NL: Beantwoording Kamervragen over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis

Download ‘Beantwoording Kamervragen over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis’
PDF document | 3 pagina’s | 192 kB
Kamerstuk | 22-06-2020
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/22/beantwoording-kamervragen-over-de-toegankelijkheid-voor-mensen-met-een-handicap-in-het-openbaar-vervoer-in-het-licht-van-de-coronacrisis

Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Schonis en Bergkamp (beiden D66) over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis

Geachte voorzitter,

Hierbij geef ik u antwoord op de vragen van de leden Schonis en Bergkamp (beiden D66), mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis (ingezonden 11 mei 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de zorgen van mensen met een handicap over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis?

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2

Hoe beoordeelt u de aanpassingen in het openbaar vervoer ten behoeve van het houden van anderhalve meter afstand, waarbij rolstoelplekken worden opgeofferd?

Antwoord 2

Omwille van de veiligheid van medewerkers in het OV waren tijdelijk maatregelen nodig, waardoor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van het OV werden beperkt. Op 14 mei1 heb ik het protocol “verantwoord blijven reizen in het OV” vastgesteld, verder: OV-protocol. Hierin is opgenomen dat dit protocol voor iedere reiziger van toepassing is, dus ook voor de reiziger met een beperking.

Vraag 3

Bent u het met de vragenstellers eens dat het van groot belang is dat het openbaar vervoer toegankelijk blijft voor mensen met een handicap, ook onder de huidige maatregelen die zijn ingezet om de coronacrisis te bestrijden? Zo ja, hoe garandeert u dat deze mensen zo veel als mogelijk gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer?

Vraag 4

Hoe zorgt u ervoor dat mensen die bij het reizen afhankelijk zijn van een begeleider of personeel op een verantwoorde wijze gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer?

Vraag 5

Wordt er gezorgd dat mogelijke veranderingen in de fysieke omgeving van het openbaar vervoer in voldoende mate duidelijk zijn voor mensen met een visuele beperking en eventueel hun hulp- of assistentiehond?

Vraag 6

Wordt ervoor gezorgd dat de benodigde faciliteiten voor mensen met een handicap om zich op een station te verplaatsen – zoals een lift – toegankelijk blijven, ook indien er andere looproutes gestimuleerd worden op een station?

Vraag 7

Hoe wordt er omgegaan in de communicatie met doven en slechthorenden die mogelijk afhankelijk zijn van liplezen, ook als men veel gebruik gaat maken van mondneusmaskers?

Vraag 8

Blijft het mogelijk dat mensen met een handicap ook gebruik kunnen blijven maken van het openbaar vervoer als zij afhankelijk zijn van verschillende vormen van openbaar vervoer die op elkaar afgestemd en op maat geregeld zijn?

Antwoord 3, 4, 5, 6, 7 en 8.

In het OV-protocol is opgenomen dat de gemaakte afspraken voor iedere reiziger van toepassing zijn, dus ook de reiziger met een beperking. Vanaf 1 juni rijdt NS met een maximale inzet van materieel en personeel een zo normaal mogelijke dienstregeling en is ook de NS reisassistentie weer volledig beschikbaar. Daarmee kunnen alle reizigers met een auditieve, visuele en motorische beperking weer gebruik maken van de gebruikelijke NS reisassistentie, dus ook als dit betekent dat iemand met een hulpmiddel hulp nodig heeft om in of uit de trein te komen. Die reguliere ondersteuning kan in deze bijzondere omstandigheden extra belangrijk zijn. Voor vervoer door NS geldt voorts dat alle hulpmiddelen voor mensen met een beperking die voorheen mee mochten in de treinen van NS ook nu mee mogen in de NS-treinen. Ook fietsen die door mensen met een beperking worden gebruikt als hulpmiddel mogen nog steeds mee in de treinen van NS. Hoe toegankelijkheid verder wordt gewaarborgd voor deze groep is onderwerp van gesprek in de werkgroep OV-protocol. In samenspraak met belangenbehartigers van mensen met een beperking bekijkt die werkgroep welke impact het protocol heeft op het reizen van mensen met een beperking in het OV en of eventueel aanvullende maatregelen nodig zijn om de toegankelijkheid van het OV op peil te houden. Hoe dit uitgewerkt wordt, zal ik aan uw Kamer laten weten in de brief die ik heb toegezegd bij het notaoverleg openbaar vervoer, infrastructuur en corona van 28 mei jongstleden. Hierin zal ik ook ingaan op de uitvoering van de moties De minister van VWS heeft voorts in zijn brief3 van 6 mei jongstleden aangegeven dat hij samen met de cliëntenorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte werkt aan een (meer integrale) actieagenda voor mensen met een beperking of chronische ziekte voor de korte en langere termijn. De knelpunten die deze doelgroep kan tegenkomen in de anderhalvemetersamenleving, zoals de behoefte aan nabijheid maar ook de wens om volop te kunnen meedoen, zullen hier ook in worden meegenomen. Ook is mobiliteit in dit verband in algemene zin benoemd. Doel is om, in lijn met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, onevenredige schade, uitsluiting en achterstand van mensen met een beperking of chronische ziekte vanwege COVID- 19 te kunnen voorkomen en op te heffen.

