Pedagogische begeleiding hoger / universitair onderwijs voor blinden en slechtzienden

Wat is pedagogische begeleiding in het hoger universitair of niet-universitair onderwijs?

Studenten met een visuele of auditieve handicap uit het hoger universitair of niet-universitair onderwijs kunnen via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vaktechnische en inhoudelijke begeleiding krijgen. Hiertoe stelt de student een begeleider aan. Dit kan bijvoorbeeld een medestudent zijn, die via de jobdienst van de hogeschool of de universiteit hiervoor kiest. Deze begeleider wordt best bijgestaan door een team van de onderwijsinstelling, al is dit niet afdwingbaar. Het VAPH verleent een tegemoetkoming voor deze pedagogische hulp bij hogere studies.

Pedagogische hulp staat niet voor praktische begeleiding of assistentie. Het VAPH komt bijvoorbeeld niet tussen in de kosten om:

 • teksten om te zetten naar braille,
 • de begeleider notities te laten nemen tijdens de lessen,
 • boeken en teksten op te zoeken en te raadplegen in de bibliotheek, enz.

De pedagogische hulp wordt aangevraagd zoals de gewone hulpmiddelen.

Bron:

Voorwaarden en aanvragen pedagogische begeleiding

Hoofdstuk III. – SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR DE TENLASTENEMING VAN PEDAGOGISCHE HULP BIJ HOGERE STUDIES, VERMELD IN TABEL 6 AANVULLING GEHOOR, TABEL 7 VERVANGING GEHOOR, TABEL 8 AANVULLING ZICHT EN TABEL 9 VERVANGING ZICHT VAN DE REFERTELIJST

 • Het agentschap kan een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies verlenen voor inhoudelijke begeleiding buiten de lesuren.
 • Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet de persoon met een handicap een opleiding van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs volgen die georganiseerd wordt overeenkomstig het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen en die leidt tot het behalen van respectievelijk de graad van bachelor of master of het diploma van gegradueerde.
 • De pedagogische begeleiders moeten geslaagd zijn voor de vakken waarvoor ze begeleiding geven en moeten die vakken op een vergelijkbaar opleidingsniveau hebben gevolgd.
 • De beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies geldt voor één jaar en kan jaarlijks worden verlengd voor één jaar.
 • Voor het behalen van de graad van bachelor of het diploma van gegradueerde kan de persoon met een handicap gedurende maximaal vier jaar aanspraak maken op een tegemoetkoming, voor het behalen van de graad van master gedurende maximaal drie jaar.
 • De persoon met een handicap kan tevens slechts aanspraak maken op een tegemoetkoming voor het behalen van een eerste diploma gegradueerde, een eerste graad van bachelor en een eerste graad van master.
 • Het agentschap kan een tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies pas uitbetalen nadat het de volgende documenten en de volgende informatie heeft ontvangen :
  • 1° een inschrijvingsbewijs in een onderwijsinstelling van het hoger onderwijs of het hoger beroepsonderwijs voor een opleiding als vermeld in artikel 10;
  • 2° een gestructureerd voorstel tot pedagogische begeleiding bij de hogere studies met aandacht voor de volgende aspecten :
   • a) initiatieven en acties van de begeleidende dienst van de onderwijsinstelling in functie van de pedagogische hulp;
   • b) de pedagogische hulp die door de student zelf wordt georganiseerd;
   • c) de inhoud en het voorwerp van de pedagogische hulp in functie van de functiestoornis van de betrokken persoon met een handicap;
  • 3° informatie over wie de begeleiding en vorming van de pedagogische begeleiders coördineert;
  • 4° in voorkomend geval informatie over de begeleidende dienst en de contactpersoon ervan;
  • 5° een overzicht van de begeleiders met voorlegging van een document waaruit blijkt dat ze voldoen aan de voorwaarde, vermeld in artikel 11;
  • 6° een overeenkomst tussen de betrokken persoon met een handicap en de begeleiders of begeleidende dienst waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd.
 • Het agentschap betaalt de tegemoetkoming voor pedagogische hulp bij hogere studies na de voorlegging van een factuur waarin een overzicht wordt gegeven van het aantal gepresteerde uren per begeleider gedurende de periode waarop de facturatie slaat, en van de bedragen die per pedagogische begeleider werden betaald zijn.
  De facturen moeten door de betrokken persoon met een handicap voor akkoord zijn getekend.

