Redelijke aanpassingen voor inclusief onderwijs

1. Kurzweil 3000 op school: multitool voor zorgleerkracht

K3000 is geschikt voor mensen met dyslexie, slechtzienden en mensen met andere lees- en schrijfproblemen. Door zijn toegankelijkheid kan het programma ook in heel wat andere gevallen ondersteuning bieden.Dit overzicht geeft een idee van verschillende zorgsituaties die in de school voorkomen, en de mogelijkheden die Kurzweil 3000 hiervoor biedt. Ook in andere situaties (mentale beperking, autisme, CVI, NAH,…) kan de zorgleerkracht of GON-begeleider op K3000 beroep doen.

Dyslexie

• Leest alles voor met dubbele markering
• Zeer flexibele en gemakkelijk aanpasbare leessnelheid
• Toegang tot alle soorten documenten: scans, pdf, ADIBib, EPUB, docx, jpg, Internet, e-mail,…

Dys(ortho)grafie en dyspraxie

• Spreekt tijdens het typen
• Hoorbare spellingcontrole
• Woordvoorspeller (per lesvak)
• Leest de notities in combinatie met de originele tekst

Slechtziendheid

• Vergrotingsvenster (met aanpasbaar contrast)
• Schermlezer
• Volledige bediening mogelijk met sneltoetsen
• Spraakondersteuning

Dysfasie en anderstaligen

• Beeldwoordenboeken met Sclera-pictogrammen
• Van Dale Nederlands op 3 niveaus

Dyscalculie

• 4 sprekende rekenmachines
• Standaard, Wetenschappelijk, Statistisch en Zakelijk

Hoogbegaafdheid

• Leest op Internet (met dubbele markering)
• Links naar online encyclopedieën
• Leest in 10 talen

AD(H)D

• Werkbalken beperken/verbergen om afleiding te voorkomen
• Tekeningen in boeken maskeren om de aandacht op de tekst te vergroten
• Mindmaps helpen bij het structureren

2. Kurzweil 3000 aan zet voor specifieke onderwijsnoden

In 2013 kwam het thema ‘inclusie’ vaak aan bod in het onderwijs. In november werd het ontwerp-, decreet over leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goedgekeurd. Een decreet dat veel stof deed opwaaien: het verplicht de scholen om meer leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’ in het gewone onderwijs te betrekken, maar doet bij diezelfde scholen heel wat vragen rijzen over de manier en het budget waarmee dit kan gerealiseerd worden.

Onderwijsnoden

Onder specifieke onderwijsnoden verstaat men ondermeer dyslexie, dyscalculie of een lichte mentale handicap. Leerlingen met deze problemen moeten het gewone onderwijs kunnen volgen maar belanden nog te vaak en te snel in het buitengewoon onderwijs. Enkel wanneer de school ‘onredelijke aanpassingen’ moet doen, mag ze de leerling doorverwijzen.

Hoe redelijk is een aanpassing?

Wat is een redelijke aanpassing? En hoe voer je die door in je school? We keken het even na in een brochure die een paar maand eerder verscheen. Het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding publiceerde in augustus 2013 de folder ‘Met een handicap naar de school van je keuze’, die duidelijk omschrijft wat verstaan wordt onder redelijke aanpassingen. Een computer of tablet met ondersteunende software bijvoorbeeld, is een redelijke aanpassing.

K3000: zorg voor elke leerling

Wanneer je op school aanpassingen installeert voor een leerling, dan bekijk je die aanpassingen samen met het hele schoolteam: leerkrachten, zorgcoördinatoren, oudervereniging… Allen stellen ze zich de vraag of de aanpassing nuttig is en of ze misschien ook voor andere leerlingen kan gebruikt worden. Voor Kurzweil 3000 is het antwoord volmondig: ja!