Vraag 9

Welke stappen gaat u verder zetten om de mobiliteit van gehandicapten tijdens de coronacrisis te waarborgen?

Antwoord 9

De landelijke brancheorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) werkt op dit moment aan een protocol voor het zorgvervoer dat ook met relevante partijen, zoals maatschappelijke organisaties en vakbonden, wordt afgestemd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat ook mensen met een beperking die aangewezen zijn op zorgvoervoer op een veilige en verantwoorde manier kunnen reizen.

Vraag 10

Bent u bereid met Ieder(in) en andere betrokken partijen in overleg te gaan om knelpunten te inventariseren en mogelijke oplossingen voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer op te stellen?

Antwoord 10

Ja. Bij het in beeld brengen van de impact van het OV-protocol op mensen met een beperking en aanvullende maatregelen zijn Ieder(in), de Oogvereniging en Rover betrokken. Hoogachtend,

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. NL: Beantwoording Kamervragen over de toegankelijkheid voor mensen met een handicap in het openbaar vervoer in het licht van de coronacrisis22-06-2020 03:06:28
 2. ProRail ontvangt braillepluim” voor braille op treinstations07-01-2020 07:01:39
 3. Een simpele treinreis is voor veel blinden een hindernisbaan13-04-2019 01:04:45
 4. ProRail installeert duurzame led-lampen op stations02-05-2018 12:05:18
 5. Damster blinden en slechtzienden balen: ‘Dit moet gewoon zo snel mogelijk klaar zijn’22-11-2017 05:11:37
 6. Nederland – Alle stations toegankelijk voor blinden en slechtzienden08-11-2017 09:11:40
 7. Ook blinde kan nu uit de voeten op station01-11-2017 11:11:03
 8. Rotterdam Centraal (net niet) geschikt voor blinden01-11-2017 09:11:40
 9. Alle Nederlandse stations toegankelijk voor blinden en slechtzienden31-10-2017 10:10:49
 10. Alle stations in Nederland toegankelijk voor blinde en slechtziende reizigers30-10-2017 02:10:25
 11. Op de tast naar de trein op Utrecht Centraal14-09-2017 10:09:45
 12. Voelbare stationsplattegrond voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht08-09-2017 12:09:25
 13. Kalmthout – Overwegen krijgen witte lijnen voor slechtzienden17-06-2017 12:06:45
 14. Kalmthout – Witte lijnen op overwegen helpen slechtzienden17-06-2017 12:06:13
 15. IC Brussel en Berlijn verwarrend voor blinden16-06-2017 08:06:27
 16. Eenvoudig online treinreis boeken voor reizigers met een visuele én auditieve beperking15-06-2017 09:06:09
 17. Tandem mag op station Zwolle niet in de trein; blinde moet terugfietsen15-06-2017 09:06:40
 18. Verlichting op stations voor mensen met een visuele beperking15-06-2017 09:06:47
 19. Hoe vind ik het juiste poortje en het juiste spoor op het station?15-06-2017 09:06:59
 20. Leverancier betaalt 40% van afbrokkelende blindengeleidelijnen station Dronten15-06-2017 09:06:07
 21. Plattegrond van NS Stations in 3D15-06-2017 09:06:54
 22. ProRail bekijkt kritisch voorzieningen blinden en slechtzienden Eindhoven Centraal15-06-2017 09:06:29
 23. Slechtziende op station Eindhoven: ‘Wat is dit voor gekkigheid?’15-06-2017 09:06:00
 24. Stationsplein Hengelo gevaarlijk voor slechtzienden15-06-2017 09:06:26
 25. “Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden”13-06-2017 02:06:28
 26. Amstelstation slecht toegankelijk door grote verbouwing12-06-2017 10:06:04
 27. Alphen aan den Rijn – Pilaar op station staat niet langer op blindenstrook12-06-2017 10:06:40
 28. ‘Ik dacht: de trein gaat zo rijden met mij ertussen’12-06-2017 10:06:52
 29. ProRail, Oogvereniging en Visio werken samen aan toegankelijke stations12-06-2017 12:06:47
