Leuven: wie is uw schepen van toegankelijkheid?

Bron: http://www.weliswaar.be/
18 september 2012

Leuven bezoeken we met Brecht Provoost. Brecht is oprichter van Hidden City, een organisatie die ijvert voor de toegankelijkheid van winkels, cafés en restaurants.

Plaats van afspraak is het gloednieuwe stadskantoor van Leuven, dat vlakbij het station gelegen is. “Dit stadskantoor is een hele verbetering tegenover de vroegere situatie”, vertelt Brecht. “Vroeger zaten de stadsdiensten verspreid over drie of vier locaties in de stad, in oude gebouwen die niet altijd goed toegankelijk waren. Nu is alles gecentraliseerd op één plaats in een toegankelijk nieuw gebouw.” Dat het toegankelijk is, blijkt wanneer we binnengaan door de schuifdeuren. Geen drempels, geen hindernissen. Bezoekers moeten zich aanmelden op een van de touchscreens in de hal. Een van de schermen staat op een lagere hoogte voor rolstoelgebruikers. Een stuk van de balie is verlaagd, maar de onthaalbediende vindt dat zelfs geen must: “Als er iemand binnenkomt die slecht te been is of in een rolstoel zit, komen we met plezier achter onze balie vandaan om die persoon te helpen zoals het het best uitkomt, en begeleiden we hem of haar naar de juiste locatie.” Brecht beaamt dat het snor zit met de klantvriendelijkheid in het stadskantoor.

Red de stoep

Vanuit het stadskantoor vertrekken we via de Bondgenotenlaan in de richting van Museum M. Dat gaat verrassend vlot. De stoepen liggen er behoorlijk vlak bij, en ook de kleine niveauverschillen ter hoogte van de zijstraten zijn niet onoverkomelijk. “Dankzij de jaarlijkse investering van één miljoen euro liggen de voetpaden er in Leuven over het algemeen prima bij. Het is wel een uitdaging om ze zo te houden, want wanneer het onderhoud slabakt merk je dat meteen aan verzakte tegels, putten of andere obstakels. Hopelijk blijft de stad deze inspanningen volhouden. Daarnaast is ‘Red de Stoep’ een goede campagne die mensen erop wil wijzen dat mensen in een rolstoel of met een kinderwagen soms moeilijk kunnen passeren als er fietsen, terrasstoelen of reclameborden in de weg staan.” (http://www.reddestoep.be)

Blinden in het museum

Het Museum M ligt in de Leopold Vanderkelenstraat, een zijstraat van de Bondgenotenlaan. Van de verschillende architecten die een plan indienden, was Stéphane Beel degene die het meest rekening had gehouden met de toegankelijkheid van het nieuwe museum. Volgens Brecht ontwerpt Beel enkel gebouwen ‘waar hij later zelf nog wil binnenkomen als hij oud en slecht te been is’. De ingang is een inventieve combinatie van een trap en een helling. Aan openbare gebouwen zie je vaak een helling apart naast de trap, maar Beel is erin geslaagd beide in elkaar te vervlechten op een manier die tegelijk esthetisch en praktisch is. Binnen geeft het museum ook een ruime, toegankelijke indruk: open ruimtes zonder obstakels, geen trappen maar hellingen. En het museum is niet alleen toegankelijk voor mensen in een rolstoel. “M heeft ook aandacht voor blinden en slechtzienden”, vertelt Brecht. “Er is een gids voor slechtzienden die de kunstwerken omschrijft. Ook mensen die wel goed zien kunnen zich – geblinddoekt – door hem laten gidsen. Na zijn omschrijving kunnen ze dan hun blinddoek afnemen en kijken of het beeld overeenstemt met hun voorstelling.”

Toegankelijke toiletten

Vanuit het museum gaan we naar het Pieter De Somer-plein, het vroegere Fochplein. Dit plein werd het afgelopen jaar heraangelegd, waarbij onder andere een ondergrondse fietsenstalling voorzien werd. Naast die fietsenstalling werd er ook net een gehandicaptentoilet afgewerkt. Brecht had dit toilet nog niet gezien en vraagt aan de bouwvakkers of hij het even mag keuren. “Het toilet is ruim genoeg, het licht gaat automatisch aan en de bediening van de kraan is aangepast. Voor mij is dit zeker in orde.” Het toilet is op weekdagen open tot middernacht, in het weekend tot drie uur ’s nachts. Met die uren kan Brecht leven. “Wanneer we vroeger gebruik wilden maken van een openbaar toilet, moesten we op een speciaal daarvoor voorziene bel drukken aan het politiekantoor. Je kreeg dan iemand aan de lijn die de deur naar het toilet kon openen.” We besluiten dit eens te proberen. Na het aanbellen horen we een telefoon overgaan door de intercom, maar niemand neemt de telefoon op. Onverrichterzake gaan we verder.

