Echolocatie toegepast bij blinden

Phromraksa Max
Koninklijk Atheneum Berchem, 6a
Mentor: Brost N.
2011- 2012

Voorwoord

Ik heb lang gezocht naar een onderwerp voor mijn OC dat in mijn interessegebied lag. Mijn voorkeur ging uit naar een thema uit de fysica rond golven en trillingen. Ik dacht eerst aan echolocatie bij vleermuizen, maar hier was enkele jaren geleden reeds een OC rond gemaakt, dus raadde mevr. Brost me aan dit thema verder uit te werken. Ik ben me dan gaan verdiepen in het toepassen van deze soort echolocatie in ons dagelijks leven en stelde me de vraag of echolocatie door middel van geluid ook gebruikt kan worden door blinden of slechtzienden. Ik ben tijdens mijn zoektocht een voorbeeld tegengekomen van de Amerikaan “Daniel Kish” die met zijn tong tegen zijn gehemelte kan klikken en zo, afhankelijk van hoe hij het teruggekaatst geluid waarneemt, weet waar de objecten rondom hem zich bevinden.

Ik heb dus voor ‘echolocatie toegepast op blinden en slechtzienden’ gekozen als mijn onderwerp omdat het me erg interesseert hoe mensen die problemen hebben met een zintuig, dit “tekort” kunnen compenseren met andere zintuigen. Ook wil ik weten of deze methode van echolocatie door “niet- blinde” personen kan worden toegepast. Het fascineert me ook hoe mensen oplossingen vinden voor technologische, motorische, … oplossingen adapteert van andere organismen. De walvissen, dolfijnen en vleermuizen gebruiken deze techniek (echolocatie) al eeuwen en nu proberen wij dit te adapteren om onze technologie te verbeteren en ons leven gemakkelijker te maken.

Ik wil Susanna Van Den Kieboom, Nancy Brost en de personen die me hielpen met mijn proef graag bedanken voor de hulp die ze mij hebben geboden tijdens het maken van mijn eindwerk. Ook wil ik Kim Bols danken voor het toestaan dat ik haar website gebruik als informatiebron.

Inleiding

In mijn OC zal ik enerzijds het aspect waarbij mensen met een defect ter hoogte van een zintuiglijke waarneming, meer concreet het zien, dit leren te compenseren met hun andere zintuigen, vertrekkende van de case “Daniel Kish”. Anderzijds wil ik voor mijn experimenteel deel ook te weten komen of de echolocatie met behulp van geluid ook bij mensen kan toegepast worden.

Hierbij denk ik vb. aan nachtpatrouilles van militairen, “robots” om slachtoffers van rampen op te sporen…

Hierbij stel ik me de volgende vragen: Kan echolocatie toegepast worden bij blinden? Kan echolocatie ook toegepast worden bij niet- visueel gehandicapten? (vb. Militairen op een nachtmissie) Kan deze techniek ook toegepast worden op drukke plaatsen met veel lawaai? Is er apparatuur voor deze techniek beter waar te nemen?

Onderzoeksvraag

Kan men echolocatie toepassen op de mens? Zo ja, hoe kan dit blinden en slechtzienden helpen om een beter beeld te krijgen van zijn/haar omgeving?

Wat is echolocatie?

Echolocatie is het gebruik van terugkaatsing van geluidsgolven om zich te oriënteren.

Echo’s ontstaan door terugkaatsing van geluidsgolven indien er voldoende afstand is tussen bron en hindernis. De terugkaatsing van het geluid werkt net als de terugkaatsing van het licht. De terugkaatsingshoek is gelijk aan de invalshoek (zie afbeelding 1). Als er niet voldoende afstand is tussen bron en hindernis, overlapt het teruggekaatst geluid met het rechtstreeks waargenomen geluid, dit noemt men dan nagalm.

Geluidsgolven verplaatsen zich aan 343 m/s in lucht, onder normale omstandigheden.

Geluidsgolven worden beschreven aan de hand van volgende grootheden: periode, frequentie en golflengte. Een periode (T) is de duur van één cyclus van de periodieke beweging van de trilling. De frequentie (f) is het aantal cycli per eenheid van tijd: f= 1/T. De golflengte (?) is de afstand die een storing aflegt in één periode T.