Bron: Bijlage III. – Specifieke voorwaarden voor de tenlasteneming van hulpmiddelen, opgenomen in de refertelijst van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiële bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Altijd een helpende hand in de buurt dankzij buddy”23-09-2019 05:09:07
 2. ‘Ondanks mijn beperking was internationale stage succes’20-02-2019 07:02:20
 3. Leerkracht worden terwijl je slecht ziet? Jessica laat zich niet afschrikken!17-11-2018 08:11:46
 4. Je grenzen durven verleggen30-10-2018 06:10:25
 5. Studeren met een beperking? Hier heb je recht op!31-01-2018 08:01:52
 6. Functiebeperkingen staan hogere studies steeds minder vaak in de weg18-06-2017 12:06:15
 7. Studenten met een beperking vinden sneller de weg naar hoger onderwijs17-06-2017 11:06:20
 8. ‘Mensen met handicap blijven ondervertegenwoordigd in hoger onderwijs’17-06-2017 11:06:18
 9. Lore Casselman getuigt over diversiteit en faciliteiten in VIVES17-06-2017 02:06:57
 10. Een sprong in het duister17-06-2017 01:06:39
 11. Doctoraat dankzij beperking: “Blind worden is mijn geluk geweest”17-06-2017 12:06:29
 12. Agora: de weg van niets naar iets was moeiljk13-06-2017 08:06:16
 13. Charter voor meer inspraak voor studenten met functiebeperking05-05-2016 08:05:31
 14. Steeds meer examens op maat voor studenten met beperking21-01-2016 09:01:55
 15. Steeds meer studenten met functiebeperking tijdens examens21-01-2016 09:01:18
 16. Pedagogische begeleiding hoger / universitair onderwijs voor blinden en slechtzienden27-09-2015 09:09:49
 17. Onderzoek naar het profiel van studenten met een functiebeperking in het Vlaamse hoger onderwijs27-09-2015 09:09:36
 18. Iedereen leert … – Maxime, een blinde student Office Management27-09-2015 09:09:36
 19. Studenten met handicap vinden weg naar universiteit27-09-2015 09:09:36
 20. Bijna blinde Annick (26) toch als vrijwilligster naar Costa Rica27-09-2015 09:09:36
 21. Studeren op de tast27-09-2015 09:09:36
 22. Kom jij ook naar Residentie Kronenburg?27-09-2015 09:09:36
 23. ‘Oei, een blinde schrijftolk, kan die dat wel?’27-09-2015 09:09:36
 24. Iedereen leert… Kim, blind en stagiaire bij het Vormingscentrum HIVSET27-09-2015 09:09:36
 25. Studeren zonder grenzen27-09-2015 09:09:36
 26. In beeld – ‘t Zalwel!27-09-2015 09:09:36
 27. Ik ben doof, niet dom27-09-2015 09:09:36
 28. Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden (20 sp.)27-09-2015 09:09:36
 29. Studiebegeleiding is geen eiland27-09-2015 09:09:36
 30. Op de voorgrond – Distancing Education27-09-2015 09:09:36
 31. Blind of verlamd en op kot. Why not?27-09-2015 09:09:36
 32. Train-de-trainer Di(ver)sability Awareness27-09-2015 09:09:36
 33. Blind/Slechtziend en studeren aan de hogeschool/universiteit16-07-2015 09:07:22
 34. Studeren met een visuele handicap – Onderwijs & GON begeleiding02-04-2015 10:04:46
 35. Zonder zicht naar Costa Rica10-03-2015 09:03:30
 36. Hogescholen moeten openstaan voor studenten met handicap08-06-2011 08:06:01
 37. Gids voor studenten met visuele handicap08-06-2011 08:06:37
 38. “De echte wereld zal harder zijn”08-06-2011 08:06:09
 39. Steeds meer studenten met dyslexie08-06-2011 08:06:23
 40. Mindervaliden kunnen op kot08-06-2011 08:06:04
 41. Tolken en eigen werktafel08-06-2011 08:06:47
 42. Slechtziende Annelies Van den Brande uit Lier studeert aan VUB08-06-2011 08:06:41
 43. De wereld van Sofie: Ervaringen van een studente met een visuele beperking en haar vriendin tijdens hun studies Medisch Secretariaat08-06-2011 08:06:06
 44. Blinden en slechtzienden vinden cursussen in de computer08-06-2011 07:06:37
 45. Visietekst: Studeren met een handicap of chronische ziekte in het tertiair onderwijs08-06-2011 07:06:25

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2017 – 09:09