“Mensen worden te vaak beperkt in hun kansen”

Het Centrum voor Toegankelijkheid van de provincie Antwerpen ziet er op toe dat gebouwen, infrastructuur, straten en openbaar vervoer toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor mensen met een verminderde mobiliteit. “Want iedereen kan toch vroeg of laat eens zijn been breken, niet waar?”

Frank Keysers: Het Centrum voor Toegankelijkheid houdt zich met verscheidene zaken bezig. Zo is er het adviesbureau, het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) en de dienst Aangepast Vervoer. Erik Aerts en ik zijn coördinator van het Adviesbureau. Ik geef vooral advies over gebouwen en Erik over het openbaar domein. Karlien is coördinatrice van het Provinciaal Steunpunt en Ann van de dienst Aangepast Vervoer.

Adviesbureau: Vooral vergunningen

Eric Aerts: Het Adviesbureau speelt een belangrijke rol bij de vergunningsprocedures voor bouwwerken. Wij kijken of de gebouwen ook voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een verminderde mobiliteit. Omdat de gemeentebesturen meestal niet de nodige kennis bezitten om dit zelf te doen, was er nood aan zo een adviesbureau. Bij ernstige tekortkomingen wordt de vergunning geweigerd. De plannen moeten dan gewijzigd worden. Dit doen we al sinds 2006 voor zo goed als elk bestuur in de provincie. We doen dit trouwens niet alleen voor gebouwen maar ook voor straten.

Daarnaast geven we ook advies in ontwerp voor alles wat publieke ruimte betreft. We bekijken het voorontwerp in een zo vroeg mogelijk stadium. Ook bij Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) geven we advies. Voor een gebied ontwikkeld wordt, is er vaak al een visie. Er worden voorschriften vastgelegd. Als die voorschriften in tegenspraak zijn met de toegankelijkheid gaan we daar tegen in. Verder ontwikkelen we ook mee de nieuwe wetgeving en nieuwe richtlijnen op Vlaams niveau. Dat doen we via Enter, een vzw van de Vlaamse overheid waarin de verschillende adviesbureaus gegroepeerd zitten.

We geven ook vorming. Iedereen die bezig is met de materie toegankelijkheid voor het openbaar domein, zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige ambtenaren, kan zo’n vorming volgen.

Ten slotte is er ook nog TOEVLA: de databank toegankelijk Vlaanderen. Er worden zoveel mogelijk gebouwen gescreend op integrale toegankelijkheid. Die komen dan in de databank terecht. Mensen met een beperking kunnen nagaan of een bepaald gebouw al dan niet toegankelijk is.

We geven jaarlijks ongeveer een 600-tal adviezen, een 250-tal in ontwerp en een 60-tal bij RUP’s. We doen ook ongeveer 35 screenings per jaar.

Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid: Niet alleen fysieke beperking

Karlien Smets: Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid (PST) heeft 4 hoofdtaken.

Ten eerste is er de samenwerking tussen organisaties die bezig zijn met toegankelijkheid: een soort van provinciaal platform om de dialoog te bevorderen.

Ten tweede verzamelen en registeren we informatie voor het grote publiek. We duiden de knelpunten aan die moeten worden verbeterd. De knelpunten van alle provincies komen bij het overkoepelende Vlaams Steunpunt Toegankelijkheid (VST) terecht.

De derde en de grootste taak is ondersteuning en sensibilisering. Alle diensten in de provincie en de lokale besturen moeten gevoeliger worden voor de toegankelijkheidsmaterie.

Het is belangrijk dat men het begrip toegankelijkheid juist interpreteert. Toegankelijkheid heeft niet alleen te maken met mensen met een fysieke beperking. Ook voor kinderen, ouderen, ouders met buggy’s en leveranciers en hulpdiensten moeten gebouwen, straten en vervoer toegankelijk zijn.

Dienst Aangepast Vervoer: Met de liftbus

Ann Stuckens: In 2008 hebben we een bovenlokaal project opgericht waar momenteel 7 gemeenten of lokale OCMW’s deel van uitmaken: Berlaar, Heist-op-den-Berg, Lier, Lint, Putte, Sint-Katelijne-Waver en Duffel. Die gemeenten bieden hun inwoners een liftbusje aan. Iedereen doet daarbij zijn duit in het zakje: de provincie, de gemeente en de gebruiker. In de toekomst willen we hier zoveel mogelijk gemeenten bij betrekken. Er is ook overleg met De Lijn en de NMBS, want hoe meer toegankelijkheid hoe beter.