De unieke combinatie van gebruiksvriendelijkheid met uitgebreide functies zorgt ervoor dat elke leerling zelfstandig met Kurzweil 3000 kan werken, ongeacht leeftijd, onderwijsniveau, computervaardigheid en uiteraard leesvaardigheid. De (zorg)leerkracht kan het ingebouwde logboek gebruiken als een leerlingvolgsysteem.

3. Kurzweil 3000 op niveau van de scholengemeenschap

Als school heb je er baat bij om ingescand lesmateriaal, computers, softwarelicenties en de know-how over het gebruik van K3000 zo ruim mogelijk te gebruiken. Vaak is die kennis en het materiaal al voorhanden in een naburige school.

Verschillende scholengemeenschappen in Vlaanderen besloten om samen te werken voor het gebruik van Kurzweil 3000. Directies, (zorg-) leerkrachten, leerlingenbegeleiders en ICT-coördinatoren werken er samen aan een gemeenschappelijk leerzorgkader en delen in aankoop en gebruik van de compenserende software.

Materiaal delen

De scholen spreken af wie welk materiaal aanmaakt of inscant en waar het terug te vinden is. Samen met de digitale schoolboeken wordt het materiaal opgeslagen in de handige folder ‘Universele Bibliotheek’ van Kurzweil 3000.

Bij de voorbereiding van toetsen, proefwerken en examens maken de leerkrachten afspraken over de lay-out, de beveiliging en de examenprocedure.

Meer bereiken met minder middelen

Kurzweil 3000 ondersteunt de leerkrachten en de scholen in hun zorg voor de individuele ontwikkeling van de leerlingen, ook wanneer er steeds minder middelen en leerkrachten beschikbaar zijn.

Door het grote aanbod aan hulpmiddelen binnen het softwarepakket (vertaling, woordenboeken, voorleessoftware,…) slagen leerlingen er zelfstandig in om op hetzelfde niveau en aan hetzelfde tempo te leren als hun klasgenoten. De leerkracht kan ondertussen focussen op de lessen en de klas in zijn geheel.

Binnen een scholengemeenschap wordt dat effect nog uitgebreid.

De Kurzweil 3000 Universele Bibliotheek in het netwerk biedt leerlingen een gemakkelijke en directe toegang tot al het lesmateriaal.

Leerkrachten bewaren hun materiaal in de bibliotheekfolder, leerlingen openen de bestanden om ze te bewerken. De bewerkte documenten worden automatisch opgeslagen in de map van de leerling.

Om het even welk bestand kun je van op één locatie aan meerdere leerlingen uitdelen.

Aanbod op maat

Je kunt bij onze medewerkers terecht voor informatie over netwerklicenties op het niveau van de school of van de scholengemeenschap.

We bekijken elke situatie apart en bezorgen je een aanbod op maat. We komen langs voor infosessies en organiseren hands-on opleidingen binnen de scholengemeenschap.

Netwerklicenties via hosting

Kurzweil 3000 is verkrijgbaar op dvd, op usb en als netwerkversie.

De netwerkversie is de meest flexibele versie: gebruikers kunnen inloggen op om het even welke computer in het netwerk.Licenties kunnen ook, via het internet gebruikt worden: dit heet hosting.

Hosting kan zowel van op de schoolserver als van op een centrale Sensotec-server.In het laatste geval dient de school zelfs niet over een netwerk te beschikken.

Bron: Sensotec Nieuwsbrief voorjaar 2014, Het Sensotec team, E info@sensotec.be, T +32 50 39 49 49, F +32 50 39 49 46, W http://www.sensotec.be