Geluidsgolven verplaatsen zich aan een constante snelheid. Je kan deze berekenen met formule 1. v = ?.f = ?/T (v zijnde snelheid) formule 1

 

Echolocatie in het dierenrijk

Het bekendste voorbeeld van echolocatiegebruiker is de vleermuis. Vleermuizen zenden een kort geluid uit met een bepaalde (hoge) frequentie (ongeveer 100 kHz) en horen dan aan het verschil van het tijdsinterval tussen de trillingen hoe ver ze van bepaalde objecten of hindernissen verwijdert zijn. (Afbeelding 2) Als een vleermuis zijn prooi ontdekt, gaat hij steeds sneller na elkaar schreeuwen. Hoe sneller hij geluiden uitzendt, hoe meer echo’s er terug komen. Daarmee kan hij nauwkeurig vaststellen waar het insect zich bevindt. Vlak voordat hij zijn prooi grijpt, schreeuwt hij wel 200 maal per seconde.

Ook dolfijnen en walvissen gebruiken echolocatie om zich te oriënteren, al gebeurt dit op een heel andere frequentie (50 kHz of hoger) aangezien dit onder water gebeurt. (De menselijke stem heeft een frequentie tussen 500Hz en 2000Hz, een veel lagere dan die van echolocatie gebruikende dieren)

 

In de technologie

Een vorm van echolocatie die reeds beter bekend is bij de meeste mensen is Sonar (SOund NAvigation and Ranging). Dit is de techniek waarbij geluid gebruikt wordt om (onder water) te navigeren (vb. Duikboot).

De geluidsgolven verplaatsen zich aan een snelheid van 1400m/s onder water.

Er zijn twee soorten Sonar, actieve en passieve. De actieve Sonar zendt eerst een golf van trillingen (onder 4kHz) uit en registreert dan de echo’s om zich zo te navigeren. De passieve Sonar ontvangt enkel, deze wordt gebruikt bij bv militaire toepassingen om het luchtruim te controleren op spionage technologie.

Afbeelding 3: SoNaR onder water

Blinden en slechtzienden

Mensen bezitten zelf niet het vermogen om, zoals de vleermuizen, een korte gil (geluidsgolf met hoge frequentie) te geven, maar dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is om een andere manier te vinden om een geluid te produceren dat dezelfde functie heeft.

De Amerikaan Daniel Kish heeft een manier gevonden. Hij klikt met zijn tong tegen zijn gehemelte, het klikgeluid kaatst af van de hindernissen die het tegenkomt (muur, lantaarn, auto, …). Aan de frequentie van het terugkerend signaal kan hij inschatten hoever bepaalde objecten zich van hem bevinden. Aangezien de invalshoek van de geluidsgolven gelijk is aan de terugkaatstingshoek kan hij inschatten waar deze objecten zich bevinden.

Met echo’s kan bv. een vleermuis bijna even veel observeren als een ziende. Met een geoefend oor kan je de verschillende echo’s uit elkaar houden en zo voorwerpen identificeren. Lange, dunne voorwerpen worden meestal aangezien als een paal, als deze bovenop nog een breed deel hebben, wordt het geïdentificeerd als boom. Om waar te nemen of een voorwerp beweegt of stilstaat, kan men luisteren naar het tijdsverschil van de terugkerende echo in het linkeroor t.o.v. het rechteroor.

Proef

Maak geblinddoekt een goed herkenbaar, kort klikgeluid in de buurt van een muur. Luister naar de echo lokaliseer zo de muur. Doe dit opnieuw, maar met hindernissen.

Benodigdheden

– klikkertje (*)
– muur
– hindernissen (vb. doos, paal, …)
– blinddoek

(*) Een klikkertje is een klein plastieken ‘doosje’ met een aluminium plaatje dat een luid klikgeluid geeft als je het indrukt.

Hypothese

Het is mogelijk om als mens, mits enige oefening, gebruik te maken van echolocatie.

