Oogzorg ouderen faalt

Bijna twee derde van de ouderen in zorginstellingen heeft een slechter zicht dan nodig. Ouderen vallen hierdoor sneller of lopen andere gevaren waardoor hun gezondheid sneller achteruit gaat. Wat in de praktijk aan verborgen slechtziendheid kan worden gedaan, is het onderwerp van de campagne én het minisymposium Oogzorgnu!

Uit onderzoek uit de koker van onder andere Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijkt dat vermijdbare slechtziendheid juist voorkomt bij mensen in verzorgings- en verpleeghuizen.

Dat komt doordat oogproblemen te laat worden opgemerkt. Immers, de oudere bewoner is al in een beschermde omgeving. Problemen als vallen worden veelal niet direct gekoppeld aan slechter zicht. Daarnaast worden medicijnen die nodig zijn om (beginnende) oogkwalen onder controle te houden niet goed of onvoldoende toegediend, waardoor de problemen in een aantal gevallen zelfs verergeren.

Het is schokkend te noemen dat zeven op de tien ouderen met oogproblemen, onnodig slecht ziet. Vaak wordt gedacht dat het hoort bij het ouder worden, terwijl er wel degelijk iets aan te doen valt. Zeker in het geval van een oogziekte, waarbij verergering zelfs kan leiden tot blindheid. Reden voor een gezamenlijke campagne door het Nationaal Fonds Ouderenhulp, de Stichting Oogfonds Nederland en de Nederlandse Huisopticiens. In de campagne OogzorgNu! wordt aandacht gevraagd voor de vermijdbare slechtziendheid. Er worden concrete oplossingen geboden voor bijvoorbeeld oogmeting en oogdruppelen. De start van de campagne zal in de rest van het jaar worden opgevolgd door diverse acties.

Bron: ANP, 26 mei 2007

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Ouderen en oogaandoeningen04-02-2020 06:02:47
 2. Leeftijdsgebonden oogziekten: Oogaandoeningen bij ouderen04-01-2019 08:01:50
 3. Varilux: Luisteren naar ogen24-09-2015 08:09:48
 4. Oogzorg ouderen faalt24-09-2015 08:09:48
 5. 97 procent van 45-plussers heeft oogklachten24-09-2015 08:09:48
 6. Verpleeghuisbewoners zien slecht24-09-2015 08:09:48
 7. Voldoende fel licht voorkomt ouderdomskwalen24-09-2015 08:09:48
 8. Onderzoek: veroudering maakt irisscans minder betrouwbaar24-09-2015 08:09:48
 9. “Soms herken ik mensen aan hun stem of houding”24-09-2015 08:09:48
 10. Training vermindert blindheid na beroerte24-09-2015 08:09:48
 11. Slecht zien/horen en senior: Snel in gevaarlijke situaties20-07-2015 01:07:07
 12. Slechtziende en slechthorende senioren lopen onnodig risico20-07-2015 07:07:43
 13. ‘Een week oefenen verbetert gezichtsvermogen van ouderen’12-03-2015 07:03:43
 14. Weinig oog voor depressie bij slechtziende ouderen09-12-2014 09:12:52
 15. Ouderen wachten te lang met bril06-06-2011 06:06:34
 16. Bijna helft ouderen laat slechtziendheid niet behandelen28-05-2011 05:05:48

Laatst bijgewerkt op 29 juli 2018 – 20:09