Presentatietoespraak boek Het Gesproken Dagblad

‘De krant kun je niet missen, geen dag’, is een bekende slagzin. Als jongetje van een jaar of tien ben ik – denk ik – begonnen met het lezen van de krant, zittend op de knieën op de vloer voor de kachel in de huiskamer. Want daar kon de krant op het toenmalige formaat goed uitgevouwen worden. Een abonnement op De Telegraaf was er bij ons thuis niet. Daar was de Nieuwe Haagse Courant, een protestants dagblad dat later opgegaan is in Trouw. Het aantal keren dat ik een exemplaar van De Telegraaf heb gekocht is op de vingers van een hand te tellen. Daar had en heb ik mijn motieven voor maar daar zal ik nu niet verder over uitweiden. Vroeger ging ik in mijn onschuld wel naar een sigarenwinkel in de buurt waar in de etalage de actuele sportpagina van De Telegraaf met voetbal en bij voorbeeld uitslagen van de Tour de France te zien waren. Onze eigen krant deed daar toen weinig aan. Totdat de winkelier mijn regelmatige komst zat werd en mij wegstuurde met de boodschap dat ik de krant dan maar moest kopen. Daar was mijn zakgeld echter niet voor. Dat ik ook naar de openbare leeszaal en bibliotheek kon gaan wist ik toen nog niet. Pas 10 jaar later kwam ik daar achter toen ik een baan had in de bibliotheek in Hilversum. Als een abonnement te duur is of als je ook een andere krant wilt lezen ga je toch naar de bibliotheek. Of is dat inmiddels verleden tijd?

Ik praat natuurlijk over de papieren krant. Er zijn inmiddels veel nieuwe mogelijkheden gekomen om een krant te lezen. Daarvoor behoef je geen abonnement te nemen, naar de etalage van de sigarenwinkel te lopen of naar een bibliotheek te gaan. De meeste kranten zijn tegenwoordig actief op internet, voor iedereen beschikbaar of exclusief voor abonnees op de gedrukte krant. Mijn krant adverteert tegenwoordig met een zin als: ‘en ontdek dat het dagblad meer is dan alleen een papieren uitgave’. Tot niet zo lang geleden was dat er allemaal niet. Zonder een papieren krant kon je echt niet leven en dat heb ik als principe tot nu toe staande gehouden. Maar hoe lang nog? Zal ik over een paar jaar definitief overgegaan zijn op het lezen van de krant op tablet of smartphone? Uit eigen beweging of omdat de papieren krant is verdwenen? Is dat niet veel aantrekkelijker en vooral goedkoper voor de uitgevers en voor de lezers?

Maar als het lezen van een krant op papier niet mogelijk is omdat je niet of niet goed kunt lezen? Hoe moest of moet je je dan redden? Mijn boek biedt daar enig inzicht in. De blindenbibliotheken hebben jarenlang de lezers voorzien van weekedities van dagbladen op cassette. Vanaf 1985 is er een dagelijkse Teletekstkrant in braille, uitgegeven door de CBB en beschikbaar via Aangepast Lezen vooral bestemd voor mensen met een auditieve en visuele beperking. Pas vanaf 1995 worden meer complete kranten geleverd langs elektronische weg, ja, tegenwoordig bijna alle kranten. De Telegraaf is dagelijks compleet te beluisteren op de webbox, een apparaat dat veel meer mogelijkheden heeft om informatie te verwerven. De Telegraaf wordt op deze manier vaak nog eerder bij de lezers bezorgd dan de papieren krant bij de abonnees. Misschien hebben blinden en slechtzienden wat dat betreft al jaren een voorsprong op zienden.

De vraag is natuurlijk hoe dat allemaal geregeld is en welke ontwikkelingen ons te wachten staan. Ik schrijf er het een en ander over in het boek. Daarover straks, maar eerst het woord aan de andere sprekers.

(2e deel)

De maand oktober is de maand van de geschiedenis, dit jaar met als thema Droom en daad.