Werkwijze

Werk met minstens twee personen. De ene persoon blinddoekt de andere en geeft hem/haar een klikkertje. Desoriënteer de proefpersoon door hem/haar geblinddoekt rond te draaien en laat hem/haar klikken met de klikker. Laat de proefpersoon naar de echo van de terugkerende klik luisteren en de muur proberen te lokaliseren. Herhaal dit meerdere keren van verschillende afstanden. Eens je de afstand kan inschatten op basis van de echo, plaats dan hindernissen tussen de geblinddoekte persoon en de muur. Herhaal de proef met de hindernissen geplaatst. Schat nu in hoever je van de objecten staat. Probeer dan geblinddoekt de muur te bereiken zonder de hindernissen te raken met behulp van de klikker.

Resultaten

Oriëntatie (in °) Afwijking (in °) Geschatte afstand (in m) Afwijking (in m)
Persoon 1 15 15 10 0
Persoon 2 25 25 10 5
Persoon 3 5 5 5 10
Persoon 5 0 0 10 0
Persoon 6 90 90 15 0
Persoon 7 15 15 5 5
Persoon 8 25 25 15 5
Persoon 9 10 10 15 0
Persoon 10 0 0 5 5
Gemiddelden: 20,6 20,6 3,3
Legende: Rood: zware afwijking
Oranje: gemiddelde afwijking
Groen: lichte afwijking

Conclusie

Blinden en slechtzienden hebben het niet gemakkelijk. Ze moeten elke dag veel meer obstakels overkomen dan mensen die normaal kunnen zien. Gelukkig zijn er technieken om deze mensen te helpen, zoals echolocatie. Het is mogelijk om als mens aan echolocatie te doen, al vergt dit wel veel oefening om dit op straat of drukke plaatsen toe te passen. Door een goed herkenbaar geluid te produceren en te luisteren naar de echo van dit geluid is het mogelijk zich te oriënteren.

Nawoord

Ik ben blij dat ik dit onderwerp heb gekozen, al was het moeilijk om goede bronnen te vinden. Ik heb veel bijgeleerd en ben gefascineerd over het feit dat mensen echolocatie werkelijk kunnen toepassen. Het begin verliep wat traag, maar het vlotte beter tegen het naderen van de deadline. Ik heb gelukkig ook veel hulp gekregen van mijn mentor, Brost N., waar ik erg dankbaar voor ben.

Bronnen

BEDDEGENOODTS, M., DE CRAEMER, S., en LOGIE, C., Geluidsgolven, in: Sirius 6. Fysica voor het tweede leerjaar van de derde graad. Deel 2 trillingen en golven, Antwerpen, 2010, p. 79
http://www.rnib.org.uk/Pages/Home.aspx
https://www.kimbols.be/
http://www.worldaccessfortheblind.org/
http://www.vleermuizen.be/vliegen_en_jagen.html