Leuven terrasjesstad

Onderweg naar de Dijleterrassen komen we voorbij een straat waar wegenwerken aan de gang zijn. Een aannemer is er bezig met de aanleg van een vernieuwde bushalte. Brecht wijst op de speciale boordsteen van de stoep: “De afgeronde boord zorgt ervoor dat de bussen dichter bij het voetpad halt kunnen houden, wat het instappen vergemakkelijkt voor wie slecht te been is. Soms zit het hem in de details. Een eenvoudige ingreep kan al een heel verschil maken.” De Dijleterrassen aan de Amerikalaan zijn een ideale plek om even te verpozen op een zonnige dag. Zitbanken zijn er in overvloed, en het uitkijkplatform aan de rand van de rivier is via een helling ook prima toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Bibliotheek in de lift

De laatste halte is de bibliotheek in de Diestsestraat. De look van het gebouw verraadt onmiskenbaar dat het in de eerste helft van de vorige eeuw gebouwd is, maar onder andere de helling in de inkomhal is een van de punten die aantonen dat de bibliotheek in 2000 verbouwd werd. Er is een lift naar de bovenliggende verdieping, die op simpele vraag bediend wordt door een van de medewerkers van de bibliotheek. “Af en toe durft de oude lift wel eens haperen,” vertelt de baliemedewerkster, “maar binnenkort zal er een nieuwe lift geïnstalleerd worden.” Afsluitend vraag ik Brecht wat voor hem de beste verwezenlijking van de afgelopen jaren en de grootste uitdaging voor de toekomst is in Leuven. Lang moet hij er niet over nadenken. “Museum M is een prachtig staaltje van toegankelijke architectuur. En dé uitdaging voor de komende jaren zal erin bestaan het onderhoud van de voetpaden op het huidige niveau te houden.”

http://www.hiddencity.be

Toegankelijkheidsfiche Leuven

Aantal inwoners: 98.000
Aantal inwoners met een beperking: afhankelijk van de definitie wordt uitgegaan van 15% tot 30% (wanneer alle 65-plussers meegerekend worden).
Verantwoordelijke schepen: Denise Vandevoort
Beste verwezenlijking van de afgelopen jaren: Museum M
Grootste uitdaging: voetpaden blijven onderhouden

***

Toegankelijkheid Leuven: de visie van schepen Denise Vandevoort

Bron: http://www.weliswaar.be/
19 september 2012

Denise Vandevoort is als Leuvense schepen – onder andere – bevoegd voor Gelijke Kansen. Vanuit deze bevoegdheid ijvert zij voor meer aandacht voor toegankelijkheid, in de brede zin van het woord.

Brecht Provoost, die hier gisteren aan het woord kwam, vond het nieuwe Leuvense stadskantoor dat alle diensten centraliseert een van de beste verwezelijkingen van de afgelopen jaren. Schepen Vandevoort is akkoord: “We hebben even overwogen het oude stadhuis aan te passen qua toegankelijkheid, toegankelijke toiletten te voorzien, ingangen en deuren aan te passen, maar we kwamen tot de conclusie dat het niet mogelijk was om zelfs maar aan de minimumvereisten voor een modern toegankelijk gebouw te voldoen. Het stadskantoor is gebouwd door KBC en was aanvankelijk ook niet helemaal toegankelijk zoals het hoorde, maar we hebben toch nog op tijd een aantal wijzigingen kunnen doorvoeren. Het kantoor ligt op een hoger gelegen stuk naast het station, en we hebben ervoor gezorgd dat er een lift gebouwd werd die mensen vanop het straatniveau tot op het niveau van de ingang brengt.”

