Meer geld voor studenten met handicap

LEUVEN

Hogescholen die inspanningen doen om ook studenten met een functiebeperking in hun instelling op te nemen, zullen daar financieel voor worden beloond. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke beloofd. Aanleiding was een parlementaire vraag van Monica Van Kerrebroeck (CD&V).

Goede initiatieven van hogescholen en universiteiten te sterk versnipperd

In Vlaanderen bestaat in het hoger onderwijs nog altijd geen systematische registratie van studenten met een functiebeperking. Daardoor blijft het gissen naar het juiste aantal jongeren dat tijdens zijn hogere studies met een beperking wordt geconfronteerd. Schattingen spreken van enkele duizenden.

Net als in de ons omringende landen verschuift ook bij ons de aard van de functiebeperkingen. Tot vijf of tien jaar geleden ging het bijna voornamelijk om studenten met een klassieke handicap: slechtzienden of slechthorenden, rolstoelgebruikers of chronisch zieken. Daarna bleken steeds meer jongeren te kampen met leerstoornissen zoals dyslexie. De jongste twee tot drie jaar is daar nog een groep bijgekomen: de studenten met geestelijke gezondheidsproblemen of psychische handicaps.

Op dit moment wordt geschat dat, binnen de groep studenten met een functiebeperking, 35 tot 40 procent kampt met leerstoornissen, 20 tot 30 procent met een psychische handicap en de anderen met een fysieke handicap.

Expertisecentrum

Precies één jaar geleden werd het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) opgericht. Via dit centrum stellen de Katholieke Universiteit Leuven, de Vrije Universiteit Brussel en de Hogeschool West-Vlaanderen samen hun jarenlange ervaring ter beschikking van alle Vlaamse hogescholen en universiteiten die meer ondersteuning willen bieden voor studenten met een functiebeperking.

Coördinator Gaspar Haenecaert blikt met gemengde gevoelens op het eerste werkjaar terug. “Onze inspanningen zijn niet zonder gevolg gebleven”, zegt hij. “Het mooiste bewijs is dat onze gids ‘Verder studeren met een functiebeperking’, die op 5.000 exemplaren werd verspreid, sinds juni volledig is uitgeput. De gids is voorlopig nog enkel digitaal te verkrijgen. In december komt er een nieuwe uitgave. In de gids wordt een overzicht gegeven van alle aanspreekpunten binnen de verschillende instellingen waar studenten met een functiebeperking terechtkunnen voor informatie.”

Een ander positief signaal is dat zo’n acht instellingen aan de coördinator te kennen hebben gegeven dat zij, naar aanleiding van het ontstaan van het expertisecentrum, concrete initiatieven hebben genomen om hun drempel te verlagen.

“Helaas zijn alle goede initiatieven heel erg gebonden aan de instelling zelf en is er nog geen draagvlak voor één gemeenschappelijk beleid”, betreurt Haenecaert. “Alle hogescholen en universiteiten hebben bij het ondertekenen van de engagementsverklaring rond diversiteit in mei beloofd om, naast allochtone studenten, ook aandacht te hebben voor studenten met handicaps. Dat is een heel krachtig signaal. We hopen nu dat de overheid alle initiatieven ook daadwerkelijk financieel beloont. Een goede registratie van studenten met een functiebeperking zou al een mooi begin zijn.”

Het hoofddoel van het SIHO bestaat uit het opnemen van een intermediaire rol in de realisatie van INCLUSIEF HOGER ONDERWIJS op niveau van personeel en studenten.

Verschillende subdoelen moeten dit hoofddoel helpen bereiken:

1. Het SIHO wil een duidelijk uitgebouwde dienstverlening bieden aan instellingen hoger onderwijs. Het SIHO wenst enerzijds in een één-één-relatie via consultancy, anderzijds via een instellingsoverschrijdend aanbod, tegemoet te komen aan de noden van alle instellingen hoger onderwijs. Naast de dienstverlening naar instellingen toe, voorziet het SIHO ook dienstverlening aan de studentenvoorzieningen.

2. Het SIHO wenst netwerken aan te gaan met de doelgroepen van de dienstverlening en met binnen- en buitenlandse partners die rechtstreeks of zijdelings met het thema betrokken zijn.

3. Er zal blijvend gericht onderzoek gebeuren met betrekking tot het thema ‘inclusief hoger onderwijs’. Concreet gebeurt dit via gerichte probleemverkenningen die resulteren in wegwijzers voor de praktijk. De bestaande wegwijzers zijn terug te vinden in de bibliotheek van deze website.

Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO), Sint-Jorisstraat 71, 8000 Brugge, E-mail: info@siho.be, Website: http://www.siho.be

Sabine DEMAN

Bron: Gazet van Antwerpen, 10 augustus 2005

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Blinde migranten willen gewoon taalles16-01-2018 10:01:03
 2. Babbage bij RTL Lifestyle Experience mogelijkheden voor studie en werk22-12-2017 08:12:59
 3. Je luistermaatje in de klas: gesproken schoolboeken22-11-2017 12:11:49
 4. Spermalie maakt geschiedeniskaart voor slechtziende leerlingen03-10-2017 07:10:29
 5. Slechtziende Ann volgt Photoshoplessen13-08-2017 11:08:37
 6. Waarom toegankelijk lesmateriaal belangrijk is18-06-2017 05:06:35
 7. Voelbare tekeningen18-06-2017 09:06:08
 8. SenseMath maakt wiskunde toegankelijk voor blinde leerlingen17-06-2017 11:06:18
 9. Frank Toenders maakt lesmateriaal voor natuurkunde dat geschikt is voor blinden17-06-2017 11:06:36
 10. Nederlands leren bij Beter Zien Anders Kijken te Rotterdam09-06-2017 04:06:23
 11. Goede Kennis – Toegankelijke informatie in en rondom het klaslokaal24-08-2016 03:08:09
 12. Examen doen als je blind bent: de gewoonste zaak van de wereld?09-05-2016 07:05:11
 13. Lespakket voeltekeningen gereed31-12-2015 09:12:20
 14. De geluidenbal27-11-2015 05:11:32
 15. Lijm: Pritt plakstiften in kleur (handig voor slechtzienden)27-11-2015 05:11:29
 16. Video: Gebruikers over Schriftje.nl27-09-2015 12:09:09
 17. Een kwart miljoen euro extra voor dove en slechtziende leerlingen27-09-2015 12:09:09
 18. Babbage studie ondersteuning27-09-2015 12:09:09
 19. Meer geld voor studenten met handicap27-09-2015 12:09:09
 20. Introductie BrailleStudio voor leerkrachten27-09-2015 12:09:09
 21. PC’s voor blinden en slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 22. Bartiméus partner in nieuw Europees taalproject27-09-2015 12:09:09
 23. Universal Design for Learning – UDL-tip: Google Alerts27-09-2015 12:09:09
 24. Atlas voor slechtzienden straks ook in Wallonië27-09-2015 12:09:09
 25. Online studie-informatie slecht bereikbaar voor gehandicapte27-09-2015 12:09:09
 26. Gratis onderwijsprogramma voor kinderen en jongeren met een visuele beperking27-09-2015 12:09:09
 27. Atlas voor slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 28. Visueel gehandicapte kinderen helpen met makkelijke leesletter27-09-2015 12:09:09
 29. Redelijke aanpassingen voor inclusief onderwijs27-09-2015 12:09:09
 30. Spermalie ontwikkelt atlas voor slechtziende leerlingen27-09-2015 12:09:09
 31. Slechtziende leerlingen krijgen brailletoestel27-09-2015 12:09:09
 32. iBooks-studieboeken nu ook in Nederland27-09-2015 12:09:09
 33. Scholen discrimineren de blinden met Google Apps volgens advocaten27-09-2015 12:09:09
 34. Antwerpen koopt machine voor leerlingen met visuele handicap27-09-2015 12:09:09
 35. Geslaagde braillecursus voor ouders bij Visio Onderwijs Rotterdam27-09-2015 12:09:09
 36. Digitale cursussen vlotter beschikbaar27-09-2015 12:09:09
 37. Antwerpse school koopt braillemachine27-09-2015 12:09:09
 38. Training braille27-09-2015 12:09:09
 39. Artesis geeft info in braille27-09-2015 12:09:09
 40. Vandenbroucke helpt kinderen met dyslexie27-09-2015 12:09:09
 41. Nieuw lesboek braille voor anderstaligen27-09-2015 12:09:09
 42. Leermiddelen steeds ontoegankelijker voor blinden en slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 43. Digitaal lesmateriaal niet toegankelijk voor blinde leerlingen27-09-2015 12:09:09
 44. Examen bijna blinde Brenda27-09-2015 12:09:09
 45. Studeren, zweten, slagen!? – Eindexamens 200827-09-2015 12:09:09
 46. Leerpakketten op maat voor slechtzienden of slechthorenden27-09-2015 12:09:09
 47. Video: Cito eindtoets nu ook in braille27-09-2015 12:09:09
 48. KAHO Sint-Lieven helpt studenten met problemen27-09-2015 12:09:09
 49. Katho verspreidt infoboek voor mindervalide studenten27-09-2015 12:09:09
 50. Pocketwoordenboeken: Prisma en van Dale apps voor IOS en Android27-09-2015 12:09:08
 51. De inzet van iPads in onderwijs aan kinderen die niet (goed) horen en zien27-09-2015 12:09:08
 52. Babbage biedt studieondersteuning21-05-2015 03:05:49
 53. Wft-examen toegankelijker voor mensen met een beperking20-05-2015 01:05:43
 54. Eduvip: Online trainingen en lesmateriaal voor visueel beperkten.10-03-2015 06:03:11
 55. Atlas voor slechtzienden10-03-2015 04:03:54
 56. Join me26-01-2015 07:01:10
 57. Beter leren lezen met vergrotingshulpmiddelen07-06-2011 08:06:38
 58. Vitale Van Dale redt slechtzienden07-06-2011 06:06:12

Laatst bijgewerkt op 27 september 2015 – 12:35