Onderzoek naar het profiel van studenten met een functiebeperking in het Vlaamse hoger onderwijs

Studeren met een ‘functiebeperking’ of studeren met een ‘handicap’. Onderzoek naar het profiel van studenten met een functiebeperking in het Vlaamse hoger onderwijs

In elke nieuwsbrief wordt een bron (boek, artikel, onderzoek…) op de voorgrond geplaatst. Deze maand: Studeren met een ‘functiebeperking’ of studeren met een ‘handicap’. Onderzoek naar het profiel van studenten met een functiebeperking in het Vlaamse hoger onderwijs. (Thesis Vincent Boulanger)

Deze thesis werd uitgevoerd door Vincent Boulanger aan de KU Leuven, faculteit Sociale Wetenschappen, onder leiding van promotor Prof. Dr. Patrick de Vlieger en met begeleiding door SIHO., We vroegen Vincent wat hij zelf als ‘verrassend’ aan zijn thesis naar voor zou willen schuiven.

“Wat mij enorm heeft verbaasd in dit onderzoek is de complexiteit van het thema. Ik schrok ervan hoe relatief diagnoses zijn op onderwijsgebied. Ik wil niets afdoen aan de significante impact die een functiebeperking kan hebben op iemands leven, maar het was kort na de start van het onderzoek al duidelijk dat zelfredzame vaardigheden de echte determinant waren voor een goede studie-ervaring. De geëngageerde student in mij hoopte dat er een soort objectiveerbare reden zou zijn waarom student A wel zelfredzaam was en student B niet, maar dat was uiteraard niet het geval. Vergeef me het gebrek aan nuance, maar het is een kwestie van ‘geluk’ hebben: het geluk van in een goed gezin geboren te worden, het geluk van een goede leraar te hebben of het geluk geen intolerante tegen te komen. En dat is een fenomeen waar geen pasklare oplossing voor is. Ik was anders wel verheugd toch enkele zaken te kunnen vaststellen die een aanzet kunnen geven richting goede maatregelen, zoals het verborgen sociaal netwerk bijvoorbeeld. Ik ontdekte via het in kaart brengen van studenten in het auditorium het bestaan van een sociaal netwerk tussen studenten met een ‘kwetsbaar profiel’. Op zich lijkt het heel logisch dat studenten die aanvoelen dat ze zich in hetzelfde bootje bevinden, contact zoeken met elkaar. Maar het wordt stukken minder evident als je kijkt naar de grote diversiteit in mogelijke diagnoses, hun implicaties, en dan nog naar de studenten die geen ‘label’ hebben maar door omstandigheden wel gelijkaardige moeilijkheden ondervinden. Laat me benadrukken: het is niet universeel en ik kon door het kader van een thesis niet zo ver doorgraven als ik had gewild, maar het bestaat. En er zit onderwijskundig potentieel in.”
We geven hier gericht nog enkele beleidsaanbevelingen mee die uit het onderzoek naar voor kwamen:

• De instellingen zouden het proces van deze sociale netwerken, van studenten die elkaar opzoeken, kunnen faciliteren door best-practices in het kader van studie-ondersteuning vrij te geven, of deze vorm van peer-assisted-learning te monitoren en trachten tegemoet te komen aan de vragen vanuit de studenten. Het experiment dat studenten aangaan met hun omgeving om hun studiesucces te optimaliseren en de impact van hun hindernissen weg te werken kan tot betere ondersteuningsmaatregelen leiden dan die waar we vandaag weet van hebben. De ervaring opgedaan tijdens deze experimenten kan studenten eveneens weerbaarder maken. Het traject dat studenten afleggen door in interactie te treden met hun studie en bijzondere instrumenten, is waardevol op zichzelf. We gaan nooit de verschillen bij instroom kunnen uitvlakken, maar we kunnen de kwetsbaardere studenten wel de tijd en de onderwijskundige tools geven om zelf op zoek te gaan naar wat voor hun werkt. Voorleessoftware bijvoorbeeld wordt nu vaak beperkt als faciliteit tot een bepaalde doelgroep, maar interactie tussen de software en een bredere groep kan tot nieuwe functionaliteiten leiden.

• Omwille van het grote aantal verdoken studenten met een functiebeperking en de verdoken studenten die significante hindernissen ondervinden, wil deze thesis pleiten voor inclusief hoger onderwijs.