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Geen enkel openbaar gebouw écht toegankelijk11-11-2019 07:11:13
 2. Leuven – “Werken aan station onveilig voor slechtzienden”16-08-2019 06:08:44
 3. Ukkel – Gemeente deelt boetes uit voor foutgeparkeerde steps24-07-2019 07:07:06
 4. Hooglede – Onthaalpaviljoen onvoldoende toegankelijk voor slechtzienden: subsidies op de helling24-07-2019 07:07:08
 5. Kijk uit, daar zoemt een wagen07-07-2019 06:07:28
 6. Brugge – Geluidsbakens maken slechtzienden wegwijs aan station01-07-2019 06:07:49
 7. Brugge – Geluidsbakens van 30.000 euro gidsen slechtzienden aan achterkant station28-06-2019 05:06:46
 8. Aarschot – Slechtziende jongere luidt alarmbel over staat van wegen18-06-2019 06:06:25
 9. Dylan (24) maakt stickers om fietsers te waarschuwen voor blinden die oversteken14-06-2019 06:06:02
 10. Nu al wildgroei. En dan moet Felyx nog komen07-06-2019 06:06:19
 11. Nieuwe wegcode: Geef voetgangers prioriteit25-05-2019 05:05:06
 12. ‘Slimme witte stok’ maakt obstakels en water zichtbaar voor blinden30-04-2019 06:04:26
 13. Zienden weten vaak niet waar die ribbels voor zijn’26-04-2019 06:04:11
 14. (On)toegankelijkheid van mensen met een visuele beperking in de openbare ruimte15-04-2019 06:04:20
 15. ‘Meer aandacht voor geleidelijnen blinden in de stad’15-04-2019 06:04:55
 16. Blinden vragen begrip voor vrije geleidelijnen15-04-2019 06:04:59
 17. Een simpele treinreis is voor veel blinden een hindernisbaan13-04-2019 01:04:45
 18. Brugge – Betonblokken aan station vervangen door paaltjes11-03-2019 06:03:13
 19. Trein in Groot-Brittannië – Passagiers met beperking boeken rit via stembediening04-03-2019 08:03:16
 20. ‘Alsof je in een doolhof loopt’, Eike Smit is blind en strijdt voor stoeprandjes en geleidelijnen21-02-2019 09:02:08
 21. ‘Centrum Etten-Leur is onveilig voor blinden en slechtzienden’29-01-2019 08:01:28
 22. De handicap van het openbaar vervoer12-01-2019 07:01:14
 23. Hoe het is om als blinde door Utrecht te lopen04-01-2019 07:01:51
 24. Gezien: steps belemmeren blinden04-01-2019 07:01:29
 25. Gehandicapte praat voortaan mee over toegankelijkheid Arnhemse nieuwbouw04-01-2019 08:01:58
 26. Politiek overweegt pratende trams om visueel beperkten te helpen22-12-2018 07:12:15
 27. Brusselse Taxibus voor mensen met een handicap rijdt ook op zon- en feestdagen22-12-2018 07:12:28
 28. Arnhemse Standaard Toegankelijkheid22-12-2018 07:12:46
 29. Infoschermen bussen De Lijn werken al tien jaar niet15-12-2018 08:12:36
 30. Antwerpen – “In de binnenstad zijn de stoepen te smal, de drempels te hoog en de hellingen te steil”06-12-2018 08:12:36
 31. Carl Asaert (74) is ‘Sjoe van Antwerpen’06-12-2018 08:12:28
 32. Breda ‘meest toegankelijke’ stad van Europa06-12-2018 08:12:28
 33. Brugge – Betonblokken aan station maken plaats voor paaltjes01-12-2018 06:12:25
 34. Over zwakke weggebruikers24-11-2018 11:11:19
 35. Valysreizigers krijgen meer kilometers23-11-2018 07:11:39
 36. Jonge uitvinders tonen creaties: “Ik wil mensen helpen met mijn uitvindingen”21-11-2018 07:11:08
 37. Rijbewijs: autorijden en slechtziendheid17-11-2018 08:11:33
 38. EU doet het weer: Elektrische auto’s moeten verplicht meer lawaai maken17-11-2018 07:11:35
 39. Elektrische auto’s moeten vanaf juli klinken als benzine- of dieselmotor17-11-2018 07:11:23