Museum M: toegankelijk gebouw én toegankelijke werking

Ook het Museum M kon op de goedkeuring van Brecht rekenen. Vandevoort licht toe hoe het Museum zo toegankelijk geworden is. “Ik zat in de jury die de voorstellen van de architecten mee mocht beoordelen. Ik heb toen toegankelijkheid als extra voorwaarde laten opnemen, want dat was aanvankelijk niet het geval. Er was maar één ontwerpteam dat er van in het begin goed rekening mee gehouden had, en dat was dat van Stephane Beel. Net als Brecht vind ik het museum op vlak van toegankelijkheid een van de beste verwezenlijkingen van de laatste jaren, en dan heb ik het niet alleen over het gebouw, maar ook over de werking. De gids voor blinden en slechtzienden is een prachtig initiatief. Trouwens, ook op het conservatorium hebben we een blinde docente die muziekles geeft aan blinde en slechtziende studenten. Een aantal partituren zijn speciaal in braille omgezet.”

‘Aandacht voor toegankelijkheid moet reflex worden’

“Ik heb zelf 18 jaar verschillende jobs gedaan in de welzijnssector en heb aan den lijve ondervonden hoe belangrijk toegankelijkheid is”, gaat Vandevoort verder. Toen ik schepen werd, was het voor mij een evidentie om hier aandacht voor te hebben. Er was toen al een werkgroep Toegankelijkheid, die na een tijdje gevraagd hebben om officieel erkend te worden als Adviesraad, wat dan ook gebeurd is. Ze zijn nu een vaste waarde die spontaan door de verschillende stadsdiensten gecontacteerd wordt. Dat is het ideaal. Toegankelijkheid moet een reflex zijn bij stadsmedewerkers, of het nu gaat over toegankelijke informatie of toegankelijkheid voor mensen met een visuele of fysieke handicap.”
Ook privé-aannemers zijn overtuigd

Als de stad Leuven niet zelf opdrachtgever is van een nieuw bouwproject, probeert ze de bouwheer in kwestie toch altijd te stimuleren om rekening te houden met toegankelijkheid. “Ik denk dan aan grote projecten zoals hotels”, vertelt de schepen. “We hebben ook aan universiteiten en hogescholen waar architecten opgeleid worden gevraagd om de aandacht voor toegankelijkheid mee op te nemen in het curriculum, want nog al te vaak tekenen architecten vooral mooie gebouwen, in plaats van gebouwen die goed toegankelijk zijn. Ook de NMBS proberen we te sensibiliseren, maar wij kunnen niet in hun plaats beslissen natuurlijk. Op dit moment wordt de concertzaal Het Depot verbouwd door een privé-aannemer. Vorige week kreeg ik een werfverslag onder ogen waarin vermeld werd dat er een doorgang versmald zou worden. De aannemer had daarbij de aantekening gemaakt dat er eerst moest gevraagd worden of dat wel kon voor de Adviesraad Toegankelijkheid. Zo zien we het graag natuurlijk.”

Werken met een beperking

Leuven heeft een grote groep mensen met een beperking die gaat werken. Dat heeft te maken met de aanwezigheid van de universiteit: veel studenten blijven hier wonen na hun studies, misschien wel meer dan in andere studentensteden. Eén op drie mensen die in Leuven verblijft, is een student. “Er is geen enkele andere stad die zo’n verhouding heeft”, aldus Vandevoort. “Dat maakt dat de stad bruisend is, en dat er veel initiatieven genomen worden voor en door die jonge leeftijdsgroep. In die groep zitten ook mensen met beperkingen. De universiteit heeft zich al jaren geleden aangepast, en biedt onder andere aangepaste studentenkoten aan waar studenten met een beperking kunnen samenwonen met vrijwilligers die hen helpen bij de taken die bij het dagelijks leven horen. Die sfeer maakt dat privé-initiatieven daar ook meer aandacht voor krijgen.”

Sociale woningen aangepast tijdens grondige renovatie

Leuven heeft ook aangepaste sociale woningen. “Bij de grondige verbouwing van Sint-Maartensdal hebben we bijvoorbeeld bepaalde appartementen samengevoegd zodat ze aangepast konden worden aan bewoners met een beperking”, legt Vandevoort uit. “Er is ook een 24-uurs-permanentie voorzien voor hulp aan deze bewoners, zodat ze toch min of meer zelfstandig kunnen wonen. De stad heeft zich ook ingezet om het vervoer van personen met een beperking te verbeteren: we hebben een eigen stadsbus en een Minder Mobielen Centrale die vanuit één meldpunt aangestuurd worden. Afhankelijk van de noden van de persoon die een vervoersaanvraag doet kan er dan een gewone auto, een bestelwagen of een speciale aangepaste wagen gestuurd worden.”
Uitdaging: mensen met een beperking tot in de raden van bestuur

