Vlaamse overheid discrimineert blinde en slechtziende kinderen

Rechter velt vonnis: Vlaamse overheid discrimineert blinde en slechtziende kinderen

Op 26 juni velt de rechter een positief vonnis over de zaak door Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw samen met Anaïs, Freya en Laurens hebben aangespannen over gelijke kansen in het onderwijs.

Met deze uitspraak wordt het tekort aan GON-begeleiding en reeds lang aangekaart gemis van gelijke kansen in het onderwijs bij kinderen met een visuele handicap overduidelijk erkend!

Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw daagde samen met de 3 blinde en slechtziende kinderen de Vlaamse Gemeenschap departement onderwijs op 26 april samen voor de rechter. In het pleidooi werd het schrijnend tekort aan GON-uren aangetoond, om blinde en slechtziende kinderen een eerlijke kans te geven op volwaardig onderwijs en hun toekomstige carrière.

De uitspraak bepaalt dat de Vlaamse Gemeenschap verplicht is om vanaf 1 september 2017 een GON-pakket toe te kennen van (minimum) 17 uren per week (flexibel in te zetten) voor Anaïs, 10 uren (idem) voor Freya en 13 uren (idem) voor Laurens met straffe van een dwangsom bij niet uitvoering.

De motivering van de rechter:

De rechter vindt – en dit is terecht – dat de GON-begeleiding die de eisende partijen ontvangen, niet volstaat voor hun volledige integratie in het gewoon onderwijs, maar bovendien dat de Vlaamse Gemeenschap een belangrijk deel van haar verantwoordelijkheid voor deze integratie van eiseres in het gewoon onderwijs, afwentelt op de vrijwillige inzet van de omgeving van eisers, hetzij professionelen, hetzij vrijwilligers of familie, voor deze integratie.

Hij voegt eraan toe: Nochtans is een voldoende aanbod van GON-ondersteuning wel degelijk een aanpassing in de zin van artikel 19 van het Decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid.

De rechter haalt bovendien aan dat de GON-ondersteuning een blinde of slechtziende leerling in staat stelt om de visuele communicatiebarrière, die hem verhindert om ten volle deel te nemen aan het leerproces, te doorbreken. Door middel van GON-begeleiding kan een blinde of slechtziende leerling, ondanks zijn visuele handicap, de visuele informatie die voor andere klasgenoten ‘vanzelfsprekend’ is, actief zelf kaderen en deze informatie gebruiken in het leerproces. GON-begeleiding helpt bovendien niet enkel de blinde of slechtziende leerling zelf, maar ook zijn omgeving om te gaan met diens visuele beperking.

Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw hoopt dat deze uitspraak een precedent is voor gelijke kansen van alle kinderen in het onderwijs.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “We willen Iman alle mogelijkheden bieden”05-09-2017 09:09:50
 2. ‘Vlaanderen discrimineert blinde scholieren’05-07-2017 07:07:25
 3. Vlaamse overheid discrimineert blinde en slechtziende kinderen30-06-2017 09:06:13
 4. TE Connectivity schenkt 15.000 euro aan De Kade15-06-2017 01:06:19
 5. “Ha, het systeem werkt? Crevits mag eens dag lang blinddoek dragen”29-04-2017 12:04:52
 6. Iedereen gelijk, ook in het onderwijs!20-04-2017 09:04:01
 7. ‘Waarom kreeg hij niet meer begeleiding?’16-10-2016 10:10:23
 8. Blinde jongen (16) vindt geen school27-09-2015 09:09:27
 9. “Examens leg ik af op mijn laptop”27-09-2015 09:09:27
 10. ‘Weinig achterstand tegenover klasgenoten’27-09-2015 09:09:27
 11. “Ik wil dat hij een gelukkig kind is”27-09-2015 09:09:27
 12. Slechtzienden thuis in gewone klas27-09-2015 09:09:27
 13. “Ik ben wel blind maar doe alles mee”27-09-2015 09:09:27
 14. Blinde Kurt volgt les in gewone klas27-09-2015 09:09:27
 15. “Ik wil slagen als automecanicien”27-09-2015 09:09:27
 16. “Wat ik in mijn hoofd zie, wil ik nabouwen”27-09-2015 09:09:27
 17. Drie Gentse scholen vallen in de diversiteitsprijzen08-06-2011 08:06:10
 18. G.on en inclusie08-06-2011 08:06:08
 19. Mini-onderneming Blind en Doofteam08-06-2011 08:06:23
 20. Gewone schooldeuren blijven dicht voor blinde Timmy08-06-2011 07:06:15
 21. Ik in relatie met zienden en omgekeerd: Een GON-leerlinge vertelt …08-06-2011 07:06:33

Laatst bijgewerkt op 30 juni 2017 – 21:06