De bijbel in braille en in luistervorm

Bron: Nieuwsbrief Luisterpunt
Knetterende Letteren

November 2012

Geert Ruebens, directeur van onze bibliotheek, schreef voor het bijbels tijdschrift Ezra een artikel dat hij nu voor Knetterende Letteren ook zelf voorleest:

GROEIENDE DOELGROEPEN.

Ongeveer 2% van de bevolking in Vlaanderen en Brussel heeft een ernstige visuele beperking: ongeveer 125.000 personen, waarvan bijna 10.000 blinde mannen en vrouwen. Door de vergrijzing zijn hierbij ook meer en meer slechtziende ouderen. Zij zijn aangewezen op lectuur in aangepast leesformaat: in braille of in luistervorm. Daarnaast is er ook een belangrijke groep van kinderen en jongeren met dyslexie, die eveneens baat hebben bij lectuur in een aangepast leesformaat.

Luisterpuntbibliotheek richt zich met haar speciale bibliotheekdienstverlening op deze groeiende groep van mensen met een leesbeperking.

De Bijbel in gedrukte vorm is voor deze personen bijgevolg geen toegankelijk boek. Regelmatig krijgt Luisterpuntbibliotheek vragen van haar lezers naar een actuele versie van de hele Bijbel of een welbepaald Bijbelboek in braille of in luistervorm. Helaas kan Luisterpunt momenteel alleen een gedateerde Bijbelversie aanbieden.

WILLIBRORDVERTALING UIT 1995.

Alleen de oude Willibrordvertaling uit 1978 bij de Luisterpunt is uitleenbaar en dan enkel nog in braille. De nieuwe Willibrordvertaling uit 1995 bestaat in gedrukte en elektronische vorm (http://www.willibrordbijbel.nl) en is thans verkrijgbaar (aankopen of lenen) in Nederland.

Hoewel de Willibrordvertaling (WV) en de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) veel gemeenschappelijk hebben, zijn er ook belangrijke verschillen aan te wijzen. De Willibrordvertaling is de vrucht van katholieke Bijbel(vertaal)wetenschap. De NBV is een interconfessionele vertaling, waar Nederlanders en Vlamingen uit uiteenlopende christelijke denominaties en de joodse gemeenschap aan meegewerkt hebben.

In 1978 verscheen de Willibrordvertaling in één boek, met een herziene versie van het Nieuwe Testament uit 1961. In de Willibrordvertaling zijn de resultaten van de moderne Bijbelwetenschap en exegese verwerkt, waardoor de inleidingen en toelichtingen zeer verschillen met die van haar voorloper, de Canisiusvertaling uit 1939. Wat betreft taalgebruik wordt in de Willibrord gestreefd naar een evenwicht tussen de goede weergave van de bronteksten en hedendaags Nederlands. Van de Willibrord is in 1995 (WV95) een sterk herziene versie verschenen. De WV95 is stilistisch verbeterd, meer homogeen en goed (voor)leesbaar. In de loop der jaren heeft deze vertaling ook buiten de katholieke kring waardering ontvangen en haar degelijkheid bewezen. Helaas ontbreekt net deze editie in het aanbod van de Luisterpuntbibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Graag wil Luisterpunt hieraan iets doen!

ACTUELE BIJBELVERSIES IN AANGEPAST LEESFORMAAT.

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft begin 2011 de herziene Statenvertaling uit 2010 toegevoegd aan de website http://www.biblija.net. Daar zijn de complete elektronische tekstversies te lezen van onder meer de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004, de Groot Nieuws Bijbel uit 1983 en de Willibrordvertaling (WV) uit 1995. Vaak zijn ze ook beschikbaar in andere talen zoals Frans, Engels, Duits, Spaans en zelfs Russisch.

De laatste tijd is echter druk aan de weg getimmerd om hedendaagse en digitale versies van de Bijbel ook aan te bieden aan deze specifieke doelgroepen van personen met een leesbeperking. Het Nederlands Bijbelgenootschap ( zie: http://www.bijbelgenootschap.nl en http://www.RondomDeBijbel.nl) en de Katholieke Bijbelstichting (http://www.bijbelnet.nl), die samenwerkt met de Vlaamse Bijbelstichting (http://www.vlaamsebijbelstichting.be) hebben hier baanbrekend werk verricht.

Wat is beschikbaar in een aangepast leesformaat: in braille of in audio?

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Katholieke Bijbelstichting (KBS) maken samen met de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB, zie http://www.cbb.nl) en het Loket aangepastlezen (http://www.aangepastlezen.nl) werk van een Bijbelaanbod in aangepast leesformaat.

Medio 2011 werd de herziene Statenvertaling uit 2010 in Daisy-luisterformaat en in braille beschikbaar. Daarnaast is ook de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV) uit 2004 in Daisy en in braille toegankelijk voor de doelgroep van personen met een leesbeperking. Daisy is de internationale softwarestandaard voor luisterboeken voor personen met een leesbeperking.

