“Ik voel me vreemdeling in eigen dorp”

Bron: Het Nieuwsblad
14 maart 2001

Vijftien blinden en slechtzienden maakten gistervoormiddag een uitstapje in het  vernieuwde dorpscentrum van Beerse.  Door de wijzigingen vinden zij er nog  amper hun weg terug.  Zelfs hun geleidehonden geraken totaal het noorden  kwijt.  Het gemeentebestuur wil zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.

BEERSE

“Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen dorp.  Ik durf nog amper buiten  te komen want ik vind mijn weg niet meer terug.  Zelfs mijn geleidehond is  helemaal het noorden kwijt.  Het dier is getraind op vaste en herkenbare  zaken zoals een zebrapad en hogere trottoirs.  Die zijn er niet meer.   Vroeger kon ik op vijf meter na juist bepalen waar ik mij bevond, maar nu weet  ik vaak zelfs niet meer welke richting ik moet uitgaan”, zegt Jos Moeskops.

Door de vernieuwing van de dorpskern is de hele omgeving totaal veranderd.   Daardoor herkennen de blinden en slechtzienden de vertrouwde steunpunten uit het  verleden niet meer.  Bij het gemeentebestuur kwamen al meerdere klachten  binnen.  Ook van rolstoelgebruikers, die problemen ervaren.  Zij  begrijpen niet dat niemand aandacht besteedde aan hun noden.  “Nochtans  maakte ook de voorzitter van KVG deel uit van de meerderheid in de gemeenteraad  en keurde hij de plannen goed”, zegt Luc Lmabrechts.

Obstakels

Burgemeester Gust Adriaensen en schepen van Openbare Werken Gabriël Kinschots  willen met de hulp van Blindenzorg een oplossing uitwerken.  De groep  startte op het Kerkplein.  Bij de eerste oversteek bleef de geleidehond van  Jos Moeskops al staan en weigerde de straat over te steken.  Het dier zocht  vergeefs naar een zebrapad.  Omdat de hoge trottoirs plaats maakten voor  een gelijkvloerse wegverharding, durfden enkele slechtzienden niet over te  steken, terwijl anderen dan weer halfweg de straat stonden vooraleer zij gewaar  werden dat er iets mis was.

“Je botst overal tegen paaltjes, kettingen, bomen en andere obstakels.  Je  kan zelfs niet meer langs de huisgevels wandelen, want daar zijn  fietsenstallingen geplaatst.  Als hier niet vlug een herinrichting komt,  gebeuren er ongevallen.  Ofwel zijn wij verplicht thuis te blijven”, zegt  Luc Lambrechts.

Op elk kruispunt aan de Vredestraat, Gasthuisstraat, Lindenlaan en op elke hoek  van het Kerkplein stonden de visueel gehandicapten voor een resem problemen.   Burgemeester Adriaensen en schepen Kinschots noteerden ijverig.

***

‘Vreemdeling in m’n eigen dorp’

Bron: Het Volk
15 maart 2001

Vernieuwing dorpskern niet voor iedereen even leuk.  Vraag het  slechtzienden en blinden maar

BEERSE

Een vijftiental blinden en slechtzienden maakte zojuist een uitstapje doorheen  het vernieuwde centrum van Beerse.  Door de talloze wijzigingen zijn ze  behoorlijk gedesoriënteerd.  De gemeente wil nu zo snel mogelijk  verbeteringen aanbrengen.

“Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen dorp.  Ik durf nog amper buiten  komen, want ik vind mijn weg niet meer.  Zelfs mijn hond loopt er verloren  bij.  Het dier is getraind op vaste en herkenbare zaken zoals een zebrapad  en hogere stoepranden.  Die zijn er niet meer.  Vroeger kon ik tot op  vijf meter na juist bepalen waar ik mij bevond, maar nu weet ik vaak zelfs niet  meer welke richting ik moet uit gaan”, zegt Jos Moeskops.
Knelpuntenwandeling

Door de renovatie van de dorpskern is de hele omgeving totaal veranderd.   Daardoor herkennen visueel gehandicapten de vertrouwde punten uit het verleden  niet meer.  Bij het college van burgemeester en schepenen kwamen al  verscheidene klachten binnen.  Ook van rolstoelgebruikers, die eveneens  moeilijkheden ervaren.  Zij begrijpen niet dat niemand aandacht besteedde  aan hun noden bij het uittekenen van de plannen.