Wat is voor Vandevoort de belangrijkste uitdaging voor de toekomst? “We moeten het brede publiek sensibiliseren. Niet enkel aannemers, handelaars en caféhouders, maar ook sociale en culturele verenigingen. Aan hen willen we vragen: hoe komt het dat er zo weinig mensen met een beperking in jullie werking zitten? Laat staan dat ze in hun raad van bestuur zouden zitten. We moedigen hen aan met subsidies om projecten te ondernemen die kunnen leiden tot structurele veranderingen. In het nieuwe subsidiereglement is sinds kort de voorwaarde opgenomen dat ze moeten zorgen voor diversiteit in hun bestuursorganen. Ook in onze eigen diensten is er nog ruimte voor verbetering op dat vlak. Sensibiliseren is dus voor ons dé uitdaging voor de toekomst, op elk vlak.”

Hier vind je het overzicht van ons toegankelijkheidsrapport: http://www.weliswaar.be/toegankelijkheidsrapport

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Webwinkel Blinkink: Geleideroutes zelf ontwerpen, combineren en plaatsen04-02-2020 11:02:47
 2. Zienden weten vaak niet waar die ribbels voor zijn’26-04-2019 06:04:11
 3. ‘Meer aandacht voor geleidelijnen blinden in de stad’15-04-2019 06:04:55
 4. Blinden vragen begrip voor vrije geleidelijnen15-04-2019 06:04:59
 5. ‘Centrum Etten-Leur is onveilig voor blinden en slechtzienden’29-01-2019 08:01:28
 6. Gezien: steps belemmeren blinden04-01-2019 07:01:29
 7. Sint-Huibrechts-Lille – Blindengeleidetegels voor betere toegankelijkheid16-10-2018 06:10:44
 8. Utrecht wil blindengeleidestrook beter visualiseren13-10-2018 06:10:02
 9. Voor mensen met een visuele beperking: entreemat SPIN® SAFE20-07-2018 06:07:09
 10. ‘Ook blinden willen in Etten-Leur zelfstandig van A naar B’18-07-2018 06:07:50
 11. Emco Benelux brengt entreemat voor visueel beperkten10-07-2018 06:07:05
 12. Blinden en slechtzienden checkten de blindengeleidelijnen24-05-2018 09:05:15
 13. Slechtziende Falco wil af van afvalzakken en fietsen op geleidelijnen14-04-2018 11:04:22
 14. Nijmegen – Meer toezicht op versperren geleidelijnen14-04-2018 12:04:52
 15. Utrecht – “Zet geen fiets of loempiakar op blindengeleidelijn”12-04-2018 10:04:12
 16. Geleidelijnen voor slechtzienden in Haags openbaar vervoer nog niet op orde22-02-2018 10:02:41
 17. Purmerend – Levensgevaarlijke situaties voor blinden: “Moet als de donder wat aan gebeuren”10-02-2018 09:02:35
 18. Amsterdam – Zelfs politie ziet blindegeleidestroken over het hoofd: ‘Iedereen doet maar wat’05-02-2018 06:02:30
 19. De virtuele geleidelijn15-12-2017 10:12:59
 20. Amstelveen – Geef blinden en slechtzienden vrije doorgang22-09-2017 07:09:45
 21. Zeist – Blindenstroken verdwenen na aanpak Slotlaan02-09-2017 08:09:37
 22. Rolde – Geleidestroken voor blinden keren terug in centrum10-08-2017 06:08:19
 23. Den Bosch – De blindengeleidelijn ligt hier juist precies zoals het hoort, maar dat is lang niet overal01-08-2017 10:08:09
 24. Den Bosch – Straatbeeld: legt een blinde het blindenpad aan?25-07-2017 08:07:09
 25. Geleidelijnen voor slechtzienden in Rotterdam Centrum afgerond21-07-2017 08:07:13
 26. Entreemat met gidssysteem voor mensen met een visuele beperking18-07-2017 07:07:33
 27. Geleidelijnen slechtzienden in Rotterdam Centrum afgerond14-07-2017 10:07:56