Wie kan er gebruik maken van die dienst?

Het aangepast vervoer spitst zich niet alleen toe op mensen in een rolstoel, maar ook op blinden en mensen met een andere handicap. De dienst werkt 7 dagen op 7, van 6.30u tot 24u. De chauffeur helpt bij het in- en uitstappen. Hij begeleidt de persoon van thuis tot de bestemming. Er is geen beperking in afstand. Je moet via de vzw Antwerpse Rolkar reserveren, maximaal 1 maand op voorhand. Wie eerst reserveert, krijgt voorrang.

Klachtendienst: “Een kwestie van moed”

Eric Aerts: Als we meldingen krijgen van gebouwen of plaatsen die niet toegankelijk zijn, dan gaan we kijken wat er is misgelopen. Binnen de huidige regelgeving kunnen we echter niets meer doen na een correct afgeleverde vergunning. Er is politieke wil nodig om dat te veranderen en die is er naar onze indruk te weinig in Vlaanderen. Eigenlijk is zoiets een kwestie van moed en met elkaar willen werken. Dat hoeft niet noodzakelijk geld te kosten. Als je er werk van wilt maken dan lukt dat. Toegankelijkheid is trouwens een afdwingbaar recht.

Kan je een concreet voorbeeld geven van zo’n klacht?

Onlangs kregen we een melding van een mevrouw in een rolstoel, die niet binnen kon in het postkantoor van Borsbeek. De mensen van het postkantoor weigerden haar te helpen omdat ze niet van achter het loket mochten komen. Dat is inderdaad wettelijk niet toegestaan. En de vrouw is terug naar huis gegaan. We hebben dit aangegeven bij het meldpunt discriminatie en we wachten nog steeds op antwoord van De Post. Er moet toch een andere manier geweest zijn waarop ze die vrouw konden verder helpen? Het probleem is natuurlijk dat het gebouw vergund is en dat we dan niets meer kunnen doen op dat gebied. Dit duidt nog maar eens de noodzaak aan van de toegankelijkheidscontrole op de aanvragen voor vergunningen

Verder zijn er ook de klassieke klachten zoals mensen die op de bus wachten en die tijdens het spitsuur niet worden meegenomen. Vooral de NMBS is daar straf in. Tijdens de spits mogen mensen met een beperking niet reizen, ze kunnen dus niet naar hun werk met het openbaar vervoer.

Welke raad zou je de lokale besturen nog willen geven?

Ik zou graag een oproep willen doen aan alle lokale besturen om gebruik te maken van de diensten die we voor hen ter beschikking hebben. Eigenlijk is het hun plicht om dat te doen.

