Brailleschrift voor eerst in 20 jaar gemoderniseerd

Bron: Het Belang van Limburg
25 augustus 2005

Het Nederlandstalige brailleschrift wordt voor het eerst in twintig jaar  gemoderniseerd.  Op 1 september treedt het nieuwe brailleschrift in voege.

De modernisering slaat op 69 niet-letter- en -cijfergebonden tekens.  Een  werkgroep in Vlaanderen en Nederland heeft zich drie jaar over de modernisering  gebogen.

Aanleiding zijn de intrede van nieuwe tekens uit de informatica en het soms los  omspringen met leestekens, aldus Harry Geyskens, algemeen coördinator van de  Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS), donderdag.   Voor een aantal recente tekens zoals de ampersant, de euro of het apenstaartje  bestonden geen afspraken.  Hierover zijn nu afspraken gemaakt, wat  resulteert in een uniform systeem, aldus Geyskens.  De modernisering werd  financieel ondersteund vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Marc Brackenier, een blinde leraar op rust, heeft gedurende drie jaar de  werkzaamheden gecoördineerd.  Het opgefriste brailleschrift is overgemaakt  aan alle officiële instanties, blindenscholen en drukkerijen.  Begin  september wordt de modernisering voorgesteld op een persconferentie, aldus  Geyskens nog.

***

Brailleschrift gaat een moderner jasje krijgen

Bron: VRT Nieuws.net
25 augustus 2005

Begin september is er een persconferentie over modernisering.

Het Nederlandstalige brailleschrift wordt voor het eerst in twintig jaar  gemoderniseerd.  Op 1 september treedt het nieuwe brailleschrift in voege.   De modernisering slaat op 69 niet-letter- en -cijfergebonden tekens.  Een  werkgroep in Vlaanderen en Nederland heeft zich drie jaar over de modernisering  gebogen.

Aanleiding zijn de intrede van nieuwe tekens uit de informatica en het soms los  omspringen met leestekens, aldus Harry Geyskens, algemeen coördinator van de  Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden (BCBS).

Voor een aantal recente tekens zoals de ampersant, de euro of het apenstaartje  bestonden geen afspraken.  Hierover zijn nu afspraken gemaakt, wat  resulteert in een uniform systeem, aldus Geyskens.  De modernisering werd  financieel ondersteund vanuit de Vlaamse Gemeenschap.

Marc Brackenier, een blinde leraar op rust, heeft gedurende drie jaar de  werkzaamheden gecoördineerd.  Het opgefriste brailleschrift is overgemaakt  aan alle officiële instanties, blindenscholen en drukkerijen.

Begin september – een datum is nog niet bekend – wordt de modernisering  voorgesteld op een persconferentie, aldus Geyskens nog.

***

Brailleschrift gemoderniseerd

Bron: Haagsche Courant
26 augustus 2005

UTRECHT

Het Nederlandse en Vlaams brailleschrift is voor het eerst in twintig jaar  gemoderniseerd.  De beide landen hebben afspraken gemaakt over de  schrijfwijze van nieuwe tekens zoals het apenstaartje en de euro.

Het nieuwe brailleschrift wordt volgende week gepresenteerd en in gebruik  genomen, kondigde de Federatie Slechtzienden en Blindenbelang gisteren aan.

Net als het Nederlands is braille een levende taal, legde beleidsmedewerker R.  van Houten uit.  Er bestonden destijds nog geen vaste regels voor het  euroteken, het apenstaartje, slash en underscore.  “In de laatste jaren  leverde dat problemen op en ontstond de behoefte aan uniforme afspraken.   Verwarring en communicatiestoornissen horen nu tot het verleden.”

Braille kent slechts 63 combinatiemogelijkheden.  Het euroteken is dan ook  hetzelfde als dat van de letter e.  In de context en door het verschil in  afstand tot de andere tekens blijft de tekst duidelijk, verklaarde Van Houten.

Het eind aan de ‘wildgroei’ aan brailletekens is volgens de federatie goed  nieuws voor alle gebruikers, maar vooral voor mensen die zich het brailleschrift  op latere leeftijd eigen proberen te maken.  Alle brailledrukkerijen nemen  het nieuwe schrift vanaf september in gebruik.

ANP

***

Blinden  hebben nu ook apenstaartje

Bron: Het Belang van Limburg
27 augustus 2005

Voor het eerst in twintig jaar wordt het brailleschrift voor Nederlandstalige  blinden gemoderniseerd.  Het huidige braille wordt uitgebreid met 69  niet-letter- en cijfergebonden tekens.  Sommige zijn compleet nieuw, zoals  het euroteken en het apenstaartje.  Andere tekens, zoals het punt, worden  gestandaardiseerd voor heel het taalgebied.

