‘Meer rekening houden met blinden in Shared Spaces’

Bron: http://www.rtvnoord.nl
4 oktober 2012

In een onderzoek van Else Havik van het UMCG wordt gepleit voor betere orïentatiepunten in Shared Space concepten, waarmee stadscentra tegenwoordig steeds vaker worden ingericht.

Bij dat concept ontbreekt de traditionele indeling van stoep, fietsspad en rijbaan, zodat iedereen door elkaar heen loopt, fietst en rijdt. Blinden en slechtzienden hebben daar problemen mee en hebben betere orïentatiepunten nodig, volgens het onderzoek.

Vandaar dat in de nieuw te ontwerpen Shared Spaces meer rekening moet worden gehouden met mensen met een zichtsbeperking.

***

Nieuw verkeersconcept probleem voor blinden en slechtzienden

Bron: http://www.nationalezorggids.nl
4 oktober 2012

GRONINGEN

Er moet beter rekening worden gehouden met blinden en slechtzienden bij de inrichting van straten en pleinen volgens het Shared Space-concept, een verkeersconcept waarin multifunctionaliteit van de openbare ruimte centraal staat.

Hiervoor pleit promovendus Else Havik van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zij invertariseerde knelpunten die blinden en slechtzienden kunnen tegenkomen in deze Shared Spaces.

In een Shared Space-gebied ontbreekt vaak een traditionele indeling in rijbanen, fietspaden en trottoirs en zijn er geen stoplichten en zebrapaden meer. Het ontwerp beoogt dat voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer rekening houden met elkaar in een gebied waar iedereen te gast is en niemand de overhand heeft. In steeds meer steden en dorpen in Nederland wordt bij de inrichting van straten en pleinen van dit concept gebruik gemaakt. Verschillende belangenorganisaties hebben echter hun zorgen geuit over de veiligheid van blinden en slechtzienden.

Uit het onderzoek van Havik blijkt dat er al in een vroeg stadium van het ontwerp van Shared Spaces met deze groep verkeersdeelnemers te weinig rekening is gehouden. “Het ligt heel genuanceerd,” legt Havik uit. “Veel voorkomende knelpunten zijn het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen rijbaan en voetgangersgebied en het ontbreken van herkenbare oversteekplaatsen. Dit maakt het voor slechtzienden en blinden moeilijk om zich te oriënteren.”

De concrete aanbevelingen die Havik op grond van haar onderzoek heeft gedaan, zijn door het expertisecentum voor slechtziende en blinde mensen Koninklijke Visio verwerkt in de gids ‘Shared Space voor blinde en slechtziende mensen. Een uitdaging voor ontwerpers. Aandachtspunten voor een toegankelijke openbare ruimte’.

Else Havik promoveert 10 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

© Nationale Zorggids / Martijn KEITZ

***

Beter rekening houden met blinden en slechtzienden bij ontwerpen Shared Space-gebiedenPrint

Bron: http://www.umcg.nl
4 oktober 2012

De inrichting van straten en pleinen volgens het Shared Space-concept kan voor blinden en slechtzienden een probleem vormen omdat zij te weinig houvast hebben voor hun oriëntatie. Onderzoeker Else Havik van het Universitair Medisch Centrum Groningen pleit ervoor om al in de vroege ontwerpfase van Shared Spaces rekening te houden met mensen met een visuele beperking. Concrete aanbevelingen uit het onderzoek van Havik zijn door Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, verwerkt in een gids die deze maand verschijnt. Havik promoveert op 10 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Shared Space-concept wordt in steeds meer steden en dorpen in Nederland toegepast bij de inrichting en het gebruik van straten en pleinen, onder andere in Haarlem, Drachten, Enschede, Tiel en Zwolle. In een Shared Space-gebied ontbreekt vaak een traditionele indeling in rijbanen, fietspaden en trottoirs, en zijn er geen stoplichten en zebrapaden meer. Het ontwerp beoogt dat voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer rekening houden met elkaar in een gebied waar iedereen te gast is en niemand de overhand heeft. De zorgen die verschillende belangenorganisaties hebben geuit over de veiligheid van blinden en slechtzienden in Shared Spaces, vormden de aanleiding voor het onderzoek van Havik.