Sensotec
http://www.sensotec.be

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Altijd een helpende hand in de buurt dankzij buddy”23-09-2019 05:09:07
 2. ‘Ondanks mijn beperking was internationale stage succes’20-02-2019 07:02:20
 3. Extra ondersteuning voor dove en blinde leerlingen en leerlingen met beperking14-02-2019 08:02:44
 4. Student met beperking krijgt vaak te weinig toeslag20-12-2018 06:12:26
 5. Student met beperking loopt geld mis30-11-2018 09:11:46
 6. Prinses Laurentien: handicap mag studie niet in de weg staan20-11-2018 07:11:28
 7. HU en UU willen beter zorgen voor student met beperking20-11-2018 07:11:57
 8. Op de tast… Geschiedenis17-11-2018 08:11:27
 9. Blind en toch wiskunde leren?17-11-2018 08:11:08
 10. Leerkracht worden terwijl je slecht ziet? Jessica laat zich niet afschrikken!17-11-2018 08:11:46
 11. Eindtoets wordt verplicht in speciaal onderwijs17-11-2018 07:11:25
 12. Blinde kinderen leren programmeren15-11-2018 09:11:12
 13. Je grenzen durven verleggen30-10-2018 06:10:25
 14. Nieuw schooljaar – Crevits stuurt M-decreet bij en wil personeelsevaluatie en maximumfactuur onderzoeken04-09-2018 06:09:29
 15. Aantal studenten met beperking in het hoger onderwijs sterk gestegen19-07-2018 06:07:26
 16. Moeder helpt blinde dochter met afstuderen: leest vier jaar lang alles voor18-07-2018 06:07:01
 17. Ole maakt zijn examens in aangepaste vorm16-05-2018 08:05:13
 18. Stan maakt zijn examens in digitale en gesproken vorm14-05-2018 08:05:15
 19. Studenten met een beperking krijgen ongelijke studietoelagen16-04-2018 01:04:43
 20. Actie voor hogere studietoeslag gehandicapten16-04-2018 01:04:06
 21. Door heel Nederland enorm verschil toeslagen studenten met beperking16-04-2018 01:04:46
 22. Verschillen in toeslagen voor studenten met beperking kwalijk’16-04-2018 01:04:30
 23. Oproep om studenten met beperking te helpen16-04-2018 01:04:14
 24. Toeslagen studenten met beperking is te laag16-04-2018 01:04:56
 25. Jongerenbonden eisen hogere toeslagen voor studenten met een beperking16-04-2018 01:04:39
 26. “Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs”31-03-2018 07:03:42
 27. Vlaams onderwijs moet inclusiever, zegt Europa30-03-2018 07:03:22
 28. Zo is het om een visuele beperking te hebben op de FNWI20-03-2018 08:03:54
 29. Vergoeding aan gehandicapte student verschilt fors per gemeente08-02-2018 07:02:31
 30. Studeren met een beperking? Hier heb je recht op!31-01-2018 08:01:52
 31. Studeren met een beperking of ziekte, vlog 4: studeren in het buitenland26-01-2018 11:01:12
 32. Ondersteuning draait vierkant voor leerlingen met een beperking17-01-2018 09:01:36
 33. Blinde migranten willen gewoon taalles16-01-2018 10:01:03
 34. Babbage bij RTL Lifestyle Experience mogelijkheden voor studie en werk22-12-2017 08:12:59
 35. Je luistermaatje in de klas: gesproken schoolboeken22-11-2017 12:11:49
 36. Scheikunde volgen als je blind bent. Het kan!07-11-2017 02:11:55
 37. Begeleiding van studenten met een beperking schiet tekort18-10-2017 05:10:55
 38. Campus in Beeld – Tessa met blindengeleidehond Ida04-10-2017 11:10:17