Soms wordt gedaan alsof belangstelling voor geschiedenis vooral iets is voor ouderen en gepensioneerden. Laat het verleden toch rusten en kijk naar de toekomst, is mij door beleidsmakers wel eens gezegd. Toch denk ik dat een beoordeling van het heden en vooruitkijken niet goed mogelijk is zonder kennis van en inzicht in wat vooraf is gegaan. Ik hoop dat ik met mijn boeken en de presentaties daaraan heb bijgedragen. Het verleden is natuurlijk allerminst heilig. Herinneringen ophalen, het verleden beschrijven en ontwikkelingen schetsen kan echter wel interessant zijn. Zoals dat bij voorbeeld in onze sector gedaan wordt door Ruud van Zomeren en Bas Barendregt in hun interviewserie ‘De tijd van toen’ op Radio509 en door Loek Meijer met het beheren van het Nationaal Blindenmuseum en de website daarvan.

Kennis van het verleden kan tot gevolg hebben dat je een oordeel hebt over de gebeurtenissen, dat je af en toe het gevoel hebt dat het verleden zich herhaalt en dat je vindt dat er misschien lessen te trekken zijn uit het verleden. Het boek van vandaag gaat over de vraag hoe bestaande dagbladen toegankelijk konden worden gemaakt voor mensen die de gedrukte krant niet goed kunnen lezen. Die vraag heeft de blindenbibliotheken en hun lezers vooral sinds de introductie van de geluidsband in de jaren vijftig beziggehouden. Een weekeditie op cassette was lange tijd het uiterste wat mogelijk was en daar moest je het dan mee doen.

Dan de geschiedenis die ik reconstrueer. Een journalist en een bibliotheekdirecteur droomden van een krant die dagelijks beschikbaar zou zijn voor mensen die een gedrukte krant niet meer konden lezen. Wie zou tegen dit sociale doel kunnen zijn? Ik denk dat de journalist en zijn uitgever ook droomden van een succesvol commercieel product waarvan de wereld versteld zou staan. Het zou De Telegraaf niet zijn als die niet vooral de automobilisten van dienst wilde zijn. De directeur van de blindenbibliotheek zag in zijn droom vooral een enorme toeloop van lezers voor zijn bibliotheek. Daarmee zou hij de andere blindenbibliotheken kunnen overtroeven. Hij deed dat ondanks twijfels over de gekozen aanpak binnen zijn bestuur en vooral binnen zijn organisatie.

In het initiatief dat ik beschrijf werd iedereen er buiten gehouden, zelfs de eigen medewerkers. Als ze al iets wisten kregen zij een verbod daar met anderen over te spreken. Geheimzinnigheid was troef – intern en extern – zoals dat overigens ook bij De Telegraaf het geval was.

De droom van de initiatiefnemers was mooi, het initiatief baanbrekend en de bedoelingen waren nobel. Dat wordt weergegeven op de voorzijde van mijn boek. Er is een afbeelding afgedrukt van een hand waarin met trots een cassette omhoog wordt gehouden. Daarnaast de krantenkop over de primeur van het eerste gesproken dagblad ter wereld.

Toen in 1975 bekend werd dat er een gesproken dagblad ging komen was dat het signaal voor een aantal leden van de blindenbonden om in actie te komen. Werden de blinden niet voor het karretje gespannen van een commercieel project? Waarom die geheimzinnigheid en waarom waren de blindenbonden daar niet eerder tegen in verzet gekomen? Was dat niet het bewijs dat de bonden onvoldoende opkwamen voor de echte belangen van hun leden? Overigens een thema dat in de loop der jaren regelmatig is teruggekeerd en ook nu nog steeds actueel is. De actiegroep droomde van een snel verdwijnen van dit gesproken dagblad. Dat gebeurde veel sneller dan zij zelf hadden gedacht. Hun droom was uitgekomen maar een nieuwe droom kwam er voor in de plaats: meer actie en activiteiten van de bonden. De gevolgen van hun actie zijn nog jaren in positieve zin zichtbaar geweest.