Knelpunten

Havik heeft knelpunten geïnventariseerd die blinden en slechtzienden kunnen tegenkomen in Shared Spaces. “Het ligt heel genuanceerd,” legt Havik uit. “Veel voorkomende knelpunten zijn het ontbreken van een duidelijk onderscheid tussen rijbaan en voetgangersgebied en het ontbreken van herkenbare oversteekplaatsen. Dit maakt het voor slechtzienden en blinden moeilijk om zich te oriënteren.”

Experiment

Vijfentwintig vrijwilligers met een visuele beperking namen deel aan een onderzoek van Havik om ervaringen in Shared Spaces te verzamelen. Zij liet de mensen opdrachten uitvoeren om hun weg te vinden in Shared Spaces in Haren en Muntendam, en in twee traditioneel ingerichte gebieden. Alle plekken waren onbekend voor de deelnemers. Oriëntatie bleek het grootste knelpunt te zijn in de Shared Spaces, maar de ene locatie gaf duidelijk meer problemen dan de andere. “Het merendeel van de blinde deelnemers kon zich in een van de Shared Spaces niet voorstellen er zelfstandig een route te leren lopen,” vertelt Havik.

Oriëntatiepunten

Op grond van haar onderzoek doet Havik aanbevelingen voor het ontwerp van Shared Spaces. Het belangrijkste is dat in een vroege fase al rekening wordt gehouden met het gebruik van deze openbare ruimtes door slechtzienden en blinde mensen. “Elementen die belangrijk zijn voor deze doelgroep kunnen dan worden meegenomen in het ontwerp. Denk aan duidelijke oriëntatiepunten en gidslijnen, bijvoorbeeld door zorgvuldige plaatsing van straatmeubilair en het aanbrengen van een voelbaar verschil in de ondergrond,” aldus Havik. Naast de gids “Shared Space voor blinde en slechtziende mensen. Een uitdaging voor ontwerpers. Aandachtspunten voor een toegankelijke openbare ruimte” die Koninklijke Visio uitgeeft, heeft het centrum veel expertise en adviseurs die geraadpleegd kunnen worden.

Curriculum Vitae

Else Havik (Haren, 1978) studeerde Psychologie in Groningen. Zij voerde haar onderzoek uit bij het Laboratorium Experimentele Oogheelkunde van de afdeling Oogheelkunde van het UMCG en de Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, en was aangesloten bij het Onderzoeksinstituut BCN. Financiering voor het onderzoek werd verkregen van ZonMw Inzicht, Professor Mulderstichting, Stichting Blindenhulp, Stichting Novum en het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). De titel van het proefschrift van Havik is “Way finding for visually impaired people. Opportunities and challenges.”

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van het UMCG, bereikbaar op telefoonnummer (050) 361 22 00.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. ‘Alsof je in een doolhof loopt’, Eike Smit is blind en strijdt voor stoeprandjes en geleidelijnen21-02-2019 09:02:08
 2. Blinden hebben moeite met shared space26-08-2018 07:08:18
 3. ‘Shared space crime voor visueel beperkten’11-08-2018 05:08:44
 4. Rolde blind voor slechtzienden17-03-2016 10:03:18
 5. Toegankelijkheid voor gehandicapten moet echt veel beter15-10-2015 08:10:49
 6. Achterkant CS ‘niet te doen’ voor blindengeleidehond en baasje08-10-2015 02:10:06
 7. Gedeelde straten gevaarlijk voor slechtziende08-10-2015 02:10:40
 8. ‘Shared-spacegebieden gevaarlijk voor blinden met geleidehond’08-10-2015 02:10:50
 9. ‘Shared Space is een slechte oplossing voor de kwetsbare voetganger’06-08-2015 08:08:07
 10. Muntendam onveilige plek voor blinden14-10-2012 07:10:38
 11. ‘Meer rekening houden met blinden in Shared Spaces’05-10-2012 04:10:42
 12. Gent: Wie is uw schepen van toegankelijkheid?16-07-2012 02:07:06
 13. ‘Meer aandacht voor blinden in verkeer in Groningen’05-06-2011 06:06:45

Laatst bijgewerkt op 6 september 2015 – 04:25