Student geweigerd op ROC vanwege visuele beperking

Een student niet toelaten tot een opleiding omdat hij of zij slechtziend is, dat mag niet in Nederland. Dit overkwam een vrouw met een visuele beperking. Zij startte een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens wegens discriminatie door de school.

Een zeer slechtziende studente meldde zich vorig jaar in april aan bij het ROC in Hoorn voor de opleiding Juridische Dienstverlening. Ze had een intakegesprek met een zorgcoördinator en een ambulant onderwijskundig begeleider vanuit Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Zij hebben de school geadviseerd over de aanmelding van verzoekster. Begin mei vorig jaar kreeg de studente telefonisch te horen dat zij vanwege haar haar visuele beperking niet tot de opleiding werd toegelaten. Op 11 juni 2014 stuurde de school een e-mail:

“Zoals ik gisteren in het gesprek heb gemeld, wordt jij niet toegelaten tot de opleiding Juridische Dienstverlening. Binnen deze opleiding worden de kerntaken Klantencontact en Dossierverwerking binnen de Beroepspraktijk Vorming (BPV) geëxamineerd. Doordat jij, vanwege je visuele handicap, deze kerntaken niet kunt halen, ben je niet in staat om de opleiding met een diploma af te sluiten. Om die reden is er besloten om je niet tot de opleiding toe te laten.”

De studente diende een klacht in bij het ROC, omdat zij zich op grond van haar handicap/chronische ziekte gediscrimineerd voelde. De school liet bij brief van 1 juli 2014 aan de studente weten dat zij voorwaardelijk tot de opleiding werd toegelaten en stelde voorwaarden aan haar definitieve toelating. Zo diende een externe deskundige te beoordelen of er belemmeringen waren die aan het met succes afronden van de opleiding door de studente in de weg stonden. De studente ging niet akkoord met de voorwaardelijke toelating en weigerde deze. Ze schreef zich vervolgens in bij een andere ROC, in Amsterdam, en werd zonder voorwaarden toegelaten tot de opleiding Juridische Dienstverlening. Zij startte een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens, omdat ze zich gediscrimineerd voelde door de school.

Gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte

Leerlingen en studenten met een beperking hebben recht op extra ondersteuning om, als dat mogelijk is, onderwijs te volgen op de school van hun keuze. Dit staat in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De wet geldt voor alle leerlingen en studenten met een beperking. Het maakt daarbij niet uit of de beperking fysiek, psychisch, verstandelijk, intellectueel of zintuiglijk van aard is. Het moet wel om een langdurige beperking gaan.

De school moet onderzoeken of de leerling met behulp van een zogenaamde ‘doeltreffende aanpassing’ op de school terecht kan of kan blijven. Als dat zo is, moet de school die aanpassing ook bieden. Bijvoorbeeld extra begeleiding voor een leerling met autisme. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet. Per geval zal bekeken moeten worden of de beperking het volgen van onderwijs in de weg staat, of dat een doeltreffende aanpassing uitkomst biedt.

Oordeel College voor de Rechten van de Mens

De studente werd in eerste instantie afgewezen voor de opleiding Juridische Dienstverlening. Volgens het ROC kon zij vanwege haar visuele handicap bepaalde kerntaken binnen de opleiding niet halen. Ten tijde van het intakegesprek van de studente waren er op het ROC ‘vernieuwde intakeprocedures bij nieuwe instromers’. Het doel van deze pilot was om studenten die extra ondersteuning nodig hebben, in staat te stellen de door hun gewenste opleiding te volgen en succesvol af te ronden. De ROC heeft desondanks in het geval van de studente geen onderzoek verricht naar deze extra ondersteuning om haar in staat te stellen de opleiding te volgen. Ze is vanwege haar visuele beperking zonder nader onderzoek afgewezen voor de opleiding. Uit schriftelijke stukken blijkt ook dat de school de adviezen van de zorgcoördinator en Visio, twee deskundigen die studente geschikt bevonden hebben voor de opleiding, naast zich neer heeft gelegd. Het ROC heeft inmiddels erkend dat de aanmeldingsprocedure van de studente niet de schoonheidsprijs verdient.

“De school erkent dat er in de afhandeling van haar aanmelding zaken niet goed zijn verlopen. Zowel procedureel, de school heeft mevrouw te lang in onzekerheid laten verkeren omtrent haar aanmelding, als ook inhoudelijk. De school heeft zich ten onrechte laten leiden door de onmogelijkheden, terwijl zij zich veeleer had moeten richten op mogelijke aanpassingen. Het is dan ook voorstelbaar dat mevrouw uiteindelijk heeft afgezien van aanmelding toen zij uiteindelijk het bericht ontving dat zij met een addendum zou worden toegelaten.”

Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat het ROC de studente discrimineerde op basis van haar handicap door haar in eerste instantie af te wijzen en later onder voorwaarden toe te laten tot de door haar gewenste opleiding.

Nina Kesar

Bron: https://www.liberties.eu/nl, 21 april 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Tom ter Plegt: ‘Er zijn weinig valkuilen, letterlijk en figuurlijk.’07-03-2019 07:03:27
 2. Student met beperking krijgt vaak te weinig toeslag20-12-2018 06:12:26
 3. Student met beperking loopt geld mis30-11-2018 09:11:46
 4. Prinses Laurentien: handicap mag studie niet in de weg staan20-11-2018 07:11:28
 5. HU en UU willen beter zorgen voor student met beperking20-11-2018 07:11:57
 6. Aantal studenten met beperking in het hoger onderwijs sterk gestegen19-07-2018 06:07:26
 7. Studenten met een beperking krijgen ongelijke studietoelagen16-04-2018 01:04:43
 8. Actie voor hogere studietoeslag gehandicapten16-04-2018 01:04:06
 9. Door heel Nederland enorm verschil toeslagen studenten met beperking16-04-2018 01:04:46
 10. Verschillen in toeslagen voor studenten met beperking kwalijk’16-04-2018 01:04:30
 11. Oproep om studenten met beperking te helpen16-04-2018 01:04:14
 12. Toeslagen studenten met beperking is te laag16-04-2018 01:04:56
 13. Jongerenbonden eisen hogere toeslagen voor studenten met een beperking16-04-2018 01:04:39
 14. Zo is het om een visuele beperking te hebben op de FNWI20-03-2018 08:03:54
 15. Vergoeding aan gehandicapte student verschilt fors per gemeente08-02-2018 07:02:31
 16. Studeren met een beperking of ziekte, vlog 4: studeren in het buitenland26-01-2018 11:01:12
 17. Begeleiding van studenten met een beperking schiet tekort18-10-2017 05:10:55
 18. Campus in Beeld – Tessa met blindengeleidehond Ida04-10-2017 11:10:17
 19. MB3 vlog 1 Communiceren met een beperking: Studie introductie04-09-2017 10:09:48
 20. Mijn droom: Vince Jansen: Ik wil ICT’er worden18-06-2017 10:06:44
 21. Windesheim op 1 bij studenten met een beperking17-06-2017 11:06:03
 22. Blinde promovendus vecht tegen stigma14-06-2017 09:06:38
 23. ‘Ik hoef nooit de bob te zijn!’13-06-2017 04:06:50
 24. Student met beperking is plotsklaps interessant02-11-2016 08:11:54
 25. Cum laude bachelor voor blinde Henk Mulder29-03-2016 08:03:43
 26. Aandacht voor toegankelijkheid hoger onderwijs voor studenten met beperking15-12-2015 08:12:04
 27. Aankondiging ‘Nieuwsbrief Leren en studeren met een visuele beperking’27-09-2015 09:09:34
 28. Video: Campus in beeld – Blinde studenten27-09-2015 09:09:34
 29. Hogeschool Zuyd scoort met studentenbeperkingen27-09-2015 09:09:34
 30. Andor Demarteau: ‘Het allerliefst zo zelfstandig mogelijk’27-09-2015 09:09:34
 31. Stijging onvrede over mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking27-09-2015 09:09:34
 32. Video – Studeren met mogelijkheden27-09-2015 09:09:34
 33. YouTubekanaal met filmpjes over studeren met een beperking27-09-2015 09:09:34
 34. Opleiding Sportmassage en Blessurepreventie opnieuw van start bij Visio27-09-2015 09:09:34
 35. ICEVI award voor Prof. Lea Hyvärinen, Dorine in ‘t veld, en Hans Welling27-09-2015 09:09:34
 36. Koninklijke Visio tekent convenant met Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen27-09-2015 09:09:34
 37. Campus toegankelijker voor blinden16-06-2015 09:06:37
 38. Student geweigerd op ROC vanwege visuele beperking22-04-2015 07:04:03
 39. UDL: Verschil is de norm16-04-2015 06:04:15
 40. Niet mogen studeren door een visuele beperking01-04-2015 04:04:03
 41. Blinde man promoveert op onderzoek naar ICT voor blinden09-03-2015 04:03:12
 42. In gesprek met Mohamed Abdulahi14-01-2015 01:01:38
 43. Video – Toetsen, niet minder maar anders: Visuele beperking06-01-2015 09:01:46
 44. Studeren met een functiebeperking19-12-2014 02:12:10
 45. Doof en zeer slechtziend studeren08-06-2011 08:06:31

Laatst bijgewerkt op 25 november 2019 – 07:02