“Nochtans maakte ook de voorzitter van KVG toen deel uit van de meerderheid in  de gemeenteraad en keurde hij de plannen mee goed”, aldus Luc Lambrechts.   Burgemeester Gust Adriaensen en schepen van Openbare Werken Gabriël Kinschots  namen inmiddels contact op met Blindenzorg om te trachten een oplossing te  vinden.  Samen met Rieke Jacobs, verantwoordelijke van de dienst  Toegankelijkheid, Ad Moeskops, lid van de gemeenteraad, Sonja Van Gool,  OCMW-voorzitster, Eddy Mostmans, verantwoordelijke van Openbare Werken, en het  studiebureau Gedas maakten een vijftiental blinden en slechtzienden  dinsdagvoormiddag alvast een knelpuntenwandeling in het centrum.

De groep startte op het Kerkplein, maar geraakte nauwelijks op gang.  Bij  de allereerste oversteek naar de tegenoverliggende woningen en winkels bleef de  geleidehond van Moeskops pal staan en weigerde de baan te dwarsen.  Het  dier zocht vergeefs naar een zebrapad.  Omdat de hoge stoepranden plaats  maakten voor een gelijkvloerse wegverharding, durfden enkele visueel  gehandicapten niet over, terwijl anderen dan weer halfweg de rijweg stonden  vooraleer zij gewaar werden dat er iets mis was.  Ondertussen moesten  wagens stoppen om geen ongelukken te veroorzaken.

Noteren maar

“Je botst overal tegen paaltjes, kettingen, bomen en andere obstakels.  Je  kan zelfs niet meer langs de huisgevels wandelen, want daar zijn  fietsenstallingen geplaatst.  Als hier niet vlug een herinrichting komt,  gebeuren er ongevallen.  Ofwel zijn wij verplicht thuis te blijven”, zucht  Lambrechts.

Op elk kruispunt aan de Vredestraat, Gasthuisstraat, Lindenlaan en op elke hoek  van het Kerkplein stonden de vijftien blinden en slechtzienden voor een resem  problemen.  Burgemeester Adriaensen en schepen Kinschots noteerden ijverig.   De gemeentelijke verantwoordelijken beloofden zo vlug mogelijk voor oplossingen  te zorgen.  De grote afwezige, het Vlaams Gewest, moet echter ook mee  willen werken.  De doortocht van Beerse is immers eigendom van de Regie der  Wegen.

***

Wegen  en Verkeer wil blinden helpen

Bron: Het Laatste Nieuws
5 april 2001

“Heraanleg centrum is geen weggegooid geld”

BEERSE

De Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer (AWV), die instaat voor het beheer van  de gewestwegen, wil het dorpscentrum van Beerse veiliger maken voor blinden.   De doortocht is vorig jaar volledig herlegd, maar tijdens een  knelpuntenwandeling vorige maand was de kritiek van blinden en slechtzienden  vernietigend.  Over één zaak is AWV duidelijk: “Er is geen geld over de  balk gegooid.”

De heraanleg van het dorpscentrum van Beerse, langs de gewestweg N132, is eind  vorig jaar voltooid en kostte 106 miljoen frank.  De kritiek na de  knelpuntenwandeling was groot.  Blinden en slechtzienden hekelden een  aantal voor hen gevaarlijke situaties zoals de onduidelijkheid waar het voetpad  begint of eindigt, de aanwezigheid van lage paaltjes en de plaatsing van  verkeersborden.  Ook reclamepanelen en fietsen stonden in de weg.   “Die 106 miljoen frank is weggegooid geld”, klonk het.

Verhoogde rijweg

Ingenieur Patrick Debaere, afdelingshoofd van Wegen en Verkeer in onze  provincie, is het daar niet mee eens.  “Ik ontken niet dat blinden en  slechtzienden het op sommige plaatsen moeilijk hebben, maar die problemen kunnen  met een kleine ingreep verholpen worden.  Toch zijn een aantal van de  gestelde problemen niet aan ons te wijten.  Het gaat hier over de gestalde  fietsen en losse reclamepanelen.  Hier moet het gemeentebestuur van Beerse  ingrijpen”, reageert hij.AWV blijft bereid om mee naar oplossingen te zoeken en  zal binnenkort met het gemeentebestuur van Beerse en Blindenzorg Licht en Liefde  contact opnemen.  Heel wat van die ingrepen hoeven niet veel geld te  kosten.  Zo was er onder meer het probleem voor blinden en slechtzienden  dat er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen de rijweg en het voetpad op  plaatsen waar de rijweg verhoogd werd.