Met deze geschiedenis over dromen en daden sluit ik mijn geschiedschrijving van het blindenbibliotheekwerk af. In mijn publicaties heb ik nogal eens een verbinding gelegd met de geschiedenis van het openbaar bibliotheekwerk en die van de belangenbehartiging. Ten aanzien van het eerste ging het over de bibliotheekwetgeving, de plaats van gesproken lectuur in openbare bibliotheken, de levensbeschouwelijke identiteit en de lezersinbreng. Sinds de laatste geschiedschrijving van het openbaar bibliotheekwerk rond 1990 is er in deze sector nogal wat gebeurd en ingrijpend veranderd. Van die nieuwe ontwikkelingen vormde bestuurlijk de decentralisatie vanaf de jaren tachtig de start en de recente nieuwe bibliotheekwetgeving het voorlopige eindpunt. De aangepaste lectuurvoorziening is in 2007 formeel onderdeel van het stelsel van openbare bibliotheken geworden. Er zijn natuurlijk ook de technologische ontwikkelingen die hun invloed hebben op de praktijk van het openbaar bibliotheekwerk en er zijn de effecten van de drastische bezuinigingen. De groei van de jaren zeventig heeft plaats gemaakt voor sterke krimp van vestigingen en medewerkers. En natuurlijk ook andere diensten.

In 2006 is met succes weerstand geboden aan de geluiden om de publieksdienstverlening van aangepaste lectuur zo veel mogelijk onder te brengen bij plaatselijke bibliotheken. Aangepaste lectuurvoorziening zou op landelijk niveau het meest doelmatig zijn, maar wel geïntegreerd in het stelsel van het openbaar bibliotheekwerk. Het zou goed zijn als vanuit historische perspectief de laatste decennia van het openbaar bibliotheekwerk nog eens beschreven wordt en de aangepaste lectuurvoorziening daarbij wordt betrokken Een paar aspecten heb ik in mijn boeken alvast voor mijn rekening genomen.

In 1987 zei minister Brinkman dat hij zich niet kon voorstellen dat er een aangepaste lectuurvoorziening zou zijn zonder directe bestuurlijke en beleidsmatige inbreng van de belanghebbenden. Dat is sindsdien bijna 30 jaar met vallen en opstaan het geval geweest. Maar ja, mede door de professionalisering en bezuinigingen is de positie van belangenorganisaties van mensen met een beperking in het algemeen marginaal geworden.

De A.B.S. maakte in 1975 de belangenorganisaties het verwijt dat ze te weinig alert waren op ontwikkelingen die hun leden aangingen. Dit soort geluiden zijn daarvoor en daarna vaker te horen geweest. In mijn boeken heb ik met opzet ruime aandacht besteed aan de positie van de belanghebbende doelgroep van aangepast lezen. De buitenwacht was niet altijd even welwillend ten opzichte van hun betrokkenheid maar laten we eerlijk zijn: ook in eigen kring ontbrak het nogal eens aan overtuigend en gemeenschappelijk optreden. Misschien ook omdat de eigen leden dat minder belangrijk vinden. De A.B.S. had invloed en succes maar paste natuurlijk naadloos in de tijdgeest van de jaren zeventig. Misschien klinkt er spijt in mijn stem dat dat nu anders lijkt te zijn. Ik hoop in ieder geval een bijdrage geleverd te hebben aan wat misschien nog eens een geschiedschrijving van onze belangenbehartiging moet worden.

Ik sluit af. Krijgt u nu nooit meer iets van me te zien of te horen. Ik beloof u wat dat betreft helemaal niets. Er zijn nog allerlei dingen te beschrijven. De mastodont uit Leiden blijft vast nog wel ontwikkelingen volgen en soms gevraagd en ongevraagd van commentaar voorzien.

Het vijfde boek is er nu. Ik bedank ook nu weer Jitske Kingma voor de samenwerking bij de voorbereiding en de presentatie van dit boek en haar bijdrage aan deze middag. Ik dank de sprekers van vanmiddag. Ik dank de medewerkers van Aangepast Lezen en Dedicon die ervoor gezorgd hebben dat de versie in braille er al is. De audioversie komt zo snel mogelijk. Helaas was ik weer te laat met het manuscript om tijdige aflevering mogelijk te maken.

