Gezocht: Zwangere vrouwen met visuele handicap en hun partner

Een onderzoek naar de behoeften van vrouwen met een visuele beperking en hun partner. Doet u mee?

Geachte mevrouw, meneer, lezer,

Wij zijn Jeanne, Hanneke en Marrit, studenten van de Bacheloropleiding Verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Momenteel zijn wij bezig met ons afstudeeronderzoek. Hierbij richten wij ons op zwangere vrouwen met een visuele beperking en hun partners.

Wat is de aanleiding en het doel van het onderzoek?

Na het onderzoeken van literatuur, zijn wij tot de conclusie gekomen dat er weinig bekend is over hoe vrouwen met een visuele beperking en hun partners de (begeleiding van de) zwangerschap en het leven na de bevalling ervaren. Aangezien wij als toekomstig verloskundigen graag voorzien in de behoeften van de vrouwen die wij begeleiden, zijn wij benieuwd naar wat we hierin kunnen betekenen. Wat heeft de vrouw nodig in haar verloskundige begeleiding? Wat verwachten zij en haar partner van de periode na de geboorte? Hoe kunnen wij hierin helpen? Dat zijn vragen waar wij ons mee bezig houden in dit onderzoek. Ons doel is hiermee te ontdekken wat vrouwen met een visuele beperking en hun partners nodig hebben en te leren hoe wij hierin kunnen voorzien.

Hoe worden de gegevens verzameld?

Voor ons onderzoek zoeken wij zwangere vrouwen met een visuele beperking en hun partner. Vrouwen die op een afstand van 4 meter het gezicht van een ander persoon niet of met veel moeite herkennen, kunnen deelnemen aan ons onderzoek. Daarnaast hebben we de volgende criteria voor vrouwen die deel kunnen nemen:

⮚ Minimaal 18 jaar
⮚ Vaste relatie (we betrekken de partners ook graag in ons onderzoek!)
⮚ Geen andere lichamelijke beperking naast de visuele beperking
⮚ De Nederlandse taal machtig zijn

We zullen informatie verzamelen middels een (digitaal) interview. De informatie uit het interview zal vertrouwelijk en anoniem verwerkt worden en wordt na uw toestemming uitsluitend gebruikt voor ons onderzoek.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Wanneer u samen met uw partner bereid bent om deel te nemen aan ons onderzoek proberen wij een interview in maart en april 2021 af te nemen. Het interview bestaat uit twee delen, één waarbij we u vragen stellen en een deel waarbij uw partner geïnterviewd wordt. Het interview zal online plaatsvinden en worden opgenomen. Het interview zal in totaal ongeveer één uur duren. Dit kan op een datum en tijdstip naar uw keuze. Tevens is er voor elke participant een kleinigheid als dank voor deelname aan ons onderzoek.

Bent u zwanger en heeft u een visuele beperking óf bent u de partner van iemand die voldoet aan deze omschrijving? Bent u bereid om in gesprek te gaan met ons? Dan kunt u zich aanmelden via het volgende mailadres: oogopmoederschap@gmail.com Mocht u vragen hebben of meer informatie willen, dan kunt u eveneens contact opnemen via bovengenoemd mailadres.

Met vriendelijke groet,
Jeanne Hovestadt, Hanneke de Mooij en Marrit Rietkerk
oogopmoederschap@gmail.com

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

  1. NL Gezocht: Vrouwen 20-50 jaar voor test van make-up app24-02-2021 07:02:28
  2. Gezocht: Zwangere vrouwen met visuele handicap en hun partner18-02-2021 03:02:58
  3. NL Gezocht: Interview voor schoolopdracht24-01-2021 08:01:33
  4. NL Gezocht: Respondenten die in Rotterdam komen20-01-2021 03:01:54

Laatst bijgewerkt op 18 februari 2021 – 15:22