http://www.provant.be/welzijn/toegankelijkheid
E-mail: ctpa@welzijn.provant.be

Bron: Gazet van Antwerpen, 13 november 2008

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Geen enkel openbaar gebouw écht toegankelijk11-11-2019 07:11:13
 2. Gehandicapte praat voortaan mee over toegankelijkheid Arnhemse nieuwbouw04-01-2019 08:01:58
 3. Hoe toegankelijk is de UHasselt campus Diepenbeek voor blinden?18-06-2017 12:06:12
 4. VAC is eerste ‘toegankelijk gebouw’ van Vlaanderen15-10-2016 08:10:27
 5. “Toegankelijkheid vergt aandacht tot in de kleine details”10-10-2016 07:10:26
 6. Gemeentehuis lijkt soms ontoegankelijke burcht10-10-2016 06:10:40
 7. Bijna alle gemeentehuizen in regio behalen onderscheiding voor toegankelijkheid10-10-2016 06:10:55
 8. Kamer: vanaf 2017 gebouwen verplicht toegankelijk voor gehandicapten21-01-2016 09:01:22
 9. Vlaamse overheid screent 80 kantoorgebouwen op toegankelijkheid16-12-2015 07:12:24
 10. Laat je niets in de weg leggen … In openbare gebouwen27-09-2015 06:09:32
 11. Publieke gebouwen toegankelijker27-09-2015 06:09:28
 12. Buggenhout: Achttien openbare gebouwen zijn toegankelijk27-09-2015 06:09:28
 13. Buggenhout: Toegankelijkheidslabels voor openbare gebouwen27-09-2015 06:09:28
 14. Willebroek – Andersvaliden vragen vruchteloos betere voorzieningen27-09-2015 06:09:28
 15. Antwerpen – Valkuilen in straten en op pleinen, en wat betreft openbare gebouwen27-09-2015 06:09:28
 16. “Wet op toegankelijkheid is dode letter gebleven”27-09-2015 06:09:28
 17. Handboek voor Toegankelijkheid27-09-2015 06:09:28
 18. Nieuwe regelgeving toegankelijkheid goedgekeurd27-09-2015 06:09:28
 19. Bunnikse gebouwen zijn goed toegankelijk27-09-2015 06:09:28
 20. Aarschot – Stadsgebouwen moeten toegankelijker worden27-09-2015 06:09:28
 21. Blind in een labyrint27-09-2015 06:09:28
 22. 1 op 3 Belgen heeft moeite met toegankelijkheid openbare gebouwen27-09-2015 06:09:28
 23. Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen: “Toegankelijkheid moet ruimtelijk iets natuurlijks zijn”27-09-2015 06:09:27
 24. ‘Nieuw gebouw Eye slecht toegankelijk voor gehandicapten’27-09-2015 06:09:27
 25. Zemst – Publieke gebouwen worden toegankelijker27-09-2015 06:09:27
 26. Oosterhout: ‘Uitgankelijkheid’ gebouwen moet beter voor mensen met beperking27-09-2015 06:09:27
 27. Is uw zaak voldoende toegankelijk?27-09-2015 06:09:27
 28. Brusselse Regering : Geen excuus om gebouwen niet toegankelijk te maken27-09-2015 06:09:27
 29. AllesToegankelijk – Handvatten voor veilige gebouwde omgeving27-09-2015 06:09:27
 30. Handboek Zicht op ruimte verschenen27-09-2015 06:09:27
 31. Handboek voor Toegankelijkheid gebouwen27-09-2015 06:09:27
 32. Tweede Kamer stemt voor toegankelijkheid in nieuwe Omgevingswet16-07-2015 02:07:09
 33. Ann Brusseel pleit voor integraal toegankelijke schoolgebouwen19-02-2015 08:02:01
 34. Opening Dolby Cinema in Eindhoven zet JT Bioscopen aan tot nadenken over toegankelijkheid21-12-2014 09:12:22
 35. Halle kan handelaars niet verplichten hun zaak beter toegankelijk te maken28-11-2014 08:11:32
 36. Castricum – Niet gezien19-11-2014 05:11:04
 37. Maasziekenhuis Pantein is gehandicaptenproof23-07-2014 10:07:09
 38. Lennik – “Pijnlijk voor iedereen die slecht te been is”25-06-2014 08:06:06
 39. Kortessem wil meest toegankelijke gemeente van de regio worden13-04-2014 04:04:01
 40. Minister Blok wil gesprek over toegankelijk bouwen11-04-2014 09:04:06
 41. ‘Akoestisch veel te verbeteren aan ontwerp’04-03-2014 12:03:07
 42. Rusland werkt na Sotji massaal aan toegankelijkheid03-03-2014 08:03:09
 43. Een mobiliteitsbeperking? Laat je niet tegenhouden!28-02-2014 09:02:30
 44. Isala heeft keurmerk voor toegankelijkheid05-02-2014 02:02:02
 45. Bouwbesluit 201212-01-2014 11:01:53
 46. Bouw Advies Toegankelijkheid – VN-verdrag12-01-2014 11:01:28
 47. Koekelberg – Toegankelijkheid voor iedereen in de winkels14-12-2013 07:12:31
 48. VIPA en Enter vzw stellen nieuwe inspiratiebundels toegankelijkheid voor06-12-2013 03:12:22
 49. Boutersem – Aandacht voor toegankelijkheid van huizen en gebouwen24-10-2013 04:10:06