Nederlands brailleschrift voor het eerst in 20 jaar gemoderniseerd

HASSELT

Volgens de Belgische Confederatie voor Blinden en Slechtzienden zijn de intrede  van nieuwe tekens uit de informatica en het soms los omspringen met leestekens  de aanleiding tot de vernieuwing.  Het opgefriste brailleschrift is  overgemaakt aan alle officiële instanties, blindenscholen en drukkerijen.   Vanaf 1 september begint de introductie.

Marc Brackenier (66), zelf blind en braillist, was Vlaams projectcoördinator  voor de herstandaardisering.  Drie jaar lang kwam een Nederlands-Vlaamse  werkgroep op geregelde tijdstippen samen in Antwerpen, Utrecht en Leuven.

Ampersand

Om paniek te vermijden, onderstreept Brackenier dat de letters en accentletters  volkomen ongewijzigd blijven.  “Maar voor de euro bestond er bijvoorbeeld  nog geen brailleteken, net zo min als voor het apenstaartje.  Braillisten  schreven @  voluit als ‘ad’.  Nu hebben wij onze apenkrul.”

Nog een ander teken dat de braillisten tot voor kort moesten missen, is het  ampersandteken, de ‘open acht’ tussen C&A.  “Voor deze nieuwe  braillestandaard hebben wij heel toetsenbordgericht gewerkt.  Slechtzienden  en blinden gebruiken almaar meer de computer.  Voor de ‘ronde haakjes’  hadden wij in het brailleschrift slechts één teken.  In de nieuwe standaard  zijn er nu twee verschillende tekens om de ronde haakjes te openen en te  sluiten,” legt Marc Brackenier uit, die voor zijn pensionering als brailleleraar  aan zowat alle Vlaamse blindeninstituten heeft lesgegeven.

Volgens Jan De Smedt, directeur van blindenzorg Licht en Liefde, was het  opstellen van de nieuwe braillestandaard monnikenarbeid.  “Het klinkt gek,  maar in de loop der jaren zijn de Nederlandse en Vlaamse blinden andere tekens  gaan gebruiken.  Absurd in één taalgebied.  Vanaf 1 september  gebruiken de Vlamingen en de Nederlanders weer een eenvormig brailleschrift.”

De gedrukte braille is enorm afgenomen, terwijl het computergebruik toeneemt.   Wat niet betekent dat die brailledrukkerijen allemaal failliet gaan.  “In  het omzetten en visueel nalezen kruipt nog even veel tijd.  Het grote  verschil is dat die vroegere drukkerijen de teksten nu op diskette leveren.”

William Windels (24) is zelf zo’n ‘cyberbraillist’.  “Ik surf meer op mijn  computer dan dat ik nog gedrukte braille lees.  Mijn brailleregel, een  toestel dat onder mijn klavier staat, vervangt mijn beeldscherm.  De  computertekst wordt via gespecialiseerde software naar mijn brailleregel  omgezet.”

Volgens William is de nieuwe braillestandaard voor het Nederlands taalgebied  geen ‘hot item’ bij de blinden.  “Eerlijk, tot gisteren had ik er nog niks  over gehoord.  Ik trek me uit de slag.  Het liggend streepje of de  underscore kenden wij niet in braille.  Dat was soms lastig.  Maar  voor de rest surf ik even vlot op mijn computer als elke goedziende.”

Kristin MATTHYSSEN

***

Brailleschrift krijgt er nieuwe tekens bij

Bron: Nederlands Dagblad
31 augustus 2005

UTRECHT

De Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang presenteert vandaag nieuwe tekens  in het brailleschrift.  Het apenstaartje, het euroteken en de underscore  zijn vanaf september in alle nieuwe brailleboeken hetzelfde.

“De gewone letters blijven hetzelfde”, zegt Roel van Houten, beleidsmedewerker  bij de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang (FSB).  De FSB werkte bij  het vaststellen van de nieuwe tekens samen met de Belgische confederatie voor  blinden en slechtzienden.  “De veranderingen gelden voor het hele  Nederlandse taalgebied.”

Braille is een systeem dat tekens omzet in voelbare puntjes.  “Er zijn 63  tekens.  Dat is genoeg voor letters, cijfers en aanvullende tekens.   Maar dat zijn lang niet zoveel tekens als zienden gebruiken.”  Het cijfer  één is bijvoorbeeld een a met een tekentje ervoor.  “‘Tekentje’ abc is dus  123.  Het nieuwe euroteken is hetzelfde als een e.  Maar omdat er een  tekentje voor staat is het een euroteken.”

De Fransman Louis Braille (1809-1852) is de uitvinder van het brailleschrift.   Hij werd op zijn derde zelf blind en ging op zijn tiende naar een blindenschool  in Parijs waar hij het schrift ontwikkelde.  Er waren al eerder  leesmethoden voor blinden bedacht, maar het voelbare puntjessysteem van Braille  bleek het beste te gebruiken.