 30. Alphen aan den Rijn – ‘Blindenstrook NS-station makkelijk te verleggen’11-06-2017 10:06:31
 31. Nieuwe OV-begeleiderskaart gebruiksvriendelijker21-03-2017 01:03:44
 32. Uitstappen oude treinstellen NS gevaarlijk voor blinden en slechtzienden19-12-2016 05:12:43
 33. Primeur ProRail: de voelbare stationsplattegrond17-10-2016 07:10:48
 34. Treinreis boeken met ov-chip plus kan nu ook online29-07-2016 06:07:01
 35. Schiedam – Maatregelen op station Centrum nodig voor slechtzienden20-07-2016 10:07:00
 36. ‘Gehandicapte reiziger beter bediend’09-04-2016 08:04:59
 37. Audio: Blinden en slechtzienden krijgen uitleg over poortjes Leiden Centraal 115-03-2016 04:03:45
 38. Amstelstation slecht toegankelijk door grote verbouwing23-10-2015 09:10:04
 39. Zwolle – Noppen en ribbels voor blinden26-09-2015 07:09:46
 40. Verbouwing CS erg lastig voor blinden26-09-2015 07:09:46
 41. Braillebordjes op station Schiedam Centrum26-09-2015 07:09:46
 42. Blinde stuit op OV-chippoortje26-09-2015 07:09:46
 43. Brailleplaatjes op stations26-09-2015 07:09:46
 44. Blinde vrouw klaagt NS aan26-09-2015 07:09:46
 45. Het spoorwegennet in Nederland als reliëfkaart26-09-2015 07:09:46
 46. SP woest over verdwijnen NS-loket Zeist26-09-2015 07:09:46
 47. Witte markering perronrand voor slechtzienden26-09-2015 07:09:46
 48. Station Emmen blijkt hindernis voor blinden26-09-2015 07:09:45
 49. ‘Blinden in de knel bij station: Oogvereniging noemt Utrecht gevaarlijk’26-09-2015 07:09:45
 50. Oproep aan staatssecretaris: ‘Verchip’ de OV-begeleiderskaart26-09-2015 07:09:45
 51. Toegankelijkheid openbaar vervoer is bij wet geregeld26-09-2015 07:09:45
 52. Met de OV-chipkaart in bus, tram en metro26-09-2015 07:09:45
 53. Gapend gat tussen Sprinter en perron26-09-2015 07:09:45
 54. Visio krijgt OV chippoort uitleg bij Thales26-09-2015 07:09:45
 55. Gehandicapten testen toegankelijkheid Den Haag Centraal Station26-09-2015 07:09:45
 56. Gele borden blijven voorlopig26-09-2015 07:09:45
 57. NS assisteert gehandicapten vooral op Utrecht Centraal26-09-2015 07:09:45
 58. Test met poortje OV-chip door NS en Oogvereniging26-09-2015 07:09:45
 59. Wethouder Bert Homan springt in de bres voor ‘zwakkeren’ op het station26-09-2015 07:09:45
 60. OV-chippoortjes sluiten in hoog tempo26-09-2015 07:09:45
 61. Hoe werkt OV-chip Plus?²26-09-2015 07:09:45
 62. NS – OV-chipkaart26-09-2015 07:09:45
 63. Wethouder vecht voor loket Driebergen-Zeist26-09-2015 07:09:45
 64. Eénduidige bewegwijzering voor blinden op Nederlandse stations26-09-2015 07:09:45
 65. Loket station Driebergen-Zeist blijft dicht26-09-2015 07:09:45
 66. Verwijderde geleidelijnen op stations zorgen voor onzekerheid26-09-2015 07:09:45
 67. OV-chip Plus maakt eind aan wedstrijden ‘zoek de paal’ Deel 226-09-2015 07:09:45
 68. Rijden op rekening in Rotterdam26-09-2015 07:09:45
 69. Liften op NS-stations aangepast voor blinden26-09-2015 07:09:45
 70. Veranderingen in OV in Utrecht en omstreken26-09-2015 07:09:45
 71. Loketcompromis na overleg van Heuvelrug met NS26-09-2015 07:09:45
 72. Geleidelijnen verwijderd op een aantal perrons26-09-2015 07:09:45
 73. Werkzaamheden toegankelijkheid station Heemskerk26-09-2015 07:09:45
 74. Mariahoeve heeft blindegeleidelijn26-09-2015 07:09:45
 75. Maat is vol: blinde man valt op station Breda26-09-2015 07:09:45
 76. Intelligent reisinformatiesysteem voor tijdelijke busstations Utrecht Centraal Station26-09-2015 07:09:45
 77. Breda – Fietsen sta-in-de-weg op NS-station26-09-2015 07:09:45
 78. Met uw begeleider door de OV-chippoortjes26-09-2015 07:09:45