 28. Nijmegen – Geen zorgen meer voor blinden om plantenbak op de route, bak is verplaatst18-06-2017 05:06:32
 29. Rolde – PvdA: nog steeds gesol met blinden in centrum18-06-2017 04:06:46
 30. Assen – PLOP vreest voor veiligheid blinden en andere mindervaliden op nieuwe Brink18-06-2017 04:06:03
 31. Assen – Je zult maar blind zijn…18-06-2017 03:06:51
 32. Dit betekenen de bobbels en strepen op straat18-06-2017 01:06:58
 33. Wederom obstakel op blindenpad in Nijmegen18-06-2017 12:06:28
 34. Gemeente Aalsmeer roept op om blindensporen vrij te houden18-06-2017 12:06:22
 35. Nijmegen – Boom op blindenpad verplaatst18-06-2017 12:06:49
 36. Regenboogschool in Brugge denkt ook aan leerling met visuele beperking17-06-2017 11:06:24
 37. Nijmegen – Reclamezuil blokkeert blindengeleidenpad bij AH Daalseweg17-06-2017 01:06:08
 38. Nijmegen – Reclamezuil blokkeert blindegeleidenpad17-06-2017 12:06:42
 39. Virtuele geleidelijn voor blinden in de maak17-06-2017 12:06:47
 40. Heerhugowaard – Wethouder Dickhoff vraagt aandacht voor blindengeleidestrook17-06-2017 12:06:10
 41. Geodan en Bartiméus ontwikkelen virtuele geleidelijn17-06-2017 12:06:37
 42. Een ‘digitale geleidelijn’ voor blinden17-06-2017 12:06:22
 43. Tilburg – Foutje: Lantaarnpaal op het eind van een blindenstrook…17-06-2017 12:06:00
 44. Lier – Aanleg blindengeleidingsstrook op Grote Markt17-06-2017 12:06:55
 45. Gemeente Dronten vervangt afbrokkelende lijnen voor blinden door standaard tegels17-06-2017 12:06:01
 46. Ridderkerk – Gidslijnen en tegels wijzen slechtzienden de weg. Houd ze vrij!17-06-2017 12:06:55
 47. Blinden wijzen zienden op nut van belijning17-06-2017 12:06:03
 48. Klokhuis – Geleidelijnen15-06-2017 07:06:52
 49. Huizen – Blinde deur einde van blindengeleidestrook14-06-2017 04:06:45
 50. Aalten – Opeens houden de ribbels op13-06-2017 08:06:05
 51. Lier – Ribbeltegels voor blinden22-05-2017 07:05:20
 52. Stad past stoep aan voor blinde leerlinge08-09-2016 08:09:51
 53. Test met slimme geleidelijn op Station Utrecht voor slechtzienden14-04-2016 08:04:27
 54. ProRail komt slechtziende reizigers tegemoet met ‘slimme geleidelijn’12-04-2016 05:04:34
 55. Slechtzienden in Rolde worden alsnog bediend11-04-2016 06:04:26
 56. Blindenstrook leidt blinden … Arti et Amicitiae in!29-03-2016 05:03:06
 57. Blinden nu helemaal aan lot overgelaten op halte Robert Fruinlaan25-02-2016 05:02:21
 58. Bushalte Robert Fruinlaan hindernisbaan voor blinden24-02-2016 08:02:25
 59. ‘Virtuele geleidelijn brengt blinden van deur tot deur’21-01-2016 09:01:48
 60. Barneveld – Veilig overpad voor slechtzienden31-12-2015 08:12:11
 61. Dronten – Zichtlijnen worden hersteld op kosten aannemer21-12-2015 08:12:58
 62. Dronten – Aannemer gaat lijnen voor blinden op NS-station herstellen18-12-2015 08:12:05
 63. Dronten – Aannemer vervangt kapotte tegels station18-12-2015 08:12:26
 64. Dronten – Lijnen voor blinden brokkelen af op NS-station14-12-2015 09:12:33
 65. Blinde Lieze wandelt door Vosselaar11-12-2015 07:12:51
 66. Blindegeleidestrook eindigt tegen glazen pui06-12-2015 09:12:08
 67. Ermelo – Raadsleden testen nieuwe geleidelijn29-11-2015 09:11:12
 68. Sint-Niklaas – Blindengeleidepad eerder hinkelpad na werken19-11-2015 09:11:30
 69. Zelf ervaren hoe nodig geleidelijnen zijn15-10-2015 08:10:13