 40. Debby voortaan met lichtgevende blindengeleidestok over straat na aanrijding16-11-2018 08:11:27
 41. Campagne moet meer aandacht besteden aan blinden in Fryslân16-11-2018 07:11:46
 42. Parkeerapp spoort 1.382 ongeldige gehandicaptenkaarten op10-11-2018 07:11:14
 43. Fraude met gehandicaptenkaart binnenkort overal in België snel detecteerbaar met app10-11-2018 07:11:11
 44. Eindelijk: een lichtgevende blindengeleidestok09-11-2018 09:11:53
 45. Fraude met gehandicaptenkaart voortaan overal detecteerbaar met app08-11-2018 06:11:20
 46. Elektrische wagens zijn te stil en dus wordt een kunstmatig motorgeluid verplicht05-11-2018 06:11:00
 47. Elektrische auto’s moeten vanaf juli klinken als benzine- of dieselmotor01-11-2018 07:11:24
 48. Slimme handschoen biedt visueel beperkten sociale vrijheid30-10-2018 06:10:34
 49. Blind in het verkeer24-10-2018 06:10:21
 50. Blinden willen assistentie in hele ov19-10-2018 04:10:33
 51. Sint-Huibrechts-Lille – Blindengeleidetegels voor betere toegankelijkheid16-10-2018 06:10:44
 52. IJsselmonde – Visueel beperkt gaat niet onopgemerkt15-10-2018 09:10:28
 53. De I-Cane Mobilo®2.115-10-2018 04:10:25
 54. Nieuwe doorbraak in slimme taststok voor blinden en slechtzienden15-10-2018 04:10:18
 55. Kampen – Wethouder Van der Sloot: ‘Dit is eng’15-10-2018 04:10:41
 56. Extra geluid I-PACE bij lage snelheid13-10-2018 06:10:27
 57. Jaguar maakt elektrische I-Pace veilig voor blinden13-10-2018 06:10:35
 58. Op 15 oktober is het de internationale Dag van de Witte Stok13-10-2018 06:10:13
 59. Utrecht wil blindengeleidestrook beter visualiseren13-10-2018 06:10:02
 60. Sint-Truiden – Drukke kruispunten krijgen ratelklikkers01-10-2018 06:10:22
 61. Blaasveld – Rateltikker zorgt voor veiligere oversteek29-09-2018 07:09:34
 62. Vereniging voor blinden vreest komst elektrische bus19-09-2018 06:09:53
 63. Trea raakte zwaargewond door een appende fietser: ‘Hij dacht dat hij recht fietste’18-09-2018 09:09:10
 64. Den Haag – Slechtzienden missen de rateltikkers15-09-2018 07:09:49
 65. EU-wetgeving maakt geluid elektrische auto’s verplicht29-08-2018 06:08:26
 66. Brailleschrift te ouderwets26-08-2018 07:08:16
 67. Blinden hebben moeite met shared space26-08-2018 07:08:18
 68. Syntus Utrecht en WeHelpen willen goede mobiliteit voor iedereen13-08-2018 06:08:51
 69. ‘Shared space crime voor visueel beperkten’11-08-2018 05:08:44
 70. Weyts wil toegankelijkheid van bushaltes fors verbeteren27-07-2018 05:07:57
 71. Voelbare kaart Noord/Zuidlijn voor reizigers met een visuele beperking26-07-2018 05:07:37
 72. 70 extra toegankelijke lijnen voor minder mobiele reizigers26-07-2018 05:07:23
 73. Voor mensen met een visuele beperking: entreemat SPIN® SAFE20-07-2018 06:07:09
 74. Keolis Nederland ondersteunt veilig reizen voor mensen met een (visuele) beperking20-07-2018 06:07:57
 75. ‘Ook blinden willen in Etten-Leur zelfstandig van A naar B’18-07-2018 06:07:50
 76. Emco Benelux brengt entreemat voor visueel beperkten10-07-2018 06:07:05
 77. Verbeteringen mogelijk voor mensen met een visuele beperking04-07-2018 09:07:01
 78. Toegankelijkheid Antwerpse premetrostations krijgt dikke onvoldoende03-06-2018 06:06:07
 79. Blinden en slechtzienden checkten de blindengeleidelijnen24-05-2018 09:05:15
 80. Leidseplein alsnog aangepast voor blinden en slechtzienden20-05-2018 08:05:53
 81. ProRail installeert duurzame led-lampen op stations02-05-2018 12:05:18