En natuurlijk dank ik u allen voor uw belangstelling en aanwezigheid.

Dank u wel

Ad van der Waals, 19 oktober 2015

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. Housam is blind… maar brengt nu tweede boek uit13-12-2019 08:12:14
 2. Boek: Verandering van perspectief – Herinneringen aan mijn pubertijd26-11-2019 07:11:47
 3. Boek: Baby Miguel – Zal ik mijn mama ooit zien?01-11-2019 12:11:41
 4. Blinde studente doctoreert over Nobelprijswinnaar14-10-2019 06:10:48
 5. Meertalig kinderliedjesboek voor blinde en slechtziende kinderen23-09-2019 06:09:12
 6. “Ik moet mensen vaak vragen om mijn hond met rust te laten”30-08-2019 07:08:48
 7. Geluidenboekjes: Clavis Muziek – Wij maken kinderdromen waar04-07-2019 07:07:32
 8. Audiokrant op cd is dood, leve de audiokrant via app01-07-2019 06:07:58
 9. Eerste TastTasje voor jonge blinde en slechtziende kinderen uitgereikt!29-06-2019 06:06:06
 10. Voorzitterschap internationaal DAISY Consortium in Nederlandse handen11-06-2019 07:06:22
 11. 148 gemeenten werken aan toegankelijke informatie in Nederland06-06-2019 06:06:58
 12. Blindengeleidehond staat centraal in prentenboek12-05-2019 05:05:01
 13. “Als 17-jarige wist ik al dat ik een boek zou schrijven”16-04-2019 06:04:23
 14. Gentse bibliotheken ontoereikend voor slechtzienden: “We zijn hier niet welkom”12-04-2019 06:04:27
 15. Slechtziende Kathleen Dierckens geeft eerste gedichtenbundel uit11-04-2019 06:04:27
 16. Boek: “Sterk Spul” – Celine Frank11-04-2019 06:04:45
 17. ‘Onzichtbare helden’ spreken boeken en tijdschriften in voor blinde mensen08-04-2019 08:04:20
 18. CBB presenteert HSV-grootletterbijbel02-04-2019 08:04:29
 19. 10 gratis tips voor toegankelijk publiceren07-03-2019 07:03:02
 20. Levensverhaal Carla Schaad09-02-2019 09:02:21
 21. CBB opent negende opnamestudio01-02-2019 12:02:23
 22. Eerste braillepluim uitgereikt op Wereldbrailledag04-01-2019 09:01:21
 23. “Braille blijft uniek systeem dat bijdraagt tot autonomie van blinden en slechtzienden”04-01-2019 08:01:02
 24. 4 januari Wereld Braille Dag04-01-2019 08:01:29
 25. Blinde of slechtziende ouders kunnen nu ook voorlezen dankzij uitvinding Naaldwijkse04-01-2019 08:01:52
 26. Boek: Biografie van blinde Carla Schaad04-12-2018 06:12:22
 27. Turkije deelt wereldwijd korans uit aan mensen met visuele beperking26-11-2018 08:11:45
 28. “Zonder literatuur zou mijn handicap niet te dragen zijn”24-11-2018 11:11:27
 29. Kinderboek draagt bij aan meer bekendheid over albinisme21-11-2018 06:11:28
 30. Een vernieuwde beperking voor mensen met een leesbeperking17-11-2018 08:11:55
 31. Een supergemotiveerde Amber leert braille16-11-2018 07:11:31
 32. Prijs voor boek voor slechtziende kleuters20-10-2018 05:10:27
 33. EU ratificeert Verdrag van Marrakech12-10-2018 06:10:20
 34. Theorie en blogs over het verwerken van verlies van zicht04-10-2018 08:10:17
 35. Doe-boek voor slechtziende kleuters stimuleert ontwikkeling fijne motoriek28-09-2018 07:09:45
 36. Nieuwe brailleversie Voeljeleesboek28-09-2018 06:09:12