Bron: Nieuwsbrief SIHO oktober 2013, http://www.siho.be/

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Altijd een helpende hand in de buurt dankzij buddy”23-09-2019 05:09:07
 2. ‘Ondanks mijn beperking was internationale stage succes’20-02-2019 07:02:20
 3. Leerkracht worden terwijl je slecht ziet? Jessica laat zich niet afschrikken!17-11-2018 08:11:46
 4. Je grenzen durven verleggen30-10-2018 06:10:25
 5. Studeren met een beperking? Hier heb je recht op!31-01-2018 08:01:52
 6. Functiebeperkingen staan hogere studies steeds minder vaak in de weg18-06-2017 12:06:15
 7. Studenten met een beperking vinden sneller de weg naar hoger onderwijs17-06-2017 11:06:20
 8. ‘Mensen met handicap blijven ondervertegenwoordigd in hoger onderwijs’17-06-2017 11:06:18
 9. Lore Casselman getuigt over diversiteit en faciliteiten in VIVES17-06-2017 02:06:57
 10. Doctoraat dankzij beperking: “Blind worden is mijn geluk geweest”17-06-2017 12:06:29
 11. Agora: de weg van niets naar iets was moeiljk13-06-2017 08:06:16
 12. Charter voor meer inspraak voor studenten met functiebeperking05-05-2016 08:05:31
 13. Steeds meer examens op maat voor studenten met beperking21-01-2016 09:01:55
 14. Steeds meer studenten met functiebeperking tijdens examens21-01-2016 09:01:18
 15. Pedagogische begeleiding hoger / universitair onderwijs voor blinden en slechtzienden27-09-2015 09:09:49
 16. Bijna blinde Annick (26) toch als vrijwilligster naar Costa Rica27-09-2015 09:09:36
 17. Studeren op de tast27-09-2015 09:09:36
 18. Kom jij ook naar Residentie Kronenburg?27-09-2015 09:09:36
 19. ‘Oei, een blinde schrijftolk, kan die dat wel?’27-09-2015 09:09:36
 20. Iedereen leert… Kim, blind en stagiaire bij het Vormingscentrum HIVSET27-09-2015 09:09:36
 21. Studeren zonder grenzen27-09-2015 09:09:36
 22. In beeld – ‘t Zalwel!27-09-2015 09:09:36
 23. Ik ben doof, niet dom27-09-2015 09:09:36
 24. Postgraduaat oriëntatie- en mobiliteitsinstructeur voor blinden en slechtzienden (20 sp.)27-09-2015 09:09:36
 25. Studiebegeleiding is geen eiland27-09-2015 09:09:36
 26. Op de voorgrond – Distancing Education27-09-2015 09:09:36
 27. Blind of verlamd en op kot. Why not?27-09-2015 09:09:36
 28. Train-de-trainer Di(ver)sability Awareness27-09-2015 09:09:36
 29. Onderzoek naar het profiel van studenten met een functiebeperking in het Vlaamse hoger onderwijs27-09-2015 09:09:36
 30. Iedereen leert … – Maxime, een blinde student Office Management27-09-2015 09:09:36
 31. Studenten met handicap vinden weg naar universiteit27-09-2015 09:09:36
 32. Blind/Slechtziend en studeren aan de hogeschool/universiteit16-07-2015 09:07:22
 33. Studeren met een visuele handicap – Onderwijs & GON begeleiding02-04-2015 10:04:46
 34. Zonder zicht naar Costa Rica10-03-2015 09:03:30
 35. Hogescholen moeten openstaan voor studenten met handicap08-06-2011 08:06:01
 36. Gids voor studenten met visuele handicap08-06-2011 08:06:37
 37. “De echte wereld zal harder zijn”08-06-2011 08:06:09
 38. Steeds meer studenten met dyslexie08-06-2011 08:06:23
 39. Mindervaliden kunnen op kot08-06-2011 08:06:04
 40. Tolken en eigen werktafel08-06-2011 08:06:47
 41. Slechtziende Annelies Van den Brande uit Lier studeert aan VUB08-06-2011 08:06:41
 42. De wereld van Sofie: Ervaringen van een studente met een visuele beperking en haar vriendin tijdens hun studies Medisch Secretariaat08-06-2011 08:06:06
 43. Blinden en slechtzienden vinden cursussen in de computer08-06-2011 07:06:37
 44. Visietekst: Studeren met een handicap of chronische ziekte in het tertiair onderwijs08-06-2011 07:06:25

Laatst bijgewerkt op 27 september 2015 – 09:04