Verdrag dat visueel gehandicapten wereldwijd recht geeft op toegang tot kennis en informatie is af

Het verdrag, waarin geregeld is dat visueel gehandicapten wereldwijd recht op toegang tot kennis en informatie geeft, is af.

Het verdrag dwingt wereldwijd geldende exceptie in het auteursrecht af waardoor toegankelijke kopieën voor mensen met een leeshandicap gemaakt en uitgewisseld kunnen worden.

Na twee weken van onderhandelen hebben de lidstaten van de World Intellectual Property Organisation (WIPO) – het VN agentschap dat in internationaal verband auteursrechtelijke regulering nastreeft – eind juni ingestemd met een verdrag dat het mogelijk moet maken om boeken voor mensen met een leeshandicap over landsgrenzen heen te gaan uitwisselen.

Het verdrag is eind juni in Marrakech ondertekend. Het is door vertegenwoordigers van de doelgroep, bibliotheken en door de lidstaten zelf met enthousiasme ontvangen.

De totstandkoming van het verdrag, dat officieel Marrakech Treaty to facilitate access to published works for persons who are blind, visually impaired, or otherwise print disabled heet en ook wel bekend staat onder de naam Treaty for the Blind, kent een lange voorgeschiedenis van meer dan 25 jaar. Met name de World Blind Union en enkele met hen samenwerkende ngo’s zoals IFLA en Share the Vision, hebben er hard en geduldig aan gewerkt.

Het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) heeft samen met onder meer de Oogvereniging (voorheen Viziris) en Dedicon op verschillende momenten aandacht gevraagd van de Nederlandse overheid om actief mee te werken aan de tot standkoming van dit VN verdrag voor internationale uitwisseling van aangepast lezen documenten.

Het verdrag geeft een internationaal bindend kader voor een wereldwijd geldende exceptie in het auteursrecht. Hiermee kunnen toegankelijke kopieën voor mensen met een leeshandicap gemaakt worden en deze kopieën mogen internationaal uitgewisseld worden, zonder inbreuk op de nationale copyright wetten of regulering.

Dat is een grote en concrete stap vooruit. Het maakt het mogelijk om bibliotheken op termijn wereldwijd open te stellen. Ook in landen waar geen auteurswet is, of waar de auteurswet geen bruikbare exceptie kent, kan het verdrag een concrete en positieve uitwerking krijgen.

De verwachting is dat het Verdrag ook voor de Nederlandse situatie goed gaat uitwerken en dat de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van buitenlandstalige titels in aangepast leesvorm drastisch zal toenemen.

De overeenkomst moet nu in de deelnemende landen geratificeerd worden. De betrokken departementen in Nederland streven ernaar om het verdrag het komende jaar formeel ter goedkeuring voor ondertekening voor te leggen aan de Rijksministerraad en de ratificatieprocedure via raad en parlement in te zetten.

(Bron: http://www.informatieprofessional.nl )

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Een vernieuwde beperking voor mensen met een leesbeperking17-11-2018 08:11:55
 2. EU ratificeert Verdrag van Marrakech12-10-2018 06:10:20
 3. Mensen met visuele beperking hopen nu op meer leesplezier09-08-2018 06:08:47
 4. Luisterboeken vrij van auteursrechten08-08-2018 05:08:05
 5. Boeken omzetten naar luister- of brailleboeken wordt pak eenvoudiger08-08-2018 05:08:10
 6. Video: Toetreding van de EU tot het Verdrag van Marrakesh07-07-2017 11:07:41
 7. Europees Parlement maakt gedrukte werken toegankelijker voor blinden en slechtzienden06-07-2017 02:07:17
 8. Meer boeken voor blinden en slechtzienden18-06-2017 11:06:09
 9. Boeken en media in EU toegankelijker voor blinden15-06-2017 02:06:16
 10. Het verdrag van Marrakech ondertekend door België17-07-2014 12:07:21
 11. Toegankelijkheid van informatie voor blinden en slechtzienden04-06-2014 06:06:09
 12. Europese Unie tekent het Verdrag van Marrakesh!01-05-2014 11:05:14
 13. Minister Vande Lanotte, graag een snelle ondertekening en ratificatie van het Mirakel van Marrakech12-11-2013 01:11:45
 14. Verdrag dat visueel gehandicapten wereldwijd recht geeft op toegang tot kennis en informatie is af12-08-2013 07:08:34
 15. Internationaal verdrag dat visueel gehandicapten wereldwijd recht geeft op toegang tot kennis en informatie is af30-07-2013 05:07:46
 16. Akkoord over auteursrechten16-07-2013 06:07:42
 17. Nieuw verdrag regelt wereldwijde vrije uitwisseling van lectuur voor leesgehandicapten28-06-2013 10:06:01
 18. Het Wonder van Marrakesh: betere toegang voor blinden tot literatuur en kennis27-06-2013 04:06:07
 19. Europees Parlement vraagt toegang van blinden tot boeken16-02-2012 06:02:17

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2015 – 19:21