 37. Eerste kinderboek Jantina draagt bij aan meer bekendheid over leven met albinisme20-09-2018 05:09:13
 38. Mijlpaal voor mensen met een leesbeperking14-09-2018 05:09:13
 39. Mensen met visuele beperking hopen nu op meer leesplezier09-08-2018 06:08:47
 40. Luisterboeken vrij van auteursrechten08-08-2018 05:08:05
 41. Boeken omzetten naar luister- of brailleboeken wordt pak eenvoudiger08-08-2018 05:08:10
 42. Slechtziende Evie schrijft boek03-08-2018 05:08:51
 43. “Met reliëftekeningen kleuren ze binnen de lijntjes”03-08-2018 05:08:30
 44. Onderzoekers Harvard maken her te programmeren braille voor boeken25-07-2018 10:07:40
 45. CBB werkt aan HSV-grootletterbijbel12-07-2018 12:07:05
 46. Strip voor blinden: ‘Eindelijk kan ik Donald Duck voelen’25-05-2018 12:05:45
 47. Donald Duck nu ook voor blinde kinderen24-05-2018 09:05:15
 48. De held is gehandicapt, en dat is heel gewoon10-05-2018 07:05:50
 49. Vechtersmentaliteit, levenslust en doorzettingsvermogen27-04-2018 11:04:47
 50. Boek: Geef je ogen de kost15-04-2018 08:04:51
 51. Braille Neue is een inclusief lettertype31-03-2018 07:03:49
 52. Boek: De Blinde fotograaf16-03-2018 09:03:20
 53. Goorse verhalen over blindengeleidehond gebundeld in boek15-02-2018 11:02:59
 54. Nu ook audiobooks in Google Play25-01-2018 10:01:13
 55. Google start verkoop van audioboeken in België25-01-2018 10:01:44
 56. Blendle-artikelen nu ook te beluisteren13-01-2018 10:01:47
 57. Vanaf vandaag kunt u ’s ochtends de krant luisteren: Blende leest de interessantste artikelen voor11-01-2018 07:01:26
 58. Brailleprotest naar Lidl en Belastingdienst, ‘Ze zien niet in dat ik blind ben’05-01-2018 08:01:16
 59. Wereldbrailledag – “Brailleschrift blijft, ondanks technologische evoluties, belangrijk communicatiemiddel”05-01-2018 07:01:24
 60. Lees en beluister nieuw boek ‘Blind!’15-12-2017 09:12:06
 61. Braille Autoriteit voor de Nederlandse taal opgericht12-12-2017 04:12:30
 62. “Het boek leert kinderen wat blind zijn kan betekenen”11-12-2017 08:12:43
 63. Blinde kinderen kunnen Sinterklaas voelen27-11-2017 04:11:29
 64. “Zonder literatuur kan ik niet leven”24-11-2017 07:11:40
 65. De Mechelse Klankentapper…23-11-2017 10:11:33
 66. Blinden lezen verhaaltjes voor23-11-2017 08:11:14
 67. Gene Bervoets: “Als ze mij bellen om mee te doen, maak ik tijd”17-11-2017 08:11:42
 68. Feestelijke huldiging drie vrijwillige inlezers bij CBB Zeist13-10-2017 07:10:17
 69. Boek: Aandachtspunten voor ondersteuning personen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking12-10-2017 08:10:23
 70. Boek: Bontgenoot – tegen het dagelijks leven van Morena Lam03-10-2017 11:10:01
 71. Auteur gaat op stap met trouwe lezers13-09-2017 08:09:13
 72. Special “Reizen met OV, een uitdaging”11-09-2017 12:09:49
 73. Kobo start met audioboeken08-09-2017 09:09:10
 74. Passend Lezen – Online player is vernieuwd!06-09-2017 09:09:00
 75. Boek: ‘Met het oog op meedoen’11-08-2017 12:08:08
 76. 8 punts brailletabellen voor de computer02-08-2017 01:08:53