 39. Spermalie maakt geschiedeniskaart voor slechtziende leerlingen03-10-2017 07:10:29
 40. Grootste ondersteuningsnetwerk voor zwaar zorgbehoevende leerlingen gelanceerd15-09-2017 07:09:53
 41. MB3 vlog 1 Communiceren met een beperking: Studie introductie04-09-2017 10:09:48
 42. School Bartiméus overweegt verhuizing van Lochem naar Laren01-08-2017 10:08:48
 43. Slechtziende Turkse studente vijf keer nummer één op nationale ingangsexamens15-07-2017 06:07:07
 44. “Vlaanderen discrimineert blinde scholieren”: Crevits overweegt in beroep te gaan tegen uitspraak Brusselse rechtbank06-07-2017 08:07:43
 45. ‘Is het normaal dat ouders het recht op ondersteuning voor hun kind moeten afdwingen via de rechtbank?’06-07-2017 08:07:06
 46. Wil de maatschappij gehandicapten?05-07-2017 07:07:56
 47. ‘Vlaanderen discrimineert blinde scholieren’05-07-2017 07:07:25
 48. Vlaamse overheid discrimineert blinde en slechtziende kinderen30-06-2017 09:06:13
 49. Leraar Jan helpt blinde Jesse om wiskunde ’te zien’29-06-2017 08:06:52
 50. Soms herken ik mijn klasgenootjes niet eens23-06-2017 01:06:45
 51. Mijn droom: Vince Jansen: Ik wil ICT’er worden18-06-2017 10:06:44
 52. Waarom toegankelijk lesmateriaal belangrijk is18-06-2017 05:06:35
 53. Functiebeperkingen staan hogere studies steeds minder vaak in de weg18-06-2017 12:06:15
 54. Voelbare tekeningen18-06-2017 09:06:08
 55. Promotiefilmpje Visio Onderwijs Amsterdam gemaakt door leerlingen17-06-2017 11:06:39
 56. Windesheim op 1 bij studenten met een beperking17-06-2017 11:06:03
 57. SenseMath maakt wiskunde toegankelijk voor blinde leerlingen17-06-2017 11:06:18
 58. Frank Toenders maakt lesmateriaal voor natuurkunde dat geschikt is voor blinden17-06-2017 11:06:36
 59. Studenten met een beperking vinden sneller de weg naar hoger onderwijs17-06-2017 11:06:20
 60. ‘Mensen met handicap blijven ondervertegenwoordigd in hoger onderwijs’17-06-2017 11:06:18
 61. Lore Casselman getuigt over diversiteit en faciliteiten in VIVES17-06-2017 02:06:57
 62. Doctoraat dankzij beperking: “Blind worden is mijn geluk geweest”17-06-2017 12:06:29
 63. TE Connectivity schenkt 15.000 euro aan De Kade15-06-2017 01:06:19
 64. Blinde promovendus vecht tegen stigma14-06-2017 09:06:38
 65. Blinde mensen gebruiken ‘extra hersendeel’ bij wiskunde14-06-2017 05:06:53
 66. Agora: de weg van niets naar iets was moeiljk13-06-2017 08:06:16
 67. Nederlands leren bij Beter Zien Anders Kijken te Rotterdam09-06-2017 04:06:23
 68. Akkoord over ondersteuningsmodel M-decreet20-05-2017 05:05:57
 69. “Ha, het systeem werkt? Crevits mag eens dag lang blinddoek dragen”29-04-2017 12:04:52
 70. Iedereen gelijk, ook in het onderwijs!20-04-2017 09:04:01
 71. SenseMath maakt wiskunde toegankelijk voor blinde leerlingen02-01-2017 06:01:49
 72. SPSS training voor studenten Statistiek17-11-2016 04:11:54
 73. Student met beperking is plotsklaps interessant02-11-2016 08:11:54
 74. ‘Waarom kreeg hij niet meer begeleiding?’16-10-2016 10:10:23
 75. Blinde Nathan: “Blij dat ik weer tussen mijn vriendjes kan zitten”04-09-2016 08:09:07
 76. 1 miljoen euro voor inclusief onderwijs09-07-2016 07:07:41