Verkeersveiligheid

“Er zijn mogelijkheden om dit op te lossen.  Zo kunnen bijvoorbeeld  elastische of geribbelde tegels geplaatst worden.  Als je daarop stapt,  voel je een verschil met de gewone tegels.  Het kan blinden waarschuwen dat  het einde van het voetpad nadert.  Maar ik wil er ook op wijzen dat die  verhoogde inrichtingen geplaatst werden om het verkeer af te remmen.  Dat  gebeurt in heel Vlaanderen.  We kunnen aandacht voor blinden en de algemene  verkeersveiligheid perfect combineren”, besluit Patrick Debaere.

Goedkope ingrepen kunnen centrum Beerse veilig maken voor blinden

Alain DECORTE

***

Gemeentebestuur neemt maatregelen

Bron: Ekspres
5 april 2001

Blinden en slechtzienden onwennig in nieuwe dorpskern

Het vernieuwde dorpscentrum van Beerse oogt mooi maar niet iedereen is daar zo  gelukkig mee.  Blinden en slechtzienden vinden hun weg niet meer en zelfs  de blindengeleidehonden zijn totaal van slag.  Door de talrijke wijzigingen  zijn ze behoorlijk gedesoriënteerd.  Het gemeentebestuur neemt maatregelen.

Door de renovatie van de dorpskern is de hele omgeving veranderd in het centrum.   De vernieuwing oogt mooi en functioneel is het allemaal flink verbeterd.   Toch is niet iedereen gelukkig.  Voorlopig is de Regie der Wegen, eigenaar,  van de wegen, er nog altijd niet in gelukt om het zware verkeer uit de dorpskern  te houden.  Nochtans was dat één van de belangrijkste doelstellingen van de  ingenieurs.  Er zullen dan ook bijkomende maatregelen nodig zijn om de  chauffeurs van de mastodonten tot betere manieren aan te zetten.  Misschien  wel onverwacht maar zeker niet te verwaarlozen, is de kritiek van de visueel  gehandicapten.  Tijdens een knelpuntenwandeling bewezen een vijftiental  blinden en slechtzienden hoe moeilijk zij het hebben om zich nog vrij te kunnen  bewegen, in het dorpscentrum.  Tot voor de vernieuwingen kenden zij de hele  omgeving zonder enig probleem.  De omstandigheden zijn nu echter totaal  gewijzigd.

Vreemdeling
“Ik voel me een vreemdeling in mijn eigen dorp.  Vroeger kon ik tot op een  vijftal meter na juist zeggen waar ik mij bevond.  Nu weet ik zelfs niet  meer welke richting ik uit ga.  De hoge stoepranden maakten plaats voor een  gelijkvloerse wegverharding.  Wij stappen dus gewoon verder, zonder te  weten dat wij ons op de rijweg begeven.  Overal staan er paaltjes,  kettingen, bomen en andere obstakels.  De mensen vroegen en kregen  fietsenstallingen maar die werden tegen de huisgevels geplaatst.  Wij lopen  daar dan ook tegen”, zegt Jos Moeskops.  Zelfs de blindengeleidehonden zijn  het noorden kwijt.  Zij helpen de blinden of slechtzienden oversteken via  zebrapaden, maar die zijn er nu niet meer.  De honden blijven zoeken omdat  ze zo opgeleid zijn.  Ze zijn de draad ook helemaal kwijt op de dubbele  parkeerstrook.  Op elk kruispunt aan de Vredestraat, Gasthuisstraat,  Lindemaan en op elke hoek van het Kerkplein ontmoeten de visueel gehandicapten  obstakels.  Het is dan ook dringend nodig dat er verbeteringen worden  aangebracht.  Burgemeester Gust Adriaensen en schepen van Openbare Werken  Gabriël Kinschots, die de knelpuntentocht meemaakten, willen zo snel mogelijk  ingrijpen.  De Regie der Wegen liet verstek gaan maar zal zeker aan de  besprekingen moeten deelnemen.