 77. Braillestandaard voor de Nederlandse taal02-08-2017 01:08:57
 78. Passend Lezen – Toevoeging HP/ De Stijl aan collectie!28-07-2017 09:07:18
 79. Nederlandstalige MP3-luisterboeken van alle Harry Potter-titels van J.K. Rowling nu verkrijgbaar in Nederland en België22-07-2017 12:07:52
 80. Boek: Domie vertelt16-07-2017 07:07:02
 81. Blinde Joseph Mertens (81) stelt biografie voor13-07-2017 07:07:38
 82. Video: Toetreding van de EU tot het Verdrag van Marrakesh07-07-2017 11:07:41
 83. Europees Parlement maakt gedrukte werken toegankelijker voor blinden en slechtzienden06-07-2017 02:07:17
 84. Boek “Vooruitzichten”06-07-2017 12:07:48
 85. Dedicon – Samenvatting Better Together Conferentie 201706-07-2017 08:07:53
 86. Innovatieve ontwikkelingen bieden kansen voor visueel beperkten05-07-2017 03:07:08
 87. Zo vind je de beste audioboeken03-07-2017 10:07:07
 88. Boek: Praktijkboek over aanleren zelfredzaamheid21-06-2017 07:06:45
 89. Audioboeken zoeven de deur uit19-06-2017 12:06:33
 90. Voortleven met een groot zwart gat18-06-2017 05:06:53
 91. Voorbereiden op het lezen van braille18-06-2017 05:06:00
 92. Voel en Plak! braillestickers18-06-2017 05:06:15
 93. Tip: ‘Doe normaal, ik ben alleen maar blind’18-06-2017 05:06:19
 94. Prinses Laurentien bezoekt Visio-school in Rotterdam18-06-2017 04:06:41
 95. Prinses Laurentien start ‘het leesfeest’ voor visueel beperkte kinderen18-06-2017 04:06:12
 96. Gratis audiolezen voor leden Stadkamer Zwolle met een leesbeperking18-06-2017 02:06:33
 97. Fien kan niet zien op Youtube18-06-2017 01:06:14
 98. Na 45 jaar afscheid als voorlezer18-06-2017 11:06:53
 99. Prentenboeken voor kinderen met een visuele beperking18-06-2017 11:06:57
 100. Joke van Rooden-Peppelman schrijft boek over haar handicap18-06-2017 11:06:07
 101. Bookbox voor blinde en slechtziende kinderen18-06-2017 09:06:53
 102. Windkracht 618-06-2017 09:06:39
 103. Een boek dat een heldere blik verschaft in een wazige wereld17-06-2017 01:06:29
 104. Nintendo stuurt blinde fan brief in braille terug17-06-2017 12:06:14
 105. Examen doen als je niet kan zien: zo werkt dat16-06-2017 10:06:03
 106. Het brailleboek; the making of16-06-2017 10:06:28
 107. Productie audioboeken16-06-2017 10:06:33
 108. Experts aan het woord16-06-2017 10:06:10
 109. Marja vertelt hoe het is om vrijwilliger te zijn bij Dedicon16-06-2017 10:06:46
 110. Gratis luisterbijbel16-06-2017 04:06:25
 111. De bijbel nu ook in braille en in luisterversie16-06-2017 04:06:56
 112. CBB Ermelo start campagne om inlezers te werven15-06-2017 07:06:59
 113. CBB opent nieuwe opnamestudio’s15-06-2017 07:06:18
 114. CBB – Word voorlezer voor boeken15-06-2017 05:06:09
 115. Secondfloor heeft een andere kijk op Brailleliga
15-06-2017 03:06:42
 116. Brailleliga vraagt om blinddoek aan te doen15-06-2017 02:06:58
 117. Braille-autoriteit legt toegankelijke braillestandaard vast15-06-2017 02:06:22
 118. Ontcijferd braille van Jenna’s brailleboek uit ‘Pretty little liars’15-06-2017 02:06:56
