Nog gebrek aan kennis over nieuwe financiering personen met een handicap

Het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) voor personen met een handicap is nog onvoldoende bekend. Toch denkt ongeveer de helft van de personen met een handicap dat het nieuwe systeem een positief effect zal hebben op hun leven. Dat zijn enkele conclusies uit een onderzoek naar het PVF-systeem dat is uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Personen met een Handicap (VFG). Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen is zich bewust van de nood aan uitleg.

Begin 2017 werd de persoonsvolgende financiering (PVF) ingevoerd voor personen met een handicap. Met dat systeem kunnen personen met een handicap zelf meer hun zorg en ondersteuning aansturen. Zo komen bepaalde mensen met een handicap in aanmerking voor een basisondersteuningsbudget (BOB), een forfaitair en vrij besteedbaar bedrag van 300 euro per maand. Wie meer ondersteuning nodig heeft, kan een persoonsvolgend budget vragen, een cashbedrag of een voucher waarmee bijvoorbeeld kan worden aangeklopt bij een voorziening.

De Vereniging voor Personen met een Handicap heeft nu samen met Odisee hogeschool en HoGent een onderzoek gedaan naar het systeem van de persoonsvolgende financiering. Voor die ‘monitoring persoonsvolgende financiering’ werden 180 personen met een handicap en hun vertegenwoordigers bevraagd.

Uit de bevraging blijkt onder meer dat er nog wel een gebrek aan kennis bestaat over het systeem. Zo weet 40 procent van de bevraagden bijvoorbeeld niet zeker dat het basisondersteuningsbudget 300 euro bedraagt. Een kwart weet ook niet dat het persoonsvolgend budget niet enkel cash, maar ook via een voucher of in combinatie kan besteed worden.

De onderzoekers spreken van een “te beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van informatie, ondanks alle initiatieven van VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, red.) en de partners op het veld”. Sophie Beyers, nationaal verantwoordelijke van VFG, hamert op het belang van die toegankelijke informatie: “Iedereen moet gemakkelijk zijn weg vinden in het zorgbos, zoniet is er al ongelijkheid aan de start”.

Ondanks dat gebrek aan kennis en informatie blijkt men toch over het algemeen positieve verwachtingen te hebben over het PVF-systeem. Zo denkt ongeveer de helft van de personen met een handicap dat het systeem een positieve impact zal hebben op hun leven. Bij de vertegenwoordigers van de personen met een handicap ligt dat cijfer wel een pak lager (18 procent).

De bevraging bevestigt ook dat personen met een handicap zich zorgen maken over hun financiële situatie en de betaalbaarheid van de zorg. Een derde van de bevraagden heeft een inkomen onder de 1.250 euro per maand en de helft van de bevraagden geeft aan niet rond te komen in de woon- en leefkosten.

Bovendien geeft ook 40 procent aan niet rond te komen voor medische en zorggebonden kosten. Amper 29 procent doet dat wel.

Sophie Beyers: “Een systeem van persoonsvolgende financiering kan alleen maar werken als ook de andere beleidsdomeinen (naast zorg) volgen, in de eerste plaats Werk en de FOD Sociale Zekerheid, die zorgt voor de Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT). Wanneer mensen zelfstandig aan een maatschappij moeten deelnemen, moeten zij ook in staat zijn hun woon- en leefkosten te betalen, hetzij door een inkomen uit werk, hetzij door een waardig vervangingsinkomen. Dit is nu niet het geval, de IVT ligt nog onder de armoedegrens.”

In een reactie zegt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zich er van bewust te zijn dat zeker in de aanvangsperiode nog veel mensen uitleg nodig hebben. Er wordt echter zoveel mogelijk voor continuïteit van de zorgverlening en ondersteuning gezorgd, klinkt het bij Vandeurzen. Zo doet het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) er alles aan om mensen met raad en daad bij te staan, onder meer via de website en de helpdesk en grote infosessies die werden georganiseerd in heel Vlaanderen. Er zijn ook de Diensten ondersteuningsplan en de gesubsidieerde bijstandsorganisaties. De gebruiker kan ook altijd terecht bij zijn zorgverstrekker of de vergunde zorgaanbieder.

Meer informatie over het onderzoek is terug te vinden op http://www.vfg.be/PVF/nieuws

Bron: Belga, Za. 02 Dec. 2017, Pagina 0

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Budget personen met handicap gaat te veel naar instellingen en te weinig naar mensen”23-08-2018 06:08:36
 2. Nog gebrek aan kennis over nieuwe financiering personen met een handicap04-12-2017 07:12:49
 3. Antwerpen heeft langste wachtlijst voor personen met een handicap30-06-2017 09:06:01
 4. Ik bepaal wie mij ondersteunt18-06-2017 01:06:13
 5. Brochures BOB en PVF van VAPH nu verkrijgbaar in luistervorm31-03-2016 02:03:51
 6. Meer flexibele ondersteuning personen met handicap op komst02-12-2015 06:12:48
 7. 27 miljoen euro extra voor sector personen met beperking17-09-2015 11:09:28
 8. Actiegroep RIP PAB PGB17-09-2015 11:09:11
 9. Persmededeling persoonsvolgende financiering17-09-2015 11:09:34
 10. Mijlpaal voor personen met een handicap17-09-2015 11:09:01
 11. De Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet Persoonsvolgende financiering17-09-2015 11:09:39
 12. Kink in de kabel tussen N-VA en CD&V17-09-2015 11:09:13
 13. Het regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019 – Personen met een beperking17-09-2015 11:09:57
 14. Nog geen basisondersteuningsbudget voor personen met handicap in 201517-09-2015 11:09:43
 15. 40 miljoen euro extra voor personen met een handicap in 201517-09-2015 11:09:16
 16. Vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap22-07-2015 01:07:31
 17. Groen naar Grondwettelijk Hof: ‘Gehandicapten hebben recht op zorg op maat’05-05-2015 04:05:57
 18. “Voer nieuwe financiering personen met een handicap later in”27-04-2015 12:04:17
 19. Groen: “BOB-systeem voor personen met handicap is dure schijnoplossing”27-04-2015 12:04:42
 20. VFG-standpunt over toekenning basisondersteuningsbudget25-02-2015 08:02:23
 21. Basisondersteuning van 300 euro per maand voor personen met handicap09-02-2015 05:02:45
 22. Wil men nog wel een BOB?28-01-2015 03:01:08
 23. Wat is het verschil tussen cash budget en voucher binnen het PVF-systeem?23-01-2015 08:01:08
 24. PVF & tegemoetkomingen?18-01-2015 01:01:23

Laatst bijgewerkt op 4 december 2017 – 07:44