurt er als u niet wenst deel te nemen aan dit onderzoek?
Graag willen wij u nogmaals benadrukken dat deelname aan dit onderzoek vrijwillig is. Als u na het lezen van deze brief besluit toch niet deel te willen nemen aan dit onderzoek, willen wij u vragen dit door te geven aan de studentonderzoeker. U zult dan geen herinnering ontvangen.

Wilt u verder nog iets weten?

Mocht u na het doornemen van deze brief nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met de studentonderzoeker.

Bijlage
De benodigde toestemmingsverklaring vindt u achter deze informatiebrief. Deze toestemmingsverklaring zullen we voor het interview van u in ontvangst nemen.
Met vriendelijke groet,
Studentonderzoekers Danique Janssen, Mees te Brinke, Jenny Welling & Marit van Dijk
Studentonderzoeker
(Deze contactgegevens zijn nodig voor aan- of afmelding):
Mail: M.vandijk21@student.han.nl
Tel: 06-40566494

Docent /Supervisor: sonja.vanoers@han.nl
Autoriteit persoonsgegevens: 088-1805250
Functionaris gegevensbescherming HAN: privacy@han.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. NL Oproep: Envision – Vragenlijst onderzoeksproject02-12-2021 06:12:19
 2. BE Gratis: Draagbare tv-leesloep01-12-2021 06:12:00
 3. Oproep: Onderzoek tik-rol punt bij taststokgebruikers30-11-2021 02:11:35
 4. TV-tip 04/12: KNGF Geleidehonden – Margaret te zien in tv-serie De Nalatenschap30-11-2021 02:11:01
 5. NL: Ervaringen gezocht: hoe inclusief is Nederland voor mensen met een beperking? 30-11-2021 10:11:37
 6. Prachtige tastboeken nu gratis te bestellen!26-11-2021 06:11:05
 7. Heb je ervaring met een beperking in horen én zien? We zijn op zoek naar jou!25-11-2021 06:11:37
 8. NL Oproep: Test van prototypes taststokpunten24-11-2021 02:11:27
 9. BE Gezocht: Scale Dogs zoekt gastgezinnen24-11-2021 02:11:19
 10. NL Gezocht: Vrijwilligers voor Oogvereniging Albinisme24-11-2021 02:11:36
 11. NL Oproep: Onderzoek hulpmiddelen doofblindheid22-11-2021 12:11:21
 12. NL Oproep: Danslessen in Waddinxveen18-11-2021 09:11:11
 13. Oproep: Onderzoek slimme thermostaat18-11-2021 06:11:13
 14. NL Oproep: Visueel beperkt en slaapproblemen?17-11-2021 03:11:26
 15. Help jij Cormeta Amsterdam een elektrische tandem aan te schaffen voor hun slechtziende sporters?17-11-2021 06:11:18
 16. Oproep: Zintuiglijk ontwerpen16-11-2021 02:11:50
 17. NL Oproep: Haaksbergen – Onderzoek visuele handicap15-11-2021 07:11:20
 18. NL Gezocht: Zeeuwse goalballspelers13-11-2021 07:11:42
 19. NL Gezocht: Universitair onderzoek rond arbeidsparticipatie van blinden en slechtzienden10-11-2021 01:11:21
 20. NL: Universitair onderzoek rond boodschappen doen in supermarkt09-11-2021 05:11:27
 21. NL Onderzoek: Sixth Sense – ‘Empowering the visually impaired’08-11-2021 01:11:10
 22. NL Oproep: Onderzoek mobiliteitshulpmiddel “SixtSense”06-11-2021 11:11:13
 23. BE Gezocht: Meewerken aan eindwerk04-11-2021 02:11:11
 24. Easy Calendar 2022 – Jaarkalender in braille04-11-2021 06:11:24
 25. Kerstkaarten voor blinden en slechtzienden04-11-2021 06:11:45
 26. NL Gezocht: Koor bij Stichting Blinden Penning A’dam Oost zoekt leden03-11-2021 06:11:52
 27. NL: Voor de eerste testfase zoeken we jou!26-10-2021 05:10:07
 28. NL Enquête: Toegankelijkheid in winkels26-10-2021 03:10:57
 29. BE: Blindentribune Union Saint-Gilloise en Rode Duivels26-10-2021 03:10:16
 30. NL Gezocht: Navigatie zonder zicht24-10-2021 06:10:40
 31. NL Gezocht: 20 voetballiefhebbers voor testen blindentribune NAC Breda22-10-2021 05:10:06
 32. NL Gezocht: Gezinnen met jonge kinderen met een visuele beperking (onderzoek)21-10-2021 09:10:38
 33. NL Oproep: Game met geluid testen21-10-2021 06:10:57
 34. Gezocht: Speelkaarten met voelbare symbolen20-10-2021 06:10:20
 35. BE Gezocht: Getuigenis inclusief onderwijs19-10-2021 02:10:52
 36. BE: De blindentribunes zijn open!19-10-2021 10:10:34
 37. BE: Onderzoek naar geweld gepleegd door hulpverleners18-10-2021 05:10:03
 38. Enquête “inclusieve en toegankelijke technologie voor thuis”16-10-2021 01:10:29
 39. BE Oproep aan gebruikers van apps DPG Media (HLN en De Morgen)15-10-2021 04:10:45
 40. Meedenken over ethische vragen rond het Hersenimplantaat?14-10-2021 07:10:03
 41. BE Oproep: Wil jij graag tandemen in Leuven?14-10-2021 06:10:23
 42. NL Gezocht: Alblasserdam – Noodzakelijke voorziening voor slechtzienden14-10-2021 06:10:36
 43. NL Enquête: Oriëntatie innovatie visueel beperkt boodschappen doen14-10-2021 05:10:51
 44. NL Onderzoek: Betere ervaring in bioscoop voor blinden en slechtzienden13-10-2021 05:10:00
 45. Iederin – Laat weten wat jij vindt van de toegankelijkheid van websites en apps!13-10-2021 11:10:58
 46. NL Gezocht: Persoon met visuele handicap voor minidocumentaire13-10-2021 05:10:15
 47. Enquête: Toegankelijkheid in winkels voor visueel beperkte personen12-10-2021 02:10:52
 48. BE Oproep: Lion-Francout prijs 2022 voor blinde persoon09-10-2021 05:10:49
 49. BE Gezocht: Voetgangers (met visuele handicap) ouder dan 6509-10-2021 12:10:30
 50. BE Oproep: Ondersteuning van leerlingen met een visuele beperking = Buitengewone expertise08-10-2021 01:10:37
 51. Het Schild start crowdfunding voor nieuwe duofiets07-10-2021 05:10:36
 52. NL Oproep: Toegankelijkheid rechtbank Rotterdam06-10-2021 05:10:12
 53. Oproep: Onderzoek blindengeleidestok05-10-2021 07:10:09
 54. Petitie > Van VSO naar GVO03-10-2021 01:10:12
 55. BE: De Inter-blindentribunes in het voetbal zijn terug!29-09-2021 11:09:25
 56. Doofblinde personen – Brief voor huisartsen over vaccinatie coronavirus28-05-2021 06:05:19
 57. BE Oproep: Een tandempiloot vinden … Dat kan!04-05-2017 01:05:27

Laatst bijgewerkt op 8 november 2021 – 13:33