 82. Uitgescholden en omver gereden29-04-2018 07:04:17
 83. Slechtziende Falco wil af van afvalzakken en fietsen op geleidelijnen14-04-2018 11:04:22
 84. Nijmegen – Meer toezicht op versperren geleidelijnen14-04-2018 12:04:52
 85. “Nu zetten ze de blinden in de regen”13-04-2018 10:04:06
 86. Utrecht – “Zet geen fiets of loempiakar op blindengeleidelijn”12-04-2018 10:04:12
 87. Voetbalrobot wordt blindengeleidehond12-04-2018 09:04:54
 88. Reusel – Slechtziende Matt Smit uit Reusel kan (straks) weer oversteken06-04-2018 07:04:51
 89. Dankzij deze vinding stapt een slechtziende altijd in de goede bus05-04-2018 07:04:30
 90. Mensen, wees alert en blijf vriendelijk tegen visueel beperkten03-04-2018 07:04:32
 91. Buslijnbordje helpt blinden en slechtzienden30-03-2018 06:03:06
 92. Nathalie’s wens: roep voor slechtzienden om in welke tram zij zitten22-03-2018 09:03:29
 93. Nauwkeurige en toegankelijke gps op komst in 201816-03-2018 09:03:16
 94. Slimme witte stok ziet obstakels op de weg11-03-2018 08:03:29
 95. ‘Slimme witte stok’ maakt obstakels en water zichtbaar voor blinden09-03-2018 08:03:16
 96. Aantal rateltikkers aan kruispunten langs gewestwegen neemt geleidelijk toe: nu ook Balen en Mol06-03-2018 09:03:05
 97. Veilig groen voor iedereen!!!06-03-2018 09:03:13
 98. Geleidelijnen voor slechtzienden in Haags openbaar vervoer nog niet op orde22-02-2018 10:02:41
 99. Brugge – Geluidsbakens verhogen veiligheid voor slechtzienden op open vlakte10-02-2018 09:02:41
 100. Purmerend – Levensgevaarlijke situaties voor blinden: “Moet als de donder wat aan gebeuren”10-02-2018 09:02:35
 101. Amsterdam – Zelfs politie ziet blindegeleidestroken over het hoofd: ‘Iedereen doet maar wat’05-02-2018 06:02:30
 102. Berlaar/Heikant – Rateltikker aan verkeerslichten30-01-2018 08:01:47
 103. Noord-Holland investeert in bushaltes voor iedereen30-01-2018 08:01:38
 104. Meer regels voor vliegen met hulphond na incidenten24-01-2018 08:01:29
 105. Alsnog rateltikkers aan Weerter Bassin19-01-2018 01:01:11
 106. Sprang-Capelle – ‘Ongelukkig gekozen’ oversteek voor slechtzienden wordt aangepast12-01-2018 09:01:57
 107. ‘Ongelukkig gekozen’ oversteek voor slechtzienden in Sprang-Capelle wordt aangepast11-01-2018 04:01:27
 108. Zelfrijdende valies volgt spoor van eigenaar11-01-2018 01:01:17
 109. Obstakel challenge met de Ultracane,09-01-2018 03:01:33
 110. “Nieuwe busterminal op Antwerpse Zuid levensgevaarlijk voor blinden en slechtzienden”05-01-2018 02:01:41
 111. “Toegankelijkheid haltes van De Lijn kan veel beter”04-01-2018 07:01:14
 112. De virtuele geleidelijn15-12-2017 10:12:59
 113. Witte stok: Redenen voor gebruik voor visueel gehandicapten08-12-2017 06:12:42
 114. Strepen in centrum Oss dirigeren fietsers op strook voor blinden07-12-2017 10:12:57
 115. Zichtbaar Veldhoven blij dat ze gezien én gehoord wordt04-12-2017 11:12:37
 116. Hernieuwing abonnementen van De Lijn22-11-2017 05:11:56
 117. Damster blinden en slechtzienden balen: ‘Dit moet gewoon zo snel mogelijk klaar zijn’22-11-2017 05:11:37
 118. Blinde drieling kan ‘zien’ dankzij camerabril22-11-2017 12:11:54
 119. De Lijn – Is mijn halte toegankelijk?22-11-2017 12:11:21
 120. Deventer – Slechtzienden in het verkeer20-11-2017 10:11:25
 121. Merendeel bushaltes van De Lijn niet aangepast19-11-2017 05:11:15