 70. Leiden – Blinden en slechtzienden willen obstakelvrije geleidelijnen in stationsbuurt Leiden15-10-2015 08:10:27
 71. Primeur Breda met nieuw type blindengeleide markering06-10-2015 07:10:21
 72. Nieuw type blindengeleidemarkering ontwikkeld06-10-2015 04:10:39
 73. Geleidelijnen voor visueel gehandicapten op elk station eenduidig22-09-2015 08:09:15
 74. Wat zijn die witte, smalle reliëflijnen en tegels op straat?16-07-2015 09:07:04
 75. Almere – Geribbelde tegels richting het stadhuis18-06-2015 08:06:06
 76. Entreemat als richtingaanwijzer voor blinden16-06-2015 09:06:48
 77. N-VA: “Stad Leuven stuurt blinden het gras in”21-05-2015 06:05:49
 78. Geesteren – Nieuwe gidslijn voor slechtzienden20-05-2015 01:05:35
 79. Steunpilaar Alphens treinstation blijft op blindenstrook staan20-05-2015 07:05:18
 80. Geesteren toegankelijk met handicap13-05-2015 05:05:03
 81. Emco-entreemat helpt blinden en slechtzienden06-05-2015 03:05:39
 82. Vanaf 1 mei vormt Toegankelijkheidsbureau samen met Ato, Enter, Intro en Westkans één organisatie.02-05-2015 01:05:38
 83. Blinden worden aan hun lot overgelaten op de Willemsparkweg28-04-2015 12:04:18
 84. Geesteren krijgt als eerste dorp een ‘gidslijn’26-04-2015 05:04:26
 85. Gidslijnen blinden station Dordrecht aangepast13-04-2015 01:04:01
 86. Breda – Braillepad stuurt blinden bosjes in07-04-2015 11:04:27
 87. Obstakels op blindengeleidelijn10-03-2015 09:03:47
 88. Video – Slecht aangelegde blindegeleidestroken10-01-2015 09:01:41
 89. Gullegem – Aanleg ribbel- en noppentegels nabij oversteekplaatsen09-12-2014 10:12:42
 90. Misverstand door kronkelende rode lijn05-12-2014 08:12:13
 91. Leidse ondernemer Haar Gangetje woest over blindengeleidestrook04-12-2014 01:12:52
 92. Fietscoach maakt entree in Leiden31-10-2014 10:10:52
 93. Deinze – Eindelijk zebrapad aan OLV-kerk21-10-2014 07:10:13
 94. Aarschot – Elisabethlaan krijgt nieuwe voetpaden15-10-2014 09:10:11
 95. Leiden – Blindenstrook Breestraat niet vergeten: wel nog steeds veel problemen met geleidestroken27-08-2014 07:08:04
 96. Leiden – Geen blindenstrook in heringerichte Breestraat26-08-2014 06:08:07
 97. Ieper – Johan Sanders: “Waarom geen ribbeltegels bij nieuw zebrapad aan het Perron?”15-08-2014 11:08:02
 98. Toegankelijke openbare ruimte: geen fietsen op geleidelijnen23-05-2014 08:05:05
 99. Toegankelijk in stijl – Vlaams toeristisch onthaalcentrum in Brussel20-05-2014 01:05:01
 100. Natuurlijke en kunstmatige looplijnen (waarschuwings-, ribbel- en informatietegels) voor blinden en slechtzienden11-05-2014 03:05:41
 101. Zoersel – “Ook kleine ingrepen kunnen veel helpen”10-04-2014 07:04:05
 102. Vosselaar – Geleidingssysteem voor blinden en slechtzienden08-04-2014 01:04:01
 103. Vosselaar – Gidslijnen en tegels wijzen slechtzienden de weg05-04-2014 01:04:01
 104. Leugentjes alom in Leidse campagne12-03-2014 04:03:05
 105. Bouwen aan een toegankelijke samenleving17-02-2014 04:02:49
 106. Peer – Project Harmonieplein in teken van toegankelijkheid01-02-2014 06:02:55
 107. Peer – Project Harmonieplein: toegankelijkheid troef29-01-2014 06:01:42
 108. Projecten TG Lining 201306-01-2014 02:01:12
 109. Uithoorn als eerste gemeente toegankelijk voor iedereen30-12-2013 07:12:28
 110. Geleideroutes Erasmus Medisch Centrum21-12-2013 11:12:01