 119. ‘Brailleschrift voor blinden en slechtzienden blijft nodig’15-06-2017 02:06:01
 120. William en Kate kregen een lesje braille en dit is wat zij typten15-06-2017 02:06:34
 121. Dedicon – Met VoeljeBoekje leren de allerjongsten voelend lezen15-06-2017 02:06:55
 122. Braille Dots15-06-2017 02:06:18
 123. Bookbox laat blinde kinderen verhalen voelen.15-06-2017 02:06:24
 124. Heb jij het boek Fien kan niet goed zien al gekocht?15-06-2017 02:06:08
 125. Boeken en media in EU toegankelijker voor blinden15-06-2017 02:06:16
 126. Blinde 11-jarige Djan krijgt brailleringband lievelingsboek14-06-2017 03:06:19
 127. Barendrecht – Nieuwe beeldschermloep in de bibliotheek14-06-2017 03:06:10
 128. Sensotec uit Jabbeke neemt Online Daisy over van Pyxima NV14-06-2017 11:06:19
 129. Audioboeken zijn booming, ook in Nederland13-06-2017 09:06:35
 130. “Weinig braille in gemeentehuizen en restaurants”13-06-2017 02:06:54
 131. Video: Inspreken van leesboeken bij CBB12-06-2017 04:06:18
 132. Boek: Kookboek van Pop Bhageloe11-06-2017 09:06:35
 133. Het hoorspel maakt een revival door11-06-2017 09:06:43
 134. Boek: De avonturen van Balder11-06-2017 08:06:35
 135. Jan Ad Adolfsen leest Sherlock Holmes-luisterboek11-06-2017 07:06:52
 136. Feestelijke opening nieuwe opnamestudio’s CBB & feestelijke bijeenkomst driehoeksmatch Beursvloer Ermelo16-05-2017 05:05:55
 137. Boek: Ruimte In Mijn Beperking28-03-2017 10:03:46
 138. Foto- en gedichtenboek “Zielenroerselen en hersenspinsels in beeld”17-02-2017 10:02:12
 139. Manneken Pis verkleed als blinde scholier voor Wereld Braille Dag07-01-2017 09:01:04
 140. Wereldbrailledag: Puntgaaf draait de rollen om03-01-2017 08:01:12
 141. 04/01: Wereld Braille Dag03-01-2017 08:01:57
 142. E-reader voor blinde mensen02-01-2017 06:01:42
 143. Bijbel eindelijk toegankelijk in braille en Daisy-luistervorm02-01-2017 10:01:48
 144. Finalisten Nationale Voorleeswedstrijd 2016 zetten stem in voor kinderen met leesbeperking19-12-2016 05:12:50
 145. Boek: Een meerkoet in mijn oog26-10-2016 04:10:23
 146. Boek “Een meerkoet in mijn oog” – Henk Wolf18-10-2016 11:10:40
 147. Boek: Vooraan! Honderd jaar blindengeleidehond13-10-2016 09:10:34
 148. Zien hoe blinden kijken04-10-2016 07:10:47
 149. ‘Onze abonnees willen emotie horen, geen computerstem’22-09-2016 08:09:12
 150. Geef je oren de kost!’21-06-2016 12:06:11
 151. Geef je oren de kost08-06-2016 01:06:01
 152. Luisterboek Award 2016 naar Karakter25-05-2016 06:05:48
 153. DAISY Consortium wint Google Impact Challenge: Disabilities19-04-2016 07:04:55
 154. Luisterboek Aufrecht gehen12-04-2016 05:04:35
 155. PAX Magazine ook in braille02-04-2016 10:04:36
 156. Wonen in boeken: Marc De Wilde01-04-2016 08:04:42
 157. Na elf jaar blijft ze vrijwilligster30-03-2016 08:03:15
 158. Wendy Joosen – Fien kan niet goed zien09-03-2016 02:03:27
 159. Fien kan niet goed zien – Wendy Joosen04-03-2016 03:03:30
 160. Blind meisje maakt braillekaarten voor Valentijnsdag12-02-2016 04:02:02