 122. Handicap? 5% van bushaltes aangepast voor blinden en slechtzienden19-11-2017 02:11:29
 123. Tikkende verkeerslichten moeten in Vlissingen blinden beter over straat helpen18-11-2017 12:11:12
 124. Blinde man op zoek naar reddende engel nadat hij op het nippertje ontsnapt aan botsing met trein16-11-2017 11:11:04
 125. Nieuwe app Envision AI kan bijna alles wat dure camera ook kan15-11-2017 05:11:20
 126. Veel mis bij speciaal vervoer PlusOV15-11-2017 02:11:06
 127. Toegankelijkheid van treinstations blijft probleem15-11-2017 09:11:07
 128. Indoor navigatie biedt kansen voor mensen met een visuele beperking09-11-2017 04:11:52
 129. Blinden kunnen ‘zien’ met geluid08-11-2017 09:11:06
 130. Nederland – Alle stations toegankelijk voor blinden en slechtzienden08-11-2017 09:11:40
 131. Deze bril analyseert emoties voor blinden06-11-2017 08:11:41
 132. Ook blinde kan nu uit de voeten op station01-11-2017 11:11:03
 133. Rotterdam Centraal (net niet) geschikt voor blinden01-11-2017 09:11:40
 134. Alle Nederlandse stations toegankelijk voor blinden en slechtzienden31-10-2017 10:10:49
 135. Zaanstad – PvdA bezorgd over veiligheid van slechtziende en langzame voetgangers30-10-2017 10:10:23
 136. Alle stations in Nederland toegankelijk voor blinde en slechtziende reizigers30-10-2017 02:10:25
 137. Nissan vervangt motorgeluiden door ‘liedje’ in elektrische auto’s25-10-2017 11:10:05
 138. Dankzij dit project op de Dutch Design Week kan een blinde straks het verkeer regelen20-10-2017 10:10:29
 139. Hoe kunnen blinde mensen toch ‘zien’ met klikgeluiden?20-10-2017 09:10:16
 140. Topper op blindenbeurs: camerabril die krant voorleest en zegt wie voor je staat19-10-2017 05:10:11
 141. Knelpunten parkeren fietsen Assen: te weinig rekken, lukraak en op blindenstrook18-10-2017 05:10:31
 142. Odisee-studenten ontwikkelen slimme blindegeleidestok18-10-2017 08:10:19
 143. “Dit kan leven van blinden drastisch veranderen”16-10-2017 08:10:41
 144. Voelen dat iemand glimlacht: prototype ‘emotie-fluisteraar’ te zien tijdens Graduation Show DDW16-10-2017 08:10:00
 145. Vier jaar cel voor vrijwel blinde Tilburger die vriendin bijna dood sloeg16-10-2017 08:10:33
 146. Studenten ontwerpen ‘slimme’ blindengeleidestok16-10-2017 06:10:52
 147. Video: Zo steken blinden een drukke weg over14-10-2017 07:10:40
 148. Blinden in Stad willen gezien worden13-10-2017 07:10:02
 149. Blindenstok uitsteken werkt lang niet altijd meer: ‘Wil ik oversteken, geeft hij weer gas’13-10-2017 07:10:46
 150. Verkeerscampagne voor blinden: ‘Je voelt je ontzettend kwetsbaar’13-10-2017 07:10:51
 151. Odisee-studenten ontwikkelen ‘slimme’ blindengeleidestok13-10-2017 07:10:02
 152. 1 op de 3 blinden en slechtzienden voelt zich onveilig bij oversteken13-10-2017 05:10:31
 153. Les in Lochem leert: Vooral fietsers negeren witte blindenstok13-10-2017 05:10:09
 154. Stop voor de witte stok! Altijd…..13-10-2017 05:10:22
 155. Verkeer nog vaak probleem voor slechtziende13-10-2017 06:10:30
 156. ‘Mijn goede vriend’12-10-2017 08:10:29
 157. Altijd stoppen voor de witte stok (+video)11-10-2017 08:10:19
 158. Voorrang bij het oversteken?08-10-2017 09:10:43
 159. Vlaming vindt bril uit die mensen herkent04-10-2017 09:10:30
 160. 23 Vlaamse steden en gemeenten ondertekenen als eersten het charter ‘naar een toegankelijke gemeente’.29-09-2017 06:09:25