 50. Hoe toegankelijk is winkelcentrum Castellum voor mensen met een visuele beperking19-10-2013 08:10:29
 51. Toegankelijkheidssticker ook aangebracht in Leek17-10-2013 09:10:01
 52. Venray – Gemeentehuis goed toegankelijk10-10-2013 07:10:19
 53. Joure – Werkgroep Toegankelijkheid beraadt zich op fusie01-10-2013 08:10:50
 54. Groen en vierkant20-09-2013 01:09:53
 55. Gehandicaptenraad bepleit strenge bouwregels voor toegankelijklheid02-09-2013 05:09:20
 56. Renovatie Antwerps Sportpaleis gaat laatste fase in29-08-2013 01:08:47
 57. Unieke Masterclass Toegankelijkheid vult hiaten bouwkundige opleidingen op12-08-2013 08:08:18
 58. TOEVLA: Toegankelijk Vlaanderen29-07-2013 10:07:30
 59. Wethouder: toegankelijkheid winkels Leeuwen afdwingen05-07-2013 05:07:46
 60. Winkels in Steenbergen voor iedereen toegankelijk25-06-2013 01:06:30
 61. Toegankelijkheid Den Haag beter in beeld18-04-2013 07:04:32
 62. Pittem – Bezoekerscentrum Ferdinand Verbiest krijgt prijs voor toegankelijkheid06-04-2013 07:04:53
 63. Tweede kamer toegankelijk25-03-2013 03:03:16
 64. Proefjaar Utrechtse evenementen: toegankelijk voor iedereen10-10-2012 05:10:31
 65. Beernem sluit toegankelijkheidsconvenant af met Westkans02-04-2012 06:04:27
 66. Liften beter toegankelijk voor blinden en slechtzienden28-03-2012 06:03:46
 67. Westkans onderzoekt oorlogssites op toegankelijkheid21-01-2012 04:01:00
 68. Vlissingen – Stadhuis toegankelijker voor slechtzienden17-06-2011 05:06:10
 69. Westkans onderzocht toegankelijkheid van 1323 restaurants en cafés aan de kust06-06-2011 06:06:02
 70. “Toegankelijkheid is kansen scheppen voor iedereen”05-06-2011 06:06:57
 71. Blinde kinderen wijzen de weg05-06-2011 06:06:55
 72. “Mensen worden te vaak beperkt in hun kansen”29-05-2011 05:05:22
 73. Roeselare – Stadhuis en winkels toegankelijk voor iedereen29-05-2011 05:05:45
 74. Winkelketen BLOKKER wint ‘ontoegankelijkheidstrofee 2007’29-05-2011 05:05:45
 75. Provincie legt strenge regels op voor toegankelijkheid29-05-2011 05:05:28
 76. Toegankelijkheid Kinepolis29-05-2011 05:05:49
 77. Gehandicapten willen ook op kerstshopping29-05-2011 05:05:42
 78. Niets in de weg bij IVIO en Vanassche29-05-2011 05:05:16
 79. Kerken worden doorgelicht29-05-2011 01:05:31
 80. Nieuw sociaal huis is sober en efficiënt29-05-2011 01:05:54
 81. Stadhuis Kortrijk goed toegankelijk29-05-2011 01:05:46
 82. Doven horen brandalarm niet29-05-2011 01:05:12
 83. Jeugd onderzoekt toegankelijkheid29-05-2011 12:05:04
 84. Stadsgebouwen moeten beter toegankelijk worden29-05-2011 12:05:36
 85. Advies voor toegankelijkheid gebouwen wordt terugbetaald29-05-2011 12:05:20
 86. Antwerpen doet niets aan toegankelijkheid stadhuis29-05-2011 12:05:27
 87. Vlot toegankelijk voor mindervaliden29-05-2011 12:05:12
 88. Label voor toegankelijke winkels29-05-2011 12:05:22
 89. Winkels wensen label29-05-2011 12:05:01
 90. Toegankelijkheid openbare gebouwen gecontroleerd29-05-2011 12:05:02
 91. “Dit is gewoon ongehoord”29-05-2011 12:05:22
 92. Gehandicapten testen toegankelijkheid Herenthoutse gebouwen29-05-2011 12:05:27
 93. Kleine aanpassing volstaat vaak29-05-2011 12:05:09
 94. Johan Bijttebier eist toegankelijk stadhuis29-05-2011 12:05:23
 95. Welzijnsraad onderzoekt gebouwen op toegankelijkheid29-05-2011 12:05:20
 96. Hoe toegankelijk is het Huis voor gelijke rechten?28-05-2011 11:05:33
 97. Verklaring van Madrid28-05-2011 11:05:06
 98. Toegankelijke Herkse gebouwen beloond met deurtje28-05-2011 03:05:19
 99. Limburgers maken Leuvense gebouwen toegankelijker voor mindervaliden28-05-2011 02:05:20
 100. Onmisbare voorzieningen aan gebouwen28-05-2011 02:05:44
 101. Administratief centrum krijgt pluim voor toegankelijkheid28-05-2011 02:05:47
 102. Doodgewone deur kan al valluik zijn28-05-2011 02:05:10
 103. Hove luistert naar advies Toegankelijke Omgeving28-05-2011 02:05:27
 104. Even zitten met je zakken27-05-2011 01:05:19
 105. Vlaamse lift mag geen Frans praten27-05-2011 01:05:35

Laatst bijgewerkt op 2 juli 2017 – 05:58