Minister Vande Lanotte, graag een snelle ondertekening en ratificatie van het Mirakel van Marrakech

Op 28 juni dit jaar werd een baanbrekend internationaal verdrag (WIPO-verdrag) goedgekeurd dat sindsdien bekend staat als het “mirakel van Marrakech”. Het gaat om een bindend internationaal verdrag in balans: omdat het de verruimde toegankelijkheid voor mensen met een leesbeperking kadert en uitwerkt in respect voor de internationale copyright-regelgeving. Anderzijds komt het WIPO-verdrag tegemoet aan belangrijke en reële verwachtingen van mensen met een leesbeperking:
• het verdrag is toepasselijk op iedereen met een leesbeperking, niet alleen op mensen met een visuele beperking;
• er wordt een recht geïnstalleerd op reproductie van gedrukte boeken in een aangepast leesformaat;
• er wordt een recht geformuleerd op bekendmaking aan de beoogde doelgroepen van mensen met een leesbeperking, op welke drager dan ook, zowel een materiële drager (braillepapier, audio cd) als via online distributie (downloading of streaming);
• grensoverschrijdend lenen of distribueren wordt mogelijk gemaakt via het installeren van een landelijke ‘authorised entity’;
• een individueel recht om een boek in aangepast leesformaat te importeren.
Het Slechtzienden en Blindenplatform Vlaanderen is, samen met de Luisterpuntbibliotheek uitermate blij met de totstandkoming van dit WIPO-verdrag, en hoopt dat de Belgische overheid snel aan de slag gaat met dit bereikte resultaat. Daarom schreef het SBPV een brief naar minister Vande Lanotte. De Luisterpuntbibliotheek en heel wat sector- en ledenorganisaties ondersteunen onze vraag naar de minister, waaronder Transkript vzw, vlaamsoogpunten Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Huis 45 vzw, de Vereniging van Blinden en Slechtzienden Licht en Liefde vzw, Blindenzorg Licht en Liefde vzw, Sint-Rafaël – Vlaams leeroogpunt Gent vzw, Kamelego vzw en Infovisie vzw, Gebruikersraad Luisterpuntbibliotheek vzw, de Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden vzw, de Vlaamse Blindenraad vzw en de Blindengeleidehondenschool Genk vzw).
In deze brief vragen we de minister om de komende maanden in België te ijveren voor:
• een snelle ondertekening van dit WIPO-verdrag, voor de verkiezingen van mei 2014;
• een landelijke implementatie in de Belgische (auteurs)wetgeving, dit in een gemeenzaam overleg tussen de overheid, de rechthebbenden en de doelgroepen van mensen met een leesbeperking;
• een ratificatie van dit verdrag in samenspraak met de Europese Unie.
Het SBPV dringt er in haar brief verder op aan dat minister Vande Lanotte een adequate opvolging van dit WIPO-verdrag bewerkstelligt, teneinde bovenstaande verwachtingen in realiteit om te zetten. Zodoende wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de broodnodige toegankelijkheid van informatie voor mensen met een leesbeperking.

Bron: Nieuwsbrief 7 (12 november 2013)

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Een vernieuwde beperking voor mensen met een leesbeperking17-11-2018 08:11:55
 2. EU ratificeert Verdrag van Marrakech12-10-2018 06:10:20
 3. Mensen met visuele beperking hopen nu op meer leesplezier09-08-2018 06:08:47
 4. Luisterboeken vrij van auteursrechten08-08-2018 05:08:05
 5. Boeken omzetten naar luister- of brailleboeken wordt pak eenvoudiger08-08-2018 05:08:10
 6. Video: Toetreding van de EU tot het Verdrag van Marrakesh07-07-2017 11:07:41
 7. Europees Parlement maakt gedrukte werken toegankelijker voor blinden en slechtzienden06-07-2017 02:07:17
 8. Meer boeken voor blinden en slechtzienden18-06-2017 11:06:09
 9. Boeken en media in EU toegankelijker voor blinden15-06-2017 02:06:16
 10. Het verdrag van Marrakech ondertekend door België17-07-2014 12:07:21
 11. Toegankelijkheid van informatie voor blinden en slechtzienden04-06-2014 06:06:09
 12. Europese Unie tekent het Verdrag van Marrakesh!01-05-2014 11:05:14
 13. Minister Vande Lanotte, graag een snelle ondertekening en ratificatie van het Mirakel van Marrakech12-11-2013 01:11:45
 14. Verdrag dat visueel gehandicapten wereldwijd recht geeft op toegang tot kennis en informatie is af12-08-2013 07:08:34
 15. Internationaal verdrag dat visueel gehandicapten wereldwijd recht geeft op toegang tot kennis en informatie is af30-07-2013 05:07:46
 16. Akkoord over auteursrechten16-07-2013 06:07:42
 17. Nieuw verdrag regelt wereldwijde vrije uitwisseling van lectuur voor leesgehandicapten28-06-2013 10:06:01
 18. Het Wonder van Marrakesh: betere toegang voor blinden tot literatuur en kennis27-06-2013 04:06:07
 19. Europees Parlement vraagt toegang van blinden tot boeken16-02-2012 06:02:17

Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2015 – 13:46