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Nieuwe wegcode: Geef voetgangers prioriteit25-05-2019 05:05:06
 2. Reusel – Slechtziende Matt Smit uit Reusel kan (straks) weer oversteken06-04-2018 07:04:51
 3. Sprang-Capelle – ‘Ongelukkig gekozen’ oversteek voor slechtzienden wordt aangepast12-01-2018 09:01:57
 4. ‘Ongelukkig gekozen’ oversteek voor slechtzienden in Sprang-Capelle wordt aangepast11-01-2018 04:01:27
 5. Zaanstad – PvdA bezorgd over veiligheid van slechtziende en langzame voetgangers30-10-2017 10:10:23
 6. Voorrang bij het oversteken?08-10-2017 09:10:43
 7. Slimme verkeerslichten helpen Tilburgse senioren oversteken18-09-2017 03:09:36
 8. Verdwijnen stoplichten Reusel is bittere ernst voor slechtzienden18-06-2017 05:06:38
 9. Tilburg presenteert: het intelligente stoplicht18-06-2017 05:06:11
 10. ‘Utrecht steeds onveiliger voor blinden’18-06-2017 04:06:33
 11. Driebergen – ‘Oversteken is niet veilig’18-06-2017 04:06:57
 12. Oversteken op Turnhoutsebaan lukt niet voor blinde Christophe18-06-2017 04:06:57
 13. Sittard – Limburgs zebrapad leidt tot niets18-06-2017 12:06:00
 14. Veilig oversteken voor blinden17-06-2017 02:06:50
 15. Slechtziende Charissa bijna aangereden16-06-2017 11:06:08
 16. Lon en haar geleidehond steken over, maar auto’s scheuren door15-06-2017 08:06:48
 17. Steek eens over met je oren08-11-2016 05:11:45
 18. Veiliger met rood01-02-2016 05:02:53
 19. Nog veel onduidelijkheid over verkeersregels rondom blinden23-01-2016 09:01:14
 20. Haasrode – “Geen zebrapad? Dan tekenen we het zelf”16-12-2015 07:12:13
 21. Brussel – Buurt klaagt al jaren over onveilige Fonsnylaan11-11-2015 09:11:05
 22. Vries – Veilige oversteek voor cliënten Visio De Brink27-10-2015 06:10:24
 23. Brugge – Fluo-zebrapad voor slechtzienden09-10-2015 04:10:45
 24. Vlimmeren – Oversteekplaats met tactiele elementen voor blinden27-06-2015 03:06:54
 25. Ingesproken tegen schrappen zebra’s op fietspaden19-06-2015 06:06:42
 26. Gent – Stad wil kruispunten laten ‘spreken’18-06-2015 08:06:33
 27. Barcelona – Slimme verkeerslichten18-06-2015 08:06:39
 28. Koksijde zorgt voor goed zichtbare zebrapaden18-06-2015 08:06:33
 29. “Gent is met zone 30 een voorbeeld, maar er is nog meer nodig” (Voetgangersbeweging)24-04-2015 07:04:24
 30. Leuven schrapt zebrapaden – Voortaan 30 km/u rijden in centrum Leuven10-03-2015 08:03:06
 31. Weesp – Zebrapad Breedstraat komt terug10-09-2014 09:09:12
 32. Weesp – Vernieuwd kruispunt Nieuwstad-Breedstraat niet veilig07-06-2014 08:06:07
 33. Blog in Verkeerskunde over veilig ontwerp van wegen en fietspaden01-05-2014 11:05:13
 34. Oplichtend zebrapad uitgetest in Brussel27-03-2014 04:03:45
 35. Heemstede – Binnenweg heeft twee oversteekplaatsen voor blinden/slechtzienden26-11-2013 11:11:27
 36. Pottelberg wordt verkeersveilig09-10-2013 11:10:01
 37. Gevaar en de politie doet er niets aan10-09-2013 10:09:21
 38. Video: Blind in Amsterdam21-04-2013 06:04:19
 39. Tubbergen – Nog veel obstakels voor slechtzienden29-03-2013 06:03:54
 40. Herselt – Nieuwe dorpskern01-06-2012 07:06:42
 41. Nieuwe zebra’s bij Bussum-Zuid22-03-2012 05:03:18
 42. Video: Oversteken met blinden21-03-2012 06:03:33