 161. Artificial Intelligence wearable leest blinden voor en herkent gezichten28-09-2017 08:09:11
 162. Vlimmeren – Dorp toegankelijker dankzij seniorenraad22-09-2017 01:09:32
 163. Capellenaar strijdt voor parkeerplek22-09-2017 01:09:53
 164. Amstelveen – Geef blinden en slechtzienden vrije doorgang22-09-2017 07:09:45
 165. Slimme verkeerslichten helpen Tilburgse senioren oversteken18-09-2017 03:09:36
 166. Project stichting Toegankelijk Meierijstad: hoe is het om blind te zijn?16-09-2017 07:09:10
 167. Op de tast naar de trein op Utrecht Centraal14-09-2017 10:09:45
 168. Voelbare stationsplattegrond voor Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht08-09-2017 12:09:25
 169. Sunu-band – Sonar-smartwatch voor blinden en slechtzienden07-09-2017 11:09:54
 170. Hoe blinde mensen net als vleermuizen kunnen ‘zien’ door middel van klikgeluiden06-09-2017 02:09:07
 171. Zeist – Blindenstroken verdwenen na aanpak Slotlaan02-09-2017 08:09:37
 172. NMBS breidt dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit uit01-09-2017 12:09:50
 173. Menselijke echolocatie in kaart gebracht01-09-2017 12:09:19
 174. Tongklikken in plaats van kijken31-08-2017 11:08:40
 175. Toegankelijkheid zit hem vooral in details31-08-2017 08:08:06
 176. Bergen op Zoom – Paal en perk stellen aan reclameborden in binnenstad13-08-2017 12:08:51
 177. Vught staat voor ‘paal’, maar niet lang!12-08-2017 08:08:51
 178. Rolde – Geleidestroken voor blinden keren terug in centrum10-08-2017 06:08:19
 179. Slechts klein aantal haltes van De Lijn toegankelijk voor mensen met beperking10-08-2017 06:08:55
 180. Beperking? 90% haltes ontoegankelijk10-08-2017 06:08:17
 181. Blinde vrouw betaalt 15 euro voor absurde taxirit waarbij ze de chauffeur zelf rijinstructies moest geven09-08-2017 07:08:13
 182. Video: ‘Fitbit voor blinden’ werkt als sonar08-08-2017 07:08:23
 183. Den Bosch – De blindengeleidelijn ligt hier juist precies zoals het hoort, maar dat is lang niet overal01-08-2017 10:08:09
 184. Blinden leren kijken met hun tong31-07-2017 08:07:15
 185. Blinden leren zien met hun oren30-07-2017 08:07:29
 186. Video: Blinde jongeren maken in Leuven kennis met echolocatie28-07-2017 03:07:58
 187. Video: Zo kunnen blinden zien via hun oren28-07-2017 02:07:12
 188. Gestolen braillebord zorgt voor nieuwe Belgenmop in Brusselse metro28-07-2017 09:07:51
 189. Blinde reizigers hekelen slechte informatievoorziening Utrecht CS26-07-2017 01:07:47
 190. Den Bosch – Straatbeeld: legt een blinde het blindenpad aan?25-07-2017 08:07:09
 191. PvdA: “Den Haag moet koploper worden in toegankelijkheid voor mensen met een beperking”22-07-2017 11:07:12
 192. Geleidelijnen voor slechtzienden in Rotterdam Centrum afgerond21-07-2017 08:07:13
 193. Utrechters dol van pratende buspaal20-07-2017 01:07:49
 194. Entreemat met gidssysteem voor mensen met een visuele beperking18-07-2017 07:07:33
 195. Geleidelijnen slechtzienden in Rotterdam Centrum afgerond14-07-2017 10:07:56
 196. Kapellen – Ook slechtzienden vinden nu weg naar station11-07-2017 09:07:31
 197. Ninove – Stad zet in op toegankelijkheid08-07-2017 11:07:19
 198. Amsterdam – Displays met audiobuttons aan bushaltes07-07-2017 11:07:45
 199. ‘Zien’ met alleen maar geluid27-06-2017 08:06:15
 200. Den Haag – Technologie zorgt voor wegwijzers bij handicap26-06-2017 07:06:39

Laatst bijgewerkt op 17 oktober 2017 – 20:12