Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs – Nieuwsbrief juni 2017

Ondersteuningsmodel hoger onderwijs

De overgangsmaatregelen die tijdens de academiejaren 2015-2016 en 2016-2017 van kracht waren met betrekking tot GON-begeleiding in het hoger onderwijs lopen af. Vanaf volgend academiejaar, 2017-2018, komt er een nieuwe regeling in de plaats. Die regeling voorziet dat de ondersteuning van studenten met een functiebeperking een duidelijke opdracht wordt binnen het sociaal beleid van de hogescholen en universiteiten. Conform zijn kerntaken begeleidt SIHO de hogescholen en universiteiten bij het vormgeven van het ondersteuningsmodel hoger onderwijs. Op 5 september 2017 organiseert SIHO een studiedag voor de  instellingen hoger onderwijs waarop het samen met hen reflecteert over het proces, de uitdagingen en goede praktijken.

Meer informatie van SIHO over het ondersteuningsmodel leest u hier. Het programma van de studiedag vindt u hier.  Met vragen over het ondersteuningsmodel kunt u steeds met SIHO contact opnemen.

Vlaamse Vereniging Studenten sterke ambassadeur inclusief hoger onderwijs

Ook de Vlaamse Vereniging Studenten (VVS), de koepelorganisatie van studentenraden van Vlaamse universiteiten en hogescholen, was betrokken bij de besprekingen inzake de hervorming van GON hoger onderwijs. VVS ontwikkelde zelf ook een standpunt. Hierin geeft VVS aan tevreden te zijn met de uitbreiding en versterking van het ondersteuningsmodel, maar vraagt VVS ook aandacht voor een aantal uitdagingen en voldoende financiering. Naast een sterke inzet in dit dossier, zette VVS dit academiejaar ook in op het sensibiliseren van studentenraden om hun werking meer inclusief en toegankelijk te maken. Dit gebeurt aan de hand van 10 strategieën voor inclusieve studentenvertegenwoordiging die in het charter studenteninspraak onbeperkt worden beschreven. VVS ontwikkelde dit charter in samenwerking met SIHO. Intussen ondertekenden 13 studentenraden het charter. Begin volgend academiejaar, wanneer de raden hun planning opmaken, voorziet VVS in extra promotie en een bekendmakingsronde. SIHO is bijzonder trots op de inzet van de VVS op vlak van inclusief hoger onderwijs en wenst de studentenvertegenwoordigers een welverdiende zomer toe.

Het standpunt van de VVS inzake het ondersteuningsmodel hoger onderwijs kunt u hier lezen. De brochure met het charter studenteninspraak onbeperkt vindt u hier.

Studievoormiddag redelijke aanpassingen in het onderwijs

SIHO participeerde op 16 juni 2017 in het panel op de studievoormiddag ‘redelijke aanpassingen in het onderwijs. To be or not to be ‘redelijk!’. De studievoormiddag focuste op het werk van Dr. Annelies D’Espallier over de rechten en verplichtingen die ontstaan uit de redelijkeaanpassingenplicht, de grenzen van de plicht en de wijze waarop een rechter dit nieuwe concept kan toepassen en mee vorm kan geven. Naast de juridische toelichting, kwam ook de orthopedagogische invalshoek en het gebruikersperspectief aan bod. Het panelgesprek waarin SIHO het hoger onderwijs vertegenwoordigde, focuste op de vraag of er in Vlaanderen al voldoende redelijke stappen voorwaarts worden gezet.

Meer informatie over de publicatie van Annelies D’Espallier, uitgegeven bij die Keure, vindt u hier. Het programma van de studievoormiddag kunt u hier raadplegen.

Inclusiespiegel Vlaanderen 2016

SIHO woonde op vrijdag 23 juni 2017 de voorstelling van de inclusiespiegel Vlaanderen 2016  van GRIPvzw. De Inclusiespiegel geeft een foto en een evolutie weer van de deelname van personen met een handicap aan de samenleving. Uit het rapport blijkt duidelijk dat een handicap een extra handicap blijft. Zo is het aantal personen met een handicap zonder secundair diploma nog altijd dubbel zo groot, en is het percentage mensen met een handicap met een hogeschool- of universiteitsdiploma nog altijd dubbel zo laag. Ook zijn mensen met een handicap nog altijd opvallend minder vaak aan het werk. SIHO vindt het werk Van GRIP bijzonder belangrijk. Het toont aan dat Vlaanderen sterker moet inzetten op inclusie en dat ook de drempels achter de cijfers moeten worden verkend. SIHO verwijst hierbij graag naar het engagement van de koepelorganisaties van de hogescholen en universiteiten om Vlaamsbreed cijfers te verzamelen over de participatie van kansengroepen in het hoger onderwijs. Dit zal toelaten om naast instroom, ook de doorstroom en uitstroom van studenten met een functiebeperking te monitoren.