In de loop van 2013 zullen deze betrokken organisaties ook een gesproken en brailleversie van de Willibrordvertaling uit 1995 aanbieden. Iets wat Luisterpunt vanuit Vlaanderen met veel belangstelling tegemoet ziet!

BOUWEN AAN EEN VLAAMSE LUISTERVERSIE.

De op stapel staande luister- en brailleversies van de Willibrordvertaling (WV95) zijn uiteraard bruikbaar voor de Vlaamse lezers van de Luisterpuntbibliotheek. Maar inzake de gesproken versie acht Luisterpunt het wenselijk dat er ook een Daisy-luisterversie met Vlaamse stemmen wordt aangemaakt. Graag wil Luisterpunt dit in Vlaanderen realiseren op basis van de WV95-versie waarvan de Katholieke Bijbelstichting de rechtenhouder is.

Bij dit project voor de aanmaak van een Willibrordvertaling (WV95) in een Vlaamse audioversie gaat Luisterpunt samenwerken met de Vlaamse Bijbelstichting (VBS) en met de dienstverlenende organisatie Blindenzorg Licht & Liefde (BLL, http://www.blindenzorglichtenliefde.be). De Vlaamse Bijbelstichting zal meehelpen om binnen de Vlaamse Kerkgemeenschap voldoende vrijwillige inlezers te vinden, die op een kwaliteitsvolle manier hun stem willen verlenen aan een Bijbelboek. Blindenzorg Licht en Liefde stelt zijn productiestudio’s ter beschikking om een digitale audio-opname te maken. De opnames starten begin 2013 in diverse BLL-studio’s in Vlaanderen en Brussel. Kandidaat-inlezers dienen eerst een stemproef af te leggen.

Deze samenwerking laat Luisterpunt toe om:

– een ingesproken versie in een Daisy-luisterformaat te maken, waarbij de tekst en de audio met Vlaamse stem synchroon lopen;
– deze Daisy-luisterversie wordt dan door Luisterpunt gebrand op Daisy-roms of via streaming of downloading aan onze lezers met een leesbeperking aangeboden;
– een digitale braille-versie te produceren en uit te printen.

Deze brailleversie of Daisy-luisterversie van de Bijbel (WV95) worden in hun geheel of per Bijbelboek ter beschikking gesteld van geïnteresseerde personen met een leesbeperking, te koop bij Blindenzorg Licht en Liefde of te leen bij de Luisterpuntbibliotheek.

Binnenkort verschijnt een oproep voor vrijwillige inlezers in diverse communicatiekanalen van de Vlaamse Kerkgemeenschap.

Aarzel niet om Luisterpunt te contacteren voor meer informatie, via e-mail naar geert.ruebens@luisterpuntbibliotheek.be of telefonisch op 02/4230412 (vragen naar Geert Ruebens).

Luisterpunt hoopt in 2013 met de steun van de Vlaamse Kerk te kunnen beschikken over een actuele luisterversie van de Bijbel voor haar lezers met een leesbeperking!!!

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. CBB presenteert HSV-grootletterbijbel02-04-2019 08:04:29
 2. CBB werkt aan HSV-grootletterbijbel20-07-2018 06:07:26
 3. CBB werkt aan HSV-grootletterbijbel12-07-2018 12:07:05
 4. Gratis luisterbijbel16-06-2017 04:06:25
 5. De bijbel nu ook in braille en in luisterversie16-06-2017 04:06:56
 6. Bijbel eindelijk toegankelijk in braille en Daisy-luistervorm02-01-2017 10:01:48
 7. Bijbel toegankelijk voor mensen met leesbeperking22-09-2015 12:09:52
 8. Bijbelse lectuur in braille en gesproken vorm14-05-2015 08:05:29
 9. HSV Jongerenbijbel beschikbaar in braille en in gesproken vorm op daisy cd-rom23-04-2015 07:04:57
 10. Eind dit jaar HSV Jongerenbijbel in braille07-02-2014 08:02:49
 11. Overeenkomst HSV Jongerenbijbel in aangepaste leesvormen07-02-2014 12:02:12
 12. Kinderbijbel “Uw Koninkrijk kome” beschikbaar voor visueel gehandicapten17-10-2013 07:10:01
 13. Bijbelboek als Nederlandstalig luisterboek beschikbaar09-08-2013 05:08:30
 14. Bijbel in braille weegt 40 kilo05-01-2013 07:01:47
 15. Bijbel lezen met Daisy – Luisterpuntbibliotheek zoekt vrijwilligers om de bijbel in te lezen27-11-2012 04:11:11
 16. De bijbel in braille en in luistervorm02-11-2012 03:11:25
 17. Video: Braillebijbels in China21-03-2012 01:03:08
 18. Herziene Statenbijbel voor blinden en slechtzienden28-07-2011 05:07:56
 19. Voor even tastend aan het heilige07-06-2011 10:06:24

Laatst bijgewerkt op 2 januari 2018 – 15:52