 43. Video: Gerry Guldentops: Toegang voor slechtzienden21-03-2012 06:03:19
 44. Video: Door de stad met een blinde21-03-2012 06:03:37
 45. Velsen: Zebra’s: schijnveilig of schijnheilig?24-01-2012 07:01:37
 46. UMCG toegankelijker voor gehandicapten13-01-2012 06:01:27
 47. Gilze-Rijen: Zebrapad stuurt je de bosjes in16-11-2011 06:11:43
 48. Etten-Leur: ‘Op dat zebrapad steekt nog geen hond over’15-10-2011 03:10:09
 49. Maastricht – 40 nieuwe verkeerspalen bij oversteekplaatsen in Maastricht centrum27-08-2011 07:08:21
 50. BE Persbericht: Rechtsaf door rood is ramp voor voetgangers18-07-2011 04:07:48
 51. Jabbeke: Gistelsteenweg wordt zone 5015-07-2011 06:07:17
 52. Verkeersonveiligheid voor blinden en slechtzienden te Ninove05-06-2011 07:06:14
 53. Duffel verbetert centrum voor zwakke weggebruikers05-06-2011 07:06:21
 54. Roeselare: Toegankelijke oversteekplaatsen05-06-2011 06:06:47
 55. Alphen is voor blinden levensgevaarlijk05-06-2011 06:06:17
 56. Uittekening van wegen en pleinen29-05-2011 05:05:41
 57. Beernem: Oversteekplaatsen aangepast29-05-2011 05:05:32
 58. Wommelgem – Aanpassingen29-05-2011 05:05:37
 59. Assebroek: ‘Zebrapad aangepast voor blinden’: paal in de weg29-05-2011 05:05:55
 60. Hulpmiddel voor blinden en slechtzienden op N8029-05-2011 05:05:51
 61. “We moeten alert blijven”29-05-2011 01:05:29
 62. Eenvormige design stelt blinden voor hindernissen29-05-2011 01:05:29
 63. Markt lijkt wel hindernissenparcours (Waregem)29-05-2011 12:05:53
 64. Rapport over het maken van aankijkbewegingen/oogcontact en het gebruik van gebaren in het verkeer als blinde/slechtziende persoon29-05-2011 12:05:21
 65. Pilootproject geeft voetgangers meer oversteektijd29-05-2011 12:05:01
 66. Kruispunt veiliger voor mindermobielen29-05-2011 12:05:43
 67. Zebrapad voor blinden zorgt voor dubbelzicht29-05-2011 12:05:32
 68. Noppentegels wijzen blinden zebrapad29-05-2011 12:05:18
 69. Toch zebrapaden voor blinden en slechtzienden29-05-2011 12:05:55
 70. Oversteek blinden in Bree29-05-2011 12:05:05
 71. Blinden en slechtzienden krijgen eigen oversteekzone29-05-2011 12:05:48
 72. Zebrapaden ook voor blinden en slechtzienden29-05-2011 12:05:11
 73. Beerse legt zebrapaden voor blinden aan29-05-2011 12:05:10
 74. Bonheiden voorziet in oversteekplaatsen en verkeerslichten29-05-2011 12:05:15
 75. Verkeerslichten voor kruispunt Korte Dreef29-05-2011 12:05:01
 76. Kleidaallaan wacht op verkeerslichten29-05-2011 12:05:04
 77. Oversteken met de witte stok29-05-2011 12:05:44
 78. Colomastraat wordt weer bewoonbaar29-05-2011 12:05:25
 79. Blinde krijgt ‘zijn’ zebrapad29-05-2011 12:05:16
 80. Inventaris van zebrapaden in zones-3028-05-2011 11:05:27
 81. “Ik voel me vreemdeling in eigen dorp”28-05-2011 11:05:56
 82. Oversteken als blinde/slechtziende28-05-2011 02:05:36
 83. Sensibiliseren alleen is niet voldoende28-05-2011 02:05:35
 84. Nog steeds geen verbetering28-05-2011 02:05:45
 85. Rail leidt naar oversteekplaats28-05-2011 02:05:24
 86. Robbert en Yoni vinden lichtgevend zebrapad uit28-05-2011 02:05:56
 87. Philips-vinding helpt blinde oversteken27-05-2011 01:05:26

Laatst bijgewerkt op 28 mei 2011 – 23:46