 111. Geleidelijn naar Visio Den Haag21-12-2013 04:12:36
 112. Zeist – Wél toegankelijk21-12-2013 04:12:36
 113. Maldegem – Gemeente investeert in toegankelijkheid17-12-2013 08:12:20
 114. Zeist – Blinden staan voor (een) paal28-11-2013 03:11:02
 115. Blinden botsen tegen lantaarnpaal in Zeist21-11-2013 10:11:05
 116. Domie vertelt: Expeditie geleidelijn21-11-2013 04:11:48
 117. Woerden – Fietsen op geleidestroken voor blinden11-10-2013 01:10:52
 118. Van Thielenbrug geopend met onthulling beeld Demerdromen01-10-2013 04:10:44
 119. Aarschot – Van Thielenbrug weer open, met ook toegankelijkheidsaanpassingen31-08-2013 06:08:51
 120. Vernieuwde ontwerprichtlijnen blindegeleidelijnen14-08-2013 12:08:13
 121. Waarschoot – Sp.a-Plus wil meer aandacht voor mindervaliden30-07-2013 06:07:49
 122. Video: De ene lijn is de andere niet!24-07-2013 04:07:32
 123. Deinze – N-VA vraagt veiligere oversteekplaatsen op nieuwe Markt30-04-2013 06:04:24
 124. Wegmarkeerder wordt blindengeleider Viakan12-03-2013 07:03:50
 125. Eerste oversteekplaatsen met blindentegels in Ternat15-01-2013 09:01:18
 126. Brussel – Nieuwe Dansaertstraat: Blindentegels leiden naar paaltjes10-11-2012 06:11:00
 127. Deinze: N-VA rolt zebrapad uit voor blinden en slechtzienden02-11-2012 07:11:42
 128. Leiden onveiliger voor blinden14-10-2012 07:10:17
 129. Ermelo – Op naar een dorp zonder obstakels07-10-2012 05:10:48
 130. Hoofddorp: ‘Er zijn veel misstanden bij geleidelijnen voor blinden’28-09-2012 03:09:39
 131. Leuven: wie is uw schepen van toegankelijkheid?18-09-2012 03:09:53
 132. Video: ‘Schutstraat in Hoogeveen gevaarlijk voor blinden’11-08-2012 05:08:48
 133. Toegankelijkheidsrapport: Toon Hermans, schepen van Welzijn in Hasselt07-08-2012 10:08:02
 134. ‘Schutstraat in Hoogeveen gevaarlijk voor blinden’07-08-2012 05:08:11
 135. Uden: ‘Blinden bukken!’02-05-2012 04:05:37
 136. Aarschot: Bewoners en jongeren blij met ovonde26-04-2012 06:04:49
 137. Anderlecht: Eerste steen nieuw Martin Luther Kingplein met aanpassingen voor blinden/slechtzienden19-04-2012 04:04:06
 138. Aanpassingen in het MAS17-04-2012 06:04:54
 139. Video: Blindenroute21-03-2012 06:03:18
 140. Video: Tegels liggen in Hoogeveen verkeerd voor blinden21-03-2012 04:03:37
 141. Video: Hindernissen op Utrechtse blindenstroken21-03-2012 04:03:38
 142. Utrechtse Heuvelrug – Wegenbouwers werken aan toegankelijkheid20-03-2012 06:03:53
 143. Middenwaard ‘witte vlek’ voor blinden16-03-2012 06:03:57
 144. Pad voor blinden rond Grote Markt Sint-Niklaas29-02-2012 06:02:19
 145. Knokke-Heist: Geleidelijnen aan voetgangerstunnel Knokkestraat23-02-2012 07:02:46
 146. Heusden-Zolder: Vloerstrips voor blinden in gemeentehuis12-12-2011 07:12:26
 147. Kemzeke: Verkeerslicht met geluidsignaal voor blinde leerling08-12-2011 07:12:15
 148. Brugge: Veiliger verkeer voor visueel gehandicapten19-11-2011 05:11:52
 149. Leiden: Gemeente gaat werk maken van obstakels14-11-2011 05:11:49
 150. Schaarbeek past openbare ruimte aan voor mensen met een handicap24-09-2011 07:09:34
 151. NL Rotterdam – Visueel gehandicapten over het hoofd gezien bij bestrating Lijnbaan24-08-2011 06:08:14
 152. Gehandicapten buizen MAS30-07-2011 11:07:20
 153. Gent: Rubbertegels Korenmarkt eindelijk geplaatst14-07-2011 06:07:01