 161. Verkoopinformatie “Graag zien!” van Monique Van den Abbeel12-02-2016 09:02:15
 162. Blinde mama, sterke vrouw04-02-2016 09:02:27
 163. Rita Waeytens leest het Thuis-boek ‘Herboren’ in voor Luisterpunt04-02-2016 09:02:02
 164. Eerste case voor Vereniging Onbeperkt Lezen richt zich op slechtziende volwassenen02-02-2016 04:02:27
 165. Vincent Bijlo leest voor; Nationale voorleesweek en start leesbevorderingsproject28-01-2016 05:01:12
 166. Feestmaal voor de koning in Prentenboek Top Tien28-01-2016 05:01:35
 167. Zelfstudie braille05-01-2016 11:01:52
 168. Thomas zoekt kleur28-12-2015 07:12:51
 169. Slechtziend en blijven lezen…op verschillende manieren25-12-2015 09:12:32
 170. Visio-cliënten verwerken dromen en fantasie in verhalen14-12-2015 07:12:16
 171. Wat Milo zag06-12-2015 08:12:52
 172. Bijlo gebundeld05-12-2015 08:12:58
 173. Wit is altijd schoon03-12-2015 06:12:19
 174. Agnes van Overveld en Ria Hogers presenteren boek: Windkracht 602-12-2015 08:12:57
 175. Nieuwe opnamestudio voor de CBB24-11-2015 05:11:45
 176. Duitsland ziet mogelijk luisterboekenkartel18-11-2015 07:11:21
 177. Duits kartelonderzoek naar luisterboeken viseert Amazon en Apple18-11-2015 07:11:07
 178. Geweld tegen vrouwen met een handicap10-11-2015 11:11:43
 179. Staar verder: Relatie kunst & blindheid06-11-2015 06:11:57
 180. Columns gebundeld in ‘Bijlo Kijkt Door’04-11-2015 09:11:16
 181. Leidenaar Ad van der Waals geridderd03-11-2015 07:11:59
 182. Een werknemer die blind is, wat betekent dat?27-10-2015 06:10:10
 183. KV-held schrijft boek over G-atleten24-10-2015 06:10:09
 184. Bookbox biedt blinde en slechtziende kinderen de kans om op een ontspannen manier bij te leren over hun directe leefomgeving.23-10-2015 09:10:02
 185. Presentatietoespraak boek Het Gesproken Dagblad21-10-2015 10:10:36
 186. Blinde en slechtziende jongeren aan de slag als bedrijfsadviseurs21-10-2015 09:10:04
 187. Aangepast Lezen’ wordt ‘Passend Lezen’20-10-2015 08:10:57
 188. Vereniging Onbeperkt Lezen wil toegankelijke e-boeken14-10-2015 04:10:26
 189. ‘Heksenhoer, sterf’ – Magie, ketterij en heksenwaan toen en nu (Ugo Janssens)09-10-2015 03:10:57
 190. Dedicon – Wensen komen uit tijdens Nationale Ouderendag02-10-2015 05:10:45
 191. Een droom: Cindy Baars schreef met minder zicht haar debuutroman02-10-2015 05:10:40
 192. ‘Amazon komt met Netflix voor e-books’25-09-2015 08:09:48
 193. Amazon past Kindle aan voor blinden en slechtzienden25-09-2015 08:09:48
 194. Sony eReader, Ook voor slechtzienden!25-09-2015 08:09:48
 195. Kindle slecht voor blinde studenten25-09-2015 08:09:48
 196. Het gesproken dagblad voor blinden en slechtzienden24-09-2015 08:09:16
 197. Bijbel toegankelijk voor mensen met leesbeperking22-09-2015 12:09:52
 198. Uitgave dichtbundel ‘Mijn Alter Ego’19-09-2015 10:09:32
 199. Blinde ouders kunnen nu ook sprookjes voorlezen17-09-2015 09:09:00
 200. Voorlezen door een blinde ouder17-09-2015 09:09:38

Laatst bijgewerkt op 21 oktober 2015 – 22:59