 77. Examen doen als je blind bent: de gewoonste zaak van de wereld?09-05-2016 07:05:11
 78. Charter voor meer inspraak voor studenten met functiebeperking05-05-2016 08:05:31
 79. Cum laude bachelor voor blinde Henk Mulder29-03-2016 08:03:43
 80. Steeds meer examens op maat voor studenten met beperking21-01-2016 09:01:55
 81. Steeds meer studenten met functiebeperking tijdens examens21-01-2016 09:01:18
 82. Lespakket voeltekeningen gereed31-12-2015 09:12:20
 83. Aandacht voor toegankelijkheid hoger onderwijs voor studenten met beperking15-12-2015 08:12:04
 84. Lijm: Pritt plakstiften in kleur (handig voor slechtzienden)27-11-2015 05:11:29
 85. De Centrale Eindtoets voor slechtziende leerlingen24-11-2015 08:11:36
 86. Kluisnummers in braille en aangepaste vloeren, school voor slechtzienden in Grave officieel geopend06-11-2015 06:11:03
 87. App om blinden beter vertrouwd te maken met wiskunde23-10-2015 09:10:44
 88. Kasterlinden: nieuwe campus op maat van leerlingen met een beperking06-10-2015 07:10:44
 89. Blind meisje is slimste van de klas27-09-2015 01:09:05
 90. Examen in braille, met tolk of via webcam27-09-2015 01:09:05
 91. Nieuwe wiskundenotatie in aangepaste leerboeken27-09-2015 01:09:05
 92. Het comfort van een beetje wit27-09-2015 01:09:05
 93. Themanieuwsbrief Statistiek – Niet enkel voor de gemiddelde student27-09-2015 01:09:05
 94. SensoMath: Overheid betaalt wiskundetoepassing voor blinde en slechtziende leerlingen terug27-09-2015 01:09:05
 95. Blinde student wint wiskundeprijs27-09-2015 01:09:05
 96. Video: Visio Wiskundeonderwijs aan brailleleerlingen27-09-2015 01:09:05
 97. Nieuwe braille-wiskundecode27-09-2015 01:09:05
 98. Voorstelling nieuwe wiskundetaal voor leerlingen met een visuele beperking27-09-2015 01:09:05
 99. Ambulant Onderwijskundig Begeleider van Visio krijgt promotiebeurs27-09-2015 01:09:04
 100. Blinde Steven wint wiskundeprijs27-09-2015 01:09:04
 101. KAHO Sint-Lieven helpt studenten met problemen27-09-2015 12:09:09
 102. Katho verspreidt infoboek voor mindervalide studenten27-09-2015 12:09:09
 103. Video: Gebruikers over Schriftje.nl27-09-2015 12:09:09
 104. Een kwart miljoen euro extra voor dove en slechtziende leerlingen27-09-2015 12:09:09
 105. Babbage studie ondersteuning27-09-2015 12:09:09
 106. Meer geld voor studenten met handicap27-09-2015 12:09:09
 107. Introductie BrailleStudio voor leerkrachten27-09-2015 12:09:09
 108. PC’s voor blinden en slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 109. Bartiméus partner in nieuw Europees taalproject27-09-2015 12:09:09
 110. Universal Design for Learning – UDL-tip: Google Alerts27-09-2015 12:09:09
 111. Atlas voor slechtzienden straks ook in Wallonië27-09-2015 12:09:09
 112. Online studie-informatie slecht bereikbaar voor gehandicapte27-09-2015 12:09:09
 113. Gratis onderwijsprogramma voor kinderen en jongeren met een visuele beperking27-09-2015 12:09:09
 114. Atlas voor slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 115. Visueel gehandicapte kinderen helpen met makkelijke leesletter27-09-2015 12:09:09
 116. Redelijke aanpassingen voor inclusief onderwijs27-09-2015 12:09:09