 154. Slechtziende en blinde kinderen maken vroegtijdig kennis met geleidelijnen07-07-2011 06:07:57
 155. Leuven – Vrije stoepen09-06-2011 07:06:48
 156. Nieuwe generatie geleidelijnen en markeringen05-06-2011 07:06:21
 157. Blinde Stan gehinderd door fietsen05-06-2011 07:06:06
 158. Leuven veegt zebrapaden weg05-06-2011 07:06:49
 159. Fietsen op geleidepaden obstakel voor blinden05-06-2011 07:06:11
 160. Blindenpad wordt hindernissenbaan05-06-2011 07:06:40
 161. Huizen – ‘Gemeente doet te weinig voor blinden’05-06-2011 07:06:31
 162. Ninove – Bloembak blokkeert blindentegels05-06-2011 07:06:42
 163. Tienen: Inclusie werkt aan toegankelijkheid05-06-2011 07:06:36
 164. Boom blokkeert speciale route voor blinden en slechtzienden05-06-2011 07:06:00
 165. MPI Spermalie krijgt zebrapad snel terug05-06-2011 06:06:07
 166. Roosendaal: Blindenroute in centrum verdwijnt05-06-2011 06:06:42
 167. Brusselse administratie in 2010 toegankelijker voor personen met een handicap05-06-2011 06:06:58
 168. Leiden verlegt hindernisbaan voor blinden05-06-2011 06:06:04
 169. “Dat is niet echt zichtbaar, hè”05-06-2011 06:06:26
 170. Herentals en geleidetegels05-06-2011 06:06:05
 171. Route voor blinden moet vrij05-06-2011 06:06:40
 172. ‘Soms heb je het gevoel dat je er buiten valt’05-06-2011 06:06:01
 173. Herentals: Extra obstakel voor blinden op markt05-06-2011 06:06:41
 174. PvdA-Kamerlid schuifelt als een blinde door het centrum05-06-2011 06:06:31
 175. Rubberen tegel wijst blinden de weg05-06-2011 06:06:12
 176. ‘Werkgroep mag geen klaaggroep worden’05-06-2011 06:06:30
 177. Zomergem – Drie zware valpartijen door slechte voetpaden29-05-2011 06:05:33
 178. Vosselaar is blinde vlek voor gehandicapten29-05-2011 06:05:53
 179. Houten – Hoe toegankelijk is het nieuwe centrum voor gehandicapten?29-05-2011 05:05:14
 180. Diest is hindernis voor blinden29-05-2011 05:05:26
 181. Noppentegels in Katelijne29-05-2011 05:05:28
 182. Aanpassingen in Sint-Katelijne-Waver29-05-2011 05:05:00
 183. Als blinde weet je waar je bent29-05-2011 05:05:40
 184. Nederlands bedrijf test straattegels voor blinden29-05-2011 05:05:15
 185. Schelle moet bijpassen voor werkzaamheden29-05-2011 05:05:20
 186. Lebbeke – Noppentegels29-05-2011 05:05:24
 187. Margarethaplein nog niet afgewerkt29-05-2011 05:05:42
 188. Blindengeleidestrook voert naar paal29-05-2011 05:05:08
 189. Inrichting nieuw centrum Houten – Bewoners en organisaties praten uitvoerig mee29-05-2011 05:05:32
 190. Een toegankelijk Beerse-centrum voor mensen met een visuele handicap29-05-2011 01:05:32
 191. N-VA kaart slechte toegankelijkheid gehandicapten aan29-05-2011 01:05:41
 192. Lebbeke: Aangepaste kruispunten29-05-2011 01:05:56
 193. Slechtziende verzamelt 5.293 handtekeningen voor betere toegankelijkheid29-05-2011 01:05:16
 194. “Voetpad is voor ons oorlogspad”29-05-2011 01:05:00
 195. Torhout: Tegels voor blinden29-05-2011 01:05:38
 196. Schelle doet het goed te voet29-05-2011 01:05:34
 197. Roeselarenaren verdiepen zich in veiligheid29-05-2011 01:05:39
 198. Tornhout: Speciale tegels voor blinden primeur voor sparrestad29-05-2011 01:05:20
 199. Kuurne – Tegels voor blinden29-05-2011 01:05:29
 200. Blindenroute beter begaanbaar29-05-2011 01:05:16

Laatst bijgewerkt op 28 december 2015 – 15:52