“Budget personen met handicap gaat te veel naar instellingen en te weinig naar mensen”

(BELGA) = Het budget voor personen met een beperking gaat nog te veel naar instellingen en allerlei tussenstructuren, en te weinig naar de persoonsvolgende financiering en dus de zorgbehoevenden zelf. Dat concludeert Vlaams parlementslid Tine van der Vloet (N-VA) uit een reeks schriftelijke vragen aan bevoegd minister Jo Vandeurzen (CD&V). Van der Vloet wil het budget analyseren en “schrappen waar mogelijk”, om bijvoorbeeld de mensen op een wachtlijst sneller te kunnen helpen, maar volgens Vandeurzen zijn de uitgaven “logisch en helemaal niet overbodig”.

De persoonsvolgende financiering of PVF maakt eigenlijk komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, afhankelijk van de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen. Meerderjarigen personen met een handicap zitten al sinds vorig jaar in dat nieuwe systeem.

Maar volgens N-VA-parlementslid Tine van der Vloet loopt één en ander spaak. Het geld gaat nog te veel naar instellingen en structuren, en te weinig naar de personen met een handicap zelf, concludeert ze uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op twee schriftelijke vragen. Van al het budget voor de zogenaamde ‘niet-rechtstreeks toegankelijke hulp’ – goed voor meer dan 1,54 miljard euro in 2017 – ging iets meer dan 753,5 miljoen euro naar PVF, verdeeld over bijna 24.000 mensen. De rest – ongeveer 788,9 miljoen – was voor de instellingen en allerlei tussenstructuren, zegt van der Vloet. Volgens het N-VA-parlementslid krijgen vergunde zorgaanbieders bijvoorbeeld gemiddeld 37,24 procent bovenop de bedragen die personen met een handicap er besteden, onder meer voor organisatiegebonden kosten.

Van der Vloet wil de uitgaven voor die organisaties herbekijken en indien nodig schrappen, stelt ze. “Uiteraard wordt een deel van deze middelen wel nuttig besteed, maar toch moeten we in detail durven bekijken waar dit geld allemaal voor gebruikt wordt en uitgaven schrappen waar mogelijk. Aangezien er nog zoveel mensen wachten op het persoonsvolgend budget is het belangrijk om alle kosten grondig te bestuderen en te analyseren waar bespaard kan worden. Kunnen we deze mensen niet sneller helpen?”

Volgens Vandeurzen zijn de uitgaven voor organisaties wel degelijk nodig. Het gaat onder meer om 410 miljoen euro aan budgetten voor minderjarigen met een handicap, die nog niet naar PVF zijn omgeschakeld, zegt hij. Ook de financiering van bijvoorbeeld assistentiehonden of doventolken zitten vervat in het bedrag van 1,54 miljard euro. “We mogen niet vergeten dat ‘structuren en voorzieningen’ essentieel zijn voor een kwalitatieve zorg en een gepaste ondersteuning voor personen met een handicap. Middelen hiervoor voorzien is dus logisch en helemaal niet overbodig.”

Meer dan 14.400 personen met een handicap in Vlaanderen stonden in mei op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget of voor een verhoging van het budget dat ze al kregen. Voor zes procent van hen was die zorgvraag dringend.

Bron: Belga, Di. 21 Aug. 2018, Pagina 0

Delen
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

 1. “Budget personen met handicap gaat te veel naar instellingen en te weinig naar mensen”23-08-2018 06:08:36
 2. Nog gebrek aan kennis over nieuwe financiering personen met een handicap04-12-2017 07:12:49
 3. Antwerpen heeft langste wachtlijst voor personen met een handicap30-06-2017 09:06:01
 4. Ik bepaal wie mij ondersteunt18-06-2017 01:06:13
 5. Brochures BOB en PVF van VAPH nu verkrijgbaar in luistervorm31-03-2016 02:03:51
 6. Meer flexibele ondersteuning personen met handicap op komst02-12-2015 06:12:48
 7. 27 miljoen euro extra voor sector personen met beperking17-09-2015 11:09:28
 8. Actiegroep RIP PAB PGB17-09-2015 11:09:11
 9. Persmededeling persoonsvolgende financiering17-09-2015 11:09:34
 10. Mijlpaal voor personen met een handicap17-09-2015 11:09:01
 11. De Vlaamse Regering bekrachtigt het decreet Persoonsvolgende financiering17-09-2015 11:09:39
 12. Kink in de kabel tussen N-VA en CD&V17-09-2015 11:09:13
 13. Het regeerakkoord Vlaamse Regering 2014 – 2019 – Personen met een beperking17-09-2015 11:09:57
 14. Nog geen basisondersteuningsbudget voor personen met handicap in 201517-09-2015 11:09:43
 15. 40 miljoen euro extra voor personen met een handicap in 201517-09-2015 11:09:16
 16. Vraaggestuurde ondersteuning voor personen met een handicap22-07-2015 01:07:31
 17. Groen naar Grondwettelijk Hof: ‘Gehandicapten hebben recht op zorg op maat’05-05-2015 04:05:57
 18. “Voer nieuwe financiering personen met een handicap later in”27-04-2015 12:04:17
 19. Groen: “BOB-systeem voor personen met handicap is dure schijnoplossing”27-04-2015 12:04:42
 20. VFG-standpunt over toekenning basisondersteuningsbudget25-02-2015 08:02:23
 21. Basisondersteuning van 300 euro per maand voor personen met handicap09-02-2015 05:02:45
 22. Wil men nog wel een BOB?28-01-2015 03:01:08
 23. Wat is het verschil tussen cash budget en voucher binnen het PVF-systeem?23-01-2015 08:01:08
 24. PVF & tegemoetkomingen?18-01-2015 01:01:23

Laatst bijgewerkt op 23 augustus 2018 – 06:20