 117. Spermalie ontwikkelt atlas voor slechtziende leerlingen27-09-2015 12:09:09
 118. Slechtziende leerlingen krijgen brailletoestel27-09-2015 12:09:09
 119. iBooks-studieboeken nu ook in Nederland27-09-2015 12:09:09
 120. Scholen discrimineren de blinden met Google Apps volgens advocaten27-09-2015 12:09:09
 121. Antwerpen koopt machine voor leerlingen met visuele handicap27-09-2015 12:09:09
 122. Geslaagde braillecursus voor ouders bij Visio Onderwijs Rotterdam27-09-2015 12:09:09
 123. Digitale cursussen vlotter beschikbaar27-09-2015 12:09:09
 124. Antwerpse school koopt braillemachine27-09-2015 12:09:09
 125. Training braille27-09-2015 12:09:09
 126. Artesis geeft info in braille27-09-2015 12:09:09
 127. Vandenbroucke helpt kinderen met dyslexie27-09-2015 12:09:09
 128. Nieuw lesboek braille voor anderstaligen27-09-2015 12:09:09
 129. Leermiddelen steeds ontoegankelijker voor blinden en slechtzienden27-09-2015 12:09:09
 130. Digitaal lesmateriaal niet toegankelijk voor blinde leerlingen27-09-2015 12:09:09
 131. Examen bijna blinde Brenda27-09-2015 12:09:09
 132. Studeren, zweten, slagen!? – Eindexamens 200827-09-2015 12:09:09
 133. Leerpakketten op maat voor slechtzienden of slechthorenden27-09-2015 12:09:09
 134. Video: Cito eindtoets nu ook in braille27-09-2015 12:09:09
 135. De inzet van iPads in onderwijs aan kinderen die niet (goed) horen en zien27-09-2015 12:09:08
 136. Pocketwoordenboeken: Prisma en van Dale apps voor IOS en Android27-09-2015 12:09:08
 137. “Redelijke aanpassingen voor leerlingen met een beperking”27-09-2015 12:09:27
 138. Scholen moeten zorgleerlingen passende plek bieden27-09-2015 11:09:35
 139. 70 duizend basisschoolleerlingen in speciaal onderwijs27-09-2015 11:09:35
 140. Passend onderwijs voor ieder kind27-09-2015 11:09:35
 141. Gratis Gids Passend Onderwijs is nu uit27-09-2015 11:09:35
 142. Blindenonderwijs wordt nu serieus27-09-2015 11:09:35
 143. Video: Ik voel… ik hoor… ik ruik…27-09-2015 11:09:27
 144. Slechtziende Sofie: ‘Dankzij die snufjes kan ik naar de gewone school’27-09-2015 11:09:27
 145. Bijna blinde Vincent ‘leerling van het jaar’27-09-2015 11:09:27
 146. Kinderen bloeien helemaal op dankzij ‘blindenscholen’27-09-2015 11:09:27
 147. Slechtziende Noor geeft spreekbeurt voor haar klas27-09-2015 11:09:27
 148. Leerlingen Visio Onderwijs Rotterdam brengen bezoek aan KinderOOGcentrum27-09-2015 11:09:27
 149. Ambulant onderwijskundig begeleiders wisselen kennis uit over ICT en (on)toegankelijkheid27-09-2015 11:09:27
 150. Start sloop Visio Onderwijs Grave27-09-2015 11:09:27
 151. Video: Visio-school in Rotterdam bij Klokhuis27-09-2015 11:09:27
 152. Video: School voor blinde of slechtziende kinderen geopend27-09-2015 11:09:27
 153. Leerlingen chatten met Boliviaanse blindenschool27-09-2015 11:09:08
 154. Blinde leerling redt het in vijf jaar27-09-2015 11:09:12
 155. Eindexamens – Laptop en Daisy-speler steun voor blinde kandidate27-09-2015 11:09:12
 156. Braillegebruikers uitgesloten27-09-2015 11:09:12
 157. Blinde Kristina slaagt ruim voor ‘t VWO27-09-2015 11:09:12
 158. Afscheidsfeest schoolverlaters Visio Onderwijs Rotterdam27-09-2015 11:09:12