 79. “Verbouwing Utrecht CS gevaarlijk voor blinden”26-09-2015 07:09:45
 80. Op de barricade voor toegankelijke OV-Chip26-09-2015 07:09:45
 81. Minister Schultz ‘test’ zelf de OV-chipkaart26-09-2015 07:09:45
 82. Prorail en Oogvereniging sluiten convenant26-09-2015 07:09:45
 83. Nunspeet – Openbaar vervoer veel toegankelijker26-09-2015 07:09:45
 84. E-ticket met korting voor reizigers met OV-begeleiderskaart B26-09-2015 07:09:45
 85. Kamer: laat blinden in ov op rekening reizen26-09-2015 07:09:45
 86. ‘Zonder gele borden is station kaal’26-09-2015 07:09:45
 87. OV reisinformatie nu ook toegankelijk voor mensen met een visuele beperking26-09-2015 07:09:45
 88. Aanvraagtijd reishulp NS verkort26-09-2015 07:09:45
 89. Visio – Kinderen & openbaar vervoer26-09-2015 07:09:45
 90. Gelderse campagne toont verbeterde service in trein en bus met Wmo-pas26-09-2015 07:09:45
 91. Met uw OV-begeleiderskaart door OV-chippoortjes26-09-2015 07:09:45
 92. Meer treinen en stations toegankelijk26-09-2015 07:09:45
 93. Blindengeleidelijnen in Harderwijk? Ja!26-09-2015 07:09:45
 94. Utrecht CS: Stressen bij het overstappen tussen twee busstations26-09-2015 07:09:45
 95. Verbeteringen stations voor blinden26-09-2015 07:09:45
 96. ‘2015 alle stations toegankelijk voor doven en blinden’26-09-2015 07:09:45
 97. Heerenveen: ‘Als je blind bent’, ben je bij de NS de klos’26-09-2015 07:09:45
 98. Overkoepelend klachtenloket OV-chip26-09-2015 07:09:45
 99. OV-chip Plus voor de trein26-09-2015 07:09:45
 100. Reizen met de OV-chipkaart: piepsignalen26-09-2015 07:09:45
 101. Utrecht – ‘Nieuwe infobord geen belemmering slechtzienden’26-09-2015 07:09:45
 102. Geleidelijnen op stations in Regio Zuid26-09-2015 07:09:45
 103. Minister wil werk maken van toegankelijk spoor26-09-2015 07:09:45
 104. Binnenkort reizen op rekening met de OV-chipkaart?26-09-2015 07:09:45
 105. Hengelo: Je weg zoeken met stok en hond26-09-2015 07:09:45
 106. Reizen met de OV-chipkaart: overzicht over uw uitgaven26-09-2015 07:09:45
 107. Nieuw infobord Utrecht CS slechter leesbaar26-09-2015 07:09:45
 108. Blinden en invaliden keuren station Breda26-09-2015 07:09:45
 109. Stations in 2015 aangepast voor visueel beperkten26-09-2015 07:09:45
 110. OV-chipkaart: Tweede Kamer neemt moties aan26-09-2015 07:09:45
 111. D66 wil optreden tegen fout geplaatste fietsen bij station Sassenheim26-09-2015 07:09:45
 112. Papieren treinkaartje verdwijnt per 9 juli26-09-2015 07:09:45
 113. Sluiting NS-loket station Harderwijk door OV-chipkaart26-09-2015 07:09:45
 114. NS repareert haperende omroepsystemen in Intercity’s06-05-2015 05:05:41
 115. Politiek wil betere treinomroep voor blinden20-04-2015 06:04:12
 116. Verbouwing Utrecht CS gevaarlijk voor blinden14-04-2015 10:04:06
 117. ‘Vergemakkelijk treinreis blinden met verplichte omroepberichten’13-04-2015 01:04:47
 118. ‘Verbeter uitstapberichten voor blinden in de trein’12-04-2015 04:04:25
 119. Dordrecht – Blinden en slechtzienden beter af op station03-04-2015 01:04:07
 120. Informatie in trein niet duidelijk genoeg voor blinden31-03-2015 02:03:51
 121. Liften op NS-stations aangepast voor blinden10-03-2015 08:03:49
 122. Blinden en slechtzienden klagen ov-chipkaart aan10-03-2015 05:03:43
 123. Station Aalten moet veiliger voor blinden en slechtzienden21-02-2015 06:02:16
 124. 9292 geeft live reisinformatie31-12-2014 07:12:51
 125. Poortjes op treinstations gaan dicht29-12-2014 06:12:41
 126. NS: Alle treinstations in Nederland07-12-2014 06:12:58
 127. Verbeteringen stations voor blinden30-11-2014 12:11:39

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2020 – 15:50