De organisatie voor blinden en slechtzienden is niet over één nacht ijs gegaan,  bij de aanvullingen op het brailleschrift.  “Het was een heel gedoe voor  het rond was.  We wilden aansluiten bij de tekens die al in het land  leefden.  Maar ook docenten moeten enthousiast worden, brailledrukkers  moeten meedoen.  Aanpassingen gebeuren dan ook in overleg met  brailledrukkerijen en de leveranciers van printers en brailleleesregels.”

Een brailleleesregel zet tekst op de computer om in voelbare puntjes.   “Drukkers hebben zich van tevoren bereid verklaard de nieuwe tekens in te  voeren.  We hebben intensief overlegd, we willen dat de nieuwe leestekens  overal in Nederland worden gebruikt.”

De blinden in Nederland vroegen al een tijd om aanpassingen.  “De laatste  keer dat er iets in het brailleschrift veranderde was in 1985.  Dat was nog  voor het computertijdperk.”

Blinden namen het voortouw bij de nieuwste verandering.  De voorzitters van  de Nederlandse en Vlaamse werkgroepen die aan de verandering hebben meegewerkt,  zijn blinde mannen.  “Zij ervaren de consequenties van de nieuwe tekens.”

Volgens Van Houten is continuïteit belangrijk bij braille.  “De  aanpassingen zijn belangrijk voor beginnende gebruikers.  Iemand die op  zijn 35e blind wordt, heeft moeite de verschillende tekens te herkennen.   Het lezen is niet leuk als het niet snel genoeg gaat.  Als de tekens dan  ook nog overal verschillen is dat een extra drempel om te gaan lezen.  Ook  voor het onderwijs is het belangrijk dat de tekens overal hetzelfde zijn.”

Computerbraille

Over de hele wereld gebruiken blinden en slechtzienden braille.  “De  letters zijn overal hetzelfde.  De aanvullende tekens zijn een probleem.   Neem bijvoorbeeld de punt.  Dat leesteken is voor zienden op het hele  westelijk halfrond hetzelfde.  Maar voor blinden is het in het Franse,  Engelse en Nederlandse taalgebied anders.”  Ook talen die het Latijnse  schrift niet kennen, gebruiken braille.  “In het Hebreeuws en Arabisch  leest men van rechts naar links, maar braille moet je in deze talen van links  naar rechts lezen.  Braille wordt in Oosterse landen dus op een Westerse  manier geschreven.”

Braille op de computer ziet er anders uit dan braille in een boek.  “In  computerbraille hebben we twee extra puntjes.”  Deze extra puntjes worden  in gedrukt braille niet gebruikt.  “Brailletekens zijn al zo groot, als je  die puntjes in gewone boeken toevoegt, vreet het nog meer ruimte”, verklaart Van  Houten.  “Een pocketboek is in braille zo groot als vijf boeken die elk  dikker zijn dan een atlas.”

Blinden kunnen zelf websites lezen.  Ze hebben daarvoor een brailleleesbalk  nodig, die de informatie op het scherm omzet in puntjes.  “Als websites erg  grafisch zijn, houdt het op.  Als er bijvoorbeeld woorden in plaatjes  worden gebruikt.”

