Slechtziende en slechthorende senioren lopen onnodig risico

Verminderd zicht en gehoor kan leiden tot gevaarlijke situaties. Vijftien procent van de ondervraagde slechtzienden komt door hun beperking soms in gevaarlijke situaties terecht. Bij senioren met problemen aan het gehoor is dat zelfs één op de vijf (18%). Dat blijkt uit onderzoek van belangenorganisatie ANBO en Specsavers onder ruim 9.000 senioren. Voor veel slechtziende of slechthorende senioren blijkt dat het meer dan twee jaar geleden is dat ze hun gehoor of zicht hebben laten controleren. Hierdoor lopen zij eigenlijk onnodig risico.

Slecht zicht

Ruim 33% van de ondervraagden geeft aan dat hun zicht niet optimaal is. De belangrijkste reden dat senioren met verminderd zicht niet elke twee jaar een oogonderzoek laten doen, is dat men zich niet voldoende belemmerd voelt. Eén op de vier (23%) slechtziende senioren vindt het verschil tussen goed zien en hun huidige zicht te minimaal om in te grijpen. 25% geeft aan pas naar een opticien te gaan als hun zicht niet meer optimaal is. “Er worden daardoor voorkombare risico’s genomen,” zegt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. “Deelnemers geven aan dat hierdoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld ’s nachts in het verkeer of bij het oversteken, wanneer moet worden ingeschat hoe lang het duurt voordat een voertuig nadert. Ook het inschatten van hoogteverschillen in huis of op- en afstapjes op straat, wordt als moeilijker ervaren bij slecht zicht. Een regelmatig oogonderzoek – iedere twee jaar-  kan voorkomen dat er overbodige risico’s worden genomen. Als je pas naar de opticien gaat als je vindt dat je zicht niet meer optimaal is, ben je eigenlijk te laat.”

“Pardon, kunt u dat herhalen?”

Eén op de drie onderzochte senioren (36%) denkt dat hun gehoor op dit moment niet optimaal functioneert. De helft van deze groep (53%) merkt dit doordat ze in gesprekken regelmatig om herhaling vragen. Velen moeten daarnaast de tv en radio steeds harder zetten. Den Haan: “Maar liefst één op de vijf slechthorende senioren zegt dat er door de beperking wel eens gevaarlijke situaties ontstaan. Zo horen zij verkeer niet altijd tijdig naderen en ontstaan er misverstanden in de communicatie. Als je een arts bijvoorbeeld verkeerd verstaat over medische zaken, kan dat risicovol zijn.” Voor 22% van de 725 senioren die vanwege slecht gehoor wel eens een gevaarlijke situatie meemaakt is het toch langer dan twee jaar geleden dat ze het gehoor hebben laten testen. “Ik denk dat sommige mensen te laconiek omgaan met de achteruitgang van het gehoor. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld omdat men er niet aan toe wil geven en dat men de geleidelijke achteruitgang zelf minder snel door heeft. Daarom is het belangrijk een professionele gehoortest te laten doen als je denkt minder goed te horen. Stel het vooral niet uit.”

Sociale impact

Julie Perkins, country director Specsavers: “Wanneer senioren voor het eerst bij een van onze audiciens komen, horen we regelmatig dat zij minder goed aan gesprekken kunnen meedoen. Dit wordt als sterk belemmerde factor ervaren. Dit vergroot de kans dat zij zich afzijdig houden. Als dit structureel gebeurt, kan iemand op termijn geïsoleerd raken.” Maar liefst de helft (53%) van de bevraagde senioren met gehoorproblemen ervaart het verminderde gehoor als sociale beperking. Eén op de vijf (20%) slechthorenden geeft zelfs aan dat het verminderde gehoor tot meer eenzaamheid leidt. “Daarmee is de sociale impact van slecht horen sterker dan slecht zien: twee op de tien (19%) slechtziende senioren ervaart slecht zichtals sociale beperking.”

Over dit onderzoek

Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO in samenwerking met Specsavers, dat online is uitgevoerd van 17 juni tot en met 1 juli 2015. Via de ANBO Nieuwsbrief zijn circa 70.000 leden en niet-leden uitgenodigd; het onderzoek is door 9.012 respondenten ingevuld (een responsie van 13%).

Bron: http://www.anbo.nl, 20 juli 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Ouderen en oogaandoeningen04-02-2020 06:02:47
 2. Leeftijdsgebonden oogziekten: Oogaandoeningen bij ouderen04-01-2019 08:01:50
 3. 97 procent van 45-plussers heeft oogklachten24-09-2015 08:09:48
 4. Verpleeghuisbewoners zien slecht24-09-2015 08:09:48
 5. Voldoende fel licht voorkomt ouderdomskwalen24-09-2015 08:09:48
 6. Onderzoek: veroudering maakt irisscans minder betrouwbaar24-09-2015 08:09:48
 7. “Soms herken ik mensen aan hun stem of houding”24-09-2015 08:09:48
 8. Training vermindert blindheid na beroerte24-09-2015 08:09:48
 9. Varilux: Luisteren naar ogen24-09-2015 08:09:48
 10. Oogzorg ouderen faalt24-09-2015 08:09:48
 11. Slecht zien/horen en senior: Snel in gevaarlijke situaties20-07-2015 01:07:07
 12. Slechtziende en slechthorende senioren lopen onnodig risico20-07-2015 07:07:43
 13. ‘Een week oefenen verbetert gezichtsvermogen van ouderen’12-03-2015 07:03:43
 14. Weinig oog voor depressie bij slechtziende ouderen09-12-2014 09:12:52
 15. Ouderen wachten te lang met bril06-06-2011 06:06:34
 16. Bijna helft ouderen laat slechtziendheid niet behandelen28-05-2011 05:05:48

Laatst bijgewerkt op 8 november 2019 – 07:26