De inclusiespiegel Vlaanderen 2016 kunt u hier raadplegen.

Accessibilty in Microsoft

Studenten met een visuele beperking of dyslexie hebben vaak nood aan compenserende hulpmiddelen om lessen te volgen, studiemateriaal te verwerken en examens af te leggen. Sprint, Kurzweil en Supernova zijn in Vlaanderen de meest gekende en gebruikte programma’s in het hoger onderwijs. Minder geweten is dat Microsoft de laatste jaren ook erg inzet op Accessibility of digitale toegankelijkheid. Dit is duidelijk merkbaar aan de nieuwe applicaties die in de recentste versies van hun software standaard (lees gratis) worden ingewerkt. SIHO volgde op 13 juni 2017 een demosessie van Accessibility in Microsoft, georganiseerd door de dienst onderwijsontwikkeling en internationalisering van de Arteveldehogeschool. Tijdens die sessie werden de tools die inclusie en digitale toegankelijkheid bevorderen, gedemonstreerd. Hoewel deze applicaties geen volwaardige vervangers kunnen genoemd worden voor de bestaande compenserende software, vormen ze een belangrijke meerwaarde. SIHO blijft het marktaanbod en de functionaliteiten van alle programma’s nauw opvolgen.

Een uitgebreide bespreking van de bruikbare applicaties van Accessibility in Microsoft door SIHO vindt u hier.

Video-presentaties conferentie UDL

Op 13 en 14 maart 2017 was SIHO met heel wat Vlaamse instellingen hoger onderwijs aanwezig in Dublin op de conferentie UDL: It’s Time to talk about the why van AHEAD, the Association for Higher Education Access and Disability. Actuele thema’s zoals de rol van aanspreekpunten bij het realiseren van inclusief hoger onderwijs kwamen aan bod. Alle presentaties zijn nu ook in video-uitgave raadpleegbaar op de website.

De link naar de video-presentaties vindt u hier.

Aankondigingen

Op zoek naar een congres of studiedag rond studeren met een beperking? Bekijk deze lijst van nationale en internationale congressen en studiedagen:

Organiseert u binnenkort zelf een congres of studiedag over inclusief hoger onderwijs? Laat het weten via info@siho.be en dan kondigen wij het aan in deze nieuwsbrief.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) · Hoogpoort 15 · Gent 9000 · Belgium

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Nieuwsbrief Oogvereniging 21 september 201722-09-2017 01:09:02
 2. Nieuwsbrief Nevero september 201715-09-2017 10:09:51
 3. Nieuwsbrief Modem september 2017: Mensen met een beperking helpen met communiceren via persoonlijk advies en vorming.12-09-2017 09:09:41
 4. NL Vacatures van Ctalents12-09-2017 09:09:08
 5. Nieuwsbrief Oogvereniging 7 september 201710-09-2017 08:09:51
 6. Nieuwsbrief Low Vision Shop 10 september 201710-09-2017 08:09:54
 7. Nieuwsbrief Oogvereniging 24 augustus 201727-08-2017 07:08:18
 8. Nieuwsbrief Low Vision Shop 27 augustus 201727-08-2017 07:08:52
 9. Nieuwsbrief Babbage, 11 augustus 201711-08-2017 12:08:33
 10. Nieuwsbrief Oogvereniging 10 augustus 201710-08-2017 02:08:57
 11. Inter.events – Nieuwsbrief augustus 201707-08-2017 02:08:08
 12. Nieuwsbrief Low Vision Shop 30 juli 201731-07-2017 08:07:02
 13. muZIEum – Nieuwe locatie29-07-2017 10:07:07
 14. Stichting Komt het zien – Nieuwsbrief juli 201727-07-2017 09:07:26
 15. Nieuwsbrief Low Vision Shop 22 juli 201722-07-2017 11:07:43
 16. Deze zomer nog zeilen met SailWise? Pak dan nu je kans!12-07-2017 08:07:08
 17. Nieuwsbrief Low Vision Shop 9 juli 201709-07-2017 08:07:43
 18. Nieuwsbrief juli 2017: Zicht op Cultuur-Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw07-07-2017 12:07:24
 19. Sensotec: Nieuwsbrief 5 juli 201705-07-2017 01:07:18
 20. VFG Nieuwsbrief 1 juli 201702-07-2017 11:07:17
 21. Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs – Nieuwsbrief juni 201729-06-2017 05:06:47
 22. Integra-On-Tour: zomer 201723-06-2017 02:06:39
 23. Snow 7HD nu ook officieel verkrijgbaar bij Integra23-06-2017 02:06:58
 24. Zomervakantie voor de deur: zo dien je nog gauw een productieverzoek in22-06-2017 03:06:25

Laatst bijgewerkt op 1 september 2017 – 17:55