Bron: http://www.nd.nl

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Wereld Braille Dag: op bezoek bij Roel van Houten04-01-2019 07:01:45
 2. “Braille blijft uniek systeem dat bijdraagt tot autonomie van blinden en slechtzienden”04-01-2019 08:01:02
 3. 4 januari Wereld Braille Dag04-01-2019 08:01:29
 4. Een supergemotiveerde Amber leert braille16-11-2018 07:11:31
 5. Onderzoekers Harvard maken her te programmeren braille voor boeken25-07-2018 10:07:40
 6. Brailleprotest naar Lidl en Belastingdienst, ‘Ze zien niet in dat ik blind ben’05-01-2018 08:01:16
 7. Wereldbrailledag – “Brailleschrift blijft, ondanks technologische evoluties, belangrijk communicatiemiddel”05-01-2018 07:01:24
 8. Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal opgericht12-12-2017 04:12:30
 9. 8 punts brailletabellen voor de computer02-08-2017 01:08:53
 10. Braillestandaard voor de Nederlandse taal02-08-2017 01:08:57
 11. Voorbereiden op het lezen van braille18-06-2017 05:06:00
 12. Voel en Plak! braillestickers18-06-2017 05:06:15
 13. Nintendo stuurt blinde fan brief in braille terug17-06-2017 12:06:14
 14. Secondfloor heeft een andere kijk op Brailleliga
15-06-2017 03:06:42
 15. Brailleliga vraagt om blinddoek aan te doen15-06-2017 02:06:58
 16. Braille-autoriteit legt toegankelijke braillestandaard vast15-06-2017 02:06:22
 17. Ontcijferd braille van Jenna’s brailleboek uit ‘Pretty little liars’15-06-2017 02:06:56
 18. ‘Brailleschrift voor blinden en slechtzienden blijft nodig’15-06-2017 02:06:01
 19. William en Kate kregen een lesje braille en dit is wat zij typten15-06-2017 02:06:34
 20. Braille Dots15-06-2017 02:06:18
 21. “Weinig braille in gemeentehuizen en restaurants”13-06-2017 02:06:54
 22. Manneken Pis verkleed als blinde scholier voor Wereld Braille Dag07-01-2017 09:01:04
 23. Wereldbrailledag: Puntgaaf draait de rollen om03-01-2017 08:01:12
 24. 04/01: Wereld Braille Dag03-01-2017 08:01:57
 25. Blind meisje maakt braillekaarten voor Valentijnsdag12-02-2016 04:02:02
 26. Zelfstudie braille05-01-2016 11:01:52
 27. Braille biedt vele mogelijkheden17-03-2015 09:03:39
 28. Slechts 15% van alle blinden leest braille10-03-2015 09:03:28
 29. NLBB Vereniging voor Leesgehandicapten: braille leren op alle leeftijden05-01-2015 05:01:54
 30. Braillereclamefilmpje wint prijs04-01-2015 09:01:08
 31. 4 januari 2015: Wereld Braille Dag03-01-2015 08:01:55
 32. Manneken Pis wordt blind31-12-2014 08:12:48
 33. Braille Vertaler31-12-2014 08:12:54
 34. Boek Op weg naar braille nu te koop24-12-2014 07:12:01
 35. I love braille01-12-2014 09:12:03
 36. Boodschap in braille04-06-2014 04:06:03
 37. Braille geëerd met doodlopend steegje in Italië22-02-2014 12:02:31
 38. Visio lanceert project zelfstudie braille11-01-2014 09:01:40
 39. Ontdek wat je kunt lezen, doen of kijken – Wereld Braille Dag04-01-2014 07:01:34
 40. 04/01: Hoera! Vandaag is het Wereld Brailledag!04-01-2014 10:01:08
 41. 04/01: Vandaag is Wereld Braille Dag!04-01-2014 10:01:24
 42. Het brailleschrift voor blinde en slechtziende personen02-08-2013 08:08:20
 43. Gouden Handjes voor Tonny van Breukelen18-06-2013 05:06:40
 44. Herman Kleton wint prijs in Braille-schrijfwedstrijd20-09-2012 07:09:49
 45. Video: Braille: de oorsprong lezen met je vingers13-08-2012 05:08:21
 46. Braille onder druk door smartphones15-02-2012 07:02:50
 47. Het aloude brailleschrift ook nu nog actueel03-01-2012 01:01:30
 48. Is braille in alle talen hetzelfde?25-11-2011 05:11:05
 49. Louis Braille16-11-2011 06:11:20
 50. Braille: patroon van zes puntjes16-11-2011 06:11:39
 51. Het Brailleschrift van Louis Braille10-06-2011 07:06:10
 52. Braille leren met een eierdoosje07-06-2011 08:06:16
 53. ‘Een gesproken boek beklijft minder dan lezen met handen’07-06-2011 08:06:32
 54. Prinses bezoekt brailletentoonstelling07-06-2011 08:06:26
 55. Braille is jarig07-06-2011 08:06:26
 56. Braille springlevend in Derde Wereld07-06-2011 08:06:49
 57. Is braille een mythe? Belachelijk idee!07-06-2011 08:06:08
 58. Brailleschrift voor eerst in 20 jaar gemoderniseerd07-06-2011 06:06:09
 59. Ook een blinde leest graag07-06-2011 06:06:40
 60. Blinde en dove kinderen lezen ook graag07-06-2011 06:06:43
 61. Robotverkenner scheert langs Braille06-06-2011 06:06:29
 62. Moon: Schrift in reliëf05-06-2011 12:06:07
 63. Oskar Picht, uitvinder van de brailleschrijfmachine05-06-2011 12:06:23
 64. Braille, tussen Brie en Mickey05-06-2011 11:06:53
 65. De puntjes op de ï05-06-2011 11:06:56
 66. Leven en werk van Louis Braille: Lezen met je vingers05-06-2011 10:06:32
 67. Louis Braille liet blinden en slechtzienden lezen05-06-2011 10:06:05
 68. Vingerlezen vraagt ongeziene inzet05-06-2011 10:06:41

Laatst bijgewerkt op 29 mei 2015 – 06:38