 159. Blinde Thomas maait en snoeit op zijn gevoel27-09-2015 11:09:12
 160. Wesley haalt ‘gewoon’ zijn havo27-09-2015 11:09:12
 161. ‘Blind, maar heel normaal’27-09-2015 11:09:12
 162. Ook via enkel braillepuntjes zijn examens goed te maken27-09-2015 11:09:12
 163. Stijging onvrede over mogelijkheden voor studenten met een functiebeperking27-09-2015 09:09:34
 164. Koninklijke Visio tekent convenant met Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen27-09-2015 09:09:34
 165. Aankondiging ‘Nieuwsbrief Leren en studeren met een visuele beperking’27-09-2015 09:09:34
 166. Video: Campus in beeld – Blinde studenten27-09-2015 09:09:34
 167. Hogeschool Zuyd scoort met studentenbeperkingen27-09-2015 09:09:34
 168. Andor Demarteau: ‘Het allerliefst zo zelfstandig mogelijk’27-09-2015 09:09:34
 169. Video – Studeren met mogelijkheden27-09-2015 09:09:34
 170. YouTubekanaal met filmpjes over studeren met een beperking27-09-2015 09:09:34
 171. Opleiding Sportmassage en Blessurepreventie opnieuw van start bij Visio27-09-2015 09:09:34
 172. ICEVI award voor Prof. Lea Hyvärinen, Dorine in ‘t veld, en Hans Welling27-09-2015 09:09:34
 173. Handicaps overwinnen dankzij ICT-gebaseerde opleiding27-09-2015 09:09:28
 174. Blinde Amerikaanse rechtenstudente wint eerste zaak27-09-2015 09:09:28
 175. Boek wil blinden en zienden samenbrengen27-09-2015 09:09:45
 176. “Zelfs de overheid stuurt geen brieven in braille”27-09-2015 09:09:45
 177. Steven Bladt vraagt meer begrip voor mensen met een visuele handicap27-09-2015 09:09:45
 178. Nieuwe vzw helpt zienden beter communiceren met blinden27-09-2015 09:09:45
 179. Maak je tekst braillevriendelijk27-09-2015 09:09:45
 180. Integratie van blinden in onderwijs niet vanzelfsprekend27-09-2015 09:09:45
 181. ‘Wie is in feite beperkt?’27-09-2015 09:09:45
 182. “Ik wil slagen als automecanicien”27-09-2015 09:09:27
 183. Blinde jongen (16) vindt geen school27-09-2015 09:09:27
 184. “Examens leg ik af op mijn laptop”27-09-2015 09:09:27
 185. ‘Weinig achterstand tegenover klasgenoten’27-09-2015 09:09:27
 186. “Ik wil dat hij een gelukkig kind is”27-09-2015 09:09:27
 187. Slechtzienden thuis in gewone klas27-09-2015 09:09:27
 188. “Ik ben wel blind maar doe alles mee”27-09-2015 09:09:27
 189. Blinde Kurt volgt les in gewone klas27-09-2015 09:09:27
 190. “Wat ik in mijn hoofd zie, wil ik nabouwen”27-09-2015 09:09:27
 191. Geïntegreerd onderwijs (GON) voor blinden en slechtzienden27-09-2015 09:09:28
 192. Kinderen – Presentatie blind voor één dag27-09-2015 09:09:15
 193. Camera en computer zijn ogen van Eline in de klas27-09-2015 09:09:15
 194. Slechtziende violiste (9) niet welkom in lessen notenleer27-09-2015 09:09:15
 195. “Onze dochter heeft recht op lessen notenleer”27-09-2015 09:09:15
 196. Leerlingen met handicap horen thuis op gewone scholen27-09-2015 09:09:15
 197. School zoekt sponsors voor nieuwe speelplaats27-09-2015 09:09:15
 198. Lezersreactie slechtziende violiste27-09-2015 09:09:15
 199. Slechtziende Jolien is altijd herkenbaar aan drie stippen27-09-2015 09:09:15
 200. Ganspoel bouwt in wijk27-09-2015 09:09:15

Laatst bijgewerkt op 27 september 2015 – 12:35